www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu


 

Visie-artikel | Toespraak (+MP3) | RD-artikel

EO-Familiedag  -  1 september 2001  -  www.eo.nl

Hij bereidde zich terdege voor op het thema van de Familiedag 'Meer dan een Vriend'. Wekenlang schreef hij in zijn weekboek. Tijdens het ochtendprogramma sprak hij over echte vriendschap.

Toespraak van Willem Ouweneel:

Download nu de complete toespraak >>  MP3 ( 2 Mb - 17:30 min. )


Hieronder staat een bewerkte en verkorte versie zoals deze op de EO_website heeft gestaan)

Goedemorgen lieve mensen,

Het evangelie naar Johannes, u kunt het meelezen op de schermen als de techniek
allemaal goed werkt.

Johannes 15: 12-15

'Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt, gelijk ik u heb liefgehad Niemand heeft groter liefde. Gij zijt mijn.'

Een goede maand geleden stond ik met mijn familie bij het sterfbed van mijn moeder. Een van de dingen die we daar deden was zingen. Een van die liederen - haar grootouders hebben 't gezongen en ik ben ermee opgegroeid, Herman Voorhoeve is juist 100 jaar geleden overleden, heeft het lied gemaakt - 'Trouwe Jezus wat is het heerlijk U te kennen als mijn vriend'.

We denken dat het een nieuwe gedachte is als we zeggen 'Jezus is mijn vriend'. Sommige christenen vinden dat maar dunnetjes. De realiteit van mijn dagelijks bestaan, doe daar niet minachtend over; Jezus is mijn vriend. Als u dat nog niet kunt zeggen, dan hoop ik dat u dat kunt zeggen in uw binnenkamer. Jezus is ook oneindig meer als een vriend. Hij is ook hoog boven ons verheven, zoals een vader die uittorent boven zijn kind. Kinderlijk tot u komen past niet bij het beeld van een vriend. Als je naar hem toegaat is Hij dichtbij. Als een vrind kun je bij hem uithuilen. Jezus wordt in de bijbel niet onze vader, maar toch zit er iets in van kinderlijkheid naar de Vader toe.

Offerbereidheid
Johannes vertelt iets wat ik samenvat in drie trefwoorden. Vers 13, offerbereidheid: niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Als je vriend kun je je liefde tonen door voor hem te sterven. We krijgen op aarde niet zoveel kansen om voor elkaar te sterven. De Here Jezus is voor mij door de dood gegaan. Zoon van God die Zichzelf heeft overgegeven. Hij is mijn vrind want Hij is voor mij gestorven. Elke dag mag ik hem bedanken dat hij een vriend is die voor mij in de dood is gegaan. Dat is het grootste wat je voor elkaar kunt doen. Aardse vrienden hebben dat ook voor elkaar. Lucas 11. Midden in een nacht een vriend wakker maken omdat je iets voor hem nodig heb. Als vrienden heb je wat voor elkaar over. Jezus zegt elke dag: 'Wat heb je nu voor mij over?' Daar denk ik wel eens over na. Een offer brengen, iets wat ons wat kost. Wat een geweldig offer heeft Jezus voor ons gebracht.
Eerste vraag: 'Kunt u zeggen dat de Here Jezus voor u door de dood is gegaan?'.
Tweede vraag: 'En U dan, en jij dan?' Wanneer is de laatste keer geweest dat je echt iets voor hem over had? Dat kost moeite in deze tijd van vrijheid en vrijblijvendheid. Zelfs voor de Here Jezus.

