De Opname van de Gemeente is vóór de oordelen

6000 jaren (4000+2000) zijn aan de mens gegeven: 
27 + 2000 = 2027

Aanvulling 10 april 2022:
N.B.: Het schema is nog steeds intact, maar  de opname vóór de 7 jaren blijkt niet te kloppen en zal ergens aan het begin van de 42 maanden liggen. De wegrukking van het "kind", dat is de opname van de Gemeente, zal wellicht kort voor of tegelijk met de vlucht van de "vrouw", dat is het gelovig overblijfsel van Israel, in Openb.12:5,6 plaatsvinden.

De onderstaande artikelen verschenen in de maandelijkse mailings van Vergadering.nuMailing 1 januari 2021

Ons schema 27+2000=2027-7=2020 lijkt te zijn vervallen. Misschien ook niet. Toch zal ik het schema verhuizen naar de Bijbelstudie-pagina en op de vrijkomende plaats komen dan berichten die actueel en belangrijk zijn betreffende de Opname van de Gemeente. Die kan dit nieuwe jaar zijn. We blijven in ieder geval uitzien! 


Mailing 1 december 2020

Wanneer komt de Heer Jezus?
Elke verwachting die niet uitkomt, geeft teleurstelling. Misschien zijn er daarom wel zovelen die niet willen nadenken over de tekenen der tijden en de komst van onze Heer Jezus. Wij verwachten de Heer nog steeds elke dag, en op sommige momenten wat meer.
Als we vandaag de dag om ons heen kijken, kan de Verdrukking elke dag wel beginnen (of al begonnen zijn). Ons schema stáát nog steeds: 27+2000=2027-7=2020. We weten alleen niet wanneer de opname is. Het zou zelfs halverwege de Verdrukking kunnen zijn zoals Openbaring 12 het beschrijft: de Gemeente omhoog en het overblijfsel van Israel naar de woestijn.
Ook zou het begin misschien nog een jaar kunnen opschuiven, als namelijk de Heer Jezus niet in -3 maar in -2 geboren is (wat niet waarschijnlijk is). Dan wordt het schema: 28+2000=2028-7=2021.
Ook zou een generatie wel eens 80 jaar kunnen zijn: 1948+80=2028-7= 2021.
Maar ook zou het kunnen zijn dat we het jaar 31 als startpunt voor de 2000 jaren van Hos.6:2 moeten nemen: 31+2000=2031-7=2024. 
We blijven in ieder geval uitzien!


Mailing 1 november 2020

Over de Opname circuleren diverse video's waarin uitgelegd wordt dat de zogeheten Henoch-kalender de juiste kalender is, met de feesten op de juiste tijd. De kalender wijst naar de opname van de kerk tussen 31 oktober en 7 november. We hebben het afgelopen jaar onze verwachting al vaker bij moeten stellen. Maar we weten dat de Heer elk moment kan komen, ook wel tot halverwege de verdrukking. We blijven ernaar uitzien. De wereld is één grote chaos aan het worden. Het podium staat klaar. 


Mailing 1 oktober 2020

De nacht van 2 op 3 oktober
Er was een mooie video die de nacht van 2 op 3 oktober aanwijst voor een bijzondere gebeurtenis. Er is dan een 'samenstand' in het sterrenbeeld Leeuw. Vanaf middernacht gaat Venus (de Morgenster) vlak langs Regulus (de Bruid) (kijk de video op 21:00 en lees de vertaling). N.B.: ook hier geldt weer: het is een teken dat dit zal gebeuren, maar dat hoeft niet per se op datzelfde moment.

Ook de paus heeft een afspraak op 3 oktober. Wat gaat hij doen? Deze laatste paus gaat dan naar Assisi om de nieuwe encycliek 'Allen broeders'(!) te ondertekenen. En gaat hij aftreden? Waarom? Lees het bij het nieuws van 28/9.

De vraag is ook gesteld of de opname op elk willekeurig moment kan plaatsvinden. Lees dit artikel van Gary, dat gaat over de leer van de 'imminente' komst.

Wat gebeurt er toch?
We zien veel tekenen der tijden, en dat gaat maar door. Maar ook raken we gewend aan de hectiek. Na enige tijd lijken het geen spectaculaire happenings meer. Maar toch stevenen we af op een grote wereldwijde onrust en een zware depressie, ook in Nederland. De Corona-angst is groter dan ooit, vooral bij overheden, kabinet, burgemeesters. Ze willen meer, meer, meer maatregelen, vooral strenge, want het volk wil niet leren, of ze vragen er zelfs om… 
Het lijkt misschien nog vredig om ons heen, en Openbaring 6 lijkt nog niet begonnen, maar het wordt wel dreigender.

27+2000=2027 -7=2020
Feit is dat ons schema van 27+2000=2027 -7=2020 (dat betekent: Lukas4 + Hosea6:2 = 2Thess2) nog steeds recht overeind staat. We blijven uitzien naar onze Bruidegom.

Habakuk 2:3 zegt: Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven. 


Mailing 1 september 2020

De opname
18 september is de dag dat de 7-jarige periode begint die voorafgaat aan het Jubeljaar waarmee het 1000-jarig Vrederijk begint. Althans, zo hadden we het in het schema van de 6000 jaren ingeschat. Het zijn tijdpunten die belangrijk zijn voor Israel. Waar en wanneer de Opname van de Gemeente hier precies in past is niet bekend. We hopen en denken dat het vóór of omstreeks de 18e september en volgende dagen zal zijn.
In dit artikel 'De 2020 Opname-theorie: De Derde Dag Verjaardag...' wordt dat vanuit meerdere invalshoeken uitgelegd. En dan is uiteindelijk de vraag: Wat als het in die weken niet gebeurt? Dan lijkt die theorie, althans gedeeltelijk, vervallen. Maar toch... het schema blijft voorlopig nog wel staan. We gaan dan verder met een dagelijkse verwachting van Zijn komst voor ons, en vragen we ons af: zijn we nu in de eerste helft van de Verdrukking?

Waar blijft de belofte van zijn komst?
Ik hoorde de afgelopen maanden nogal wat stemmen die beweerden dat je eigenlijk helemaal niet over de komst van de Heer moet spreken, want dan maak je je belachelijk als het niet gebeurt, of als het te lang duurt. Maar de Bijbel zei tweeduizend jaar geleden ook al dat de Heer spoedig komt. Dus dan maken ook wij het evangelie er niet belachelijk mee. Maar helaas, sommigen vinden de opname maar beangstigend en kiezen er liever voor om erover te zwijgen, of zoals 2 Petrus 3:3-4: waar blijft de belofte van zijn komst...

