www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

 
Nederlands Dagblad
- 6 februari 2007 - www.nd.nl

Ouweneel ergert zich aan 'bediening van de achterdocht' 

van onze redactie kerk 

BARNEVELD - Willem J. Ouweneel heeft last van de BVA, en daarmee doelt hij op een 'ijverige groep mensen met de bediening van achterdocht'. Hij heeft hun optreden aan de kaak gesteld in het evangelisch maandblad Uitdaging. 

De groep met 'de bediening van achterdocht' stort zich volgens Ouweneel ,,op bekende dienstknechten van God om al hun woorden na te vlooien om maar iets negatiefs te vinden''. 

Ouweneel rekent zichzelf tot die dienstknechten, blijkens zijn artikel in Uitdaging . Het vorige nummer van het maandblad opende met een citaat van drs. Ruud van der Ven: 'Ouweneel in de leer bij occultist'. Van der Ven heeft een kritisch boek geschreven over Ouweneels (gewijzigde) visie op onder meer het Schriftgezag, gebedsgenezing en creationisme. 

Volgens Ouweneel menen de mensen van de BVA ,,een profetische roeping te hebben om christelijk Nederland te waarschuwen, terwijl zij in vergaande mate bezig zijn het werk van Gods Geest af te breken''. Ouweneel, die zichzelf aanduidt met WJO, vindt hun logica uiterst eenvoudig. Een voorbeeld uit de praktijk: ,,Tolkiens boek In de ban van de ring is occult - WJO verdedigt In de ban van de ring - dus WJO verdedigt het occultisme.'' 

Omdat een mens zich tegen aantijgingen van de BVA niet kan verdedigen, stelt Ouweneel de BVA alleen maar aan de kaak, voor degenen die zich door de BVA ,,danig in de war laten brengen''. Hij kan hun naar eigen zeggen maar n advies geven: lees zelf de boeken van WJO (of anderen). ,,Lees die boeken vooral met een kritische blik, maar ook met een open mind, in biddende afhankelijkheid van God.'' 

Evangelisch wetenschapper Ouweneel, die behoort tot de Vergadering van Gelovigen, heeft zich in de vorige eeuw geprofileerd als verdediger van het zogeheten fundamentalistische christelijke geloof. Hij maakte echter een omslag in denken door. Een aantal stelligheden waren hem ontglipt, legde hij toen publiekelijk uit. Ouweneel tekende er bij aan, zijn geloofszekerheid niet kwijt te zijn. 

Ouweneel draagt zijn nieuwe inzichten ook in boeken en lezingen uit. Zo rekende hij af met zijn eerdere kritiek op gebedsgenezers door een pleidooi te voeren voor de bediening van de genezing in het algemeen en de bediening van de Nigeriaan T.B. Joshua in het bijzonder. Ouweneel ziet het als zijn - door God gegeven - taak ,,om christenen, met name jongeren, te helpen een werkelijk Bijbelgetrouw denken te ontwikkelen. Dat betekent voor mij onder andere een denken dat onder leiding van Gods Geest erin slaagt de moeilijke tussenweg te vinden tussen de vrijzinnigheid en het bekrompen fundamentalisme la de BVA.'' 

Lees het artkel in Uitdaging van Ouweneel: "Een bediening van achterdocht"...

Ingezonden reactie 8-2-2007: Er moet een Raad van wijze mannen Gods komen...

Bode - februari 2007 - Streuper & Streuper over: 'Kritiek op en van Gods medearbeiders'...


Enkele artikelen die onlangs vanuit de hoek van de BVA verschenen: 

Uitdaging: Van der Ven beschuldigt Ouweneel van occultisme en gnosticisme...

Uitdaging: Nieuw boek beschuldigt Rick Warren van New Age...

Geelhoed-nieuwsbrief over 'Seks in de kerk'...

Geelhoed-nieuwsbrief over 'Vergadering.nu'...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu