www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Lees op deze pagina alles over "The Passion of The Christ"


Links - Video's - Recensies:
f


 

Passion-movie.com
(de Nederlandse Passion-website)

Recensies:
 
Zij zagen
"The Passion of the Christ"

Lees hun verhaal:
André Maliepaard (Opbouw)
David Onnekink (Ellips)
Wim Grandia  (EO-Visie)
Henk P. Medema  (Bode)
Joost  de  Jager   (Bode)
Jan Willem Grievink EO-Visie)
Andries Knevel  (EO-weblog)
 


Kranten-tijdschriften-websites:

3-12-2005 EO-Visie: Joodse rapper nu christen...
In orthodox-Joodse kringen gold hij als de meest kosjere rapper terwereld.... Nieuwsgierig geworden besloot hij de omstreden film The Passion of the Christ te bekijken. 

25-2-2005 ND: Wantrouwen over anti christelijk sentiment Hollywood...
Overmorgen worden de Oscars uitgereikt, de belangrijkste filmprijzen van de wereld. The Passion of the Christ is niet genomineerd in de categorieën beste film of beste mannelijke hoofdrol. Bewust genegeerd door anti christelijk Hollywood? Daarover is verschil van mening tussen christelijke recensenten in Amerika, waar de film een enorme hype was.

28-1-2005 ND: Oscarjury 'negeert' Passion...
HOLLYWOOD - De speelfilm The Passion of the Christ heeft drie nominaties voor een Oscar, de hoogste Amerikaanse filmprijs, in de wacht gesleept: voor beste camerawerk, beste muziek en beste make-up. Maar een nominatie voor beste film was niet weggelegd voor de controversiële film over het lijden van Jezus, die vorig jaar een ongekend bioscoopsucces werd.

1-9-2004 CV-Koers: The Passion DVD + werkboek voor gespreksgroepen...

30-8-2004 Hebbez: Recensie Passion-DVD...
Ook over tien jaar is The Passion of the Christ nog een  indrukwekkende ervaring, een film die je keer op keer kunt zien en daar is de DVD natuurlijk ideaal voor.

23-7-2004 RD: „De velden zijn nog nooit zo wit geweest”...
U kent ook de film ”The Passion of the Christ”? vraagt de Libanese bijbelleraar. „Die film heeft heel wat beroering gebracht. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel moslim-Arabieren die nog nooit van Jezus hadden gehoord, juist door die film tot bekering zijn gekomen. Joden hebben de film antisemitisch genoemd. Nou, wat willen we nog meer? Als de Joden zeggen: De film is antisemitisch, dan is het in de ogen van Arabieren een goede film.”
     The Passion, dromen, visioenen: menig Nederlands christen fronst hier de wenkbrauwen. Werkt God, ook onder moslims, niet alleen door middel van Zijn Woord? 
„God spreekt tot mensen in hun eigen cultuur. En dan is de westerse cultuur een heel andere dan de Arabische. In de Arabische cultuur nemen wonderen, dromen, sowieso een grote plaats in. God werkt door Zijn Woord. Natúúrlijk werkt God door Zijn Woord. Maar moslims hebben dat Woord niet.” 
     De velden zijn, juist in de Arabische wereld, wit om te oogsten, constateert broeder Victor. „Ze zijn zelfs nog nooit zo wit geweest. Steeds meer moslims beginnen te twijfelen aan de koran. Mensen, intellectuelen, stellen vast dat de islam niet waar kan zijn. Het probleem is niet Bin Laden; het probleem is de koran zelf. Díé predikt extremisme; is ook niet anders te interpreteren dan zó. De volgelingen van Bin Laden doen wat de tekst van de koran hun voorhoudt. En meer en meer moslims gaan dat inzien.” Met nadruk: „We staan aan het begin.” 