Vertrouwelijkheid
Tweede punt: vertrouwelijkheid: een vriend is iemand bij wie je je hart kunt uitstorten bij elkaar. Niet de een bij de ander, want dan is de een een therapeut. Vrienden storten hun hart voor elkaar uit. Jezus is geen therapeut, hij is een vriend! Voor heel veel mensen een vreemde gedachte, maar dat is wat er staat. Jezus stort zijn hart ook bij mensen uit. Bij een slaaf ben je niet vertrouwelijk. Jezus heeft ons vrienden genoemd. Dat is vertrouwelijkheid van zijn kant. Alles wat Jezus van de Vader heeft gehoord, heeft hij ons verteld. Dat staat in de bijbel. Het is evengoed wat. Het staat in de bijbel, je hoeft er geen visioenen voor te krijgen. Geen mystiek. Toch is het vertrouwelijkheid, want Als de Heilige Geest niet in je woont, blijft de Bijbel een gesloten boek, je moet het willen horen, je moet er zicht op krijgen. Leer ook te luisteren. Hij wil zo graag delen tweezijdige vriendschap. Dat is pas vriendschap. Ik maak me zorgen dat er weinig in de Bijbel gelezen wordt. Minder gestudeerd. Lezen in de Bijbel betekent luisteren naar de hartsgeheimen van de Here Jezus.

Kunnen we vertrouwelijk zijn naar Jezus toe? Het is niet zo gemakkelijk voor Jezus en voor mensen in het algemeen en toch, Hij begrijpt het altijd. Zelfs bij de dierbaarste mensen op aarde weet je niet of hij het echt begrijpt, maar bij Jezus is als een kind uithuilen, uitspreken van angsten en onzekerheden. Al die dingen waar je elke dag mee zit.

Dienstbaarheid
Derde punt: dienstbaarheid. Een vers eerder: meest vreemde van de drie. Jullie zijn Mijn vrienden als we doen wat Jezus zegt. Als een vriend dat zegt zouden we dat niet snel doen. In een aardse verhouding zou dat het einde van de vriendschap betekenen. Dan zeg je: 'Doei'. Hoe komt het dat Jezus dat kan zeggen? Hij is meer dan een vriend. Hij is ook de meester en daarom kan Hij dat zeggen. Je mag dat niet scheiden van elkaar. Hij is de meester die we graag willen gehoorzamen. Sommigen zien het
alleen als slaafse onderdanigheid, maar het is samen met vertrouwelijkheid. Het is onderworpenheid met vertrouwelijkheid met offerbereidheid. Als ik Hem navolg, als ik Hem dien, dan is dat omdat Hij eerst voor mij alles overgehad heeft. Hij is de chef, Hij is de gebieder en ook: Hij is heel dicht bij, vertrouwelijk als een vriend. Maar ook een vriend die kan zeggen dat je moet doen wat ik zeg. Ik weet dat Hij dat zegt omdat Hij het beste met mij voorheeft. Dat zal ik het meeste opbloeien.

Wat gebiedt Jezus dan? Eigenlijk maar 1 ding, namelijk dat we elkaar moeten liefhebben. Vriendschap zuiver verticaal alleen in de binnenkamer, dat werkt niet. Je medebroeders en zusters en elk mens dat je tegenkomt moet je liefhebben. Jezus wil dat we Zijn liefde, Zijn overgave gaan uitstralen naar de
mensen om ons heen. Als u in onmin leeft met andere mensen om u heen, in Uw
huwelijk in de gemeente.

Als u kunt lopen over ander mensen en
tegelijkertijd kunt zeggen: 'Jezus is mijn vriend', dan is er iets niet in orde. Dan
is er iets radicaal verkeerd met u, want jezus zegt: 'Je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg'. Je relaties moet je op orde hebben.

Ik ga afronden met een voorbeeld van vriendschap in de Bijbel: David en Jonathan. David zegt dat deze vriendschap kostbaarder was dan de relatie met vrouwen. David had geen hartsverbinding met zijn vrouw, de zuster
van Jonathan. Van Jonathan lezen we dat hij hem liefhad als zijn eigen ziel. Alles wat Jonathan had, zijn zwaard, zijn schild, legde hij aan de voeten van David.

Dat is het belangrijkste in dit leven. Te komen met alles wat u hebt, met alles wat u bent, met alles wat u hebt, mag u komen en leggen voor de voeten van Jezus.

God zegene U!

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu