Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Een betere manier van bidden - 4
Andrew Wommack

Deel 1: Huichelaars zijn dol op bidden...
Deel 2: Jezus de enige middelaar...
Deel 3: Het ware doel van gebed...
Deel 4: Spreek tot jouw berg...
Deel 5: Gebed is een proces...

Onderwijs vertaald van MP3 bestanden. Gedownload van TV)
Oorspronkelijke titel van deze serie: ‘A Better Way To Pray’

Algemene inleiding:
Iedere christen weet dat hij zou moeten bidden, maar slechts heel weinig christenen ervaren dat ze een succesvol gebedsleven hebben. Daar zijn verschillende redenen voor. Het zal je misschien verbazen te ontdekken dat een van de voornaamste redenen waarom gelovigen zo’n moeite met gebed hebben, is dat ze er zoveel verkeerd onderwijs over hebben ontvangen. In deze serie weerlegt Andrew Wommack diverse moderne religieuze tradities over gebed en biedt een fundament waarop een bevredigend en effectief gebedsleven kan worden opgebouwd. 

Deel 4: Spreek tot jouw berg

Toen ik op maandagavond begon met het onderwijs over gebed, ben ik begonnen met wat gebed níet is. En dat is de benadering die Jezus hanteerde toen Hij in Matteüs 6 over gebed ging onderwijzen. Hij begon met te vertellen: ‘Wees niet als de huichelaars.’ En Hij begon dit te weerleggen. Daarom deed ik hetzelfde. En ik geloof dat in de dagen van Jezus het religieuze systeem zó corrupt was geworden, dat er een heleboel dingen gebed genoemd werden die helemaal geen gebed waren, zodat Hij daar afstand van moest nemen. 

Als je naar een ander land gaat, is één van de dingen die je moet doen, jezelf apart zetten van de religieuze cultuur. Ik kan me herinneren dat ik in India was, in het noordelijke deel van India, waar het christendom niet bepaald sterk is. Het christendom was daar minstens zo heidens en goddeloos als het boeddhisme, of het hindoeïsme, of wat dan ook. In feite zag ik daar tempeltjes waar ze Hare Krishna, Hare Lama en Jezus in dezelfde tempeltjes hadden, en zij aanbaden ze. 

In India geloven ze in miljoenen goden en als je daar zegt: ‘Wil jij Jezus aanvaarden als God’, dan doen ze dat als vanzelfsprekend. Want ze zijn bang er eentje over te slaan. Ze aanbidden meerdere goden. Maar er is geen sprake van een echte relatie. Daarom is het christendom daar echt gecorrumpeerd. 

Ik heb horen vertellen dat het in het zuiden van India een stuk beter is. Daar is nogal veel Pinksterchristendom. Maar waar ik was, daar was het zo. Dus ik moest echt afstand nemen daarvan en het principieel afwijzen, en vertellen dat dit níet echt christendom was. 
En dat kom ik in diverse culturen tegen. En eigenlijk is het exact hetzelfde hier in de Verenigde Staten. Omdat we er mee opgegroeid zijn, is het misschien niet zo openlijk duidelijk voor ons, maar er is een heleboel vals religieus gedoe in de Verenigde Staten, en ook in de charismatische kerken. 

Er zijn een heleboel benaderingen waarvan ik je garandeer dat het niet werkt. Ik zou er heel veel tijd aan kunnen besteden om dit aan te tonen, maar als je gewoon om je heen kijkt naar de resultaten, zou je in staat moeten zijn om in te zien dat het zo is. Er wordt heel wat meer moeite in dingen zoals gebed gestopt dan er qua resultaat uit komt. De conclusie móet dan wel zijn dat er iets verkeerd zit. 
Dit is waar ik de maandag- en dinsdagavond aan besteed heb. Aan het weerleggen van enkele misvattingen en verkeerde uitlegging van het concept gebed. Dinsdagavond probeerde ik het heel omzichtig te benaderen, maar dat lukte niet. Ik heb de knuppel gewoon in het hoenderhok gegooid. 

Dat doet me denken aan die man die in zijn auto reed en buiten een koe zag met een houten poot. De man was verbaasd en stopte om met de boer te praten en hij zei: ‘Ik móet u gewoon vragen, waarom heeft deze koe een houten poot?’
‘Ja, u begrijpt het niet, maar dit is een heel speciale koe.’
‘Wat kan er zo speciaal zijn aan deze koe?’
‘Nou, één van onze kinderen kwam in die tank daar terecht en begon te verdrinken. Deze koe rende er op af, trok het kind uit de tank en redde het leven van één van onze kinderen.’
‘Nou, dat is geweldig, maar wat heeft dat te maken met die houten poot?’
‘Ja maar, u begrijpt het niet, dat is een heel speciale koe.’
‘Hoe bedoelt u?’
‘Nou, onze schuur vloog in brand en wij lagen te slapen, en die koe opende de deur van de schuur en liet alle dieren eruit. Hij redde onze complete veestapel.’
‘Wel, dat is fantastisch, maar wat heeft dat met die houten poot te maken?’
’Ja maar, zo’n bijzondere koe kun je toch niet in één keer slachten!’
Ja, weet je, we hebben een heleboel heilige koeien, en ik wilde proberen ze heel voorzichtig stukje bij beetje te slachten. Maar ik kwam erachter dat je dat niet beetje bij beetje om zeep kunt helpen. Je móet ze om zeep helpen. Dus we hebben echt losgeramd op sommige dingen afgelopen dinsdag.

En gisteravond ben ik begonnen over waar gebed nu wél over gaat. En het voelde echt heel krachtig aan. Mensen snapten het, kregen het door. In principe probeerde ik over te brengen, dat gebed op de allereerste en allervoornaamste plaats te maken heeft met het aanbidden van God. Gewoon God liefhebben, gemeenschap met God hebben. En dat is zó eenvoudig dat de meeste mensen niet in staat zijn op waarde te schatten wat ik gezegd heb. Als je hier gisteravond niet was, moet je echt zorgen dat je die tape te pakken krijgt. 

Maar zo eenvoudig is het. Als je God op de eerste plaats zet en God aanbidt en prijst, zal het je kijk op de dingen zo veranderen, en zal het zo afrekenen met zorgen en andere dingen, dat wat er ook gebeurt, het geen probleem voor je zal zijn. Je bent gewoon niet van je stuk te brengen. Je brengt tijd door met de Koning der Koningen en de Heer der Heren, en als zijn zienswijze jouw zienswijze wordt, gaat dat gewoon dingen veranderen. Je raakt gewoon niet van je stuk van dingen waar andere mensen van ondersteboven zijn en vervolgens dagen, maanden, jaren over gaan bidden. Het verandert gewoon je hele houding. 

Gisteravond vertelde ik terloops dat Dave mij had verteld dat onze huurovereenkomst met dit gebouw niet door zou gaan, en ik hoorde het terwijl ik naar het podium ging. Maar ik heb er geen seconde minder om geslapen gisteravond. Het was geen probleem voor mij. Wat geeft het ook. Zo belangrijk is het nu ook weer niet. Welnu, vandaag is het allemaal opgelost en uit de wereld geholpen. Het is allemaal dik voor elkaar. Wat zou het voor nut hebben gehad als ik me daar gisteravond zorgen over was gaan maken en laat opgebleven zou zijn om over te bidden en God te zoeken. Het is allemaal prima op zijn pootjes terechtgekomen. Je zult erachter komen, dat de meeste dingen waar wij ons heel druk over maken, gewoon niet de moeite waard zijn om je zo druk over te maken. Als je gewoon bezig bent met God liefhebben en te aanbidden, zou je erachter komen dat je niet zoveel meer hebt om voor te bidden. Je zou gewoon niet zoveel problemen hebben. 

Maar ik wil nog wel wat evenwicht aanbrengen. Het is niet verkeerd om een verzoek bij God in te dienen. Het is niet verkeerd om te leren hoe je dingen van God ontvangen moet. In feite is dat wel degelijk een belangrijk deel van gebed. Het is alleen niet een heel groot gedeelte van gebed. Dat geloof ik werkelijk. Ik geloof dat je verzoeken weinig zouden moeten zijn. Maar het is niet verkeerd om verzoeken bij God in te dienen. De Schrift zegt wel degelijk: vraagt en gij zult ontvangen, opdat uw vreugde volkomen zou zijn, en zij vertelt ons, hoe we God daarin moeten geloven. 

Ik wil dus spreken over hóe je moet ontvangen, zodat in je behoeften vervuld zal worden. Maar door te doen wat ik gisteren heb uitgelegd, zullen al deze dingen en deze zegeningen gewoon aan je toegevoegd worden en jouw achterhalen, zodat je niet enorm veel tijd hoeft te spenderen aan het zoeken en smeken bij God. De dingen zullen dan gewoon bovennatuurlijk werken.
Laten we eens kijken naar Markus 11, naar het voorbeeld waarbij Jezus sprak tegen de vijgenboom. Daar zitten een paar geweldige lessen in en het gaat allemaal over hóe van God te ontvangen in gebed. 
Markus 11 is een van de laatste optredens van Jezus in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen, en weer naar buiten, en in vers 12 staat: ‘En de volgende dag, toen zij van Betanië kwamen, werd Hij hongerig. 13 En toen Hij van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging Hij daarheen om te zien of Hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond Hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen. 14 En Hij antwoordde en zei tot hem: Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid! En zijn discipelen hoorden het.’ 

