Archief van de maandelijkse
Rondzendbrief van de Vergaderingsite
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2022
Elke 1e dag van de maand ontvangt u een mailing met:
"Wat is er nieuw op www.vergadering.nu?
zoals nieuws, agendapunten, nieuwe boekrecensies, prikbordadvertenties, etc.

 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

1 juli/augustus 2022 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste .................,

Wat een chaos in Nederland. We zagen het al lange tijd aankomen. Sommigen spreken al van een komende burgeroorlog. Nou, als ik boer was, zag ik dat ook wel zitten. Als zo'n regering zich echt 0,0% van je aantrekt en je alleen maar wil onteigenen, dan wordt je werkelijk wanhopig en komen er rare acties. Niet de schuld van de boeren, maar van links Nederland dat de Great Reset van de WEF meehelpt uitvoeren. 
De hele politieke stemmingmakerij tegen de landbouw is werkelijk beschamend om te zien. En dat om een papieren niet bestaand stikstofprobleem, een nieuwe hoax. De kranten en de staatsomroep hebben ze natuurlijk mee. Demonstreren mag, als er maar niemand last van heeft, als het maar niet opvalt. Dit gaat goed, totdat het kabinet het zover laat komen dat de onrust overgaat in een burgeroorlog. Wanneer zou de ChristenUnie toch eindelijk eens wakker worden? 

We zien de eindtijd steeds meer vorm krijgen. Steeds meer mensen vragen zich af wat dat inhoudt, eindtijd. Ze denken dan dat het na een flinke dip, wel weer beter zal gaan. Dat er een nieuwe wereld komt, als vanzelf, zonder echte bekering. Maar wij zien uit naar de komst van de Heer Jezus, die zijn Gemeente komt weghalen voor de ure der verzoeking losbreekt. En dat kan al heel snel zijn, deze zomer, of bij de najaarsfeesten, daar is alles rijp voor.

 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor juli 2022
Er komen een paar maanden aan met een betrekkelijk lege Agenda. Maar er zijn toch nog een paar bijzonder mooie evenementen. Kijk op de Agenda: www.vergadering.nu/agenda 

NIEUWE RECENSIES
Nieuwe recensies in de maand juni:
 - Kees van Helden - Gedenkstenen - Een recensie van Uitdaging: "Meer dan veertig verhalen bundelde Kees van Helden in zijn boek Gedenkstenen, dat eerder deze maand verscheen. Ze hebben allemaal betrekking op zijn werk dat hij zestien jaar lang, samen met zijn vrouw, bij Schreeuw om Leven verrichtte."
 - Dirk Otten - De ware Willibrord - Mijn achterbuurman schreef een aantal boeken over de eerste evangelieverkondigingen in Nederland. Uitdaging schrijft er in een recensie over: "Dit is een heel interessant en aannemelijk boek over het leven van Willibrord. Het neemt de lezer mee naar de wereld van de vroege middeleeuwen met speciale focus op de zending in de zuidelijke Nederlanden, waartoe in die tijd ook Vlaanderen behoorde."
 - Hugo Bouter - Aspecten van het koninkrijk van God - Een recensie van Gerard Kramer in het bijbelstudiemagazine 'Focus op de Bijbel': "In het voorafgaande klinkt mijn waardering door voor het gedegen en heldere onderwijs dat Bouter geeft. Toch geef ik hem in overweging om bij een herdruk (of al eerder in de digitale editie) deze brochure nog iets uit te breiden."
   Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS in juni
Het Vergaderingnieuws staat bovenaan op de voorpagina van Vergadering.nu en is daar aan te klikken:
27-6 WJO: Zeven broedertwisten in Genesis
26-6 Dato Steenhuis: De schepping van Eva
5-6 Willem Ouweneel: Pinksteren
1-6 Esther Noordermeer: De Opname van de Gemeente:
        Wel of niet? Voor of na?

PRIKBORD ADVERTENTIES
Nieuwe Prikbord-advertenties in mei:
 - Aangeboden: Zangbundels: ‘Liederen voor de gemeentezang’.
Meer Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

1 juni 2022 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ................,

Op 26 mei plaatste ik bovenaan vergadering.nu een video, met de titel: "We leven op de rand van de vervulling van profetieën die niet langer uitgesteld kunnen worden...". Hij bevat diverse aanwijzingen dat omstreeks 15 juni de Opname zou kunnen zijn. En hij geeft daarbij een paar interessante nieuwe vondsten. We blijven uitzien, want we leven in spannende tijden.