Wat staat ons nog te wachten?
We wachten gewoon nog even af en hopen dat onze Heer Jezus spoedig komt. Je kunt je toch niet voorstellen dat mensen de afval en de wereldwijde rampen in het huidige exponentieel versnellende tempo wel graag door zien gaan?! Ik hoorde zelfs van ongelovige mensen dat ze blij waren oud te zijn en dat ze de aanstormende escalatie niet mee hoefden te maken.
Veel christenen zien dat niet zo, sterke karakters zijn het, die denken dat het wel mee zal vallen, het was immers altijd al zo...

De boze wereld
Trump jaagt al bijna 4 jaren op de mensenhandelaren en kinderontvoerders en kindersexhandelaren. De onderzoeken kosten veel tijd, worden geheim gehouden, maar zijn vergevorderd. Weinig word hiervan bekend. Op X22-Report is het echter redelijk goed te volgen. 
Amir Tsarfati schreef hierover (kijk op 16/8 verg.nu): "De olifant in de kamer is handel in kinderseks. Houd dat in gedachten als de Bijbel spreekt over het oordeel dat deze boze wereld zal doormaken. Politici, wetshandhavers, rechters, bankiers, innovatoren en zelfs geestelijken. ALLEN maken er deel van uit. Slechte mensen, slechte plannen en slechte praktijken!"

Wat gaan we hier in Nederland meemaken?
Een noodwet - terwijl er niets meer aan de hand is. De viruswaanzin gaat maar door. Waarheid en leugen zijn omgedraaid. Er zijn geen IC's overbelast, geen ziekenhuisopnames, geen corona-doden. Mijn advies: laat je niet testen met die onbetrouwbare PCR-test en neem zeker geen corona-vaccin, blijf weg van mondkapjes die ongezond zijn voor jezelf en zeker geen virussen tegenhouden. 1½m is zinloos, immuniteit opbouwen is beter. Laat je niet misleiden door het slechte beleid van de WHO, dat door de RIVM gevolgd wordt, en vervolgens ook door de overheid, en wees niet onderdanig aan hun foute en zinloze maatregelen. Neem wel preventieve maatregelen, zoals bijv. staat op www.zelfzorgcovid19.nl. De R is weer in de maand!

Helaas zijn er nauwelijks evangelische voorgangers - en helaas ook geen Vergadering-voorgangers - die hun stem verheffen of zelfs maar adviezen geven. Wat te doen als de zgn. 'pandemie' verdergaat en het griepseizoen weer aanbreekt en er een 'tweede golf' aankomt, die welhaast zeker komt? 

We zien de Openbaring-13-situatie snel dichterbij komen. Wie er niet aan meedoet kan niet kopen en verkopen. Dus ja... christenen (met CDA én CU voorop) doen er hard aan mee. Ze hebben geen idee van eindtijd en profetieën. En ze hebben vele aanhangers, de meerderheid van ons volk loopt mee. Op weg naar een donkere tijd. Je vraagt je af: wat moet er nog gebeuren voordat de Grote Verdrukking kan beginnen met de ruiters van Openbaring 6? We zien uit naar dat moment, en dat we bewaard zullen worden voor die ure van verzoeking.Mailing 1 juli/augustus 2020

Het lijkt er nog niet van te komen, maar misschien is het niet wat het lijkt. Hoe gaat de Deal van de eeuw zich de komende dagen ontwikkelen? De Jordaanvallei gaat sowieso geannexeerd worden. Vandaag? En gaat Israël ook land weggeven? Aan een Palestijns volk dat geen volk is? Wat gaat daar van komen? Gaat er een sterke leider opstaan die de problemen oplost?

Linksisme
Ergens las ik deze tweet: "Linksisme is een religie van zelfhaat. Het leert blanke mensen hun ras te haten, jongens hun geslacht te haten, vrouwen hun vrouwelijkheid te haten, Amerikanen hun land te haten, westerlingen hun geschiedenis te haten. Wat een verachtelijk, giftig iets is het." Ja, het wordt zó duidelijk vandaag de dag!!

Hier sluit een eindtijdscenario bij aan dat zomaar kan ontstaan als de opname plaatsvindt vóór de Amerikaanse verkiezingen (op 3 november), dan is de kans groot dat Trump niet herkozen wordt, want veel minder kiezers, en dat Amerika in een enorme linkse chaos wegzinkt, en daarmee ook Israel en het hele Midden-Oosten, maar ook Europa.
Hiertegenover staat dat Trump een door God geroepen leider is, om Gods plan met Israel te dienen. Dat werd al overduidelijk in zijn verkiezing, maar ook in alles wat hij voor Israel gedaan heeft. Jammer voor wie dit niet ziet, helaas nog teveel, voor in Nederland, dan mis je veel en zijn er wellicht meer toekomstige dingen die je niet ziet. We gaan, reken maar, hectische maanden tegemoet, met een vredesdeal, en boze vijanden. Israel zal weer alle aandacht krijgen.Mailing 1 juni 2020

Voortekenen
2Petrus 3:9 'De Heer vertraagt de belofte niet'  - al lijkt er dus wel op, maar Hij heeft geduld en kan dingen uitstellen. Zo komt er in Openb.10 een moment dat er geen uitstel meer is. Het kan dus zijn dat we een goed kloppend schema opgesteld hebben, maar dat de Heer de komende dingen toch uitstelt, bijv. vanwege het coronavirus dat de wereld in korte tijd heeft verwoest, waardoor ook het programma voor het vredesplan is verstoord (zie dit artikel...). Maar voorlopig is het schema nog intact.

We hadden aangenomen dat het openbaar worden van de antichrist omstreeks Pesach al zou gebeuren en de opname omstreeks Pinksteren. Ook omdat het Pinksterfeest een feest is waarvan dag en uur tevoren niet bekend is. Maar we hadden het mis. Tot nu toe hebben we er niets van gezien, maar het kan ook de komende maanden gebeuren. Het tijdschema klopt nog wel, maar wat op Pasen en Pinksteren zou gebeuren, waren aannames. Het openbaar worden van de Antichrist kan nog op elk moment tot de start van de 7-jarige verdrukking. En ook de opname kan op dat moment (het Bazuinenfeest dat op 19/9 is), maar kan ook wel zelfs tot halverwege de Verdrukking. Hoewel we dachten dat eerder 'logisch' zou zijn, zien we nu dus uit naar een later moment.


