Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Gods soort liefde - 2
de remedie voor alles wat er aan je scheelt. 

Andrew Wommack

Deel 1: Geestelijke dyslexie...
Deel 2: Gods soort liefde...
Deel 3: De sleutel tot het vol zijn van God...

Het meeste onderwijs over de liefde van God gaat helemaal over hoe wij anderen moeten liefhebben. Dat is zeer zeker nodig en ook van toepassing, maar vaak schieten we tekort in het benadrukken hoezeer God ons liefheeft. Wat wij niet hebben ontvangen kunnen wij ook niet geven. Voordat wij werkelijk anderen kunnen liefhebben, hebben wij een openbaring van Gods liefde voor onszelf nodig. Deze serie zal je helpen een diepere openbaring te ontvangen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou. 

Dit is een driedelige serie MP3-onderwijs.
Te downloaden van TV)
Oorspronkelijke titel: ‘Gods kind of love: the cure for all that ails ya!’
- ‘God's Kind Of Love’
Vertaling: Jan Vossen, 2007 voor reacties en commentaar: familyvossen@versatel.nl 

Deel 2: Gods soort liefde

De liefde van God is iets waar de meesten van ons weinig mee vertrouwd zijn. We zeggen vaak van wél. We hebben allemaal wel énig besef van het feit dat God van ons houdt, omdat we anders nu wel tot een hoopje as gereduceerd zouden zijn. Amen? Maar we begrijpen niet werkelijk de diepte van Zijn liefde. En het is in feite heel moeilijk om onderwijs te geven over de liefde van God omdat mensen denken dat ze dit al weten. Maar in feite weten we het níet! Want als we het wél wisten zouden we heel andere resultaten in ons leven hebben. Het Woord van God leert ons, dat de liefde van God, de openbaring van de liefde van God ons volkomen zou veranderen. Over het algemeen zouden de problemen van de mensen die naar mij toekomen, als zij maar een openbaring zouden hebben van hoeveel God van hen hield, in één keer oplossen. Dat zou het écht doen! 

Daarom weet ik dat er méér openbaring nodig is. En is het moeilijk om dit over te brengen aan mensen die denken dat ze het al weten. Vorige avond zijn we begonnen te spreken over iets dat ik geestelijke dyslexie noem. We hebben gestudeerd uit 1 Johannes hoofdstuk 4 en een heel aantal Schriftgedeelten gelezen. Dyslexie is, als je dingen achterstevoren ziet. Voornamelijk mensen met leesproblemen. Bijvoorbeeld het woord GOD, mensen met dyslexie die lezen DOG. Er is echter een groot verschil tussen God en dog. Op de een of ander manier is dit besmettelijk! En mensen met dyslexie zien dingen achterstevoren. In het geestelijke gebied hebben mensen dingen gezien over de liefde van God dat mensen zéggen ja, God houdt van ons en vervolgens zeggen: ‘Hij houdt zoveel van ons, dat Hij kanker geeft in iemands leven om ons iets te leren.’ Maar dat klopt gewoon niet. 

In feite zou een héleboel van onze doctrine gewoon wegvallen als we maar een openbaring zouden hebben van Gods liefde. Ik heb een keer meegemaakt dat een man zijn dochter meenam naar een van onze samenkomsten. Zij was ongeveer 12 jaar oud, en ik weet niet wat er precies met haar mis was, ze had een hersenbeschadiging of zo. Maar haar hele lichaam was verlamd en verkrampt. Ze kon geen lichaamsfuncties gebruiken en leefde als een plant. Met twaalf jaar moest zij nog steeds luiers dragen. Zij was gewoon niet aanwezig. En tijdens mijn samenkomst vertelde ik iets over dat het áltijd Gods wil is om te genezen. Áltijd, en dat het nooit Gods wil is dat iemand ziek is.