23-7-2004 RD: The Passion niet bij EO op televisie...
De EO reageert, bij monde van directeur Ad de Boer, „zeer verrast” op de aankondiging van de commerciële zender. „Wij hadden te horen gekregen dat de onderhandelingen nog in volle gang waren.” 

13-7-2004 RD: Hype rond The Passion is uitgebleven...
Even was de film van Mel Gibson, The Passion of The Christ (Het lijden van de Christus), het gespreksonderwerp van de dag. „Het bezoek aan de film viel echter ietwat tegen”, constateert Konnie Crielaard in een achtergrondartikel in het jongste nummer van Willow Creek Nieuws, het blad van Willow Creek Nederland. ... „Het bezoek aan de film viel echter ietwat tegen. De enorme hype die in Amerika optrad, bleef in het nuchtere en vanouds calvinistische Nederland uit.” 

14-5-2004 Opbouw: André Maliepaard: Stilgezet bij het lijden van Jezus...
Die gedownloade trailer is op zich is al indrukwekkend. Het 'ecce homo' van Pilatus naast een gruwelijk mishandelde Jezus blijft dan al hangen. Zie de mens... Ik heb wel eens vaker een film gezien over het leven van Jezus, maar dit ziet er wel erg realistisch uit!

10-5-2004 Ellips: Recensie: Indringende Passifilm streeft naar authenticiteit...
De film geeft een indringend beeld van de laatste twaalf uur van Jezus' leven tot en met de kruisiging. De regisseur is belijdend katholiek, en de film is onder Amerikaanse christenen goed ontvangen. Dr. Onnekink zag de film en was geschokt.

4-5-2004 RD: The Passion nu ook in Iraanse bioscopen te zien...
De islamitische republiek staat toe dat Mel Gibsons productie, die de laatste twaalf uren van Jezus’ leven in beeld brengt, ongecensureerd vertoond wordt. Het ministerie van Islamitische Cultuur en Bestuur deelde mee dat de film in volle lengte en met ondertiteling in de bioscoop is te zien. Ongeveer 90 procent van de 65 miljoen inwoners van Iran zijn sjiitische moslims.

1-5-2004 CV-Koers: Otto de Bruijne - The Passion voor moslims...

22-4-2004 EO-Visie: Wim Grandia zag The Passion...
Zelden ben ik zo bewust en intens geconfronteerd met het diepe lijden en sterven van de Here Jezus. Waarbij het niet alleen ging om het lichamelijke lijden, maar nog veel dieper het geestelijke lijden van het verlaten worden door God en mensen.

22-4-2004 EO-Visie: The Passion in Koeweit...
Ook in Koeweit is de film over de laatste twaalf uur voor Jezus' sterven razend populair. Sommige kranten drukten zelfs een advertentie van The Passion af op hun voorpagina.

17-4-2004 Bode: Een recensie door Henk P. Medema...
Wie deze film gaat bekijken, mag en moet zelf een eigen mening vormen. Of, wat mij overkwam: niet zozeer een mening, maar verwarring over de tegengestelde emoties die omhoogkomen, afkeer van de harde beelden, ontroering door het beeld van de Heer, boosheid op de booswichten, verootmoediging door herkenbaarheid van sommige karakters. En de erkenning dat een mensenhart (in ieder geval het mijne) de capaciteit mist om zulke enorme dingen te verwerken. Zeker is: deze beelden vergeet je nooit weer.

17-4-2004 Bode: Een ervaring door Joost de Jager...
Maar ook voor christenen die alles al zo goed weten, wie het vaak nauwelijks nog iets doet als ze lezen wat de Heer voor hen overhad, kan het best nog weer een eye-opener zijn dit door je heen te laten gaan. Voor mij was het dat tenminste wel. Onbegrijpelijk dat Hij zo met Zich het omgaan, Hij de Koning en de Schepper van alle dingen! Hij koos ervoor om te zeggen 'niet mijn wil maar de uwe geschiede' met als gevolg zo'n intens lijden.
Daar wil ik Hem steeds weer voor bedanken! Zeker ook na deze film!