Misschien kun je onze tijd wel zo zien, dat de schijnvrede van de eerste ruiter (Openbaring 6) reeds (bijna) voorbij is, en dat we nu aankomen in de tijd van de tweede ruiter: waarin "de vrede van de aarde zal worden weggenomen" - en dan volgen hongersnoden, dood en pestilentiën... ook dit herkennen we al aardig in onze tijd.

Dit past ook nog steeds in ons eerder vermelde schema van 2020-2027: Lukas4 (het jaar 27) + Hosea 6:2 (2000 jaar) = Openb.19 (wederkomst) =2027. Dus dan was 2020 wel het begin van de 7-jarige verdrukking, die evenwel begint met een wereldwijde overwinning (6:2) van de misleiding, het is nog wel vrede, maar schijnvrede en vervolgens wordt die weggenomen (6:4).
Alleen was de opname niet aan het begin, wat we toen dachten, maar deze kan ook wel plaatsvinden tussen nu en voorjaar 2024, dat is het midden van de 7 jaar.

De ontwikkelingen gaan razendsnel: het gaat nu over transhumanisme - mensverbetering - een nieuwe mens door een injectie of pil met nanotechnologie. In Davos (WEF) wordt er al gewoon open over gesproken. De techniek is zover. Maar helaas voor hen... het gaat ze niet helemaal lukken, want dan komt de toorn van God, de Gróte Verdrukking, net als in de dagen van Noach. We wachten nog even in spanning af. Wat een voorrecht om in deze tijd te mogen leven. 
 

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor juni 2022
Vlak voor de zomer zijn er nog enkele bijbellezingen en andere evenementen, soms met livestream. Bijvoorbeeld:
- 4 juni in Amersfoort een lezing over helderzienden en waarzeggers.
- 4 juni in Gorredijk een themadag: De Gemeente voor en na de Opname.
- 8 juni een ONLINE lezing van Logos-Instituut over de scheppingsdagen.
- 10-11 juni in Maassluis een bevrijdingsconferentie met Wilkin van de Kamp.
- 11 juni in Rhenen een vrouwenconferentie/training met Jaap&Astrid Feddes.
- 12 juni in Veenendaal een Wonderlijke Zondag met Martin Koornstra.
Kijk verder op de Agenda: www.vergadering.nu/agenda 

NIEUWE RECENSIES
Drie nieuwe recensies waren er in de maand mei:
 - Michael A. Eaton - Vrijgesproken - Een recensie van Gerard Kramer: "Dit boek is een enthousiaste poging te laten zien dat een christen ondubbelzinnig zeker mag zijn van zijn behoud. Eaton geeft positief Schriftuurlijk onderwijs, en weerlegt daarbij vele ideeën van auteurs die vraagtekens zetten bij de mogelijkheid geloofszekerheid te bezitten. Dat is iets om blij van te worden. Niet blij ben ik niet het tiende hoofdstuk; dat kan naar mijn oordeel beter geschrapt worden" [over het geloof ván Jezus i.p.v. ín Jezus].
 - Jacqueline Looman - 10 Joden, 1 Messias - In dit boek "maak je kennis met tien Israëliërs die vertellen over hun geloof in de Here Jezus. Ze wonen allemaal in het land, maar hebben totaal verschillende achtergronden".
 - A. Brons en anderen - Ontdekkingen in Israel - "Dit is een praktische reiswijzer met mooie foto’s en veel ruimte om notities te maken, bedoeld om een bezoek aan het beloofde Land op de reiziger te laten inwerken."
   Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS in mei
Het Vergaderingnieuws staat bovenaan op de voorpagina van Vergadering.nu en is daar aan te klikken:
26-5 Video: Is de Opname op 15 juni?
26-5 Video: We kunnen 't niet langer uitstellen; de vervulling van de profetieën
24-5 Nieuwsbrief mei 2022 van Carly en Frans Alkema
15-5 Bijbelkiosk Amsterdam is een rustpunt
9-5 Video FB: Samenzang conferentie Helvoirt
2-5 WJO: 7 parallellen tussen Mozes en Jezus

