www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Check it out!
6 grote vragen voor hart en hoofd - voor jongerengroepen
René Fransen
Uitgeverij Jongbloed / Benjamin
ISBN: 9789086011452
88 pag.

16 inkijkpagina's

Check it out! is vernieuwend cursusmateriaal over de grote vragen die vanuit de wetenschap op jongeren afkomen. In het boek staan zes kant-en-klare programma's voor zes jongerenavonden (vanaf ca. 15 jaar). Elke avond behandelt één thema. Er staan activiteiten en opdrachten in, twee blokken informatie (basic en deeper) en verwijzingen naar informatie en filmpjes.

De thema's zijn:
 - Wat is onze plek in het heelal? Dit gaat in op het ontstaan van de kosmos, het multiversum, de vraag wat het betekent om op een planeet rond een van de miljarden sterren in het heelal te wonen. Wat zegt de Bijbel erover? Psalm 8 is een leidraad.
 - Wat is wetenschap? Hoe werkt de wetenschap, welke vooraannames spelen een rol? En hoe komen we eigenlijk aan betrouwbare kennis? Wetenschappelijke kennis is immers altijd 'onder voorbehoud van nieuwe informatie'! Heeft de Bijbel eigenlijk iets te zeggen over (of aan) de wetenschap?
 - Mogen we orgaandonor worden? Het doneren van een orgaan is een daad van naastenliefde. Maar je tast er ook je lichaam mee aan - en dat lichaam heb je van God gekregen.
 - Wat moeten we met de Bijbel? Hoe komen we aan de tekst die in onze Bijbels staat? Wanneer je daar dieper op in gaat blijken we heel veel niet zeker te weten. Maar heel veel ook wel. Hoe ga je daar mee om?
 - Waar komen we vandaan? Wat moeten we daar mee? En wat betekent het dat wij naar Gods beeld geschapen zijn?
 - Zijn wij ons brein? Zijn we verantwoordelijk voor onze daden? Als het antwoord 'nee' is, kun je dus eigenlijk ook niet zondigen. Nadenken over je eigen hersenen, dat is een aardige uitdaging.

Lees ook de recensies over:
 Gevormd uit sterrenstof door René Fransen...
 Het geheime logboek van topnerd Tycho door Corien Oranje en Cees Dekker
 ...en de kanttekening van Edgar Andrews bij de 10e recensie van zijn boek 'Wie heeft God gemaakt?'...

..


1. Vergadering.nu - 21 maart 2016 - www.royaljongbloed.nl/product/9789086011452/check-it-out


Theďstisch evolutionisme als basis

Recensie door Harry Sleijster

Op http://www.forumc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=578  lees ik het volgende:

"10 september 2015 - Vandaag verschijnt bij Uitgeverij Jongbloed het boek ‘Check it out!’ in samenwerking met ForumC. Dit boek bevat kant-en-klaar cursusmateriaal voor jeugdleiders van jongerengroepen vanaf 15 jaar en biedt handvatten om met jongeren in gesprek te gaan over de grote vragen die vanuit de wetenschap op hen afkomen."

Hoewel het boek meer interessante thema's bevat, speelt de vraag naar het ontstaan van de schepping een grote rol. Daarom gaat dáárover deze recensie.

In de inleiding lezen we: "Het is niet de bedoeling om de deelnemers een bepaalde kant op te sturen."
Natuurlijk is dit niet waar. Dat bewijst het boek van Fransen wel duidelijk. Misschien geldt het voor een aantal thema's, maar zeker niet voor de vragen over schepping en evolutie. En ook over de onfeilbaarheid van de Schrift worden we een bepaalde zeer ongewenste kant opgestuurd.

De oerknal-theorie wordt bewezen geacht. Evolutie wordt als feit geaccepteerd: "De evolutietheorie is de wetenschappelijke verklaring van de verscheidenheid aan levensvormen" … "De wetenschappelijke verklaring voor de verscheidenheid aan levensvormen die we zien op aarde, is de evolutietheorie, die uitgaat van natuurlijke selectie." (pagina 69). Het voorbeeld van Fransen met roofdieren die herten eten, en dus blijven de snelste herten over, is een typisch voorbeeld van drogredeneren.