Laat ik voordat we met dit verhaal verder gaan eerst zeggen dat mij verteld is dat een vijgenboom vijgen voortbrengt, tegelijkertijd of voordat zij blad produceert. Dus met andere woorden, als een vijgenboom blad heeft, zou ze ook vijgen moeten hebben. Het was dus niet de tijd voor een vijgenboom om bladeren te hebben, maar deze had ze wel. En toen Jezus dat zag, had Hij honger, en ging erheen om wat vijgen te zoeken. Maar toen Hij erachter kwam dat er geen vijgen aan zaten, werd Hij boos op deze vijgenboom, en vervloekte haar. Hij beval haar om te sterven. Dat was eigenlijk wat Hij zei. Hij zei: ’Nooit ete iemand vrucht van u in eeuwigheid.‘ 

Sommige mensen begrijpen dit niet. En ik begrijp het ook niet helemaal. Maar dit is wat ik geloof dat er aan de hand is. God schiep deze vijgenbomen. Jezus schiep de vijgenboom. Hij had haar geschapen om vijgen voort te brengen, voordat of vlak nadat zij bladeren voortbracht. Deze vijgenboom was niet normaal. Deze vijgenboom overtrad zijn geboden. Híj was degene die haar gemaakt had. Met andere woorden, deze vijgenboom was een huichelaar. Ze verkondigde iets wat ze niet had. Deze vijgenboom beweerde iets te hebben wat ze niet had, ze was een huichelaar. Ze was abnormaal en het ging tegen de natuur in. En dat behaagde Jezus helemaal niet, daarom vervloekte Hij haar en beval dat niemand ooit meer in eeuwigheid vrucht van haar zou eten. 

En let op dat er in vers 14 staat: ‘Jezus antwoordde en zei tot hem.’ Hij antwoordde de vijgenboom. De vijgenboom had dus tegen hem gesproken. Dat is echt veelbetekenend. Sommige mensen lezen dit, maar missen dit punt volkomen. Je kunt niet iemand antwoorden die niet daarvoor al naar jou gecommuniceerd heeft. Deze vijgenboom had tegen Jezus gesproken en had Hem verteld dat hij vijgen zou hebben, terwijl hij ze niet had. Hij was een leugenaar, een huichelaar. Daarom antwoordde Hij hem. En let op dat hij sprak tégen de vijgenboom. Dat zal ook veelbetekenend blijken als we hierop verdergaan. En Hij zei: ‘Niemand ete ooit meer vrucht van u in eeuwigheid’ en de discipelen hoorden het. Toen gingen ze Jeruzalem binnen en Jezus begon alle verkopers de tempel uit te drijven en wierp de tafels van de geldwisselaars omver en de stoelen van degenen die duiven verkochten en liet niet toe, dat iemand iets door de tempel droeg. 

Dit gaat even helemaal buiten het onderwerp om, waar ik het hier over heb, maar het is echt veelbetekenend. Dit is de tweede keer dat Jezus dit deed. Hij deed het helemaal aan het begin van zijn bediening. En dit is aan het einde van zijn bediening. Hij moest iets herhalen. Én Hij was boos. In het verslag van Matteüs staat dat Hij een touw nam, en daar een zweep van maakte, en Hij sloeg die mensen, en gooide hun tafels omver. Besef je wel dat dit dezelfde persoon is, waarvan de Bijbel zegt: God ís liefde? Jezus werd boos en Hij heeft nooit gezondigd… Er is dus een juist gebruik van boosheid. Vandaag stelde iemand mij een aantal vragen. Ik sprak over hoe God van ons houdt en dat Hij nooit boos op ons zal zijn en dat soort dingen. Dus begonnen ze vragen te stellen zoals: kon satan vergeving ontvangen, en dit soort dingen. 

Als je sommige mensen over liefde spreekt, trekken ze dit helemaal uit zijn verband. En ze vragen zich af of God ooit wel op wie dan ook boos kan zijn. Natuurlijk is Hij dat. Volgens de Bijbel komt Hij weer terug en dan zal het bloed stromen tot aan de tomen van de paarden, dat wil zeggen, meer dan een meter hoog, over een gebied van zo’n 200 kilometer in het vierkant. En de heiligen zullen Hem toejuichen: ‘Ga ervoor Jezus. Prijs de Heer, eindelijk worden wij gewroken. En zij zullen de Heer prijzen en roepen: ‘Gerechtigheid! Ja, prijs God’. Ze zullen daar niet staan te kijken en zeggen: ‘Hoe afschuwelijk is dit?’ 

Ik heb een tape over het christelijke perspectief op oorlog, waar ik hier dieper op inga. Weet je dat er een juiste, rechtvaardige reden voor oorlog bestaat. Tegenwoordig hebben wij mensen die zo pacifistisch zijn geworden, dat zij geloven dat je nooit of te nimmer ook maar iemand pijn mag doen. Maar heb je ooit dit bijbelvers gelezen, dat je zonden je zullen achterhalen? Weet je waar dat schriftgedeelte over gaat? Je leest dit in zijn verband in Deuteronomium, weet je wat dat zegt? Mozes sprak tot de stammen die hun land al in bezit hadden genomen aan de oostkant van de Jordaan. En hij zei: ‘Als jullie niet oversteken over de Jordaan, en samen met jullie broeders en oorlog voeren en deze volken vernietigen, en hen helpen het land in bezit te nemen, wees ervan verzekerd dat jullie zonde jullie zal achterhalen.’ Waar hij het over heeft is: als jullie geen oorlog gaan voeren, en het was een rechtvaardige oorlog die God bevolen had, wees verzekerd dat deze zonde jullie zal achterhalen. Er zijn dus momenten dat het zonde is om géén oorlog te voeren. Dat is niet waar het hier over gaat, maar het is toch belangrijk. 
Jezus gooide deze geldwisselaars eruit en Hij was echt kwaad. Hij gooide niet die tafels om en zei: ‘Sorry mensen, Ik heb jullie in feite lief, Ik wil niet dat jullie dit verkeerd opvatten, maar Ik kan niet toestaan dat jullie dit doen, houd er alstublieft mee op.’ Nee, hij maakte een zweep, en bracht hen pijn en schrik toe, en Hij was boos en joeg die mensen de deur uit. En dat was het juiste, het rechtvaardige wat gedaan moest worden. 

Weet je, liefde die echt is, Gods soort liefde, omvat ook haat. Als jij beweert dat je van iemand houdt, en je haat niet wat probeert die persoon te vernietigen, houd je niet echt van die persoon. Als jij beweert dat je van dit land houdt, en je bent bereid toe te staan dat iemand anders dit land vernietigt, alleen omdat jij nooit geweld wilt gebruiken, houd je niet echt van dit land. Als jij beweert dat je gerechtigheid liefhebt, maar je haat het kwade niet, heb je niet echt lief. Ik heb nu geen tijd om hierover te onderwijzen, maar dit is echt indrukwekkend. 

In vers 17 onderwees Hij hen: ‘17 en Hij leerde en sprak tot hen: Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? 18 Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En de hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden het en zochten, hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer. 19 En toen het laat werd, gingen zij de stad uit, naar buiten. 20 En toen zij des morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij, dat hij van de wortel af verdord was.’
Als je dit leest in het verslag van Matteüs 21 staat er dat toen Hij tot de vijgenboom sprak, deze terstond stierf. Maar hier staat, dat zij dat niet zagen tot de volgende ochtend. En de sleutel daartoe is, dat hier staat dat zij zagen dat de boom van de wortel af verdord was. Op het moment dat Jezus sprak, vond het wonder plaats en stierf de vijgenboom. Maar zij stierf in haar wortels, en het duurde meer dan 12 uur voordat wat gebeurd was, in het fysieke zichtbaar werd. Dat is een heel mooi beeld van sommige dingen die gebeuren in gebed. 

God is Geest. Als jij bidt, reageert God in het geestelijke gebied. Maar er is soms tijd nodig voordat hetgeen God heeft gedaan in de geestelijke wereld, zich manifesteert in de fysieke wereld. Het is verbijsterend hoeveel mensen dat niet beseffen. Een heel gewone gedachte onder christenen is, dat als God iets had willen doen, als God mijn gebeden wil verhoren, er geen beperkingen of belemmeringen voor God zijn. Maar dat is niet waar. God schiep de hemel en de aarde en zette bepaalde wetten in werking. God houdt zichzelf aan zijn eigen wetten. Ik zou je enkele verbazingwekkende bijbelgedeelten kunnen laten zien, waarin God sprak dat iets moest gebeuren, en de ene keer gebeurde het na 3 minuten en de andere keer was er drie en een halve week voor nodig voordat wat God sprak ook daadwerkelijk tot stand kwam. Er vinden dingen plaats in het geestelijk gebied en er is gewoon tijd nodig voordat wat er in het geestelijk gebied gebeurt, zich manifesteert in het fysieke. En deze gedachte, dat als God het maar zou willen, ik ogenblikkelijk genezen zou zijn, kun je niet schriftuurlijk onderbouwen. 

Er zijn dingen als genezingen waarbij Gods kracht in je lichaam wordt vrijgezet, waarbij je moet herstellen. Je legt handen op de zieken en zij zullen herstellen. Er zijn onmiddellijke wonderen, waarbij genezing ogenblikkelijk plaatsvindt, maar er zijn een heleboel factoren bij betrokken, die bepalen of je een genezing of een wonder krijgt. 

Gisteravond bad ik voor een vrouw die AIDS had, en ik geloof werkelijk dat die AIDS vertrokken is. Je kon gewoon zien dat het haar lichaam had verlaten. Haar gezicht klaarde helemaal op en trok bij, en daarna zette ik de kracht van God vrij om de schade te herstellen die de AIDS in haar lichaam had aangericht. En ik vertelde haar: ‘Ik geloof 100% dat je geen AIDS meer hebt, dat er geen spoor van AIDS meer in je lichaam aanwezig is, maar dat alle schade die AIDS aan je lichaam heeft aangebracht moet herstellen.’ Ik weet niet wat daar allemaal bij betrokken is. Je hebt het immuun systeem en zo. Maar je lichaam heeft tijd nodig om weer opgebouwd te worden. 
Het is net als wanneer je ziek bent van de griep of zoiets, je kunt helemaal genezen zijn, de griep is uit je lichaam verdwenen, maar je voelt je nog steeds slapjes, omdat je lichaam heeft gestreden, en je hebt een paar dagen nodig om aan te sterken. 
Sommige mensen begrijpen dit niet. Als je bidt en niet onmiddellijk resultaat ziet, en je erkent dit principe niet, dan ga je denken dat er niets gebeurd is. Maar er gebeurt een heleboel onder het oppervlak dat je gewoon niet kunt waarnemen. Dus als je met je pietepeuterige verstand probeert om te doorgronden of God wel iets gedaan heeft of niet, dan zul je de dingen van God volkomen mislopen. 