17-4-2004 De Stentor: Ingezonden brief door Stephan Valkenier...
Ik had het gepaster gevonden wanneer er meer diversiteit was geweest binnen de artikelen. [...] Door de flashbacks wordt een hoop duidelijk voor de oplettende kijker. En waarom moet alles meteen begrepen worden? Denk er maar over na, praat erover, zoek de uitleg op bijvoorbeeld de site www.thelife.nl. Dit is geen fast-food film, maar een film waar je lang over moet nadenken, die uitleg vereist.

15-4-2004 RD: Mel Gibson wil The passion onverkort op tv...
Groot struikelblok zijn vooralsnog echter de voorwaarden die ICON stelt. Probleem is namelijk dat ICON er op staat dat de film in zijn geheel wordt uitgezonden. Zelfs de meest gewelddadige passages -de geseling bijvoorbeeld- mogen er niet uitgeknipt worden.

9-4-2004 Trouw: Geweld 'ThePassion' heeft zinnige functie...
Het geweld in 'The Passion of the Christ' is gruwelijk, maar het heeft een doel: het laat zien dat het in de wereld goed mis is. Critici overdrijven het antisemitische karakter van de film. De film stelt vragen en daar kan een christen blij mee zijn...

7-4-2004 ND: THE PASSION IN EGYPTE !!! tip!
De bioscoop is een neutrale plaats en de voorstelling is legaal. En iedereen krijgt daar te horen dat 'Jezus de weg, de waarheid en het leven is' en dat 'niemand tot de Vader kan komen dan door Hem'. Met ogen als schoteltjes lezen christenen nu de dagelijkse artikelen over De Film. Egyptische kranten hebben speciale bijlagen, drukken delen van het lijdensevangelie af en hebben koppen als 'Jezus stierf vanwege onze zonden'. Geen enkele kerk en geen enkele christelijke organisatie had dat hier ooit voor elkaar gekregen. Al boden ze een miljoen dollar voor dat soort advertenties, ze zouden niet kunnen publiceren wat nu gepubliceerd wordt. De Film heeft het taboe doorbroken...

7-4-2004 EO-website: 6-delige weblog van Peter Scheele...
'Gelukkig heb ik The Passion in een voorvertoning gezien, nog voordat ie helemaal platbesproken werd door de critici. Ik had al wel een paar bloederige plaatjes vooraf gezien, maar toch ben ik redelijk onbevangen gaan zitten kijken. En ik ben enorm gegrepen, ik vond het, misschien gek genoeg, een p r a c h t i g e film.'
Eindelijk! Alles is uit de kast getrokken om het verhaal van Jezus (zijn lijden) goed te vertellen en daarmee samenhangend juist van zijn liefde en vergeving! Het landschap, de oorspronkelijke taal, de karakters, de verhaallijn, de effecten, de beeldspraak, alles werkt mee om dat verhaal neer te zetten. De duivel is bijvoorbeeld - hoe origineel! - een onzijdig persoon; de pestende kinderen en de rottende muilezel visualiseren Judas’ innerlijk gemoed; er is een werkelijk schitterende scène waarmee het verhaal van de overspelige vrouw neergezet wordt, zonder dat er één woord gesproken wordt; die ene eenzame regendruppel die een aardbeving veroorzaakt, de subtiele, bijna humorvolle wijze waarop de opstanding verbeeld wordt... het zijn p r a c h t i g e beelden, een bioscoopfilm meer dan waardig, en - niet onbelangrijk - die het verhaal versterken. 

7-4-2004 EO-Visie: Commentaar Jan Willem Grievink...
Deze film legt ook weer eens bloot hoe grote stukken van intellectueel Nederland tegen het christendom aankijken. Recensies en ingezonden stukken in bijvoorbeeld de Volkskrant, de NRC en Vrij Nederland (om maar een paar publicaties te noemen) geven dat haarfijn aan. Die vinden het bespottelijk dat er nog mensen zijn die in zo'n soort christendom geloven...