PRIKBORD ADVERTENTIES
Nieuwe Prikbord-advertenties in mei:
 - Wie heeft er nog gratis christelijke cd's van koren en solisten alsmede van
    Ned.Gospel. U maak mij er blij mee...
 - Wie herkent mensen op deze foto? gemaakt in 1930 op een conferentie van
   de (open) vergadering in Arnhem.
Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

1 mei 2022 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ...................,

Ligt het aan mij dat ik het gevoel heb dat er zoveel gebeurt in een maand tijd? Ik probeer het nieuws te volgen, maar het is teveel. En een paar dagen later is er al weer veel meer nieuws. Zo gaat het ook in de Nieuwskolom op Vergadering.nu Veel te veel… Uit reacties blijkt dat veel mensen het niet meer kunnen volgen.

Helaas zijn er lezers die het oneens zijn met de politieke kleur van de berichten die ik doorgeef in de Nieuwskolom. Zelf schrijf ik geen nieuws of opiniestukken. Het zijn allemaal actuele berichten die verband houden met de eindtijd, de opname, de wederkomst, enz. Daarbij kies ik niet altijd voor de gangbare mening.

Ook een punt hierbij is dat Vergadering.nu niet een website ván de Vergadering is, maar het is míjn website óver de Vergaderingen, hun adressen, de bijbellezingen e.d., en allerlei bijbehorende onderwerpen. De Nieuwskolom is gestart met allerlei Vergaderingsnieuwtjes die in de pers verschenen, en belangrijk was ook allerlei nieuws over Israel en de Bijbelse eindtijd. En ja, dat is in deze hectische tijd steeds verder uitgebreid. En dan begrijp ik dat lang niet iedereen mijn keuzes en politieke voorkeur deelt.

Ruslandhaat
Veel mensen weten niet (of zijn het even vergeten) dat de NAVO en de EU al vele jaren aandringen op toetreding van Oekraďne. Al die Oost-Europese landen kregen VS-raketten op hun grondgebied, die binnen enkele minuten op Moskou gericht kunnen worden. Rusland waarschuwde vaak. Maar de VS/EU/Navo ging gewoon door.
Ook weten veel mensen niet van de jarenlange beschietingen door Oekraďense strijdkrachten, incl. hun Azov-bataljons, van flatgebouwen en andere burgerdoelen in Oost-Oekraďne met als gevolg meer dan 14.000 geregistreerde burgerdoden en honderdduizenden vluchtelingen naar Rusland.
En dan geven we Putin maar de schuld van alles, ook van de stijgende brandstofprijzen als gevolg van de lockdowns en andere maatregelen die de wereldeconomie stilgelegd hebben en de inflatie deden stijgen, versterkt door het beleid van Biden in zijn eerste regeringsjaar…
Helaas, Ruslandhaat en Putinhaat viert hoogtij, ook onder christenen.

Op weg naar het einde
Vrijheid van meningsuiting is een groot probleem. Elon Musk Twitter kan dat niet veranderen (zie de artikelen op Vergadering.nu in de afgelopen week). Ik zag enkele maanden geleden een video van Musk, waarin twee broeders hem de uitspraak ontlokten dat Jezus Heer is. Ik hoop dat het echt is, maar of het helpt... We zijn op weg naar het einde, en wat er aankomt is niet tegen te houden, want de profetieën over Openbaring 6 t/m 19 móeten vervuld worden. 

Dit onontkomelijke wordt goed verwoord in dit artikel: Het verhaal van Kajafas, Putin e.a... Niemand gaat de WEF-plannen stoppen. Zie ook de beide video's op 27-4. Zo gaan we op weg naar het einde: de Opname voor "hen die Zijn Verschijning hebben liefgehad" en de Grote Verdrukking voor "hen die op de aarde wonen". Jezus komt snel. We zien er naar uit.
 