Jezus sprak tot deze vijgenboom: ‘Niemand zal nog in eeuwigheid van jou eten’, en boem, ogenblikkelijk kwam dit tot stand. Het vond terstond plaats volgens het verslag van Matteüs, maar het was pas ruim 12 uur later ook zichtbaar. 

Er is soms gewoon tijd nodig voordat wat God in het geestelijke gebied heeft gedaan, zichtbaar wordt in het fysieke gebied. Toen de discipelen dit zagen, in Markus 11 vers 21, en Petrus het zich herinnerde en zei hij tot Hem: ‘Rabbi, zie de vijgenboom, die Gij vervloekt hebt, is verdord.’ Hij stond helemaal perplex. Wij lezen dit in de Schrift en soms heb je de neiging om te zeggen: ‘Ach het is de Bijbel, en dat gebeurde lang geleden’, en dan denk je er niet verder over na. Maar wat zou er door jou heengaan als je langs zo’n boom zou wandelen en ik zou zeggen: ‘Sterf, in de naam van Jezus’, en de volgende ochtend kom je er weer langs en die hele boom is verdord en morsdood. Man, je zou zwaar onder de indruk zijn. Je zou echt iets zeggen. Ik garandeer je dat Petrus dit niet zomaar noemde, hij stond gewoon versteld, hij was totaal onder de indruk.

Petrus zei: ‘Jezus, kijk eens naar deze vijgenboom!’ En Jezus ging hem uitleggen hoe dit mogelijk was. Dit is een geweldige beschrijving van hoe gebed werkt. Vers 22: ‘En Jezus antwoordde en zei tot hen: Heb geloof in God.’ Het gebeurde dus door geloof. Dit is de kracht van geloof. Geloof is zo krachtig. Wij begrijpen gewoonweg niet wat voor wapen God in onze handen gesteld heeft. Geloof is een geweldige kracht. Maar wij begrijpen gewoon niet hoe geloof werkt, wij geloven gewoon niet in de kracht van geloof. En daarom oogsten wij ook niet de vruchten ervan. Maar Hij legde uit: dit kwam allemaal door geloof in God, gewoon in God geloven. 

Hier is één van de manieren waarop geloof werkt. Ik heb hier echt een heleboel over te zeggen en weet gewoon niet hoe ik het allemaal over moet brengen, maar laat me je dit zeggen, je moet gewoon beginnen te begrijpen dat geloof werkt volgens wetten. Geloof gebeurt niet zomaar. Ik ontmoet steeds weer mensen die roepen: ‘Waarom liet God deze persoon sterven?’ - ‘Waarom heeft God deze persoon niet genezen?’
God heeft wetten ingesteld, geestelijke wetten. Er zijn gewoon geloofswetten. Romeinen 3:27 spreekt over ‘Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof.’ Geloof werkt volgens wetten. Net als in de natuurlijke wereld, de natuurlijke dingen om ons heen werken volgens wetten. Er zijn ook geestelijke wetten die gehoorzaamd moeten worden. 

Elektriciteit werkt volgens wetten. Elektriciteit stroomt gewoon beter door dingen van koper dan door dingen van rubber. En dat is gewoon een wet die God heeft gemaakt. Hij heeft het zo gemaakt, zodat het bruikbaar wordt voor ons, zodat wij het kunnen opslaan en beteugelen. Maar er zijn gewoon wetten die bepalen hoe elektriciteit stroomt. En als je die wetten niet begrijpt, zul je geen elektriciteit kunnen gebruiken. 

Mensen hebben het duizenden jaren zonder elektriciteit gedaan, en dat kwam niet omdat zij zo bijzonder dom waren of zo, nee, ze hadden geniale mensen, maar ze begrepen gewoon niet hoe elektriciteit werkte. Elektriciteit heeft bestaan vanaf het moment dat God de aarde schiep. God heeft elektriciteit niet pas zo’n paar honderd jaar geleden geschapen. De mens heeft gewoon pas recent de wetten van elektriciteit, en hoe dat toe te passen, ontdekt. 

In de tijd van de Egyptenaren hadden ze al gebruik kunnen maken van elektriciteit. In de dagen van Mozes, in de dagen van Jezus, was elektriciteit al beschikbaar, maar onze onwetendheid weerhield ons ervan om het te gebruiken. Mobiele telefoons, de technologie van mobiele telefoons is al jaren en jaren bekend, maar pas de laatste tientallen jaren wordt het echt gebruikt. We doen tegenwoordig dingen die al die tijd al mogelijk waren. Maar het was gewoon onze onwetendheid. Ik sprak vandaag met Daniël over auto’s die op het water konden rijden, en we hadden het over motoren met luchtcompressie, die bijna zonder energieverbruik kunnen draaien, en al dat soort dingen. Ik kan je garanderen dat er meer technologie bestaat, en dat op een dag we zullen omkijken en dan alleen al bij het idee dat je een auto zou moeten vullen met benzine, zullen we zeggen: ‘Hoe stom kun je ooit bezig zijn geweest.’ Weet je, er is nog heel veel andere technologie, en de enige reden dat het niet werkt is omdat we gewoon nog niet de wetten hebben ontdekt. 

Er zijn gewoon wetten die bepalen hoe God werkt. God wordt zelf beheerst door wetten. God schiep de wet van elektriciteit. Denk je werkelijk dat de God die zoveel orde en samenhang geschapen heeft in de fysieke wereld, zelf maar volkomen willekeurig te werk gaat? Dat slaat gewoon nergens op. En toch kan ik je garanderen dat ik voortdurend christenen ontmoet, die zeggen: ‘Ik heb toch gebeden?’ En dan vraag ik: ‘Heb je op de juiste manier gebeden?’ - ‘Ik weet niet of ik het helemaal goed gedaan heb, maar als God zou willen, had Hij me gewoon kunnen genezen.’ Wat ze in feite zeggen is: ‘Er zijn geen beperkingen aan God. God heeft geen begrenzingen.’ Maar dat is wel zo. Het zijn beperkingen die God zichzelf heeft opgelegd, maar het zijn daarom nog steeds beperkingen. God heeft gewoon wétten ingesteld. 

Ik zou over heel veel van deze wetten kunnen spreken vandaag, maar één daarvan is dat de Bijbel zegt dat jij weerstand moet bieden aan de duivel en dat hij dan van jou zal vluchten. Hij heeft jou gezag gegeven over de duivel. En als jij allerlei demonische verdrukking zoals depressie over je heen krijgt, dan ga je smeken: ‘Oh alstublieft, God, bestraf die duivel voor mij.’ God houdt van je, God wil dat je vrij zult zijn van demonische verdrukking, maar God heeft je zijn Woord gegeven. Psalm 89:35 zegt: Mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is. 

Als God iets over zijn lippen heeft laten komen, dan is dat een verbond. Hij zal dat níet schenden. God zegt nooit iets dat Hij niet meent, en Hij bedoelt altijd precies wat Hij zegt, en Hij zal dat nooit overtreden. Als Hij heeft gezegd dat jij weerstand moet bieden aan de duivel, en dat die van jou zal vluchten, dan is dat een fantastische zegen, en een geweldig voorrecht, maar tevens een beperking van wat Hij zal doen. Hij zal dus niet de duivel weerstaan voor jou! 

Dus als jij dan gaat bidden: ‘Oh God, alstublieft, haal die duivel van mij af’, dan zal dat gewoon niet gebeuren. Hij heeft een wet ingesteld: dat jij gezag hebt en dat jij weerstand moet bieden aan de duivel en dat die van jou zal vluchten. En je kunt zo oprecht zijn als je maar wilt, je kunt met je hele hart verlangen naar bevrijding en naar vrijheid, maar als je de richtlijnen niet opvolgt, de wetten die God heeft neergelegd, gaat het gewoon niet werken. 

Een andere wet is dat je zult hebben wat je spreekt. Dood en leven zijn in de macht van de tong, Spreuken 18 vers 20 en 21, zegt de Schrift. Jakobus 3 en andere schriftgedeelten spreken daarover. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Je zult krijgen wat je spreekt. Maar heel veel mensen spreken gewoon negatieve dingen uit. Ze spreken uit wat de arts over hen gezegd heeft, ze spreken uit hoe hun lichaam voelt, ze spreken al die andere dingen. Maar ze willen graag genezen. Ze verlangen ernaar, maar er zijn gewoon wetten van toepassing. 

Elektriciteit heeft wetten. En als iemand gewoon een blote draad aanraakt waar stroom op staat, ga je dood, of op zijn minst krijg je een flinke schok. En het is gewoon niet zo dat de elektriciteitsmaatschappij een hekel aan je had en dacht: ik zal ze eens even leren dat ze die blote draad hebben aangeraakt en daarom een schok geven. Nee, het is niets persoonlijks, het is gewoon een wet. Zij wekken de elektriciteit op, die stroomt door die draden en als jij de wet schendt, kun jij gedood worden door die wet. 