God sprak en het was er, weet Fransen (pagina 71) ... maar "de wetenschap vertelt een ander verhaal… het leven is ooit spontaan ontstaan en heeft zich ontwikkeld, het is geëvolueerd tot..."
Dus vergeet maar dat het boek neutraal is. Het boek verzwijgt de vele tegenargumenten van mensen en het spreekt hier dus ook God tegen en verklaart de Bijbel onwaar.

Ook de onfeilbaarheid van de Bijbel wordt meerdere malen openlijk weersproken (pagina 54-56). Het boek spreekt over "...de Bijbel die niet foutloos is…" - "...er staat nergens in de Bijbel dat dit boek foutloos is." - "...het lijkt erop dat de Bijbel die wij nu lezen niet foutloos is." - "...de Bijbel is betrouwbaar, maat dat is wat anders dan foutloos."

Evolutie en loochenen dat Gods Woord onfeilbaar is gaan dus samen.
Ook uitspraken van Jezus en Paulus blijken volgens Fransen onjuist te zijn. Want zij gaan uit van een letterlijke uitleg van Genesis 1. Maar ook van de letterlijke zondeval in Genesis 3, die Fransen ook verwerpt. Rom.5:12, de zonde van één man, met als gevolg de dood, klopt ook niet met een proces van natuurlijke selectie, een proces van doden en het overleven van de sterkste. Een uitvlucht is dat het over "geestelijke" dood gaat, wat echter evenmin past bij de tekst.

Dus gaat Fransen op pagina 54-56 en 86 allerlei tegenspraken in de Bijbel opsommen, uiteraard weer zonder tegenargumenten te benoemen. En de bijbelschrijvers waren natuurlijk ook maar kinderen van hun tijd. Zij wisten zo veel niet. Fransen vindt echter toch wel dat de Geest van God hen geďnspireerd heeft, zodat er geen "foute informatie" in de Bijbel staat. Maar soms heb je gegevens van buiten de Bijbel nodig. Hier zit de draai, want dan is de buitenbijbelse informatie natuurlijk beslissend. Het gezag van de Schrift is hiermee opzijgezet. Paulus heeft zich vergist en Jezus… ja, Hij ook, of paste zich aan of iets dergelijks?

En uiteindelijk kunnen we verklaren dat de schepping slechts bijzaak is, waarover je best van mening mag verschillen. Maar dit is toch echt misleidend, want inmiddels heeft Fransen het Schriftgezag opgegeven en veel meer Bijbelse verhalen en gegevens moeten opgeven. Voor ForumC en Fransen is (a)theďstisch evolutionisme duidelijk hoofdzaak. Daarom zijn ze zeer actief bezig om gelovigen en kerken te bereiken met hun "neutrale" "dialoog". Maar over God en zijn wonderlijke en bovennatuurlijke weg tot behoudenis lees je geen woord.

Fransen pleit voor de Babylonische versie van het ontstaan van het scheppingsverhaal, waarbij men zich liet beďnvloeden door rondgaande scheppingsverhalen (pagina 72). Dus niet Mozes, maar latere rabbijnen schreven op wat zij ervan vonden. In feite geloven alleen vrijzinnigen deze theorie.

Dit is de richting die Fransen, ForumC en Uitgeverij Jongbloed ons wijzen.Enkele aanvullingen:

René Fransen wordt aangehaald in een andere recensie


Gert-Jan van Heugten

Op www.waaromschepping.nl vinden we een recensie over "Het Geheime Logboek van Topnerd Tycho" van Cees Dekker en Corien Oranje, waarin ze de evolutietheorie uitleggen aan christelijke kinderen. 
 
Onder het kopje "wereldbeeld en mensheid" schrijft Gert-Jan van Heugten over René Fransen:        

Wereldbeeld en mensbeeld

(...) Zoals René Fransen dat ook doet in zijn nieuwe werk Check it out! (dikke tip: don’t check it out, weer zo’n poging van ForumC om de kerk te vergiftigen met antichristelijke denkbeelden) heeft Dekker het ook over onze plek in het heelal. Als je sommige van zijn stukjes leest, geloof je bijna niet dat hier een christen aan het woord is. Over het ontstaan van de aarde zegt hij: "Onze planeet is eigenlijk een grote klomp afval: gevormd van de vuilnis van ontplofte sterren. Dat is nog eens goed hergebruik!"...

en iets verderop in deze recensie lezen we:

Op pagina 82 staat nog een knipoog naar Fransen.
     Jij bestaat uit sterrenstof.
     In een ster is het hartstikke heet. Zo heet dat drie verschillende atoompjes zijn samengesmolten. Samen werden
     ze een koolstofatoom. Precies het soort atoom dat nodig was om leven te kunnen laten ontstaan.