En deze man werd boos en vertrok. Maar de mensen die hem hadden meegenomen naar de samenkomst zeiden hem, waarom wacht je niet tot na de samenkomst en stel hem een paar vragen. Misschien heb je iets gemist of niet goed begrepen wat hij zei. Dus deze man bleef hangen. En na de samenkomst kwam ik met hem in gesprek en spraken wij over zijn dochter die daar in die rolstoel zat. En ik ging hem vertellen dat het Gods wil was om zijn dochter te genezen. En híj begon mij te vertellen dat het Gods wil was, dat zij zo was. Dat God haar zo gemaakt had. 

En ik begrijp waarom mensen zoiets geloven. Want het is een zelfbeschermingmechanisme. Hoe moet je daarmee omgaan, dat je dochter zo is. Deze man hield van zijn dochter. Het is dezelfde vraag die in het 9e hoofdstuk van Johannes wordt gesteld, waar ze de blind geboren man zagen zitten bij de poort van de tempel. En de discipelen vroegen, wie heeft er nu gezondigd, deze man of zijn ouders dat hij blind geboren is? Mensen willen altijd weten wie zijn schuld dit is. Waarom gebeuren dingen? En Jezus zei dat het nóch zíjn schuld was, nóch de schuld van zijn ouders. 

Weet je, één van de problemen met vragenstellen, is dat wij vaak de verkeerde vragen stellen. Wij stellen: was het de schuld van de ouders óf van deze man. In plaats van dat wij stellen zijn schuld, of de ouders schuld, zouden we nog een mogelijkheid moeten aanbieden: geen van beide, en God de ruimte geven om een antwoord te geven dat buiten ons beperkte zichtveld omgaat. De Heer zei: geen van beiden. Dat wil niet zeggen dat het niemands schuld was. Ik geloof dat het kwam vanwege de zonde in het algemeen. De zonde heeft deze wereld zó verdorven dat mensen met afwijkingen geboren worden. Het is geen kwestie dat God dit gedaan heeft, of de duivel. De duivel zou het kunnen doen, het kán het gevolg van zonde zijn. De Heer heeft sommige mensen gezegd: ‘ga en zondig niet meer opdat niet iets ergers u overkome’ De Heer heeft sommige ziekten en problemen rechtstreeks aan zonde gekoppeld. 

Maar in enorm veel gevallen is het gewoon een natuurlijke oorzaak. Als de remmen van jouw auto het begeven, komt dat niet altijd door de duivel die het doet. Soms verslijten door mensen gemaakte dingen gewoon en kun je een ongeluk krijgen en een arm verliezen en de duivel heeft er niets mee te maken. Het zijn gewoon menselijke dingen. Maar ze zijn allemaal het gevolg van zonde. Het is gewoon niet Gods wil. Als wij in het perfecte plan zouden leven dat God wil voor ons leven, zouden dat soort dingen niet gebeuren. 

Maar in ieder geval, hier was deze man, die probeerde om te gaan met een situatie. Hij kon niet gewoon zeggen dat het zíjn schuld was. Hij kon zéker niet zeggen dat het de schuld van de baby was, want die had helemaal niets gedaan, niet goed en niet verkeerd om op zo’n manier geboren te worden. En voor hem bleef geen enkele andere optie open dan God de schuld te geven. En dat is een zelfbeschermingmechanisme, om te geloven dat God het zo gewild heeft. Maar het is helemaal niet Gods wil dat zijn dochter zo geboren zou worden. En ik was helemaal niet ongevoelig voor wat hij wilde zeggen, maar ik wilde het Woord van God aan hem uitleggen. En voor íeder Schriftgedeelte dat ik hem gaf, zoals: ‘Wie in verleiding komt, moet niet beweren, dat die verleiding van God komt.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.’ Jakobus 1 vers 13. Maar iedere keer als ik een Schriftgedeelte citeerde, citeerde hij er weer een. En in mijn visie interpreteerde hij dat verkeerd en citeerde het verkeerd. Maar in zijn visie was ík degene die verkeerd interpreteerde en verkeerd citeerde. We kwamen dus geen steek verder. We kregen er alleen een verhit hoofd van. En hij was al flink boos op mij, en we kwamen gewoon nergens. En ik wíst dat ik op de één of andere manier tot deze man moest zien door te dringen. Ik had toch niets te verliezen dus ik keek die man aan en zei: ‘Wat een beroerde vader bent jij toch dat jij wilt dat je dochter ziek is en in een rolstoel zit. En het kan jou helemaal niets schelen of ze ooit normaal zal zijn en zal kunnen spelen.’ En ik stortte het gewoon over hem uit. En deze man werd dus helemaal woest op mij. Hij ging écht helemaal uit zijn dak. Ik bedoel hij stond op het punt mij aan te vliegen. En hij zei: ‘Hoe dúrf je zoiets te zeggen: ik hóu van mijn dochter en ik zou álles doen voor mijn dochter, en als het in mijn macht zou liggen, zou ik mijn laatste cent geven en me diep in de schulden steken, en als ik zou kunnen zou ik haar plaats innemen, ik zou als haar willen zijn, zodat zij als mij zou kunnen zijn.’ En hij was diep beledigd, omdat als er iets zou zijn dat hij kon doen en de suggestie dat hij het niet deed een diepe belediging was voor zijn liefde. 