God heeft de zwaartekracht geschapen tot jouw dienst. Je kunt nu gewoon in die stoel zitten, zonder dat je jezelf moet vastketenen of je vasthouden. In plaats van dat het je enige moeite kost, kun je rustig in die stoel in slaap vallen als je dat wilt. En weet je, God heeft de zwaartekracht gegeven om ons ten dienste te staan. Als je die wetten schendt, als je probeert te vliegen door vanaf een gebouw van tien verdiepingen te stappen, zal diezelfde wet die gemaakt is om jou te helpen, je doden. Dat is niet persoonlijk tegen jou bedoeld. God heeft jou niet gedood. Je hebt jezelf gedood. Je hebt niet samengewerkt met de wetten en die geschonden. Iemand pakt een stroomdraad vast en wordt gedood. Dan is het niet de maatschappij die hem gedood heeft. Hij heeft zichzelf gedood door de wetten te overtreden. 

Is dat te volgen? Als jij die wetten niet begrijpt, ga je zeggen: ’Oh, ik voel me vreselijk, ik denk dat ik dood ga, en de dokter zegt dat ik binnen twee weken dood ben’, en dan ga je zeggen: ‘Jezus, indien het Uw wil is, genees me, in de naam van Jezus, amen.’ En dan kun je maar niet begrijpen waarom je niet genezen bent. Je hebt gewoon de wetten geschonden. Je hebt geen woorden gebruikt om geloof uit te spreken, maar juist ongeloof. Je doodt gewoon jezelf! En vervolgens ben je boos op God! Waarom is die persoon gestorven? Onwetendheid tot in het kwadraat! Dat is gewoon niet snugger. 

Ik zal je zeggen: God zal zijn Woord nóóit schenden. Als iemand van het Empire State building springt om te proberen te vliegen, dan kan zo iemand heel oprecht zijn. Hij bedoelt het helemaal niet slecht, het is geen slecht persoon. Maar dan gaat God toch niet zeggen, weet je wat, ik hef de zwaartekracht even op om zijn leven te redden. Als Hij de zwaartekracht opheft, zouden er miljoenen anderen doodgaan. Want wij rekenen op de zwaartekracht. Je kunt zonder zwaartekracht geen hoek omslaan, dan zou je gewoon rechtdoor blijven gaan. Je zou de lucht in vliegen. Allerlei dingen zouden er gebeuren. Mensen zouden sterven. God gaat zijn wetten echt niet opheffen, omdat jij het zo goed bedoeld hebt. Er gaan voortdurend mensen dood omdat ze de wetten overtreden, die God in het natuurlijke heeft ingesteld, en zo zijn er ook geestelijke wetten en wij overtreden die net zo hard. 

Jezus sprák tot deze vijgenboom. Er zijn mensen die spreken niet tot hun probleem. Ze doen gewoon niet wat God hen heeft gezegd om te doen. Jezus zei: ‘Heb geloof in God’, en dan vervolgt Hij hier in Markus 11 vers 23: Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. 

Let op dat Hij het in deze verzen drie keer heeft over ‘zéggen’. Spreken dus! De meesten van ons doen dat gewoon niet. En hier is de waarheid die de meeste mensen is ontgaan: Hij zegt: ‘Wie ook maar tot deze bérg zou zeggen’. We spreken hier over gebed en ik spreek over hoe gebed werkt, vooral als je iets nodig hebt en aan God vraagt. Dit is zoals gebed werkt. Hij zegt: ‘Spreek tot jou bérg’, en beveel hem om in de zee te storten. 
Weet je wat de gemiddelde christen doet? Die zegt: ‘God, ik heb last van deze berg, wilt U deze berg verplaatsen.’ Ze spreken tot God over hun berg, in plaats van dat zij tot hun berg spreken over God! 

De Heer heeft jou gezegd om tot jouw bérg te spreken. Níet om tot God te spreken. De bérg hier is jouw probleem. Wat je probleem ook is, spréék er tegen. Merk op wat Jezus hier deed. De hele aanleiding hiertoe was dat Hij tegen de vijgenboom sprák. Hij ántwoordde de vijgenboom. De vijgenboom had al tot Hem gesproken! En Hij sprak tot de vijgenboom.
En in het volgende vers over gebed ging hij verder met: ‘24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.’ 

Dus Jezus bád over deze vijgenboom, maar er was geen moment een soort verzoek of smeekbede tot God. In plaats daarvan noemde Hij het ‘gebed’. Toen Hij zijn gezag uitoefende en geloofde en tot het probleem, het obstakel, sprak, noemde Hij dat hier gebed. 

Weet je dat als jij genezing nodig hebt, en als je al deze dingen in overweging neemt die ik deze week over gebed onderwezen heb, dat God allang weet wat je nodig hebt? Je hoeft Hem echt niet te vertellen wat de arts heeft gezegd. Je hoeft Hem ook niet te vertellen hoe ellendig jij je voelt. Je hoeft Hem ook niet te vertellen dat lieve oude tante Suzie hier ook aan overleden is, en dan, God, als U niets doet, ga ik dood!

Het is niet het doel van gebed om een arme oude slecht geïnformeerde God op de hoogte te brengen en te vertellen wat er moet gebeuren. En je hoeft daar ook niet te gaan zitten mopperen en klagen want God heeft het allang gedaan. Door Zijn striemen is u genezing geworden. En daarom komen er steeds weer mensen vragen: ‘Wat is dan wél het doel van gebed! Als je het toch al hebt, als God me allang genezen heeft, hoe ontváng ik dan die genezing, hoe moet ik dan bidden?’

Nou, allereerst ga je zijn poorten binnen met lofprijzing. Je dankt en prijst Hem dat Hij het al gedaan heeft, je verhoogt Hem. En dat bouwt jouw geloof op en bemoedigt jezelf. En dán draai jij je om. Je dankt de Vader, ‘dank U dat U het al gedaan hebt, ik ontvang het’, en dán spréék je tot wat ook maar jouw probleem is. Als je een probleem in je lichaam hebt, spréék er tegen. Spreek er niet tot God over! Prijs God, omdat zijn Woord zegt wat Hij al gedaan heeft, en spreek tot wat ook maar jouw probleem is. 

Het klassieke voorbeeld voor mij hierin is toen zag ik hoe Nicky Ochinsky genas. We hebben daar een video van. In september 2001 ging ik naar Charlotte in North Carolina en ik verbleef in huis bij deze mensen. En ik raadde hen een video aan om te bekijken. Dus overdag was ik weg en toen ik terugkwam, zat deze vrouw daar te huilen, ze had deze video gezien en het had haar zozeer aangeraakt, en zij zei: ‘Ik heb een vriendin die heeft precies dezelfde ziekte als deze Nicky had. Zou jij voor haar willen bidden?’ Ik zei: ‘Natuurlijk wil ik voor haar bidden’ En zij zei, dat is een goede zaak, want ze is onderweg hier naar toe. Binnen tien minuten is ze hier. Dus deze vrouw, Mary Hill, kwam binnen en ik weet niet meer al de namen van wat ze had, maar vanaf 1994 was vastgesteld dat zij zo’n ernstige pijn had, dat de arts had gezegd dat op een schaal van 1 tot 10, haar pijn continue 11 was. Het paste gewoon niet meer op de statistieken. Zij kreeg intraveneuze morfine pijnstillers, en zelfs moest ze over haar hele lichaam magneten vastplakken. En zij had dekens met magneten erop waarin ze gewikkeld was. En zij leed pijn en ze kon helemaal niets doen. In ieder geval, zij kwam binnen en ging zitten en begon met mij te spreken, en ze vertelde dat God hier een bedoeling mee had. God zou hier door verheerlijkt worden, en zo. Ik weerlegde al dat soort dingen. Ik besteedde 30 minuten aan het weerleggen van haar leerstellingen, en toen was ze zover dat ik voor haar kon bidden. 

Dus ik pakte haar handen vast, ik gebood alle pijn om haar lichaam te verlaten in de naam van Jezus. En ogenblikkelijk was zij volkomen vrij van pijn, voor de allereerste keer in zeven jaar! En zij was helemaal overdonderd en ze begon God te loven en prijzen. Maar toen zij ze: ‘Maar ik heb nog steeds dit branderige gevoel, hier achter mijn rug, ter hoogte van mijn middel’. En ze zei:’Waarom is dat branderige niet verdwenen?’ Ik zei: ‘Ik heb niet gesproken tegen branderigheid. Je hebt niet tot mij gesproken over branderigheid, je hebt het alleen gehad over pijn.’

Dus ik zei: ’Let maar op!’ Dus ik pakte haar handen weer beet, en deze keer sprak ik tegen het branden. En ik beval het branden om te vertrekken. En zij zei: ‘Het is wég!’ Dus zij begon weer God te loven en prijzen. En ik begon haar te onderwijzen hoe ze dit moest doen. Ik gebruikte precies ditzelfde vers, Marcus 11 vers 23: ‘Spreekt tot jouw berg’, en ik zei: ‘Als je nog eens meemaakt dat de pijn terugkomt, dan komt dat niet doordat God je niet heeft genezen, maar is dat de duivel die aan je deur staat te rammelen om te kijken of je hem weer binnenlaat. En als jij dan gaat zeggen: ‘Oh nee, ik ben toch niet genezen’, of ‘Oh nee, ik ben mijn genezing kwijt geraakt!’, dan maak jij de deur voor hem open en komt satan weer naar binnen. Maar als jij zegt: ‘Nee, door Zijn striemen wás ik al genezen en de gaven en beloften van God zijn onberouwelijk, en ik beveel deze pijn nu om te vertrekken’, dan zul je jouw genezing behouden en is alles in orde. 

Ik onderwees haar hier zo’n 20 minuten over en zij liep heen en weer en prees God, en toen ze op het punt stond te vertrekken, zei ze: ‘Dat branden is weer terug’. Dus ik zei tegen haar: ‘Ik heb je nu geleerd wat je moet doen, dus ik zal samen met je hand in hand staan en met je overeenstemmen, maar jíj moet nu bidden.’ 