Mailing 1 mei 2020

Is er de afgelopen maand iets veranderd? De wereld staat nog steeds op zijn kop. Weliswaar lopen de aantallen coronadoden en het IC-gebruik al 3 weken lang flink terug, maar de economie moet kennelijk blijven stagneren. Armoede en wereldwijde honger en chaos komen aansluipen. En waarom was dat alles? Om een ziekte die, zo blijkt al enige tijd, minder doden vraagt dan de gewone influenza's van andere jaren. Gemiddelde leeftijd van overlijden is 84 jaar. Maar toch wordt de corona-angst in stand gehouden. De 9 OMT-medici en de media hebben het kabinet in zijn greep en Nederland loopt gewillig mee. 

Let dus goed op wat er nu gaat gebeuren… Nog steeds geldt namelijk dat we ons in de ideale situatie bevinden… en steeds meer gaat gelden: waar blijft de redder van de wereld? Waar blijft de man met het vredesplan voor het Midden-Oosten en de hele wereld? We kunnen ons vergissen, maar hij kan deze maand al openbaar worden.

De tijden worden steeds spannender. Als we zien hoeveel artikelen en video's in de kolom Nieuws&Opinie gaan over de opname en de spoedige komst van de Heer Jezus, dan is dit echt overweldigend. Het zindert overal.

Nog even recapituleren
Volgens ons schema (27+2000=2027-7=2020) hebben we vanaf 8 april (Pesach) gelet op iets van een openbaar worden van de antichrist. Tot nu toe heb ik daar niets van gezien, maar het kan ook de komende maanden gebeuren. De volgende gebeurtenis zou de opname omstreeks Hemelvaartsdag (19/21 mei) of Pinksteren (28/31 mei) moeten zijn. Dit kan evt. worden uitgesteld tot Rosh Hashana (19 sept). De tekenen der tijd die om ons heen gebeuren, wijzen er wel heel sterk op, maar alles zou ook zomaar kunnen afzwakken. We blijven dus uitzien, maar houden ook rekening met een verder uitstel.

De uitleg van Lukas 4
Het is heel opvallend dat eigenlijk niemand heeft beseft wat er in Lukas 4:16-30 voor belangrijks gebeurde. De Joden zagen het tóen niet, hoewel het niet duidelijker kon zijn! Immers, ze wisten: 69 jaarweken TOT OP Messias, de Vorst. Je komt het helaas ook niet tegen in de uitleggingen van "de broeders". Niemand van ons schijnt beseft te hebben dat het daar in Lukas 4:16 op die shabbat de 10e Tisjri was, in het jaar 27 van onze jaartelling. Terwijl toch ook Flavius Josephus al schreef dat het 50 jaar daarvoor een Jubeljaar was. Dus kondigde de Heer Jezus hier aan het begin van zijn optreden het aangename jaar des Heren aan, het Jubeljaar waarin Zijn Koninkrijk had moeten aanbreken. En dan wordt het 2000 jaar uitgesteld, zoals Hosea 6:2 ons leert.

Nog even over het schema Lukas 4 en Hosea 2 - oftewel van 27+2000=2027 - waarbij de Verdrukking dan dus begint in sept/okt 2020. Dit wordt door maar weinigen op deze hele wereld geleerd, wat misschien wel reden is om aan te nemen dat wij ons wel moeten vergissen. Dat kan. We gaan het binnenkort zien. Wat vóór ons pleit is dat tot nu toe nog niemand(!) er een tegenargument tegenin heeft ingebracht. Wel enkele algemene opmerkingen over 'dag en uur', of zelfs dat je je er helemaal niet mee bezig mag houden, of dat berekenen niet mag, maar geen concreet punt dus waar ons schema zou falen. 
Mocht iemand tegenargumenten vinden, laat het me weten.

Meer op internet
Ik heb internet afgespeurd om meer over onze indeling te vinden. Toch een enkeling gevonden. Maarten de Bruijn komt op een andere wijze tot bijna dezelfde uitkomst. Klik hier...
Ook was er een zevendedagsadventist... die zegt dat het jaar 2028 een jubeljaar is volgens een aantekening van William Whiston bij Flavius Josephus. Josephus schrijft dat 24 v.Chr. een sabbatsjaar was en 23 v.Chr. een jubeljaar. Dit betekent dat 27 n.Chr. een sabbatsjaar was en 28 n.Chr. een jubeljaar. En dus is 2028 (sept.27-sept.28) het volgende (en 70e) jubeljaar.

Hemelvaart en Pinksteren !!
Met Pinksteren worden door de Hogepriester twee gezuurde broden omhoog gehouden. Let op: Dit typeert het opheffen of opnemen van de Gemeente. Ook opmerkelijk is dat de Joden dit ook wel 'het versieren van de bruid' noemen. 
Laten we er klaar voor zijn en onze Opname verwachten omstreeks Pinksteren. Of het gebeurt, weten we niet, maar het beeld van Pinksteren klopt uitstekend.
De Heilige Geest kwam die dag, en zal nu de omgekeerde beweging maken van wat bij de Hemelvaart en Pinksteren gebeurde: Jezus komt naar beneden in wolken en de Heilige Geest gaat, samen met ons, in wie Hij al die jaren gewoond heeft, weer omhoog. Hemelvaart en Pinksteren - een uitstekende gelegenheid om opgenomen te worden.

De opstanding van de doden in Christus zou al eerder kunnen gebeuren, net als in Matt.27 toen velen na het sterven van de Heer Jezus opgewekt werden en na de opstanding van de Heer Jezus uit de graven gingen en aan veel mensen in Jeruzalem verschenen. En gingen zij pas met de hemelvaart met de Heer mee, in een wolk? De opstanding van de ontslapenen kan dus ook enige tijd voor de verandering (in een oogwenk) van ons, de levenden, zijn.

Na 1989 jaar (2020-31=1989) is de verkeringstijd van het lichaam van Christus voorbij. Het werd gevormd toen de Voorloper kwam, en nu is het zover dat de Heer Jezus zelf komt en wij samen omhoog gaan. Er moeten daarboven eerst nog een paar dingen gebeuren, een beoordeling voor de rechterstoel van Christus, rondom de troon, en alles gaan begrijpen wat daarboven gebeurt, zoals Openb 4 en 5 beschrijft, en dan zullen we echt mee kunnen leven en mee kunnen voelen en begrijpen wat er op aarde gebeurt in zeven zware jaren, maar aan het einde daarvan vieren we daarboven de bruiloft, niet als gasten maar als de bruid. En dan moet er weer iets naars gebeuren, maar waar we dan helemaal voor klaargemaakt zijn: gerechtigheid moet geschieden op aarde en daarvoor zullen we omgevormd worden tot een machtig leger met de Vredevorst aan het hoofd.