En toen zei ik tegen hem: ‘En jij denkt dat de almachtige God jouw dochter mínder zou liefhebben dan jij doet?’ Weet je, leerstellig kon hij argumenteren. Maar toen ik het terugbracht tot een liefdesrelatie, wat kon hij dan nog zeggen? Hij als menselijk wezen, die tekort kwam en beperkt en zwak was in zijn liefde, die niet volmaakt was in liefde, zou God aanklagen en beschuldigen? De God waarvan de Bijbel zegt dat Hij liefde ís en wiens liefde oneindig veel groter en dieper is, dan deze vader ooit maar zou kúnnen voelen, en dan beweren dat de almachtige God met zijn armen over elkaar zit en zegt: ‘maar Ik heb de bedoeling, dat zij als een plant leeft’. Dat klopt gewoon niet. Geen enkele vader kan dat met elkaar rijmen. Alleen een door en door corrupte en verdorven religie kan iemand laten geloven dat het Gods volmaakte wil zou zijn dat mensen ziek zijn, en mensen met ziekte en geboorteafwijkingen laten leven. Alleen religie kan iemand zo misleiden dat ze dit soort onzin geloven. 

Dank jullie voor die oorverdovende stilte. Maar dat is de waarheid. Dat soort leerstellingen komt recht uit de hel. Echt waar. Het is helemaal niet Gods wil. God is niet de bron van de ellende in jouw leven. Weet je, wij hadden de hele avond over leerstelling kunnen argumenteren. Maar toen het aankwam op liefde, hoe kan iemand die liefde ís…?! De Bijbel zegt dat God liefde ís, 1 Johannes 4:8 . Hoe zou God die liefde ís maar ongevoelig blijven en de andere kant opkijken en ons maar laten lijden vanwege de dingen die wij doen. Als jij werkelijk zou begrijpen, of als jij ervaringskennis zou hebben van Gods liefde, zou je niet bedrogen kunnen worden door zulke leugens. Religie zou je niet kunnen misleiden. Het doet er niet toe hoeveel negatieve dingen je overkomen, maar niemand kan je ooit overtuigen dat een God die liefde ís, wiens liefde jij ervaren hebt, ook maar zou wíllen dat deze tragedies en ellende in jouw leven plaats zouden vinden. Satan is de auteur van dat soort dingen, óf in heel veel gevallen zijn gewoon wijzelf de oorzaak ervan. In veel gevallen kan de duivel gewoon met vakantie omdat je zelf prima in staat bent je eigen leven te verwoesten. Je kunt zelfs de duivel dáárvan de schuld geven. Want de duivel heeft maar een paar dingen tegen je gezegd en dan kun jij het verder zelf wel af. Je maakt helemaal zelf een enorme puinhoop van je leven. 