Nu moet je bedenken dat deze vrouw een minuut of veertig geleden nog streng gereformeerd was en geloofde dat dit allemaal door God op haar gelegd was, en dat God hierdoor verheerlijkt werd. En voor iemand die veertig minuten daarvoor nog gereformeerd was, bad ze een geweldig gebed. Ze zei: ‘Vader, ik dank U, dat het Uw wil is, dat ik genezen ben, en door de striemen van Jezus is mij genezing geworden. En ik dank U voor mijn genezing, en ik claim haar in de naam van Jezus.’ Best een goed gebed. Maar je kunt niet genezen door zo’n gebed. Zo werkt het gewoon niet. Op die manier ontvang je géén genezing. 

Ik luisterde naar haar, en toen ze klaar was vroeg ik: ‘Heb je nog een branderig gevoel?’ En zij zei:’Ja, het is er nog steeds’. En ik vroeg: ’Weet je ook waarom?’ En zij zei: ‘Nee’. En ik zei: ’Omdat je niet gedaan hebt, wat ik je geleerd heb om te doen.’ En zij zei: ’Hoe dan?’ En ik zei:’ Want je hebt niet tot jouw berg gesproken. Je hebt tot God gesproken, je hebt God geprezen, en wat je zei, was op zich genomen heel goed, maar je hebt niet gedaan wat het Woord heeft gezegd dat je moet doen.’ 

Dus zij zei: ‘Dus jij bedoelt dat ik moet zeggen: ‘Branden, in de naam van Jezus…’ En ik zei: ‘Ja’. Dus zij zei: ’Oké’. En wij grepen weer elkaars handen vast en ik stem met haar overeen, en nu zei ze: ‘Branden, in de naam van Jezus…’, en toen hield ze op en zei: ‘Het is wég! Het is verdwenen, ik ben genezen!’
Dat is nu ruim twee jaar geleden, en ik sprak haar nog vorige week aan de telefoon en zij neemt nog twee familieleden mee in september als ik die kant op ga om voor te bidden. En zij getuigt en zij jaagt de hele gereformeerde kerk daar de stuipen op het lijf! Zij geeft voortdurend haar getuigenis en is volkomen genezen van ál die dingen. Ze heeft geen enkel probleem meer gehad. 

Mensen, wat een klassiek voorbeeld. Let dus op: De Bijbel zegt: ‘Spréék tot die problemen’. En je kunt nu wel zeggen: ’Oh, nou, ik geloof niet dat het allemaal zo precies in elkaar steekt! God snapt wel wat ik bedoel?’ Dat is net als die persoon die deze stroomdraad vastpakt en zegt: ‘Nou, hoe durft dit mij te doden, ik heb het toch goed bedoeld? Ik wist niet dat er stroom op stond!’ Het doet er niet toe wat jouw bedoeling was, er zijn gewoon wetten die bepalen hoe de dingen werken! God heeft gezegd: ‘Spréék tot dingen’. Praat ertegen. Maar wij doen dat gewoon niet. En dan vragen wij ons af, waarom we niet genezen zijn. 

De meesten van jullie die geloven, als je niet zou geloven, als je geen fanaticus was, zou je niet op een bijeenkomst als deze komen. Óf je bent zelf een fanaticus, of een fanaticus heeft jou hierheen meegesleept. Júllie geloven in wonderen, en je hebt wel degelijk geloof, maar het probleem is, dat je geloof niet juist gericht wordt. Het wordt niet gebruikt. Er zijn wetten die bepalen hoe geloof werkt! En er zijn er een heleboel van. Ik heb al het punt genoemd, dat jíj de duivel moet weerstaan! Jij moet rechtstreeks tot de duivel spreken. Jij moet tot jouw probleem spreken. Jouw woorden zijn belangrijk. Er zijn zo veel andere wetten. Handelingen zijn ook belangrijk. Je kunt daar niet zitten en op de ene manier handelen en op de andere manier geloven. Dat zal jouw geloof ontkrachten. Je handelingen zullen overeen moeten komen met jouw geloof. En er zijn zoveel van deze dingen. Ik kan er wel over door blijven spreken. Maar dit zijn er slechts een paar van. Jij moet spréken tot wat ook maar jouw probleem is. Als jij hoofdpijn hebt, spreek dan niet: ’Oh God, ik heb zo’n hoofdpijn, alstublieft, neem deze hoofdpijn van mij weg, ik geloof dat ik genezen ben door Jezus striemen, in Jezus Naam.’ Dat is gewoon niet toereikend. Dat is gewoon niet wat Hij je heeft gezegd om te doen. 

Als het probleem pijn is, spreek er dan tegen en zeg: ‘Pijn, in de naam van Jezus, ik gebied je om mijn lichaam te verlaten. En wat ook maar de oorzaak is van deze pijn, ik spreek tegen dat deel van mijn lichaam en beveel het te reageren om daarmee te stoppen. In de naam van Jezus.’ Spréék ertegen. 

Afgelopen zaterdag of zondag, trok Jamie haar koffertje naar zich toe dat op een zware metalen stoel lag in ons kantoor, en die zware stoel viel om en kwam boven op haar blote voet terecht. En onmiddellijk werd die voet blauw en begon op te zwellen. En ik hoorde haar daarbinnen en ik wist niet wat ze aan het doen was. Dus ik vroeg: ‘Wat doe je?’. En zij hinkte naar binnen en zei: ‘Je moet met mij eenparig bidden’. En ik weet niet precies hoelang het duurde, niet langer dan vijf minuten, en die voet was helemaal blauw en opgezwollen, dus wij baden over die voet. En ik sprak tegen deze voet. Ik zei: ‘Voet, in de naam van Jezus, ik beveel je om hierop te reageren, en beenderen, als er een van jullie gebroken is, dan beveel ik je om genezen te zijn.’ En zij kan het je vertellen, maar binnen één minuut, was alle kleur weer verdwenen, de zwelling was weg, en ik geloof dat er zelfs geen afdruk van te zien is op haar voet.
Zo moet je dat doen. Je moet tegen dat probleem spréken. Ik heb dit al heel lang geweten, maar om de een of andere reden is het nooit echt geland bij me. Maar vanaf de tijd dat ik dit ben gaan doen, de laatste vijf jaar, doe ik dit echt met opzet, ik spréék tot dat wat ook maar het probleem is. En sinds ik dat doe heb ik vier, vijf keer zoveel onmiddellijke manifestaties van genezing gezien als ooit daarvoor. Het is echt een heel eenvoudig principe. 

Wat is het punt dat ik hier probeer over te brengen? Mensen snappen dit niet: ‘Als God van mij zou houden, dan zou Hij mij gewoon genezen.’ Nee, Hij heeft wétten ingesteld, En het geschied naargelang jouw geloof. Ik kan je voorbeelden laten zien. Jezus zei met betrekking tot Jeruzalem: ‘Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen; en gijlieden hebt niet gewild.’ 

Jezus verlangde ernaar om de mensen te zegenen, te troosten, te helpen en te genezen, en wilde een zegening voor hen zijn, maar zij wilden het niet ontvangen! Er is wel medewerking voor nodig. In Jezus’ eigen geboortestad wilde Hij werken doen. Hij wilde mensen genezen, maar Hij kón niets doen, volgens de Schrift in Markus 6:5 En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. 6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.
Vanwege hún ongeloof. Je zult echt moeten meewerken. En ik zeg je, als jij niet doet wat het Woord zegt, als jij bidt tot God over jouw probleem, in plaats van God te prijzen dat in jouw probleem is voorzien, en tot jouw probleem spreekt, en je gezag op je neemt, zul je niet de juiste resultaten zien. 

Het werkt gewoon niet op die manier. Dan kun je wel zeggen, maar ik vind dat gewoon niet leuk zo. Jammer! Je kunt nu eenmaal de wetten niet kiezen. Je kunt ze niet verzinnen, je zult gewoon moeten ontdekken wat ze zijn en dan volgens die wetten werken. 

Misschien vind jij het makkelijker om je huis met hout te bedraden, in plaats van met koperdraad. Misschien vind je dat makkelijker en goedkoper. Het is gemakkelijker om hout te zagen dan koper te knippen. Maar ik garandeer je, dat hout elektriciteit niet zo zal geleiden als koper. Dus het doet er niet toe of jij liever hout hebt. Je zult moet ontdekken wát elektriciteit geleidt en daarmee werken. Zo is het nu eenmaal. Dit zijn de dingen in Gods Woord waarin Hij ons vertelt hoe het werkt, en jij zult moeten leren wat de wetten zijn en dáármee werken. 

Dus nadat Hij dit allemaal heeft gezegd in vers 23 en 24, zegt Hij nog: ‘24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. 
Hij zegt dus dat je moet geloven dat je hebt ontvangen wanneer je maar bidt! En je zúlt (toekomende tijd) ontvangen. En ook dit is een principe waar ik zoveel tijd aan kan besteden. Ik heb een tape met anderhalf uur onderwijs hierover, dus ik ga hier nu geen tijd aan besteden. Ik zal het heel vlug noemen. Misschien zal ik morgen hier nog op ingaan. Ik weet het nog niet zeker. 

Ik hoop dat je in staat zult zijn om dit te grijpen. Je zult moeten geloven dat je al ontvangen hébt op het ogenblik dat je bidt. En dan zúl je (toekomende tijd) de zichtbare manifestatie zien van wat je gebeden hebt. Die toekomstige manifestatie kan binnen één seconde zijn, of één uur, of een dag of een week. En ik heb nu geen tijd dit vanavond uit te leggen, misschien kom ik er morgen aan toe. Maar tot op grote hoogte kun jij bepalen hoe lang die tijdsperiode is tussen dat jij zegt amen, en hup daar is het. Het is van jou afhankelijk. 