Ook van Pinksteren is dag en uur onbekend
Lees vooral ook het nieuwe artikel (29-4) over Pinksteren: op welke dag? ook van Pinksteren is dag en uur onbekend
   https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/wet-genade-pinksteren3.html

Shavuot = 'weken' - het is de Dag na de zeven weken, een soort Jubeldag na een volheid van tijd (na 1989 jaren = 153 (vissen) x 13 (Jezus en de Apostelen?) voor de Gemeente.

Nieuwe tekening bij de 6000 jaar
Tekening nr. 8 toont ons schematisch veel over de antichrist en de valse profeet waarbij de Bijbelteksten over de beide beesten in beeld worden gebracht. Lees het verhaal in tekening nr. 8... En mogelijk zijn het Obama en Erdogan.
Zie ook het overzicht van de tekeningen...

Thuisblijven?
Ja, we moeten nog steeds thuisblijven. Ongezond hoor!! Naar buiten is beter!! Maar als je niet anders kunt, dan zijn er de duizenden bijbelstudies over alle Bijbelboeken en onderwerpen op: https://vergadering.nu/downloads-op-bijbelboek.htm 
Hoewel samenkomen tot 30 personen mag, laten kerken en gemeenten zich helaas zo'n ongrondwettelijk gebod eenvoudig opleggen, om dan maar online op je laptop 'samen te komen'. Zijn er nog Vergaderingen die zondags samenkomen? Want evenementen onder de 30 personen, mits onderling 1,5 m., zouden gewoon mogen doorgaan.

Wetenswaardigheidje: De wereldbevolking passeerde op 14 april 2020 om 21:28 uur de 7.777.777.777.Mailing 1 april 2020

In een paar maanden tijd is de wereld compleet veranderd. De wereld staat op zijn kop. Corona-angst heeft ieder in zijn greep. Let goed op wat er nu gaat gebeuren… 
We bevinden ons in de ideale situatie… want nu geldt immers: waar blijft de redder van de wereld? Deze wereld heeft een (anti-)Christus nodig. En als we ons niet vergissen, kan hij deze maand al openbaar worden.

Wat gaat ervan komen?
We hebben jaren gehad dat er 8000 of 9000 doden waren door de griep. Nu is dat veel minder, maar de media en allerlei instanties voeren de angst op. Wat gaat ervan komen? Het tot stilstand brengen van de economie kan de volksgezondheid op langere termijn ernstig ondermijnen. Werkloosheid, faillissementen, armoede, uitzichtloosheid, zelfmoord, depressie liggen op de loer.

Ik heb de laatste weken heel wat online preken gezien/gehoord. Wat me opvalt is dat ongeveer niemand het over de eindtijd heeft in die zin dat dit hele gebeuren een teken is van de eindtijd en dat de Heer Jezus spoedig komt voor ons. Eigenlijk was er niemand die zijn verlangen uitspreekt om spoedig de Heer te zien. Geen Kom Heer Jezus…

Waar zouden we ook al weer op letten?
Ja, op het openbaar worden van de Antichrist, in april. Op 8 april is het Sederavond en op 9 april is het Pesach (op 12/4 is ons Pasen) - En 40 dagen na de opstanding (11 april) is de hemelvaart op 19 april (21/5 is onze Hemelvaartsdag); en 50 dagen na Pesach, op 29 mei, is het Shavuot (31/5 Pinksteren). Helaas veel verschillende datums omdat de Joodse en christelijke kalender niet gelijk loopt. Omstreeks die laatste datums zouden we de Opname kunnen verwachten.

Als onze gedachten over het opkomen van de antichrist kloppen, moet er dus omstreeks Pesach/Pasen iets bijzonders gebeuren met betrekking tot het vredesplan in het Midden-Oosten. Israel en Trump spelen een grote rol in "de Vredes-deal van de eeuw". Er zal dan een leider moeten komen die zichzelf opwerpt, of door anderen tot grote redder wordt gebombardeerd. Wie kan dat zijn? Daar gaan we op letten.

Daarna zal er een korte periode zijn, waarschijnlijk tot ongeveer 29 mei (dat is Shavuot / Pinksteren), wanneer de Opname zal plaatsvinden, waarna weer een periode van enkele maanden volgt tot het Bazuinenfeest wanneer de 7-jarige Verdrukking begint. Dat moment is precies 7 jaar vóór het jaar 6000 (of 6030 als je bij de schepping begint). 
Hierover schrijven we al een half jaar. Het is gebaseerd op Lukas 4 in het jaar 27. Het is terug te lezen in de mailings of in de verzameling hier... waar u een overzicht vindt van deze serie, getiteld "De 6000 jaren die aan de mens gegeven zijn".

En dan was er deze maand nog een artikel: Niet alleen de Antichrist zal openbaar worden in de komende tijd, maar ook zal Elia komen. We weten niet precies wanneer, maar ook dat kan wel eens vóór de Verdrukking zijn. Lees daarover in dit artikel...

Nog een teken: Venus in de Pleiaden
Op 3/4 april is er dan ook nog een bijzonder teken. Dan staat Venus in de 7 Pleiaden. Het is vrijdagavond 3 april al goed te zien in het zuidwesten met een verrekijker. De Pleiaden zijn een groep van 7 sterren (de 7 gemeenten van Openbaring 2 en 3) en Venus gaat midden in die groep staan. Ik denk dat het een teken is van Venus, de blinkende Morgenster, die zich verenigd met zijn Gemeente. Lees hier of hier meer. Ook is 4 april de dag van de intocht in Jeruzalem.

Nieuwe tekeningen bij de 6000 jaar
De
4e tekening toont alles over de jubeljarencyclus. Eerst wordt de vraag beantwoord of het 49 of 50 jaren duurde. Het is eigenlijk eenvoudig: na het 7e sabbatsjaar volgde het jubeljaar, daarna volgt weer het eerste jaar. Dus elke cyclus duurde 50 jaar. Lees meer in de tekening...
Het 30e jubeljaar begon in Luk.4:16-21 (sep/okt 27) maar de Joden erkenden Hem niet. Vanaf dat moment gingen de 2 dagen/2000 jaren van Hosea 6:2 in, die in 2027 geëindigd zullen zijn. Het vrederijk van 1000 jaren begint dan met het 70e jubeljaar. En daaraan vooraf gaan de 7 jaren van de grote verdrukking.