 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor mei 2022
Bijbellezingen en andere evenementen komen langzaam weer op gang, soms met livestream. 
- 2 mei lezing over Zeker Weten door Dato Steenhuis, met livestream
- 3 mei een ONLINE lezing van Logos-Instituut over het menselijk DNA
- 6 mei een bijbellezing door Willem J Ouweneel
- 13-14 mei eindelijk weer een Vrij-Zijn Weekend in Zelhem
- 15 mei een lezing over de Tabernakel door Dato Steenhuis
Kijk voor meer de Agenda op www.vergadering.nu/agenda 

NIEUWE RECENSIES
Twaalf nieuwe recensies in de maand april van Uitgeverij Maatkamp, die ik over het hoofd gezien had. En tot slot ook nog een recensie over de Opname:
 - Ruud van der Ven - Orgaandonatie, een zaak van leven en dood - Over dit boek zijn 3 recente recensies geplaatst: "Onverwachts word je ermee geconfronteerd. Je dierbare krijgt een ongeluk en wordt eerst ‘hersendood’ en daarna ‘dood’ verklaard. Voordat dit werkelijk tot je doordringt, wordt deze dierbare persoon met grote haast door de ziekenhuisgangen naar de operatiekamer gereden... Vier werelden..."
 - Edgar Andrews - Wat is de mens - Hier zijn 4 recensies toegevoegd (8-11).
"In dit boek bespreekt een gerenommeerd wetenschapper op een gemakkelijk leesbare en humoristische wijze de eeuwenoude vragen over de aard en oorsprong van de mens
."
 - A.J. Gagnon - De Bijbel en homoseksualiteit - Hier zijn 2 recensies toegevoegd (8-9). "Dit academische boek is allereerst geschreven om christenen uit allerlei gezindten materiaal te verschaffen dat gebruikt kan worden om een intern debat te voeren. Het is dus allereerst voor de christelijke gemeente geschreven."
 - Ed Hindson en Mark Hitchcock - De Opname: feit of fictie? - En dan was er nog deze mooie recensie van een andere uitgever over een boek dat gaat over de Opname.
   Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS in april
Het Vergaderingnieuws in de maand april staat bovenaan op de voorpagina van Vergadering.nu en is daar aan te klikken:
17-4 WJO: Christus is waarlijk opgestaan
17-4 Dato Steenhuis: De moordenaar aan het kruis
5-4 WJO: Zeven overeenkomsten tussen Joden/Christenen
3-4 Dato Steenhuis: Onze tijd lijkt wel op die van Sodom en Gomorra

PRIKBORD ADVERTENTIES
Geen nieuwe advertenties in april:
Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

1 april 2022 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ....................,

Het is 1 april. De toestand in de wereld is er niet naar om nog grappen te maken. Of is het allemaal één grote grap? Alles wat je op het Journaal ziet, bijvoorbeeld. Wie wat verder zoekt, weet dat de werkelijkheid vaak andersom is.

Het is twee jaar geleden dat Covid-19 uitbrak. Dat was even schrikken. Dankzij isolaties en verkeerde behandeling in bejaarden- en ziekenhuizen stierven meer oude mensen dan andere jaren. Maar al snel hield deze nieuwe griep, corona geheten, weer op. Maar de overheden en media hielden de schrik erin en wisten het 'narratief' twee jaren te rekken. En nu - via de Europese QR-pas en de in de gereedschapskist bewaarde maatregelen - gaan ze (en wij) op dezelfde voet verder. Dus geniet nog even van het voorjaar en de komende zomer!

Hongersnoden komen eraan. Miljoenen zal het treffen in ontwikkelingslanden. Maar ook in Europa zullen we het zien. De basis was al gelegd in de twee jaren van ontwrichting door coronamaatregelen. En dan kwamen daar nu de sancties en de expansiedrift van het Westen (VS en EU) bij, omdat Rusland zo nodig als zelfstandige natie bedreigd moet worden. 
'Leuke' bijkomstigheid is dat als je dit laatste zo zegt, iedereen boos op je wordt. Maar ik blijf het zeggen: WIJ, de Westerse landen, bezorgen de hele wereld, inclusief onszelf, armoede en zelfs honger, plus wat er nog meer volgt…

Over Rusland en Oekraďne moeten we het dus verder maar niet hebben. We zien dezelfde discussie als bij corona, dezelfde 'partijen', dezelfde media die bepalen wat je moet geloven. Maar voor wie wil, is het echte nieuws eenvoudig te volgen. Maar stop dan liever wel met naar het NOS-journaal te kijken.