Ik heb hier wat dingen gezegd waar mensen geen flauw benul van hebben waar ik het over heb. Veel mensen denken niet op deze manier. De meeste mensen bidden en vragen en dan hebben ze geen idee wat er gaande is. En dan wacht je maar af. En als er iets tot stand komt, dan prijs je God, want Hij moet mijn gebed hebben verhoord. En als er niets gebeurt, dan zal God wel nee gezegd hebben. Maar dat is gewoon niet waar. 

Ik ga snel wat dingen zeggen. Ik moet dit morgenavond wel verder uitleggen, want ik heb nu geen tijd om dit allemaal te vertellen. Maar op hetzelfde ogenblik dat jij bidt en voor iets gelooft, heeft God gehandeld en zijn kracht vrijgezet. Ogenblikkelijk. Net als bij deze vijgenboom. Onmiddellijk is het tot stand gebracht. En als er geen belemmeringen zijn, of in jezelf, of buiten jezelf, dan kan of zul je ogenblikkelijke manifestatie zien. Als je die kracht op de juiste manier gebruikt, als je tot je probleem spreekt: ‘Doe dit’. Je zou ogenblikkelijke manifestatie moeten kunnen zien als je dit doet, omdat God allang álles gedaan heeft aan het genezen van mensen. En als jij iemand hebt die ziek is, moet je niet gaan bidden en maar afwachten of er wat gebeurt, maar je moet de zaak onder gezag nemen, en de genezing dwingen manifest te worden. 

Ik weet dat er sommigen van jullie zijn die zeggen: ‘Zoiets kun je gewoon niet doen’. Jazeker, dat kun je wel! Dat is de manier waarop wij dingen zien gebeuren. Het is aan jou wanneer jouw genezing manifest wordt. 

Er kunnen een paar uitzonderingen zijn, ik zal er morgen nader op ingaan, maar over het algemeen, als algemene regel, is het waar dat God ogenblikkelijk verhoort. Zijn kracht is ogenblikkelijk ontplooid, en dat móet je geloven, volkomen ongeacht wat jij ziet! Ook al zie je helemaal niets gebeuren, je moet nog steeds geloven dat je ontvangen hébt als je bidt! 

Sommige mensen hebben hier echt moeite mee en vragen zich af: ‘Hoe kun je dat zeggen. Hier heb ik pijn in mijn lichaam en jij zegt mij om te geloven dat ik genezen ben, terwijl er geen greintje bewijs van is. Ik voel me beroerd in mijn lichaam.’ Sommige mensen kunnen dit gewoon niet. Andere mensen zeggen: ‘Oké, ik snap het, dit is wat ik moet doen. Ik ga net doen alsof het zo is, terwijl het nog niet zo is, zodat het zo zal worden.’ 

Nee, dat is helemaal niet wat ik zeg. Als je dat gaat doen, zit je gewoon een gedachtespelletje te spelen om te geloven dat iets echt is als het niet echt is, en als je maar gelooft dat het echt is, dan wordt het echt. Nee, daar klopt niets van. 

De manier waarop ik dit zie is dat God Geest is, en als God iets doet, doet Hij dat in de geestelijke wereld. Als jij om genezing vraagt, gééft God die genezing aan jou in de Geest, in geestelijke vorm, omdat God Geest is, én in jouw geest op het ogenblik dat jij God gelooft voor een genezing. De nieuwtestamentische gelovige heeft dezelfde voordelen, dezelfde zalving, dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, en die woont al binnen in je. Op het ogenblik dat jij God gelooft voor die kracht, héb jij het ontvangen. God zet die vrij, maar Hij zet hem vrij in jouw geest. God heeft alles al gedaan wat Hij ook maar zal doen aan jouw wonder. Op het ogenblik dat jij bidt, heeft Hij zijn kracht vrijgezet. Hij heeft het bevel uit doen gaan en het is een afgeronde zaak. 
Maar ik heb het híer nodig, in mijn fysieke lichaam! Nou, dat is wat geloof is. Geloof is als een brug, waarlangs de geestelijke wereld over kan gaan naar de fysieke wereld. Geloof is hoe wat gebeurd is in de Geest, overgebracht wordt in het fysieke gebied. Dat is wat geloof is. Geloof geeft substantie, materie, aan dingen waarop gehoopt wordt! Bewijs betekent tastbaarheid, fysiek aantoonbaar bewijs van iets dat niet gezien kan worden. Dat betekent niet dat het niet bestaat, maar dat het bestaat in een onzichtbaar gebied als jij belijdt: ‘Door Zijn striemen ben ik genezen.’

Als je niet begrijpt wat ik probeer over te brengen, dus als jij denkt dat de fysieke wereld het enige gebied is met realiteitswaarde, dat is wat jij kunt zien, horen, voelen, ruiken en proeven, als jij denkt dat alleen dat werkelijk is, dan probeer je een realist te zijn. Je gaat alleen maar met de werkelijkheid om en je zegt: ‘Ik heb pijn, dus het kan me niet schelen wat jij zegt.’ Dan zou je een leugenaar zijn als je zou zeggen dat je genezen bent en dat God je heeft genezen als iedereen kan zien dat jij nog steeds pijn hebt, nog steeds die eczeem, nog steeds die tumor, nog steeds wat dan ook.

Sommige mensen zeggen: ‘Zie je wel, het is gewoon liegen. Je bent gewoon aan het liegen. Je probeert het zo te laten wórden. Jij bent gewoon een van die ‘noem en claim het’, ‘zie en grijp het’ mensen, die geloven dat je het kunt verkrijgen. Nu, als jij denkt dat de fysieke realiteit de enige realiteit is, die er is, ja, dan is het een leugen. 
Maar wat ik zeg, is dat er een geestelijke wereld is, een geestelijke realiteit. Er is een geestelijke ‘jij’ en die is werkelijk. De geestelijke wereld bracht al het fysieke tot stand wat wij kunnen zien. De geestelijke wereld is de oorspronkelijke kracht. De geestelijke wereld zal nog steeds bestaan als deze fysieke werkelijkheid allang verdwenen is. Er is niets verkeerds aan om aan te nemen dat er dingen kunnen bestaan die buiten het bereik liggen van wat jij kunt zien, horen, voelen, proeven en ruiken. 

In deze ruimte zijn radio en televisiegolven. Je kunt ze niet zien, maar ze zijn er wel degelijk. Met een TV zou je het kunnen bewijzen. In deze ruimte zijn radiosignalen. Die gebruiken wij nu voor deze draadloze microfoon. Die worden daar naar achteren naar die mengtafel gezonden en dan naar de speakers toe. Er zijn hier radio- en televisiesignalen, en als jij zegt dat die er niet zijn, omdat jij ze niet kunt zien, dan ben je gewoon niet echt snugger bezig. Ze zijn er echt wel, het is alleen maar jouw onwetendheid. 
En er zijn geestelijke dingen. Er zijn engelen hier binnen. Er zijn hier binnen demonen, de Geest van God is hier, in jouw geest is er een geestelijke werkelijkheid, waarmee jij niet in contact kunt komen door middel van je vijf natuurlijke zintuigen. Je moet gewoon geloven wat Gods Woord zegt, dat als jij bidt, je ontvangt. En als je dan begint met in je lichaam te voelen of in de spiegel te kijken, ‘is het echt gebeurd?’, dan zul je het gewoon mislopen, want het is wel degelijk gekomen, maar het kwam in de geestelijke wereld. 

Hoe komt het dan van de geestelijke wereld in de fysieke wereld? Doordat iemand gelooft: ‘Zelfs al kan ik het niet zien, ik wéét dat Gods Woord zegt dat wanneer ik bid, dan geloof ik dat ik het nú op dit moment ontvang en dan zál het (toekomstige tijd) geschieden. Daarom geloof ik dat God het gedaan hééft.’
In de geestelijke wereld is werkelijk een heleboel activiteit. Kracht wordt ontplooid, ik heb de kracht van God levend binnenin mij, ook al heb ik het nog niet gezien, ik wéét dat het er is! Dát is het startpunt. En dan, om het te laten manifesteren, wat je dan moet doen, is al deze wetten in werking te zetten. Begin tegen de dingen te spréken en gebíed ze om te werken. 

Wat ik doe, is gelóven dat mijn lichaam genezen is. Jamie had bijvoorbeeld geloofd dat God haar al genezen had, dat God al voorzien had in de genezing van haar voet voordat zij die stoel ook maar had laten omvallen. Dus wij prezen God dat het al gedaan was, dus wij dankten Hem. Ik zei: ‘Vader, ik dank U, dat U het al gedaan hebt, het is nú op dit moment in ons bezit.’ Maar haar voet zag er nog steeds slecht uit. Dus vervolgens zei ik: ‘Voet, ik spreek nu tot jou, in de naam van Jezus.’ Wat ik dan doe, is dat naar buiten trekken. Het is net als met een bron. Het is als een put en al het water dat je maar nodig kunt hebben, zit in die put. Maar naast die put kun je doodgaan van de dorst als je niet weet hoe je het water eruit moet halen. Je kunt drie meter verwijderd zijn van al dat water en omkomen van de dorst als je niet weet hoe je het naar boven moet halen. 

Hoe krijg je het naar boven? Nou, je laat een emmer erin zakken en haalt het naar boven. Er zijn dingen die je kunt doen om de bovennatuurlijke kracht van God, die al in jou aanwezig is, naar buiten te halen. Eén daarvan is: Gebruik je woorden om leven uit te spreken in plaats van dood. En heel speciaal, richt ze op dat wat jouw probleem is. 