De
5e tekening toont alles over de 69 jaarweken, oftewel de 483 jaren van de terugkeer van Ezra tot aan Lukas 4 waar de Heer Jezus het Jubeljaar proclameerde en afgewezen werd.
Ook hier komen we uit in sep/okt 27, dus vlak voor Rosh Hashana. We schreven al eerder: De herbouw van Jeruzalem en de tempel zou 7 weken duren, oftewel 49 jaren, niet gerekend vanaf het woord van Kores, maar vanaf de eerste terugkeer van Ezra, dat in -456/-457 was, tot in het jaar 27.
Deze 5e tekening toont ook dat er 2 periodes van 483 jaren waren: ook vanaf de geboorte van Izak tot aan de eerste telling van het Jubeljaar zijn 483 jaar. Ik weet niet of hieraan een betekenis moet worden toegekend.
Zie ook het overzicht...

 


Mailing 1 maart 2020

Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Trump is bezig een einde te maken aan alle oorlogen waar Amerika bij betrokken was. Ook ziet het ernaar uit dat Netanyahu op 2 maart sterker dan Gantz zal blijken. Dan kan er verder gewerkt worden aan het vredesplan. We kunnen gerust zijn dat er geen tweestatenoplossing meer uit kan komen, want feitelijk staan de vele voorwaarden dat niet toe. En Trump wil dat Israel de soevereiniteit over Judea en Samaria krijgt. Hij gaat het vredesplan gewoon uitvoeren...

De grote vraag is of het zal uitlopen op de zogenaamde 'vrede en veiligheid' die Paulus noemt als hij het heeft over de Opname in 1Thess.4:13 t/m 5:9. Pak dus je Bijbel erbij !! Lees het na !! We lijken er dichtbij te zijn. 
Als we dan ook nog kijken naar wat hij in 2Thess.2 zegt over de antichrist die eerst openbaar moet worden voordat de Opname plaatsvindt, dan moeten we de komende maanden onze ogen wijd open houden. Waakt dan !! want wij zijn niet van de nacht en slapen niet zoals de anderen.

Turkije werkt ook goed mee met de profetieën. We wachten met spanning af hoe het gaat reageren op de raketten uit Syrië. Waarschijnlijk samen met de NAVO, oftewel het Romeinse Rijk. Of op z'n minst in goed overleg.

Trump nam deel aan de Mars voor het leven in Washington. Bekijk de video van zijn toespraak. Er is een haast oneindige lijst van bijeenkomsten waar Trump van zijn geloof getuigt. Ook zijn er regelmatige evangelische gebedsbijeenkomsten in het Witte Huis. Helaas zijn er (vooral in Nederland) nog vele christenen die hem proberen zwart te maken, alsof hij het alleen doet om stemmen te winnen, zoals vorige week ook weer uitvoerig op CIP betoogd werd. Maar ook op het Family7-journaal (Uitgelicht) wordt net zo meewarig over Trump gesproken. Jammer, zulke afbraak. Zouden deze christenen liever Pelosi of Schiff of Obama of Hillary of Biden als president willen? Laten we voor deze president bidden dat hij nog een termijn van 4 jaren krijgt om het volk Israel en de christenen te steunen zoals hij tot nu voortdurend gedaan heeft.

Nieuwe tekening: 3. De zondvloed
De dagen van Noach zijn teruggekeerd. Lees Lukas 17:26v. De voetstappen van de naderende Messias worden gehoord.  Bekijk de tekening... Een studie over de plaats en betekenis van de zondvloed en de eraan voorafgaande 120 jaren, gezien in het schema van de 6000 jaren waarvan we nu het einde naderen.
Lees ook dagelijks de Opinie-artikelen... 
In sommige artikelen zien we dat ook de verwachting van de valse messias steeds groter wordt onder de Joden. Maar er was ook (zie op 29/2) een rabbi die tot geloof in Jezus kwam en de impasse voorspelde die 2 maart wellicht opnieuw plaatsvindt, waarbij hij zelfs de namen van de beide kandidaten, Benjamin, voorspelde. De vraag: Gaat dus dit voorjaar de opname gebeuren?

Voorspellen
Jezus berispt ons(!) dat we wel het vermogen hebben om het weer te voorspellen, maar niet om de tijden te onderscheiden: "Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?" (Matteüs 16:2-3)Mailing 1 februari 2020 

.........

De 7000 jaren

We hebben in de vorige mailings een concept neergezet van de 7000 jaren dat de wereldgeschiedenis duurt. Daarvoor en daarna liggen de oneindige eeuwigheden. Volgens de eenvoudige voorstelling komen we over ruim 7 jaren aan het eind van de eerste 6000 jaren. In de vorige mailings lieten we dat zien. De spanning loopt dus de komende maanden wel op, want we gaan dan zien of we ernaast zitten, óf dat we er heel dichtbij zitten. Wees gereed.
Volg de opiniestukken op www.vergadering.nu 

De Opname
Wat zijn we blij het eigendom van de Heer Jezus te zijn, zodat we met vrede in onze harten en in alle rust kunnen afwachten hoe zich dat alles gaat ontwikkelen. We zien uit naar Hem die al onze zonden op zich genomen heeft en alle straf ervoor gedragen heeft. We zullen dan in staat zijn zijn liefde volmaakt te beantwoorden als we Hem zien zoals Hij is en wij Hem zullen kennen zoals wij gekend zijn. En daar mogen we Hem vandaag elke dag voor danken en eren.Mailing 1 januari 2020 

Vrede en veiligheid, geen gevaar…
Nooit eerder gebeurde dit: drie achtereenvolgende verkiezingen in Israel, op 2 maart volgt de derde. En dan volgt ook de Midden-Oosten-vredesdeal van Trump.
De Brexit is gepland op 31 jan 2020. Er komt daarna een superhandelsdeal aan tussen de VS en het VK.
Dan speelt dit jaar de afzettingsprocedure om Trumps herverkiezing te voorkomen. Nooit eerder werd zo'n samenzwering gezien! Eén partij, de Democraten, zoekt bewijzen, maar vindt ze niet. Daarom zullen eind dit jaar de 2020-Verkiezingen in de VS haast zeker een superoverwinning voor Trump opleveren. En dan is de volgende vraag... wat zal de rol van de VS zijn in de Grote Verdrukking? De adelaar van Op.12:14?