Vergeet niet om de artikelenreeks van Tom Horn te lezen als je wilt weten hoe het staat met de vorderingen achter de schermen om de massa's te controleren… Citaat: "...het potentieel is nog nooit zo groot geweest, nu de wetenschap de macht ontketent van genetica, biometrie, bewaking, en nieuwe vormen van moderne eugenetica (transhumanisme); uitgevoerd door een wetenschappelijke elite die is uitgerust met systemen van psycho-sociale controle…"
Nog een citaatje: "Een dergelijke samenleving zal worden gedomineerd door een elite, die zich niet laat weerhouden door traditionele waarden. Spoedig zal het mogelijk zijn om bijna continu toezicht te houden op elke burger en complete bestanden bij te houden met zelfs de meest persoonlijke informatie over de burger. Deze bestanden zullen onmiddellijk kunnen worden opgevraagd door de autoriteiten."
De wereld van de antichrist is bijna klaar… en de wereld is er klaar voor.

Voor de liefhebbers van de spoedige komst van de Heer Jezus was er een video... die belangrijke gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis vermeldt die te zien zijn in de sterrenbeelden op de volgende datums:
14-4-32 Middag: Jezus op het kruis
23-9-2017 Openbaring 12:1-5 teken - beeld van wegrukking/opname
5-4-2022 Mars-Saturnus-conjunctie (beeld van Rode Draak en Satan)
1-5-2022 Venus-Jupiter-conjunctie (Morgenster en Christus) in Vissen
                    (Vissen = christenen) + een Zon-Maan-conjunctie
16-5 -2022 De laatste Bloedmaan komt in Weegschaal
29-5-2022 Mars-Jupiter-conjunctie (Venus gaat in Ram/Lam)
15-6-2022 Venus in Ram/Lam - Volle maan - Opname (15e dag 3e maand)
28-9-2022 Bazuinenfeest- Start Verdrukking (+1260+1290 dagen=20-9-2029)
26-6-2029 Bloedmaan - in Jeruzalem 
20-9-2029 Einde Verdrukking - het witte paard van Op.19
 
 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor april 2022
Allerlei soorten bijbellezingen en andere evenementen, soms met livestream.
Kijk voor de Agenda op www.vergadering.nu/agenda 

NIEUWE RECENSIES
Nieuwe recensies in de maand maart:
 - Jimmy Song - Dank God voor Bitcoin - "Verwacht geen technische uitleg over Bitcoin, maar wat de titel al weggeeft: een ethischer alternatief op het fiatgeldsysteem waar grote graaiers hun slag slaan ten koste van burgers. In dit boek wordt vooral het ontstaan en de noodzaak van Bitcoin uitgelegd, en gelinkt aan passages uit de bijbel." 
 - Gert A. van de Weerd - Openbaring van Johannes - "Opnieuw een lijvig boekwerk, 863 pagina's, in luxe gebonden uitgave... Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen' (Dan. 12:4). En daarin is het boek van Gerd van de Weerd een waardevolle bijdrage!"
   (www.vergadering.nu/boeken)

VERGADERINGNIEUWS in maart
Weinig Vergaderingnieuws in maart. Het staat bovenaan op de voorpagina van Vergadering.nu en is daar aan te klikken:
18-3 Bestel het Paasnummer van Leven.nu nu

PRIKBORD ADVERTENTIES
Geen nieuwe advertenties in maart:
Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

1 maart 2022 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste .....................,

En plotseling zijn we een grote stap dichter bij de eindtijd gekomen en komen de ruiters op de vier paarden van Openbaring 6 in zicht. Vorige maand schreven we al uitvoerig over de ophitsing van de VS en Europa, dat Oekraďne bij de NAVO en de EU moet horen. Nu nam Putin zelf een grote stap, waarvan bijna niemand wil zien dat die in de laatste 8 jaren door het Westen werd opgedrongen. Zie ook deze video, NL-ondertiteld, van een inwoonster van Donetsk, die het uitlegt: "Extreem dankbaar dat Rusland eindelijk iets doet". En 'wij' zijn via de media allemaal behept met een misplaatst anti-Rusland gevoel. De grote meerderheid van Nederland ziet niet meer hoe schuldig de EU, het opkomende Romeinse rijk, is aan deze oorlog.