Maar het is zéker niet God die een puinhoop van jouw leven heeft gemaakt. Er zijn mensen tegenwoordig die verbitterd en boos zijn. ‘God waarom hebt U dit laten gebeuren?’ God is níet degene die jouw leven in de prak heeft laten lopen. Jeremia 29:11 zegt: ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ God heeft góede plannen voor je. God heeft al een plan voor íeder van jullie. Van vóór de grondlegging van de wereld had God al een volmaakt plan voor je. Het is mogelijk dat je dat plan nooit zult vervullen, maar dat ligt niet aan Gods trouw of betrouwbaarheid. God heeft een plan, maar het hangt helemaal van jou af of je er mee samenwerkt. Je kunt je eigen gang gaan en je eigen leven verpesten, en God houdt zoveel van je dat Hij je niet zal dwingen. God kent geen robots. God dwingt ons niet te gehoorzamen aan Zijn wil. Hij biedt het ons wél aan. Maar vervolgens is óns geloof en heiligheid en zoeken van de Heer noodzakelijk. Je zult er wél mee moeten meewerken. Je zult de duivel moeten weerstaan. Je zult moeten zoeken en soms strijd voeren om te ontvangen wat God graag wil dat met je gebeurt. Het gebeurt gewoon niet automatisch. 

We hadden het dus over de liefde van God en de meesten van ons verkeren in deze dyslectische positie, waarin we de dingen achterstevoren zien. En ik heb deze voorbeelden gegeven, waar het meestal gaat over: ‘Als je van Mij houdt, houd je Mijn geboden’ En mensen zien dat en denken, nou, ik wil zeker van God houden dus ik moet Zijn geboden gaan houden. Als ik zijn geboden houd, ga ik van God houden. Nee, de Schrift zegt precies het tegenovergestelde daarvan. De Schrift zegt: ‘Als je van Mij houdt, zul jij Mijn geboden houden.’ Dat gebeurt dan gewoon vanzelf. Ik kan je verzekeren dat sommigen van jullie dit nog steeds niet snappen. Wij hebben zó’n enorme prestatie gerichte instelling, dat de meesten van ons maar dingen aan het doen zijn om God zover te krijgen dat Hij van ons houdt, in plaats van gewoon liefde te begrijpen en te ontvangen als een geschenk. Je kunt helemaal nooit iets doen om liefde te verdienen. Als je het kunt verdienen is het geen liefde. Dan is het geen genade, en is het niet gratis. 

Het is net als mijn tapes. Ik geef mijn tapes gewoon gratis weg. En regelmatig kom ik mensen tegen die zeggen: ‘Nee, ik betaal voor mijn eigen dingen’. Ik had eens een vrouw die enkele gratis tapes had gekregen en vroeg: ‘Stuur me alstublieft een rekening voor die tapes’. Wij hadden haar dus drie tapes gestuurd, en zij stuurde een boze brief: ‘Ik heb jullie toch gezegd dat ik mijn eigen dingen betaal, dus stuur me een rekening voor die tapes. En zij bestelde nog drie tapes en gaf aan, dat maakt in totaal 6 tapes dus stuur me een rekening voor die 6 tapes.’ En we stuurden haar nóg 3 tapes en geen rekening. En zij schreef een nog bozere brief. Niemand gaat voor mij betalen, en ik bestel nóg 3 tapes en als jullie mij geen rekening sturen ga ik nóóit meer iets bij jullie bestellen! Ik heb haar nóg 3 tapes gestuurd en een persoonlijke brief waarin ik stelde: ‘Mevrouw, u kúnt onze tapes gewoon niet kopen. De énige manier waarop u aan mijn tapes kunt komen is gratis en voor niets. Als u een offer wilt geven dan ben ik bereid een offer van u te aanvaarden, maar dat is níet voor de tapes, want mijn tapes zijn meer waard dan al uw bezittingen bij elkaar.’ Amen? Ik weet niet of ze ooit nog geschreven heeft. 