En dan hebben we ons land. Nederland als vooroploper in de klimaathoax - en de landbouw moet halveren - en een bouwstop op bijna alle bouw. Wat een chaos met dit kabinet dat niet een wetenschappelijke, maar een politieke socialistisch-communistische agenda uitvoert, en dat doet in eendrachtige samenwerking met de ChristenUnie, die ook openlijk de EU steunt welke streeft naar globalisme, één Europa, zelfs één wereld. Het gevolg zal zijn: polarisatie als nooit eerder gezien. Waarop gaat dit uitlopen? Op revoluties en chaos! De vrede wordt van de aarde weggenomen: de eerste plaag, het witte paard, de antichrist. Enzovoort. Deze dingen moeten gebeuren.
Volg de opiniestukken op www.vergadering.nu 


27+2000=2027-7=2020
Als het model van de 6000 jaren, dat we al een paar maanden laten zien, klopt, en 27 en 2027 zijn bijzondere jaartallen, dan kunnen we verwachten dat er over ongeveer drie maanden, misschien in april/Nisan, een Antichrist openbaar zal worden, een wetteloze, een zoon van het verderf. Niet direct al als een verderver, maar als een groot leider zal hij opstaan, die het Midden-Oosten én Israel "vrede en veiligheid" zal schenken.

Daniël 9:25-27 zegt ervan: Terwijl in Israel "de straten en muren gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden", is er een verbond in de maak (:27), een verbond met de dood (Jes.28:15,18). Lees deze beide gedeelten in je Bijbel, zó herkenbaar. Dat verbond zal dan bevestigd worden, ergens in de maand september/Tisjri.

We weten niet hóe deze 'mens der zonde' openbaar zal worden, maar we gaan er op letten. Het is de komende maanden een toetspunt waaraan we onze gedachten toetsen. Als het gebeurt, is het volgende de opname, omstreeks hemelvaart of (het joodse) Pinksteren eind mei. Bij dit alles maken we een voorbehoud, want de vraag blijft natuurlijk of onze interpretatie juist is. We kunnen het mis hebben, maar we willen het wel doorgeven.

Hoe gaat het hier op aarde verder?
Wij die tot de Gemeente behoren, moeten beseffen dat onze onbekeerde geliefden, vrienden en kennissen nú de Heer Jezus moeten aanvaarden als hun Verlosser !!
Want er zal dán geen sprake meer zijn van het verkrijgen van een 'absolute' behoudenis. Want stel dat zo'n achterblijver tot geloof komt en vervolgens in een situatie geraakt waarin hij het merkteken accepteert, dan zal dit zijn behoudenis direct teniet doen; het verandert in een absoluut verloren zijn. Want ieder die het merkteken accepteert is per definitie absoluut voor eeuwig verloren. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Hoeveel argeloze en naïeve mensen zullen er dan wel niet zijn die in hun onnadenkendheid dat merkteken zullen aanvaarden?

Reeds in die eerste 3½ jaar zal het verschrikkelijk zijn. Dat begint al met Openbaring 6. De vrede zal worden weggenomen van de aarde. Dat slaat niet zozeer op het uitbreken van allerlei oorlogen, maar op een wereldwijde haat en slachtpartijen waarbij mensen elkaar zullen doden. Hoe kan dat? Wanneer de Antichrist na de opname zijn islamitische aanhangers wijsmaakt dat het Allah was die al die christenen van de aardbodem heeft weggevaagd en dat dit het sein is om de strijd tegen de ongelovigen te gaan voeren, dan kun je wel nagaan wat er dan gaat gebeuren. De officiële islam wacht namelijk op zo'n moment, maar de meeste christenen hebben zich daarover niet geïnformeerd. Jarenlang vingen we 'vluchtelingen' en 'vreemdelingen' op. Het toekomstig 'leger' van de antichrist is alom vertegenwoordigd sinds we massa's strijders onder hen als een paard van Troje hebben binnengehaald. 

De Antichrist zal zich in het begin vooral opwerpen als de door het Joodse volk verwachte Messias. Het Abrahamitische verbond (de landbelofte) zal hij bekrachtigen/versterken en de Joden de 3e tempel te laten bouwen. Veel Joden zullen daardoor overtuigd zijn dat hij de messias is. Het klopt allemaal met hun verwachting dat hij een bijzonder krachtig mens zal zijn.

Ook de meeste christenen denken dat de Antichrist een valse Joodse messias zal zijn. Maar wat als er de komende maanden een Antichrist-figuur opstaat die géén Jood is? Lees dan nog eens dit artikel van Greg Lauer: "Is hij de Messias of is hij het niet? Is de Antichrist een Jood of een niet-Jood?" (13-12-2019)
 

Halverwege de 7 jaar
Maar dan verder. Wanneer het merkteken zal worden ingevoerd, zullen ook vele Joden dat merkteken accepteren. De Antichrist denkt dan: zo, die heb ik reeds misleid, die zijn van mij, daar hoef ik me niet meer op te richten. Dat scheelt hem een hoop moeite want de grootste buit is dan al binnen. Daarom zal het Joodse volk naar mijn verwachting zich de eerste 3,5 jaar in de luwte bevinden. Het land Israel zou dan wel eens de veiligste plek op aarde kunnen zijn. Totdat… op de helft van de week de 2 getuigen gedood zullen worden en na 3½ dag weer opstaan en opgenomen worden. De hele wereld zal het zien. En dan begint het… Wee degenen die eerste 3,5 jaar hebben overleeft. Lees Openbaring 11 en 2Thess.2:4-12, maar ook heel Openbaring 6-16.


Naar aanleiding van enkele reacties...

Over de volgorde in 2Thess2:1-3
- Vers 1 gaat over de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot Hem, de opname, maar vers 3 zegt dan dat éérst de afval moet komen én de mens der zonde (de antichrist) geopenbaard worden.
- Vers 4 vertelt dan wat die mens der zonde in de grote verdrukking gaat doen.
- In vs.5-8 wordt dan nog eens gezegd dat zij weten wat en wie hem tegenhoudt.
- In vs.8 e.v. gaat het verder met wat de wetteloze na het tegenhouden zal gaan doen, en de verleiding die God zal zenden en alles wat de mensen in de 7-jarige Verdrukking gaat overkomen en waarom.

Waar het hier om gaat, is dat de volgorde vast staat in vs.1-3. Daardoor is duidelijk dat wij het openbaar worden van de antichrist zullen kunnen zien aankomen, waarschijnlijk slechts korte tijd voor de opname, en ook dat er een verbond zal worden voorbereid. En ergens kort ná de opname zal dit 7-jarige verbond worden bevestigd.

Over de 70 jaarweken
- Daniël 9:25 zegt: tot op Messias de Vorst zijn 7+62 weken: dat betekent dus… tót Hij zich als de Messias openbáárt. Dat was in Lukas 4 !! Dus niet zoals velen leren: tot Hij op een ezel Jeruzalem binnenkwam, óf tot op de kruisiging. Dat staat er niet.
- Daniël 9:26 zegt: Na de [9+]62 weken zal de Messias uitgeroeid worden… en dat gebeurde inderdaad daarna, 3½ jaar daarna !!
- De periode van 483 jaren loopt op de tijdlijn m.i. van -456 tot 27. De herbouw van Jeruzalem en de tempel zou 7 weken duren, oftewel 49 jaren. Dus niet gerekend vanaf het woord van Kores, maar vanaf de eerste terugkeer van Ezra, dat in -456/-457 was.