6-4-2004 RD: Egypte staat vertoning van The Passion toe...
De Egyptische autoriteiten hebben toestemming gegeven om de film ”The Passion of the Christ” in de bioscopen te vertonen. Eerder deden zes andere Arabische landen dit al. De film over de laatste uren van Jezus’ lijden werd al eerder in honderden kerken van verschillende denominaties in Egypte vertoond. Het is duidelijk dat het verzet van Amerikaanse Joden tegen de film de belangstelling ervoor alleen maar heeft vergroot.

5-4-2004 ND: The Passion draait wellicht niet in Israël...
Officieel is de film er niet verboden, maar momenteel lijkt geen enkele filmketen geïnteresseerd om de film in omloop te brengen, meldt de Amerikaanse krant Los Angeles Times. Jeremy Cohen, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv, betreurt dat.

3-4-2004 De Stentor: Heftige beelden sluiten aan bij de taal van nu...
Ds. Ben Louwerse: De film is zeer indrukwekkend en roept sterk tot nadenken. Vrijblijvend toeschouwen is er niet bij; de kruisiging van Jezus heeft met mij te maken.

2-4-2004 EO-Ronduit: Zijn de demonen of de engelen blij met The Passion?
Waar Jezus in de Bijbel verschijnt, komen de demonen ineens in beweging (Luk. 8:27). Ze verhullen zich dan in een vroom gewaad (Mark. 3:11, Hand. 16:16,17) en mengen waarheid en leugen tot een brouwsel dat veel mensen zand in de ogen strooit.

1-4-2004 CV-Koers: Ronald Westerbeek - interviews met Gibson en Caviezel...

1-4-2004 CV-Koers: Aad Kamsteeg zag de voorvertoning van The Passion...

30-3-2004 Life Letter: De passie van Jezus voor verloren mensen
Als je kijkt met Gods ogen, naar de mensen die je anders zo veroordeelt, dan ga je ook anders kijken naar een film als THE PASSION.

30-3-2004 RD Ingezonden: Men onderschat wat God kan doen...
De meeste artikelen in het RD hebben een niet zo positief oordeel over ’The Passion’. Ik denk dat men onderschat wat God kan doen in deze wereld. God heeft ervoor gekozen om via mensen te werken. Er zijn meerdere manieren om mensen te bereiken. De prediking van het woord (door mensen) is één manier. Een film vertonen is een andere manier. 

25-3-2004 RD: Russisch-Orthodoxe Kerk: "Passion middel voor evangelisatie"...
MOSKOU (ANP) - De Russisch-Orthodoxe Kerk hoopt dat de omstreden film ”The Passion of the Christ” van Mel Gibson meer Russen tot God brengt.

19-3-2004 RD: Interesse voor Passion ook in Nederland groot...
Christelijke organisaties gaan massaal evangeliseren met de film ”The Passion of the Christ” (Het lijden van de Christus). Her en der in het land worden bioscoopzalen afgehuurd, websites en boekjes gemaakt en gespreksgroepen voorbereid voor mensen die de film zullen hebben gezien.

17-3-2004 RD: Wees voorbereid op vragen van mensen...
”The Passion of the Christ” heeft in een aantal opiniebijdragen in het RD hevig onder vuur gelegen. Ds. G. Drayer en dr. S. Paas pleiten ervoor de film enig krediet te geven en de eer en goede naam van de maker ervan niet nodeloos te beschadigen.De Aramese gemeenschap en de Syrisch–Orthodoxe Kerk zijn volgens de organisatoren positief over de film, die het lijden en sterven van Jezus tot in de meest bloederige details in beeld brengt.