Maar ik herinner het me, om je de waarheid te vertellen. Ik ontmoet mensen die echt helemaal niets gratis kunnen ontvangen. ‘Nee, ik ga altijd voor mezelf betalen’ En mensen hebben die houding ook tegenover God. Heb je ooit eens iemand mee uit eten genomen, en je zegt: ‘Laat mij de rekening betalen’. ‘Oh nee, laat míj de rekening betalen’ en je gaat er over discussiëren en als je dan uiteindelijk hebt kunnen betalen is het: ‘Volgende keer is het míjn beurt, denk erom!’ Er zijn mensen die gewoon niet weten hoe ze moeten ontvangen. De meesten van ons weten helemaal niet hoe we onvoorwaardelijke liefde moeten ontvangen. We moeten iets dóen, om het te verdienen, om het te betalen, en daarom keren we ál die Schriftgedeelten om waar staat: ‘Als je van Mij houdt, dan zúl je mijn geboden houden’. En wij zeggen dan: ‘Nou ik wil van Hem houden en Zijn liefde ontvangen, dús ik ga Zijn geboden houden en zó toegang tot die liefde verkrijgen.’ Nee, het houden van de geboden is een resultaat, een gevolg van redding, niet de oorzaak. Het houden van de geboden is een bijverschijnsel van het kennen van God. 

Mensen blijven maar denken, als ik maar eenmaal de goede dingen dóe, dan zál ik uiteindelijk goed zijn. Nee, je moet goed zíjn en dan zul je goed dóen. Amen? Zoals je bent in je hart, zo ben je. En als je maar zou leren de liefde van God als vrijelijk geschenk te ontvangen, zul je merken dat je God béter dient per ongeluk dan daarvoor ooit maar met opzet. Je zult merken dat er helemaal geen strijd zou zijn om als Christen te leven. Je hoeft jezelf helemaal niet te dwingen. Als je moet vechten tegen zonde en gaat zeggen: ‘Alstublieft God, help me deze zonde te weerstaan’, dan is de oorzaak daarvan dat je God niet liefhebt en je hebt een openbaring van de liefde van God nodig. Want als Gods liefde eenmaal een openbaring voor je wordt, zal de lust en begeerte voor andere dingen gewoon afsterven. De reden dat je lust en begeerte hebt naar andere dingen is, dat je nooit werkelijk geproefd en gesmaakt hebt, hoe goed God werkelijk is. 

Als je eenmaal hebt begrepen hoe góed God is, waarom zou je je ooit van God afkeren om de duivel te gaan dienen? De duivel is een smeerlap, die je om zeep helpt. Hij komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. En de enige reden dat wij de duivel dienen is, dat wij nooit werkelijk de liefde en de diepte van God hebben ervaren zoals we zouden moeten. En wat we zouden moeten doen in plaats van ons schuldig voelen over ieder smerig en dom ding dat we doen, iedere keer als we een mislukking in ons leven ervaren, een begeerte voor verkeerde dingen, zou het je op je knieën moeten brengen en zeggen: ‘Vader, ik begrijp nog niet voldoende hoeveel U van mij houdt. Op de een of andere manier wandel ik nog niet in de liefde van God, want anders zou ik hier geen begeerte naar hebben. Mijn vlees is niet bevredigd door U en zoekt daarom bevrediging in andere dingen, drugs, drank of wat dan ook’. Wat je moet doen is weer aanhaken aan de liefde van God en ik kan je garanderen dat je gewoon ogenblíkkelijk vanzelf in een grotere mate van reinheid begint te wandelen. 

En iemand zegt: ‘Nou ik geloof dat je nog steeds zult zondigen’ Ja natuurlijk zul je dat. Wij zondigen allemaal nog steeds. Jullie die van jezelf vinden dat je zo heilig bent, jullie zondigen nog steeds. Wij zondigen allemaal en komen allemaal tekort in de glorie van God. Ik kan je garanderen dat je een grotere mate van heiligheid zult manifesteren als je door liefde bent gemotiveerd, dan ooit mogelijk is als je motivatie angst of vrees is. 