En dan zijn er de Wob-verzoeken die dankzij de FVD openbaar zijn geworden. Ze onthullen zoveel duister beleid, dat we ons serieus moeten afvragen of het bedrog van onze leiders nog te stoppen is. Het is zo massaal, en het gebeurt door schijnbaar eervolle mensen. Althans, wij dachten jarenlang dat onze politici het beste zochten voor ons land en dat ze dat op eerlijke wijze deden. Wie de onderzoeken door Jeroen Pols en Willem Engel volgt - wekelijks op www.vergadering.nu te zien - weet nu wel beter: Europa (incl. Nederland) is één grote beerput die klaar is voor een dictatuur zoals beschreven in Openbaring 13.

Israel komt nu wel in de problemen. Aan de ene kant proberen ze het de NAVO en de EU naar de zin te maken, maar aan de andere kant vervreemden ze zich nu van Rusland. Hoe moet dat nu in Syrië? Daar kunnen ze Rusland niet missen.

Er is nog wel meer om over te schrijven, maar we mogen blij zijn dat we in een hoekje van Europa leven waar het nog redelijk rustig is. Maar hoelang nog? Als Nederland geweren en raketten aan Oekraďne gaat leveren, wat onze regering zojuist al gedaan heeft, kan het snel veranderen. 
We zien uit naar de komst van de Heer Jezus om dan het toneel vanuit een andere hoek te bezien en voorbereid te worden om 7 jaren later met Hem weer terug te komen.
 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor maart 2022
Het wordt lente. We worden weer even vrijgelaten. In maart mogen bijbellezingen en andere evenementen weer gewoon doorgaan. Soms is er livestream.
Kijk voor de Agenda op www.vergadering.nu/agenda 

NIEUWE RECENSIES
Nieuwe recensies in de maand februari:
 - Willem Ouweneel - De weg van de hoogtijden - "De echte liefhebber van Bach krijgt met dit boek een wereld aan informatie; en met een groot aantal aanhangsels is het een standaardwerk, dat voor een ongekend lage prijs in de boekhandels ligt." 
 - Willem Ouweneel - Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament, 4 delen
    Jenno Sijtsma: "...Was ik al enthousiast over het eerste deel van het Beknopt Commentaar op het Nieuwe testament, lezing en bestudering van de delen twee en drie bevestigen mij in wat ik daarover heb geschreven. Het is zonder meer een commentaar waar ik zelf het woord beknopt niet aan zou willen geven." 
 - Jonathan Cahn - Boek van geheimenissen - "...Boek van geheimenissen, het legt op elke bladzijde de Schriften open op een verrassende en verrijkende manier." 
 - Wachtman Nee - Het leven dat overwint - "Deze woorden zijn nu voor het eerst vertaald en worden in boekvorm aan de lezers in ons taalgebied gepresenteerd." 

  
(www.vergadering.nu/boeken)

VERGADERINGNIEUWS in februari
Vergaderingnieuws staat bovenaan op de voorpagina van Vergadering.nu en is daar aan te klikken:
20-2 Dato Steenhuis: Worden ongelovige pubers van gelovige ouders ook
          opgenomen?
16-2 Family7/ Philip Nunn: Het verbod op homogenezing 
  6-2 Dato Steenhuis: 144.000 Joden evangeliseren

PRIKBORD ADVERTENTIES
Geen nieuwe advertenties in februari:
Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

1 februari 2022 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ..............,

De "4e Industriële Revolutie" komt eraan. Rutte was er enthousiast over… N.B.: een revolutie, hč!! Klaus Schab belooft ons revolutie. Kijken we in het verleden hoe revoluties gaan, dan is dat niet zonder risico, veel verdrukking. Maar de WEF belooft het ons van tevoren en heeft alles openlijk besproken in bijeenkomsten, in boeken en op hun website, ook met invloedrijke partijen. Ze zijn al zover dat ze veel zaken met hun partners hebben vastgelegd in bindende contracten. Door Kamervragen ontdekte FVD dat Rutte, Kaag, Schouten, Hoekstra in het geheim zulke contracten hebben afgesloten. Nederland in de uitverkoop en het lijkt erop dat Nederland het eigenlijk wel goed vindt.

