www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gods plan met IsraŽl
Peter Slagter
Uitg. Everread
 in samenwerking met Het Morgenrood, Wijk bij Duurstede, 2019
64 paginaís
Ä 5,65
ISBN: 9789066944350
of als e-book...
 Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van IsraŽl, kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op IsraŽl te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op IsraŽl. 
Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met IsraŽl. 


1. - 16 juni 2020 - www.uitdaging.nl

Update klassieke IsraŽlvisie

Recensie door Marco van Putten

In de Bijbel staat herhaaldelijk dat IsraŽl in de toekomst zal worden hersteld. Het Christendom heeft dat echter lange tijd op zichzelf toegepast en dus als voltrokken beschouwd. Vooral de oprichting van de Staat IsraŽl heeft die interpretatie uitgedaagd. Peter Slagter past in zijn boekje ĎGods plan met IsraŽlí dit herstel letterlijk op IsraŽl toe. Hoe deed hij dat?

Belang IsraŽlvisie
Slagter gaat uit van een letterlijke interpretatie van de Bijbel en werkt IsraŽls herstel uit op basis van een profetie van Mozes (Dt 30:1-10). Dit zou de basisprofetie over IsraŽls toekomst zijn. Hij stelt dat het belangrijk is om een Bijbelse visie op IsraŽl te hebben. Daarin zou naast het historische en toekomstige aspect ook de huidige situatie tot zijn recht moeten komen. Vaak zou echter belofte en profetie verward worden, waardoor een verkeerd zicht op IsraŽl zou ontstaan.

Boekanalyse
Dit boekje is bedoeld om enige orde te brengen in de uitgebreide Bijbelse informatie over Gods Plan met IsraŽl. Slagter doet dat in zes hoofdstukken. Pas in hoofdstuk 4 komt hij toe aan Deuteronomium 30. De meeste aandacht besteedt hij aan de zegen en vloek die verbonden was aan Gods Verbond bemiddeld door Mozes en het feest na IsraŽls herstel wat in de Bijbel beschreven staat.
Bijbelcitaten komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).

Klassiek Evangelische visie
Een deel van de Evangelische Beweging houdt vast aan de uitleg van de eindtijd waarin IsraŽl eerst een uiterst negatieve geestelijke rol gaat vervullen: meewerken met de antichrist. Zionisme zou het pad daartoe banen. Maar de komst van de antichrist zal de komst van de Christus [Messias] uitlokken en pas dan, na de Grote Verdrukking, zal God IsraŽls rest herstellen.

Evaluatie
Slagter heeft een interessant boekje geschreven. In slechts enkele paginaís wordt een onderwerp Ė een IsraŽlvisie Ė uitgewerkt die door velen genegeerd word. Alleen Slagters belofte om een studie over Deuteronomium 30 uit te werken bevredigt hij maar mager. Het is eerder een vogelvlucht door en interpretatie van IsraŽls verleden en heden, maar vooral diens toekomst, waarin hij oude en nieuwe zaken uitwerkt.Dit boekje gaat uit van het Bijbelse gegeven dat God IsraŽl door eigen schuld heeft verbannen en verstrooid (onvoltooid tegenwoordige tijd).Deze sombere visie is minder geliefd, want veel christenen hebben een positieve kijk op IsraŽl. 

Kanttekening door Harry Sleijster
Marco van Putten etaleert ook in deze 'evaluatie' weer zijn vervangingsdenken: 
 - Israel kan niet Gods volk zijn, want dat zou de 'Twee-Godsvolkentheorie' zijn. 
 - Hij vindt het vreemd dat Slagter de valse kerk, de hoer van Babylon, erbuiten laat. dat is op zich wel jammer, maar het is nu eenmaal niet de Kerk met een hoofdletter. 
 - Dat Van Putten het vreemd vindt dat de volken Jeruzalem niet zouden kunnen aanvallen, komt omdat er in het vervangingsdenken geen plaats is voor een periode van de Grote Verdrukking, een gevolg van een algemeen onbegrip over de profetieŽn betreffende het herstel van Israel. Blijkbaar begrijpt Van Putten het onderscheid tussen Israel en Gemeente niet. Lees er hier...(!) en hier... en hier... meer over.

Net als de meeste rabbijnen tegenwoordig. Opvallend is dat Slagter de christenheid er volledig buiten laat. Waarschijnlijk wordt uitgegaan van hun veronderstelde hemelopname voordat Gods Heilsplan voor IsraŽl begint. Maar het ongenoemd laten van de christenheid is vreemd en lijkt op een Twee-Godsvolkentheorie te wijzen. 

Slagters IsraŽlvisie geeft veel vragen, zoals waarom de heidenen Jeruzalem aanvallen en IsraŽl grotendeels opnieuw in ballingschap zouden wegvoeren, die onbeantwoord blijven. Dat geeft verwarring in plaats van orde. 

Het is jammer dat Slagter in een dun boekje veel ruimte geeft aan lange Bijbelcitaten. Dit boekje heeft geen zoekregister of literatuurlijst.

www.vergadering.nu