Dekker vervolgt met een citaat van Fred Hoyle dat het te toevallig is geweest dat dit vanzelf kan zijn gebeurd. Natuurlijk moet je in een kinderboek zaken versimpelen, maar dit is zó versimpeld, zó onjuist en zó willekeurig toegevoegd dat ik er de gedachte bij krijg dat Dekker dit alleen maar er in heeft verwerkt om naar René Fransens 'Gevormd uit Sterrenstof' te verwijzen. Zelfs in een ster is het praktisch onmogelijk om drie heliumkernen tegelijk op mekaar te laten knallen. Twee heliumkernen fuseren tot beryllium 8, wat met een derde heliumkern botst om koolstof 12 te maken. Ja, het 'overall' proces bevat drie heliumkernen. Maar de tussenvorm is behoorlijk belangrijk. Een andere overversimpeling aan dit beeld is dat het nu net lijkt of koolstof de enige stof is die nodig is voor leven. Er komen ontzettend veel elementen in je lichaam voor, en koolstof is nog niet eens de belangrijkste (deze komt op de 2e plaats, na zuurstof, welke nog moeilijker te maken is dan koolstof). Aan de ene kant stelt Dekker hier dat we louter sterrenstof zijn, maar hij probeert het te redden door te zeggen dat we wel bijzonder sterrenstof zijn.

Dit was een citaat uit de recensie over het boek van Corien Oranje en Cees Dekker over de Topnerd...
 - of zie de 4e recensie op www.vergadering.nu/boekoranje-het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho.htm


De moderne afgoderij van het theďstisch evolutionisme

Gert-Jan van Heugten

Bron: Moderne afgoderij van het theďstisch evolutionisme door Gert-Jan van Heugten...

[ dit artikel is een vervolg op het verslag van het EH-symposium op 25 september 2015... ]

Met een titel als deze weet ik zeker dat ik kritiek ga krijgen en dat ik een heleboel christenen op hun teentjes trap. Het zij zo. Toch moet me dit even van het hart.

De afgelopen weken heb ik redelijk wat ‘aanvaringen’ gehad met prominente theďstisch evolutionisten (vanaf nu afgekort tot thevo’s, dat scheelt typewerk) als Cees Dekker, René Fransen en Corien Oranje (1-4). Het ging zelfs zo ver dat Cors Visser, de directeur van het zogenaamd neutrale platform voor geloof en wetenschap ForumC – maar, in praktijk niets anders dan een thevo-bolwerk – niet mijn blog (4) op wilde nemen in het artikeltje voor hun website over het symposium van Topnerd Tycho. Niet alleen mijn bijdrage werd genegeerd, maar slechts na veel aandringen is er één bijdrage van een creationist opgenomen, voor de rest zijn het alleen maar positieve reacties die ze op hun site laten horen (5, 6).

Edit: Ook op geloofenwetenschap.nl, een dochtersite van ForumC is vanavond een artikeltje verschenen waarbij thevo Dirk van der Wulp een artikeltje van mij eruit licht.

Lees meer over (a)theďstische evolutionisme en de schrijvers en de kanalen in het artikel...


Wie heeft God gemaakt?
Een recensie in ForumC door René Fransen

René Fransen schreef een "ongemanierde" recensie over het boek "Wie heeft God gemaakt?" van Edgar Andrews, die - tegen zijn gewoonte - daarop reageerde. Zie de 10e recensie op https://vergadering.nu/boekandrews-wie-heeft-god-gemaakt.htm:

Edgar Andrews schrijft: "Normaal gesproken reageer ik niet op ongemanierde en oppervlakkige recensies als deze, maar ik zie mij hier nu toch toe genoodzaakt vanwege de vele extravagante onjuistheden die deze ‘recensie’ bevat......
Klik hier en lees verder bij de 10e recensie...
 


