www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Clash of the Kingdoms
Wat de Bijbel zegt over Rusland, IS, Iran en de eindtijd
Charles Dyer en Mark Tobey
Het Zoeklicht, Doorn, 2017
120 pagina’s, € 9,95
ISBN: 9789064512445
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Charles Dyer & Mark Tobey, de bestseller-auteurs van The Rise of Babylon en De Isis Crisis, schreven met de clash of kingdoms een gids die Bijbelse voorzeggingen en de actuele gebeurtenissen in het Midden-Oosten bij elkaar brengt, en een wegenkaart voor het vinden van vrede en hoop.

'Als je gefascineerd bent door de profetieën van de eindtijd – en wie is dat niet? – heb je het goede boek gevonden. In deze compacte, maar grondige verhandeling verweven Charlie Dyer en Mark Tobey de oude Geschriften met de krantenkoppen van morgen en brengen ze alle spelers gedetailleerd in beeld. Je zult meer leren dan je dacht dat er te weten viel en wanneer je dit boek uit hebt, ben je grondig geïnformeerd. Belangrijker nog: je zult Gods hand hebben gezien in alles wat er op onze wereldbol sinds mensenheugenis is gebeurd.'
Jerry Jenkins, auteur en biograaf, schrijver van de Laatste Bazuin-serie voor Tim LaHaye

'Als je de Bijbelse profetieën over de eindtijd vindt lijken op een legpuzzel die je maar niet af krijgt, is dit boek het deksel van de doos. Elk hoofdstuk is een zorgvuldig uitgesneden stukje, met randen en kleuren die zo zijn gekozen dat je het grote plaatje van Gods profetische plan zult ontwaren.'
Dr. Mark L. Bailey, directeur van het Dallas Theological Seminary 

'Niemand is beter in staat om uit te leggen wat de Bijbel over deze clash van koninkrijken zegt dan Charlie Dyer en Mark Tobey.'
Dr. Michael Rydelnik, hoogleraar Joodse studies, Moody Bible Institute; presentator en Bijbelleraar van het Moody radioprogramma Open Line with Dr. Michael Rydelnik

..


1. - 10 december 2017 - www.uitdaging.nl 

Eindtijdscenario aangescherpt

Wat zijn de tekenen dat de Messias komt? Geen onbelangrijke vraag. Toch hebben veel gelovigen er weinig mee. Zij die het wel urgentie vinden, komen tot verschillende vaststellingen erover. Een ding is zeker. De Messias keert terug naar het historische Beloofde Land in het Midden-Oosten. In het boekje ‘Clash of Kingdoms’ (Botsing van ‘Koninkrijken’) van Het Zoeklicht wordt niet alleen ingehaakt op het van hen bekende eindtijdscenario, maar wordt een verdere aanscherping gegeven. Hoe is dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten


Oude en nieuwe zaken

In acht hoofdstukken wordt toegewerkt naar het grotendeels bekende eindtijdscenario; de wederkomst van de Here Jezus in Jeruzalem. De auteurs (beiden theologen) willen met dit boekje een gids bieden om Bijbelse profetieën en de huidige actualiteit in het Midden-Oosten samen te brengen als vervolg op hun boekje ‘De ISIS crisis’ uit 2015. Er zijn ook andere dreigingen die volgens hen in verband staan met de eindtijd. Ze willen echter geen angst voor die dingen inboezemen, maar vrede, hoop en bekering. De meeste aandacht wordt besteed aan de eindtijdelijke toekomst van Israël. Die zou in 4 fasen verlopen. Er wordt een nieuw eindtijdsperspectief gegeven over Rusland (Magog), Turkije, Iran en de herrijzenis van Rome en van Babylon.

Geestelijk inzicht

Mensen zien wat er voor angstaanjagende gebeurtenissen plaatsvinden, zoals de Brexit en de aanslagen in Europa, maar begrijpen vaak niet waarom ze gebeuren en wat het kan betekenen voor het eindtijdscenario. De auteurs stellen dat er rechtvaardige en boosaardige ‘koninkrijken’ zijn. Ze lichten een aantal boosaardige landen toe en de rol die ze volgens hen zullen hebben in de eindtijd. Bijbelse profetieën zouden bedoeld zijn om gelovigen hierbij te helpen. Ze zouden tonen dat een geestelijke strijd met fysieke machten wordt uitgevochten zonder dat gelovigen erbij betrokken zouden raken (?!).

Beperkt en verwarrend

Kanttekening van Harry Sleijster
De scheiding van schapen en bokken is beschreven aan het eind van de Grote Verdrukking (Mt25:31v). Vers 32 en 40 zeggen duidelijk dat de schapen en de bokken staan voor de volken, die op dat moment beoordeeld worden op hun goede en slechte daden tegenover Israel. Ja, dus: 'good guys' en ‘bad guys’. Blijkbaar heeft de recensent het niet zo op met het "Zoeklicht-eindtijdscenario", dat hij hierna ook nog een "(Adventistische) agenda vanuit Amerikaans perspectief" noemt. Rusland en Europa zijn in de visie van recensent christelijke landen, en blijven dat kennelijk.

- Vreemd vind ik hier ook de opmerking: "Obama als President, die de Staat Israël in gevaar zou hebben gebracht." - "zou hebben"?? Of: heeft?
Meer recencies: hier...(!) en hier... en hier... 

Deze studie is gedateerd. Het beschrijft de wereldsituatie in 2016 met Obama als President, die de Staat Israël in gevaar zou hebben gebracht. Over Donald Trump wordt gezwegen (!).Landen worden ingedeeld in ‘good guys’ en ‘bad guys’ [Vet van mij]. Opvallenderwijs blijft China onbesproken (!) . ‘The bad guys’ richten zich tegen elkaar en tegen de Staat Israël. Die Staat wordt met het Bijbelse concept Israël vereenzelvigd (christenzionisme). Rusland en de EU worden als de boze agitators neergezet, ondanks dat ze ‘christelijk’ zijn. Allerlei oorlogen worden beschreven wat het geheel nogal ingewikkeld en verwarrend maakt. Ze beschrijven een verrassingsaanval op Israël die God Zelf neerslaat. Daarna andere oorlogen, waardoor uiteindelijk de Messias komt.

Evaluatie

Dit is een interessante (Bijbel)studie, maar met een (Adventistische) agenda vanuit Amerikaans perspectief. Voor wie dat aanspreekt. De ondertitel dekt niet helemaal de lading, want op Islamitische Staat (IS) wordt alleen summier ingegaan. Het boekje heeft kleine letters, dus hoewel het dun is, heeft het een hoge informatiedichtheid. De weinige eindnoten verwijzen jammer genoeg hoofdzakelijk naar krantenartikelen. Onbegrijpelijkerwijs ontbreekt een register.

www.vergadering.nu