www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De tijdlijn
Wat brengt de toekomst?
Hanique, Tineke
Scholten, Zwolle, 2018
208 pagina’s
€ 9,99
ISBN: 9789492959744
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De Tijdlijn is een boeiende ontdekkingstocht door de bijbelse toekomstvoorspellingen en visioenen. De reis begint met de vraag van de leerlingen aan Jezus: 'Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?' In Zijn antwoord zal je een lijn in de tijd ontdekken. Dezelfde lijn zie je ook terug wanneer je stapsgewijs de visioenen en openbaringen van de profeten Daniël en Johannes doorloopt. Je gaat ontdekken wie God werkelijk is en hoe engelen functioneren. Je bent getuige van een oorlog tussen verschillende spirituele krachten waarbij je ontdekt wat de invloed is van de geestelijke wereld op de mens, de natuur en de wereldpolitiek. De Tijdlijn legt de symboliek op een begrijpelijke manier uit en daagt je uit om je eigen opgedane kennis, interpretaties en vragen over dit onderwerp te parkeren tot en met de laatste bladzijde. Je zult ontdekken dat veel onduidelijkheden worden opgelost wanneer langzaam maar zeker alle stukjes van de puzzel over de eindtijd passend op hun plaats vallen.

..


1. - 4 september 2020 - www.uitdaging.nl 

Fragmentarische eindtijd inventarisatie

Recensie door Marco van Putten

Dat Gods heilsplan niet is volbracht met de eerste komst van de Here Jezus blijkt uit de onvervulde zaken. Maar hoe dit dan wel volbracht wordt zou niet helder, eenduidig en volledig in de Bijbel zijn beschreven. Tineke Hanique probeert in haar boek ‘de tijdlijn’ daar verandering in te brengen. Hoe deed ze dat?

Beloftes
Dit boek zou een lijn van onschatbare waarde in de Bijbelse toekomstvoorspellingen en -visioenen brengen. Het zou symboliek uitleggen en veel onduidelijkheden oplossen. Een kijkje achter de schermen van het bovennatuurlijke geven, waardoor de lezer dito rust zou ontvangen.

Boekanalyse
Het boek heeft, na een voorwoord en korte biografie over de schrijfster, zeven delen, waarbij de meeste aandacht wordt gegeven aan Daniël 7-12 en Openbaring 8-16. Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) en Het Boek. De behandeling van Bijbelgedeeltes heeft een vaste vorm: een ‘Toelichting’, Bijbeltekst(en) met onderstreepte woorden en meestal een ‘Merk op’-rubriek (in een grijs kader) met een summiere Bijbeluitleg.

Kanttekening door Harry Sleijster
Marco van Putten etaleert in deze evaluatie wel heel erg zijn eigen vooringenomen visie die typisch is voor het vervangingsdenken.
Maar het gaat dieper. Daarom geef ik hier een paar korte opmerkingen naar aanleiding van een emaildiscussie die ik in juli 2020 met hem had: 

Hij is geen christen, zegt hij zelf. Hij is een soort Joods denker en hij wil niets weten van Jezus, Gods Zoon, die als de beloofde Messias kwam om de zonden te verzoenen en daarvoor stierf op het kruis. Als je hem daarop wijs, noemt u dat "een heel botte belediging voor een Joods gelovige". Ik wist niet dat hij Joods was. Ik ging ervan uit dat hij als recensent van Uitdaging een christen zou zijn. Hij is daar al jaren zeer verborgen over, maar nu is gewoon duidelijk geworden dat hij geen christen is. Ook niet naar eigen zeggen. Hij zegt dat hij Hebreeuws-Israelitisch is, niet katholiek of kerkelijk!! En dat er niets in de christenheid is dat geďnspireerd is!!

Meer opmerkingen bij zijn recensies zijn hier... en hier... en hier... en hier... te vinden.
   

Evaluatie
In dit boek wordt toegewerkt naar een schema over het ontrollen van Gods heilsplan. De beloften van de schrijfster worden echter niet waargemaakt. Het gaat hoofdzakelijk over het Nieuwe Testament en dan vooral de Openbaring van Johannes. Het is niet veel meer dan het bij elkaar brengen van feiten uit Bijbelteksten ervan uitgaande dat ze letterlijk bedoeld zijn en in chronologische volgorde staan. Ook ligt de nadruk op woorden in Nederlandse Bijbelvertalingen (niet op de grondtekst). Opmerkelijk is het gebruik van de Bijbelparafrase Het Boek. Haar selectieve en speculatieve Bijbeluitleg (soms apart) en pastorale hints zijn echter minimaal en geven soms wel heel algemene kennis.

Het is jammer dat aan het fysieke Israël geen centrale maar een kwade rol in de eindtijd wordt toegedicht, zoals dat gangbaar is in sommige takken van de Evangelische Beweging. Uiteindelijk lijkt haar definitieve ‘tijdlijn’ niet overeen te stemmen met wat elders in de Bijbel (vooral het Oude Testament) over de Eindtijd wordt gesteld, zoals in de Bijbelboeken Ezechiël, Zacharia en de Tessalonicenzenbrieven. Hanique negeert dat. Ze geeft ook een theologische mening door te stellen dat er geen Voorbestemming bestaat, maar God zou de mens een vrije wil hebben gegeven om goed of kwaad te doen.

De tekening op de voorpagina is suggestief: een zandloper waarvan het grootste gedeelte al is verlopen. De eindtijd zou dus heel nabij zijn. Dit boek is te fragmentarisch en te selectief om overtuigend te zijn. Het is eerder verwarrend. Ook is het onderstrepen van grote stukken tekst niet bevorderlijk voor het onbevangen lezen en bovendien storend. Dit boek doet geen recht aan het geheel van de Bijbel. Het is onbegrijpelijk dat in dit boek, dat juist bedoeld is overzicht te geven, geen enkel zoekregister is opgenomen.


www.vergadering.nu