Wat is de tactiek van ForumC? - Citaten
door Harry Sleijster

24-2-2018 - Naar aanleiding van een cursus van ForumC voor kerken door Chris Kruse ging ik nog wat verder op onderzoek uit naar de ware bedoelingen van deze organisatie, die zich zo inzet voor de verbreiding van de evolutietheorie.


Uit: De Nieuwe Koers - 29 juli 2017 - www.denieuwekoers.nl
Dit artikel toont duidelijk dat het doel van ForumC is om kerkgangers over te halen naar hun evolutiekamp. 

Enkele citaten van
Chris Kruse uit het artikel in De NieuweKoers:

- Toch raakte ik uitgerekend via de wetenschap meer en meer onder de indruk van... (van de "schepping"?? = evolutie)
- Genesis 1 en 2, waar ons in een verheven proza wordt verteld dat God beslissend heeft ingegrepen(!) (ingegrepen??).
- dat God bij de oorsprong van alles is betrokken(!) geweest (betrokken??)
- Wat we als christelijke wetenschappers niet moeten willen, is aantonen dat God alles heeft gemaakt. (Niet??)
- Tijdens cursussen die ik in kerken geef, probeer ik zowel evolutie als schepping serieus te nemen. Daarin blijft
  Gods bemoeienis(!) met alles overeind staan... (bemoeienis??)
- evolutionisme dat uitgaat van puur toeval en een ‘big bang’... God heeft dus ingegrepen (!) (ingegrepen??)


De tactiek van ForumC:

Citaten uit artikelen:

- - De kop van een promotie-artikel in het ND zegt al veel:
     "Gun christenen tijd om met evolutievragen om te gaan..."
https://www.nd.nl/nieuws/wetenschap/gun-christenen-tijd-om-met-evolutievragen-om-te.436176.lynkx

- - Van een humanistische website - het is natuurlijk goed om humanisten met het geloof in aanraking te brengen, maar de doelgroep van alle activiteiten van ForumC is de kerk en kerkavonden. :
     "...Geen botsing geloof en wetenschap, die gaan samen..." (zo concluderen de humanisten)
https://devrijegedachte.nl/wetenschap-en-geloof-gaan-samen/

- - Uitdaging promoot deze brochure ook, waarin de volle aandacht in feite gaat naar argeloze kerkmensen. 
Uit een brochure van ForumC:
     "Risico is wel dat die discussie snel ontaardt in hete hoofden en koude harten. ForumC wil het andersom: harten in vuur en vlam zetten en hoofden koelen. Daarom bundelde ForumC in dit nieuwe boek degelijke samenvattingen van de nieuwste publicaties van Van den Brink en Paul, geschreven door henzelf, een vleugje natuurwetenschap en een royale preek."
https://archief.uitdaging.nl/5784-vertel-verhelder-en-verwonder

- - Een citaat van de website van de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (dit zijn onlangs afgescheiden GKv-leden):
     "Geneesmiddelenonderzoeker Chris Kruse komt tot de relativerende conclusie dat de Bijbel ruimte openlaat voor de evolutietheorie met daarbij een natuur die kan wijzen op een scheppende Ontwerper. We weten niet alles en daar hoeft ons geloof niet onder te lijden, zo denkt hij."
http://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=5&item=1276


- - Verder is er deze warme samenvatting van een preek van Chris Kruse door pastor Klaas van den Geest. Hij laat heel duidelijk zien hoe christenen ingepakt worden door mooie woorden over de pracht van wat ForumC de "schepping" noemt, maar de evolutie bedoelt. Dat wil zeggen: God vertelde in Genesis 1 en 2 een mooi verhaal over dagen, maar het ging natuurlijk heel anders, namelijk zoals de evolutie ons leert: gewoon miljoenen, nee, miljarden jaren evolutie. En dat God schiep... nee, dat is alleen maar een opschrift. Het wil zeggen dat God er ergens achter zit…
Uit: http://nogmeer.pastorklaas.nl/schepping-en-evolutie-de-kindertekening-van-genesis-1-preek-over-genesis-1/

www.vergadering.nu