Als je bankrekening altijd in de rode cijfers zit, spréék er tegen. Ik weet dat er sommigen van jullie zijn die zeggen: ‘Dit is helemaal krankzinnig.’ Maar Jezus sprák tegen de vijgenboom! En Hij zei ook nog dat deze tegen Hem sprak, want Hij ántwoordde hem. 
Jouw bankrekening spreekt tegen je. Ieder keer dat je ernaar kijkt zegt hij tegen je: ‘Nou nou, het Woord heeft niet gewerkt. Man jij bent een mislukking.’ Het zal allerlei dingen tegen jou zeggen. Weet je wat jij moet doen? Er naar kijken en er tegen spreken. ‘Ik beveel al dit rood om te verdwijnen in de naam van Jezus en ik gebied een positief saldo om te komen, in Jezus naam.’ Spréék tegen je portemonnee. Spréék tegen je investeringen. Spréék tegen de dingen. 

Weet je dat ik spreek tegen mijn bomen op mijn grond? Vorige week zat ik op een rotsblok en zat God te prijzen en ik keek om me heen. We hadden dit jaar echt een nat jaar, en mijn gras staat wel zó hoog. Het lijkt wel een oerwoud. Wij leven in een half woestijnklimaat en normaal is het helemaal niet zo. Ik spreek er tegen, ik citeer het schriftwoorden, hoe God water doet stromen in de bergen en dat soort dingen. En ik spreek tot mijn grondgebied, ik praat tegen de bomen en zegen ze. En iedere keer als ik een kever zie of zoiets dan vervloek ik die en zegen de boom. Ik doe allerlei van dat soort dingen. 
En ik zat daar boven op mijn rotsblok en zat God zo te loven en te prijzen en ik keek om me heen. En mijn grondgebied lijkt wel een oerwoud. Na een regenbui kun je er gewoon niet doorheen lopen, zonder dat je drijfnat wordt van het gras tot boven je knieën. 
En ik keek in iedere richting over de weg heen, en weet je dat al het gras van de anderen maar zó hoog is? En het drong gewoon tot mij door, dit werkt. Mijn grond is gezegend. Mijn bomen zijn groter. Ik keek en zag dat bij andere mensen stond een rij dode bomen, recht tegenover de grens van mijn grond. En al mijn bomen zien er gezond uit. Mensen vinden dat erg raar. Maar het werkt. 

Vroeger, in mijn armoede jaren, toen wij worstelden om ons hoofd boven water te houden, hield mijn moeder Jamie en mij in leven. Wij vertelden haar nooit hoe wij er aan toe waren. Zij wist er niets van. Wij gingen naar haar toe en zij gaf ons te eten. Soms was dat de enige keer dat wij aten in een hele week of twee weken lang. En ik ging naar haar toe om haar gras te maaien en dat soort dingen. Mijn vader was gewoon om die bomen te bemesten en te sproeien en zo. Wij hadden 23 pecanbomen in onze tuin. Sommige mensen zeggen peecanbomen, maar wij noemden ze pecánbomen. Peecan, dat noemden wij waar je heenging ’s nachts en je kon niet naar de latrine of zo. Wij noemden ze pecáns. Wij hadden 23 pecánbomen in onze tuin, en mijn vader verzorgde ze vroeger en wij kregen daar zo’n 300 tot 500 pond pecánnoten uit die bomen. Maar nadat mijn vader gestorven was, hebben we ze verwaarloosd en zo’n beetje laten verkommeren. In ieder geval, het kwam in één jaar zover dat we maar 50 pond pecáns konden rapen, omdat er zoveel rupsen en wormen in die bomen zaten. 
En in die periode, toen mijn moeder een zegen voor ons was, en dat zelf niet eens wist, had ik niets om haar mee te helpen. Ik maaide het gras voor haar en als ik langs zo’n boom kwam met de grasmaaier, legde ik een hand op die boom, zegende die boom en vervloekte die rupsen en wormen. En ik beval die boom om te produceren. Weet je, het jaar voordat ik dat deed kwam er maar 50 pond vanaf, en het jaar daarna meer dan 500 pond pecánnoten. 

Sommigen zeggen, dat kan ik gewoon niet geloven. Nou, dat is de reden waarom het voor jou niet werkt. Amen? Maar weet je, dit is gewoon één van de wetten van God. Je moet tot dingen spréken. Praat ertegen. En spreek ook tegen je lichaam. Je lichaam zal op je reageren. 

Eens zat ik in een vliegtuig en ik las zo’n tijdschrift in het vliegtuig en daar stond een artikel in, waarin wetenschappers een proef hadden gedaan. En ze hadden een gedeelte in de hersenen gevonden, een van de hersenkwabben, ik weet niet hoe ze dat gedaan hadden, maar ze ontdekten dat het reageerde op een stem. En ze zeiden dat ze een gedeelte van de hersenen vonden, dat als jij begon te spreken: ‘Ik ben moe, ik heb het gehad, ik kan niet meer’, dat gedeelte van het brein wordt geactiveerd en je lichaam begint dingen af te schakelen en maakt zich klaar om te gaan rusten. Je wordt meer vermoeid als je vermoeidheid spreekt. En ze zeiden dat als je ging spreken: ‘Ik voel met geweldig’, dan gaat hetzelfde hersendeel endorfine aanmaken en door je lichaam heen sturen, en dat soort dingen. 

In ieder geval hebben ze ontdekt dat de hersenen reageren op je stem. Dat heeft God al die tijd al gezegd. Ik zag zo’n onderwerp op TV waar ze het hadden over pijnstillers. Ze waren erachter gekomen dat morfine zelf de pijn niet stilt. Wat wij pijnstillers noemen, stilt de pijn niet. Wat ze doen is, jouw lichaam aanzetten om endorfine te produceren en de endorfine van jouw eigen lichaam is de stof die de pijn stilt. Morfine prikkelt jouw lichaam om endorfine aan te maken. Nu ze dat hebben ontdekt, kunnen ze een klein apparaatje in je zak stoppen, met draden die je lichaam ingaan naar je hersenen, en mensen met chronische pijn kunnen met een elektrische prikkel het hersendeel stimuleren dat endorfine produceert, en dat is tien keer effectiever in het stillen van pijn dan wat morfine doet. Omdat morfine zelf geen pijn stilt, pijnstillers doen niets aan de pijn, maar stimuleren jouw lichaam om de pijn te stillen. En om dat te bewijzen, zeiden ze, dat het dier dat het hoogste percentage natuurlijke endorfine in het lichaam heeft, een kameel is. En ze lieten zien hoe iemand een mes in een kameel stak, en hij moest het mes omdraaien, voordat de kameel iets voelde. Omdat zij zoveel natuurlijke endorfine hebben, dat ze niets voelen. 

Als een hardloper rent, produceert je lichaam natuurlijke endorfine, en daar vandaan krijg je de zgn. ‘second wind’ en opeens voel je geen pijn en vermoeidheid meer, en je voelt je alsof je oneindig door kunt gaan. Als je lichaam onder stress staat, grijpt het in en begint endorfine te produceren. 

Dit is dus het punt dat ik wil stellen, dat jouw lichaam de mogelijkheid in zich heeft om dingen te doen en pijn te stillen. En in plaats van dat wij onze woorden gebruiken en de pijn bevelen om ons lichaam te verlaten, vertrouwen wij liever op een pilletje. Wij vertrouwen liever op een pilletje, terwijl wij tot ons lichaam zouden kunnen spreken en allerlei soorten dingen kunnen doen. 
Je kunt je ogen bevelen om goed te werken. Ik heb dat gedaan met mijn gezichtsvermogen. Ik heb kiespijn bevolen om te vertrekken. Victor, daarachter, is genezen. We spraken met Victor en hij had eczeem over zijn hele hand, in Chicago was hij bij ons, en wij spraken tegen die eczeem, en alle eczeem is verdwenen. We spraken ertegen. Dit is echt heel eenvoudig, maar zo werkt het koninkrijk. Wij maken het veel te ingewikkeld. 

Wij staan maar te bidden: ’Oh God, dit is mijn probleem, en als U werkelijk van mij houdt, doe iets.’ En als er dan niets gebeurd, worden wij verbitterd tegenover God: ‘God, waarom hebt U niets gedaan’. Dat komt gewoon door onze eigen onwetendheid. God heeft jou de macht gegeven. Jij hebt gewoon de zalving en de kracht in je om de zieken te genezen, de doden op te wekken en de melaatsen te reinigen. Als jij daar niet de manifestatie van ziet, ligt dat niet aan God die niet geeft, maar ligt het aan jou, die niet weet hoe je het moet ontvangen. 

Daarom moeten we ons wenden tot het Woord en het Woord bestuderen en schriftgedeelten lezen zoals Marcus 11 en spréék tot jouw berg. Gebruik je stem en begin met dit te doen. Dit is hoe je moet bidden. 