Over Lukas 4
Aangezien de Heer Jezus geboren moet zijn tussen -5 en -1, staat het vast dat het Jubeljaar waarover Hij in Luk. 4:16-21 sprak, tussen 25 en 30 moet liggen. Het jaar 27 sluit het beste aan bij andere gegevens. Jezus was toen 30 jaar (Luk.3:23), geboren in -4.
Dus nadat de Heer 40 dagen gevast heeft (Luk.4:1-13) gaat Hij in Luk.4:14 naar Nazareth, waar Hij als voorbereiding op de Grote Verzoendag, "het aangename jaar des Heren" uitroept, het Jubeljaar, dat dan begint. In onze jaartelling begon dat (30e) Jubeljaar dus in sept/okt van het jaar 27. En dus begint "twee dagen"/2000 jaar later (Hosea 6:2) in sept/okt 2027 het 70e Jubeljaar en het vrederijk.

Geheugensteuntje
Het lijkt misschien nog best ingewikkeld. Hoe leg je dit in een gesprek zo simpel mogelijk uit? Misschien als een soort sommetje: 27+2000=2027-7=2020.
27(=Luk4)+2 dagen(=Hos6:2) =2027(=wederkomst) -7jaar =2020(=Opname)

Over dag en uur
Laten we hierbij ook nog maar een keer zeggen dat dit niets te maken heeft met een dag of uur aanwijzen. We weten de dag niet. Dat zeggen ook alle schrijvers van de artikelen die we op Vergadering.nu  plaatsen. We denken na over de tekenen der tijden en wat de Schriften ervan zeggen. Brainstormen is dat, dat mag, en het moet zelfs. En al deze schrijvers zeggen ook dat ze zich kunnen vergissen. Het is te simpel om dan Hand.1:7 aan te voeren, en wat de Heer daar op dat moment zegt tot de twaalven, aan alle latere gelovigen op te leggen. Dus dat niemand iets over de tijden en gelegenheden betreffende de komst van de Heer zou mogen onderzoeken. Iets wat zo'n 20 jaar later juist opgedragen wordt in 1Thess.5:1v., zie ook 2Thess.2. Daar gaan we dus mee verder. Laat me weten wat u ervan vindt.

Onzeker
In dit schema zijn de aanwijzingen dat de opname plaatsvindt ergens vóór het nieuwe jaar dat met Tisjri begint. Als tenminste de reeks van 7 x 1000 jaren klopt met wat we denken dat het is, en áls tenminste 2020 het jaar is dat de Verdrukking begint. En dan blijft ook nog de periode van de Opname onzeker. Het zou zelfs 'pas' bij het Bazuinenfeest kunnen zijn. Of zelfs 3½ jaar later...

Tot slot, laten we dus opletten wat er omstreeks Pesach gebeurt. Is er dan een openbaring van de antichrist? Dan mogen we de Opname enige tijd later verwachten, misschien omstreeks Pinksteren. Dit is geen 'date-setting' maar: Bijbelse aanwijzingen serieus nemen. We houden er rekening mee. Onze Heer komt. Dat is wat we steeds weer zeggen en wat ook de Bijbel zegt, dat we uit de hemel onze Heer Jezus verwachten, en dat de Geest en de bruid zeggen 'Kom Heer Jezus!' Het komt steeds dichterbij.Mailing 1 december 2019

Hoe zal het zijn in die laatste 7 jaren van de 6000 jaren van de mens?
In vervolg op het globale overzicht van vorige maand gaan we nu kijken hoe het zal zijn in die laatste 7 jaren van de 6000.

23 september 2017 is de dagHet verbond
Belangrijk om te weten is dat 2Thess.2:1-3 duidelijk zegt dat vóór de opname de afval begint en de mens der zonde openbaar wordt. Die volgorde is belangrijk. Laat je niet verleiden om door de erop volgende verzen het tegenovergestelde te geloven. Want helaas denken velen daardoor dat de opname vóór het openbaar worden van de wetteloze komt, maar dat is niet zo. In dat tweede deel, vers 4-12, legt Paulus uit hoe het na vs.1-3 verder ingevuld zal worden; dat is dus na de afval en het openbaar worden van de antichrist en na de opname. En dan beschrijft hij dat de weerhouder moet worden weggenomen voordat de wetteloze 7 jaren lang zijn gang kan gaan en aan het einde ervan verteerd en vernietigd zal worden. Dus de aanleiding, het opkomen van bepaalde wereldleiders die het 7-jarige verbond van Daniël 9:27 zullen sluiten, zullen we dus waarschijnlijk nog wel zien aankomen.

De achterblijvers - Wat gebeurt er in de eerste 3½ jaar?
Wat zal het evangelie zijn dat in de Grote Verdrukking overal zal klinken na de opname? Níet het evangelie van genade dat nu in deze tijd nog wordt gebracht. Dan zal dít evangelie gebracht worden: Doe dit, doe dat, ontvang niet het merkteken van het beest, volhard tot het einde!

Zij die achterblijven zullen tot besef komen dat die christenen toch gelijk hadden. Velen zullen daardoor tot geloof komen, maar ik denk dat ook veel achterblijvers het niet eerlijk zullen vinden achtergelaten te zijn, ze dachten dat ze wel gelovigen waren, en zullen daarom kwaad zijn.
Ook moeten we dus niet denken dat de achterblijvers gedurende de eerste 3½ jaar nog tot 'absolute' behoudenis kunnen komen. Nu, in deze genadetijd, is absolute behoudenis nog mogelijk door het aannemen van de Heer Jezus en het Evangelie, waarop je eeuwig leven ontvangt en met de Heilige Geest wordt verzegeld.
Na de opname geldt: wie volhardt tot het einde (wat de dood door onthoofding kan of zal betekenen) zal behouden worden.
De achterblijvers, voor zover ze niet door de geest van dwaling misleid worden, zullen eerst die 3½ jaar moeten overleven, om daarna het merkteken te blijven weigeren dat iedereen moet en zal aannemen, en zij moeten het getuigenis van Jezus vasthouden tot de dood door onthoofding. Waar ze ook heen vluchten, het zal zeer zwaar zijn.