Hoe denkt FVD over abortus?
Dankzij het 5-dagen-bedenktijd-debat kwamen we erachter hoe Forum (FVD) over abortus denkt. Pepijn van Houwelingen legde het uit... Onbegrip en haat vanuit de Kamer, een verbaasde mw. Bikker. Zou de CU er nu misschien achter komen hoe misplaatst al hun laster over FVD is? 

Opname
Tussen alle enge nieuwsberichten door plaatsen we ook interessante vertaalde artikelen over de Opname (zie op 5,11,15,24,28 januari). Een erg duidelijk artikel was deze van 28-1: "De Opname kan niet tegelijk met de Wederkomst plaatsvinden"…
Dat de Opname voor de deur staat, kunnen we zien aan de grote wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (AI) en de bijbehorende injecties, wat zal uitlopen op de dictatuur van het Beest en zijn merkteken dat nodig is om te kunnen kopen en verkopen (Openb.13). Na die periode (van 3˝ jaar) volgt de bevrijding van de planeet Aarde als de Heer Jezus met de zijnen wederkomt (Openb.19:11v). 

Boze machten in de hemelse gewesten
Ook plaatsen we tussendoor de vertaalde artikelen van o.a. Tom Horn, Derek Gilbert en Douglas Hamp. Deze schrijvers schilderen de achtergronden van onze tijd vanuit het verleden, met de Nephilim. De hele wereld diende hen behalve Noach. En daarna volgen de afgoden die door de hele mensheid gediend werden, ook Abrahams voorouders in Ur, ook het volk Israel diende Moloch 40 jaren in de woestijn, enz. enz. Er staat meer over in de Bijbel beschreven dan u denkt. En die tijd komt nu in onze dagen terug.
Deze artikelen zijn bij elkaar gebracht, iets onder de Nieuwskolom.

De Westerse ophitsing tegen Rusland loopt deze week op tot een kookpunt. Maar Putin is een verstandig man en leider van een christelijk land, hij heeft echter wel een rode lijn. Maar het Westen wil niets liever dan alle aandacht van hun problemen afleiden via een oorlog (zie bijvoorbeeld de 4 artikelen op 30 en 31 januari). Bijkomend voordeel daarvan is dat het dus allemaal ook zomaar kan uitlopen op een grote wereldbrand, ook wel grote verdrukking genoemd.

Lezingen van Willem Ouweneel, gehouden bij Christenen voor Israel, heb ik op https://vergadering.nu/downloads-op-bijbelboek.htm bij elkaar in een blokje geplaatst (scroll daar iets naar beneden).
 

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor februari 2022
De moeite waard, al probeert een klein clubje mensen nog allerlei hindernissen op te werpen, in februari staat er toch weer een mooie lijst met bijbellezingen en andere evenementen. Let ook op de vele livestreams.
Kijk voor de Agenda op www.vergadering.nu/agenda 

NIEUWE RECENSIES
Veel nieuwe recensies van het Logos Instituut, o.a.:
 - Peter Borger - Terug naar de oorsprong - "...Het is een wereld van verschil met de versie van 2009. Het leest als een trein. Met name het laatste hoofdstuk is inhoudelijk gezien erg interessant. Peter geeft daarin een update van de wetenschappelijke ontwikkelingen die zich sinds 2009 hebben voltrokken, en laat zien dat bepaalde voorspellingen die hij toen deed nu door studies zijn bevestigd."

 - Henry Morris - Het ontstaan van de wereld - "...de kracht van dit boek: toegankelijk, duidelijke opzet als Bijbelstudie met min of meer afgeronde onderwerpen en de confrontatie met de naturalistische wetenschap en daarbij horende vragen."
 - Hanna Holwerda - Ontdek het oneindige heelal - Een kinderboekrecensie: "...Door het gebruik van diverse opdrachten is het boek geschikt voor allerlei kinderen. De opdrachten vormen inspiratie voor de leerkrachten als zij in het onderwijs te maken krijgen met het heelal. Door het hele boek heen zijn bijbelteksten te vinden, wat dit boek bruikbaar maakt in het christelijke gezin en in het christelijk onderwijs."
      Kijk op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS in januari
Vergaderingnieuws staat bovenaan op de voorpagina van Vergadering.nu en is daar aan te klikken:
28-1 J. Brentner: Opname en Wederkomst kunnen niet tegelijk plaatsvinden
27-1 Dato Steenhuis: Gelovigen in alle tijden/bedelingen
26-1 Willem Ouweneel: 7 relaties die God met Israel heeft
23-1 Martin Koornstra: Wonderlijke Zondag Ede
19-1 Jaap Dieleman: Is er nog hoop?
9-1 Dato Steenhuis: Ja, er komt een nieuwe hemel
4-1 Jaap Dieleman: Wat gaat 2022 ons brengen
3-1 Arjan Baan: Wees een Daniël temidden van een Great Reset
1-1 Philip Nunn: Boosheid in God's dienst