Om het allemaal in het juiste perspectief te zetten, besteed ik niet veel tijd aan dingen vragen. De meeste tijd breng ik door met gewoon God liefhebben, en daar gebruik ik 90% van mijn gebedstijd voor. En daarom, omdat mijn ziel op de Heer gericht is, houdt de Heer mij in volmaakte vrede. Ik hoef helemaal niet te bidden als ik slecht nieuws hoor over onze huurovereenkomst die vervalt, zo’n punt is dat toch helemaal niet? Ik breng mijn tijd door met de almachtige God. En dit gebouw, hoe belangrijk het ook is, is niet eeuwig. En zo belangrijk is het niet. Ik had gisteravond wat beters te doen dan me zorgen te maken over dit gebouw, dus ik ging naar bed en lekker slapen. Ik had meer slaap nodig dan me zorgen maken en het heeft zichzelf opgelost. Ik heb geen seconde gebeden over de situatie met dit gebouw nadat ik hoorde dat ons contract afketste. Ik had wat beters te doen. 
En het kwam allemaal op zijn pootjes terecht. Als je de voornaamste dingen op de eerste plaats zet en God aanbidt en gewoon van Hem houdt, zul je merken dat je helemaal niet zoveel tijd hoeft te besteden aan bidden voor dingen. Maar als je wél over iets moet bidden, als er iets kritieks aan de gang is, wat je dan doet is gewoon aanbidden en lofprijzen: ‘Vader, ik dank U dat U hier reeds in hebt voorzien, zelfs voor ik het probleem tegenkwam. Ga hem verheerlijken, danken, en aanbidden. En terwijl ik God prijs, en de Bijbel zegt dat je overvloeit in geloof door dankzegging, terwijl jij dus begint God te prijzen: ‘Vader, ik dank U dat ik door Uw striemen genezen ben,’ weet je wat ik doe? Ik blijf God prijzen en God danken voor wat het Woord zegt dat al gebeurd is, totdat ik weet dat er geloof in mij is opgewekt. Totdat ik weet dat ik geen angst meer heb en geen zorgen meer maak, maar ik ben dan in geloof. Ik weet niet hoe ik dit aan jullie moet uitleggen, maar als je eenmaal in geloof komt, als je in geloof begint te wandelen, dan wordt dat tastbaar, waarneembaar. Ik kan je precies zeggen wanneer ik geloof heb. Ik wéét wanneer ik geloof heb. 

Ik kan me herinneren dat in 1976 de allereerste keer was dat ik daar stond en kon zeggen, ik wéét gewoon dat ik in geloof sta en de doden kan opwekken. Ik wist het gewoon. Ik wandel niet altijd op die manier, maar ik weet wel hoe ik daar in moet komen. Ik begin dus God te prijzen, en mijn geloof wordt bevestigd doordat ik overvloei van dankzegging, en ik prijs God tot mijn geloof wordt opgewekt en ik weet dat ik er klaar voor ben. Het is net als: richt je geweer niet, voordat je weet dat het geladen is. Op dezelfde manier: bidt niet, tenzij je wéét dat je geloof hebt. 

Als jij geen geloof ervaart, maar vrees, angst en twijfel, begin dan níet met erover te bidden. Ga naar God en begin te bidden tegen de angst en begin God te prijzen en na te denken over de liefde van God en werp je angst eruit. Raak die vrees kwijt. En als je wéét dat je in geloof staat, kom dán weer terug en doe wat je doen moet. Maar spreek geen woorden van angst. Spreek ook geen woorden van hoop, gewoon om het uit te proberen, dus wensen en proberen en hopen dat het werkt. 

Wat ik dus doe, ik begin God te prijzen en te danken, totdat ik weet dat mijn geloof opgewekt is, tot ik wéét dat ik in geloof sta, en vervolgens geloof ik dat het reeds is volbracht in de geestelijke wereld, en dan neem ik dat geloof en ik begin te spréken tegen dingen, ik bind de demonen, spreek tegen mijn lichaam, spreek tegen mijn financiën, en wat er ook maar aan de hand is. Ik gebruik dat soort dingen als lofprijs, omdat lofprijs de mond stopt van de vijand en van de wreker. Ik haal alles te voorschijn wat God mij ooit heeft laten zien en ik overdonder de duivel en mijn omstandigheden daar gewoon mee. En ik blijf dat doen, totdat ik de resultaten zie. En het is niet in ongeloof dat ik over iets blijf bidden, omdat ik niet zou geloven dat God het al gedaan heeft op het ogenblik dat ik het bad, nee, ik ontving het al toen ik bad, maar ik wil niet dat het in het geestelijke gebied blijft. Ik blijf bidden totdat het zich manifesteert in het fysieke. 

Dus als ik tot dingen spreek, kan ik best 3, 4, 5, 6, 7 keer voor je bidden. Het maakt mij niet uit hoe vaak ik voor je moet bidden. Ik bid voor je totdat ik al het haar van je hoofd afgesleten heb. Maar denk eraan dat ik niet bid: ‘God het heeft de eerste keer niet gewerkt, laat het toch de tweede keer wél werken.’ Nee, ik geloof dat het al gebeurd is. God is getrouw en Hij heeft het al gegeven, maar er is nog iets mis met onze ontvanger. Ik werk dus aan onze ontvanger, en ik bid voor jou. En als de duivel één portie van de Heilige Geest weet te weerstaan, dan kan hij zeker niet tegen een tweede portie op. En ik bid een tweede keer voor je, ik bid totdat ik het zie manifesteren. 

Jezus deed dat ook in Marcus 8. Ik heb nu geen tijd meer om daar op in te gaan. Misschien morgenavond. Maar in ieder geval zijn dit enkele goede dingen over gebed en hoe te ontvangen van God. Je moet deze instelling krijgen dat God getrouw en betrouwbaar is, en dat God al in jouw nood heeft voorzien voordat je het ook maar had. De voorziening is groter dan jouw nood. 
Dat is één van de dingen die ik deed. De vrouw waar ik gisteravond voor bad, die AIDS had, en ik doe dat ook voor degene voor wie ik bid. Soms ben ik er al klaar voor, maar de persoon voor wie ik bid is er nog niet klaar voor. En ik sprak met deze dame en besefte dat ze hier vrees over had. Dus begon ik te zeggen: ’Dank U, Vader, dat U verheven bent boven élke naam, AIDS heeft een naam, AIDS, buig je knieën voor de naam van Jezus.’ En die vrouw haar geloof werd opgewekt, en ik bad een heleboel daarvan ten behoeve van haar. Ik sprak en zei: ‘AIDS, je bent helemaal niets, je bent een mislukking, je hebt helemaal geen macht, geen enkel gezag of heerschappij.’ Ik zei dat omwille van haar, minstens zoveel als voor mijzelf. Ik doe het voor mijzelf en voor de persoon voor wie ik bid, God prijzend. 

Ik doe die dingen, spreken, en die kracht vrij zetten, en God prijzen, en wij zien duizenden ogenblikkelijke manifestaties. Ik zag Sandy hier, die gisteravond voor een dame bad, met problemen aan haar voeten. Haar beide voeten waren opgezwollen en je kon gewoon zien dat één voet al helemaal geslonken was en de andere was nog opgezwollen. En daarvoor waren ze allebei opgezwollen. 

Sommigen mensen kijken daarnaar en zeggen dan: ‘Waarom deed God ze niet allebei?’ God hééft ze allebei genezen! Het lag aan ons dat wij er maar één ontvangen hebben. En je blijft gewoon bidden totdat je ook die andere ziet genezen. Als je de duivel één centimeter van zijn plek krijgt, krijg je hem een kilometer ver, centimeter voor centimeter als het moet. 

Dus nogmaals, mensen denken dat God je op een mysterieuze manier kan genezen, als Hij maar zou willen, en dan pats boem, ben je gewoon genezen. En als er ook maar enige vertraging is, of enig probleem, dan denken ze: ‘Waarom werkte het niet volmaakt?’
Weet je waarom het niet volmaakt werkt? Omdat God onvolmaakte mensen gebruikt. Als wij niet zo vol ongeloof zouden zitten, zouden we véél meer manifestatie zien. Het is al gewoon een regelrecht wonder dat wij überhaupt de manifestaties zien die we wél zien. Als wij maar niet zo volledig in ongeloof zouden zijn gedompeld als we zijn, en maar zitten te kijken naar moord, overspel en homoseksualiteit, gewoon voor amusement, en luisteren naar al het slechte nieuws. Het is gewoon een wonder dat wij sowieso iets zien gebeuren. 

Weet je, als Jezus zelf hier zou staan en niet door mij heen zou hoeven te werken, zou iedereen hier ogenblikkelijke manifestatie zien. Maar omdat Hij mij moet gebruiken, gaat het niet zo snel, ik ben niet zover als Jezus was. Ik heb nog een hoop ongeloof waar ik nog niet mee heb afgerekend. 

Nu ik dit net zei, ervoer ik dat de Heer net tot mij sprak en zegt: ‘nnee, dat zou niet gebeuren.’ Hijzelf zou ook niet iedereen hier hebben genezen, want in zijn eigen vaderstad, kon Hij ook niet veel werken doen, vanwege hun ongeloof. En broeders en zusters, wij hebben meer ongeloof, dan de mensen uit de tijd van Jezus zich zelfs maar zouden kunnen voorstellen. Hij zou ook niet iedereen hier zien genezen. Zelfs als Jezus hier fysiek aanwezig zou zijn, en niet door mij heen zou moeten werken. Omdat wij zo vol ongeloof zitten. 

Maar ik zeg je, dat als jij ook maar iets van deze dingen begint te begrijpen, dan beloof ik je, dat ik dit morgenavond allemaal samen zal vatten en de verbanden leggen. Dus kom in ieder geval weer of zorg ervoor dat je de tapes van morgenavond te pakken krijgt. Dat zal je zeker verder helpen. 

Deel 5: Gebed is een proces...

 

Nawoord:

Hebt u vragen of commentaar n.a.v. deze studie of vertaling, stuur een mail naar: familyvossen@versatel.nl 

Indien u bent gezegend door deze studie, geef haar door aan anderen van wie u denkt dat ze er door gezegend kunnen worden. Ook kunt u de verspreiding van het onderwijs van Andrew Wommack in NL ondersteunen door een gift over te maken op rekening: 11.41.76.485 t.n.v. Stichting AWM Nederland , Petten. ANBI.

Inmiddels zijn de volgende studies van Andrew Wommack in boekvorm in het Nederlands verschenen:
• Geest, Ziel en Lichaam
• De balans van genade en geloof
• De nieuwe jij / De Heilige Geest
• De ware aarde van God
• Hardheid van hard.

Voor informatie hoe u aan deze boeken kunt komen verwijs ik u graag naar de website www.AWME.net  Klik op de NL vlag voor de NL versie.

God houdt van u. 
Jan Vossen 

www.vergadering.nu