We weten natuurlijk dat de 2e helft van de week pas de Gróte Verdrukking is. Maar vaak gaan we mee in de gewoonte om de hele periode van 7 jaren zo te noemen. Echter het begint met de Verdrukking, die in de tweede helft overgaat in de Grote Verdrukking, wat uitloopt op de onontkomelijke Toorn van God, dat is de slotperiode waarin de mens zover gegaan is, dat bekering voor de dan nog onbekeerden niet eens meer mogelijk is. 

We gaan een aantal overzichten of tekeningen plaatsen
op https://vergadering.nu/links-bijbelstudie.htm  
De serie toont de symbolische perfectie en absolute orde in Gods handelen in-de-tijd. De eerste tekening is een overzichtelijk schema van Gods tijdplan en toont hoe belangrijk Hosea 6:2 daarin is. De tweede tekening is aangevuld met Bijbelsteksten en uitleg. Merk op dat er geen connectie met onze jaartelling wordt gelegd. Dat wel te doen is iets wat velen moeilijk vinden. Maar het verdient zeker de aandacht om nauwkeurig bestudeerd te worden. Zeker in deze tijd, die we eindtijd noemen. Meerdere tekeningen volgen.

1. Tekening 1: Hosea 6:2 en Gods tijdplan
1a. Tekening 1, met verklaringen aan de hand van de bijbeltekst
2. De 'eerste' Adam en de 'laatste' Adam (Christus)
3. De zondvloed
4. De Jubeljaren-cyclus
5. De Exodus
6. Gods verbond met Abram
7. Onze 'dagen' gelijk de Dagen van Noach
8. De antichrist en de valse profeet
9. De rotskoepel en het getal van het beest
10. De opname van de Gemeente van Christus
11. Wat, als je na 'de opname' achterblijft ?

Dat was een heel verhaal. Het roept wellicht vragen op. Dag en uur weten we niet, maar tekenen zien we wel. We zoeken naar antwoorden. Er is nog veel meer van te zeggen. Dat gaan we de volgende mailing doen. Laat me svp weten wat u ervan vindt.
 Mailing 1 november 2019

De 6000 jaren die aan de mens gegeven zijn

Eerst de grote lijn. In de vorige mailing gaf ik een globale tijdlijn van de zondeval tot aan de wederkomst. Dat zijn precies 4000+2000=6000 jaren, een periode die eindigt in 6030, oftewel het jaar 2027. Waarom 2027? Omdat Lukas 4:16-21 en het jaar 27 de kern zijn van dit hele verhaal.

Hoe tellen we de 69 jaarweken?
Eerst een opmerking vooraf over de tellingen, door sommigen gezien als berekeningen. Maar erover nadenken en berekenen is heel Bijbels. De Joden waren bijv. door God in staat gesteld om de komst van de Messias te berekenen, doordat Daniël in Dan.9:25 profeteerde dat de Messias er zou zijn aan het eind van de 69e week, dus 69x7=483 jaar na de opdracht van Kores om Jeruzalem te herbouwen.

En toen gebeurde het: de Heer Jezus openbaarde zich als Messias in Lukas 4:16-21. Hij sprak over de Geest die op Hem was en over het Jubeljaar, het 70e, waarmee zijn bediening dan zou beginnen (:19). Maar de Joden herkenden hem niet. Dit was in sept/okt van het jaar 4030,oftewel 'ons' jaar 27, exact 4000 jaar na de zondeval. Het Koninkrijk werd toen 2000 jaren (2 dagen Hos.6:1,2) uitgesteld, dat is tot het jaar 6030 (2027). Zoals we weten is de 7 jaar daarvoor (dus 2020-2027) de periode van de Grote Verdrukking. De jaren 28 en 2028 zijn Jubeljaren, resp. het 30e en het 70e. Dan zijn de 6000 jaren van de mens vol en zal het 1000-jarige rijk volgen. Dus op Grote Verzoendag in 2027 zal dan de wederkomst zijn. 

En dan 2Thess.2:1-3: Onze bijeenvergadering met Hem, maar eerst moet de afval komen, en ook de openbaring van de mens der zonde. De afval zien we overal om ons heen. Hoe groot moet de afval nog worden? Het is het wegvallen van alles wat altijd geloofd werd. En ná de "grote afval" én het openbaar worden van de mens der zonde, volgt de opname. De dingen zullen elkaar snel opvolgen, maar toch zal er wel enige tijd tussen de gebeurtenissen liggen. Als we dit op de tijdlijn proberen in te passen, zou dat kunnen betekenen dat de antichrist reeds openbaar wordt ongeveer op Pesach in maart/april 2020, en dat de Opname dan ongeveer op Pinksteren in mei/juni 2020 is, en de Grote Verdrukking ong. 4 maanden later in sept/okt 2020 begint. 

En als de weerhouder is weggenomen, gebeurt wat we in 2Thess.2:6-11 lezen, dat de wetteloze gaat optreden, te beginnen met het 7-jarige verbond van Dan.9:25 en vervolgens gebeurt alles wat in Openbaring 6-19 beschreven staat… en aan het eind zal de Heer de wetteloze verteren door Zijn adem en de vernietigen door Zijn verschijning als Hij komt.
Dus… eerst de afval en de antichrist, dan de opname, en daarna volgt de Verdrukking. Er is nog veel meer van te zeggen. Laat me svp weten wat u ervan vindt.
 Mailing 1 oktober 2019

Israels Nieuwjaar

In Israel is gisteren het nieuwe jaar begonnen, 5780 denken ze, maar in feite is dit het jaar 6022 na de schepping. Vorige maand schreven we er ook al wat over. In het jaar 6030 zijn we 6000 jaar na de zondeval, toen de mens het paradijs moest verlaten en de 6000 jaar van de mens begon. De Heer Jezus werd precies 4000 jaar na de schepping geboren en openbaarde zich in 4031 als Messias maar werd verworpen (Luk.4). In september 6031 begint het 1000-jarig Vrederijk, ook dat is een Jubeljaar, het 70e na de instelling ervan. En de 7 jaar daarvoor is dan Daniëls 70e jaarweek, september 6023-6030. Als we dat omzetten naar onze jaartelling, is dat 2020-2027. Als dit allemaal klopt, komen er spannende tijden aan.Mailing 1 september 2019

2027 is een Jubeljaar

Een ander mooi artikel, met daarbij een bijzonder interessante reactie van Cees van der Neut is te vinden op https://www.godskalender.nl/jubeljaar/ 
Dat wijst op een wederkomst exact 6000 jaar na de zondeval, en wel in het jubeljaar 2027. Sommigen zullen ontkennen dat we zouden weten wanneer er een Jubeljaar is, maar lees zijn reactie !! 
Eerder hebben we ook al jaartallen genoemd. We blijven het doen. Want de tekenen van de tijd zijn er.