PRIKBORD ADVERTENTIES
Geen nieuwe advertenties in januari:
Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

1 januari 2022 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ......................,

Een gezegend nieuw jaar gewenst! Wat verwachten we in 2022? Ik voelde erg mee met de auteurs van OpinieZ in hun eindejaarsartikel... (op 27-12) over het instortende Nederland. Nogal somber. Maar bij al die sombere overwegingen hoort gelukkig wel onze verwachting van de komst van de Heer Jezus, hopelijk heel spoedig. Waarom zouden we het ook willen uitstellen? Want het vooruitzicht is dat het nog erger gaat worden, en dat geldt ook voor onze geliefden. Aan de andere kant zien we ook dat de wereld klaar is voor al die dingen die in Openbaring 6-16 beschreven worden. Een QR-maatschappij wordt er bijzonder treffend beschreven... en in Nederland kunnen we de 2G-maatschappij al in februari verwachten. Het kabinet, én de Kamer, willen het.

De bedoelingen van de Heer Jezus met ons, zijn Gemeente, zijn echter niet in de richting van de toorn van God. Hij wil ons ervoor bewaren, en juist dáárom komt Hij. Zie dit laatste artikel van Bert Panhuise...
Laten we dus vooral uitzien naar "onze bijeenvergadering met Hem", misschien vandaag al.

Volg de berichten op www.vergadering.nu, waaronder veel wetenschappelijke artikelen en video's, die soms behoorlijk verontrustend zijn, zoals het zeer onthullende interview met Peter Borger (op 31-12) over de (weinig) wetenschappelijke onderbouwing van het coronabeleid. Maar in de lijst staan ook vaak zeer bemoedigende artikelen.
 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor januari 2022
Ondanks de overdreven maatregelen staat er in januari toch een mooie lijst met lezingen en andere evenementen, soms ook met livestream.
Kijk voor de Agenda op www.vergadering.nu/agenda 

NIEUWE RECENSIES
Enkele nieuwe recensies waren er in december, waaronder deze:
 - Willem J. Ouweneel - Een dubbelsnoer van licht - "Dit is een toegankelijk en interessant overzicht van een selectie van belangrijke geleerden en van belangrijke fenomenen uit de geschiedenis. Een naslagwerk."
 - Theo van den Heuvel - Bidden maakt licht - "De rode draad in dit boek is dat in gebed gelovigen werkelijk tot God naderen, dat Hij dat verlangt en dat door zo’n gebed Zijn prioriteiten steeds meer die van de bidder worden."

      Kijk op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS in december
Vergaderingnieuws staat bovenaan op de voorpagina van Vergadering.nu en is daar aan te klikken:
31-12 Jacques Brunt: Eindejaarsboodschap
27-12 Dato Steenhuis: Wat is de tweede dood?
25-12 Willem Ouweneel: Kerstpreek 2021
23-12 'Groeien in geloof' heeft nieuwe website
19-12 Wim Grandia: 6 lezingen over Openbaring
15-12 Jaap Dieleman: De Coronafolder. Met de C-pas kom je bedrogen uit.
12-12 Steenhuis: 5 wijze en 5 dwaze maagden
  6-12 Steun Christelijke scholen in België | De krant

PRIKBORD ADVERTENTIES
Nieuwe advertenties in december:
 - Steun Christelijke scholen in België. Nu zijn er inmiddels 11 scholen voor
    Christelijk onderwijs opgericht in België, die nog steeds afhankelijk zijn
    van gebed en geldelijke steun.
Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu

www.vergadering.nu

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022top