15-3-2004 ND: Hoofdrolspeler The Passion Jim Caviezel over zijn geloof... tip!
Niet alleen regisseur Mel Gibson, ook de hoofdrolspeler in de film The Passion of the Christ is een gelovig christen. James Caviezel hoopt dat mensen niet op hem letten als ze de film gaan zien; ,,ik wil alleen maar dat ze Christus zien'', zegt hij in gesprek met journalisten.

13-3-2004 EO-DezeWeek: Luister naar dit EO-radioprogramma... tip!
Ouweneel gaat wel, Van Middelkoop gaat niet, Van Kampen aarzelt en Van de Graaf gaat zeker niet. De mannen van Deze Week houden de speelfilm ‘The Passion of the Christ’ tegen het licht. [...] Hoewel de film hier nog niet vertoond wordt, de Nederlandse premiére is 1 april, zijn de meningen nu al verdeeld. Een grote groep christenen is van plan de film te gebruiken als aanknooppunt om te evangeliseren. Anderen vinden dat zo’n film niet door de beugel kan.

12-3-2004 EO: De duivel is hier vast niet blij mee
Marcel Gaasenbeek en Constantijn Geluk reageren op de exclusieve voorpremière van de film ‘The Passion of Christ'

12-3-2004 EO-Ronduit: Filmrecensie door Marlies Medema
Gemangeld. Zo voelde ik me toen ik na het bekijken van The Passion of the Christ de bioscoopzaal verliet. Zelden heb ik een film gezien die emotioneel zoveel met me deed. Jezus die, tranen van bloed zwetend, doodsangsten uitstond in Gethsemane. Jezus die door een stelletje wrede Romeinen gegeseld en gemarteld werd (wie beweert dat de Joden in deze film in een kwaad daglicht gesteld worden? De Romeinen worden aanmerkelijk beroerder neergezet).

11-3-2003 EO Directie Weblog: Andries Knevel over de voor-première...
...ik ben naar de voorvertoning van The Passion of the Christ geweest. In een prachtige zaal in Ede hebben we met een paar honderd man en vrouw in complete stilte ruim twee uur zitten kijken. Hoe het was? Dit is pas mijn eerste reactie, het moet allemaal de komende dagen wat bezinken, denk ik, maar ik vond de film heftig...

8-3-2004 EO-Ronduit: Verslag van een indrukwekkend bioscoopbezoekje...
Paul Harvey: ...en zei: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ Dit zijn woorden uit het laatste boek van het Nieuwe Testament, het Boek Openbaringen. Plotseling was het doel van de pijn zo helder en de wonden die eerder in de film zo moeilijk om aan te zien waren aan zijn gezicht, zijn rug en over zijn hele lichaam, werden intens mooi. Zij werden vrijwillig gedragen uit liefde.

28-2-2004 ND: Passiefilm vooral voor christenen schokkend...
"Een indrukwekkende, eerbiedige en geladen film, voor zowel gelovigen als ongelovigen", zegt de filmredactie van Focus on the Family, de organisatie van James Dobson. Neem je kinderen ermee naartoe, is het advies. "Veel tieners zijn meelopers met het geloof van hun ouders, totdat het moeilijk wordt. Ze moeten een bewuste keuze maken om zich het geloof toe te eigenen. The Passion is het soort film dat ze voor dat dilemma plaatst."

28-2-2004 ND: NCRV en EO in de race voor rechten The Passion...
De NCRV heeft de eerste rechten om The Passion of the Christ in Nederland op televisie uit te zenden. Na de NCRV heeft de Evangelische Omroep als tweede een optie op de film genomen.

 5-2-2004 RD: "The Passion" zeer populair onder evangelischen in de VS...
De marketingstrategie van Gibson valt kennelijk in goede aarde. Veel evangelische christenen in Amerika zien de film als een unieke gelegenheid voor evangelisatie. „Misschien wel de beste mogelijkheid om mensen voor Christus te winnen in 2000 jaar”, aldus evangelist Scott Evans uit Vista, Californië, tegenover de Los Angeles Times. www.vergadering.nu