Door vrees ga je uitzoeken tot waar precies de grens loopt. Hier is de streep, aan die kant is het zonde en hier aan deze kant kan het wel. En vrees zal er voor zorgen dat je die grens zo dicht mogelijk gaat opzoeken. Je loopt langs het randje en zegt: ‘Nu is het nog geen zonde’ Het is geen zonde zolang ik maar niet helemaal dronken wordt. Drinken is op zich niet verkeerd, als je per ongeluk een enkele keer dronken wordt, is niet verkeerd. Het is niet helemaal fout als ik naar dit soort films ga. Ik ben volwassen, ik kan er mee omgaan. En je probeert er zo dichtbij te komen als je maar kunt. Hoever kun je gaan met verleiding? En uiteindelijk kom je in verzoeking en val je. Maar iemand die door liefde gemotiveerd is zal zeggen: ‘Als dít de lijn is, dan ga ik daar zo vér mogelijk vandaan, dat als ik struikel en val, ik nog steeds binnen de lijnen blijf.’ Amen, prijs God. Liefde zal voor een veel heiliger leven zorgen. 

Laten we nog eens kijken naar 1 Johannes hoofdstuk 2. Ik ga vanavond verder spreken over Gods soort liefde. En enkele van die verzen van gisteravond wil ik verder lezen. 1 Johannes 2:1 staat: ‘Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Man, wat een indrukwekkende tekst is dit weer. 3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Zegt dit vers, dat als wij Zijn geboden bewaren, wij Hem leren kennen? Nee, het zegt dat als wij Hem kennen, wij Zijn geboden bewaren. Daaraan kun je werkelijk herkennen of je Hem echt kent. Want als je Hem echt kent, zul je heilig leven. Als je niet heilig leeft, ken Hem niet echt. 

Wat is dan de oplossing? Heiliger leven? Nee, leer Hem beter kennen! En dát zal het probleem oplossen. Man, het is zó eenvoudig. Vers 4: Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Nou wil niemand van ons een leugenaar zijn en wij willen allemaal dat de waarheid in ons is. Dus wat moeten we doen, Zijn geboden meer bewaren? Nee, kén Hem meer. En dán zullen de resultaten, de zichtbare resultaten die mensen kunnen zíen zijn dat je meer de geboden bewaart. Maar zie je dat God door jouw daden heenkijkt? God kijkt naar jouw hart. 

Laat me hier een stelling neerzetten: Je kunt een ‘heilig’ leven leiden en niet van God houden. De farizeeërs en de Schriftgeleerden in de dagen van Jezus hebben dat aangetoond. Ze waren ‘heiliger’ dan iemand van ons ook maar van ze kan denken. De farizeeërs en de schriftgeleerden betaalden tienden van de munt en de ruit. Besef je dat zij gemakkelijk lid hadden kunnen worden van deze kerk, zónder referenties van anderen. Want zij betaalden tienden over alles, tot en met de kruiden in hun achtertuin, baden drie keer per dag. Deze gebedsbeweging om één uur per dag te bidden, man de Farizeeërs en de schriftgeleerde hebben van hen met lengten voorsprong gewonnen! Die baden drie uur georganiseerd officieel gebed per dag, plus nog alle andere dingen die ze deden. Die waren heilig, heilig en heilig. Ze leefden een super heilig leven en zij waren de enigen die Jezus ooit bestraft heeft. Hij heeft nooit de prostituees bestraft, nooit de tollenaar bestraft, nooit de leugenaars en de dieven bestraft. De enige keer dat Jezus ooit uit Zijn slof is geschoten en bestraft heeft, waren de religieuze mensen en de huichelaars die vertrouwen stelden op hun eigen goedheid. Dat is de waarheid.

Je kunt helemaal geen voorbeeld vinden waar Hij iemand die in zonde leefde bestrafte want Hij kwam om die mensen Zijn liefde te betonen. De enige mensen waar Hij niet tegen kon, waren de mensen die in zichzelf vertrouwden en meenden dat zij wel goed genoeg waren voor behoud. En dat is de enige keer dat de Heer werkelijk te keer ging. De enige zonde die Hij écht niet kan verdragen is de zonde van zelfrechtvaardiging. Amen? Dit lijkt me een geweldig moment om amen te zeggen! 

Je kunt dus ‘heilig’ leven en niet van God houden, maar je kunt niet van God houden en niet heilig leven. Dat is een geweldige stelling. Betekent dat, dat je nooit een fout zult maken? Nee, ik zeg niet dat je geen fouten kunt maken. David is een geweldig voorbeeld van iemand die een ernstige fout maakte, maar toen hij daarmee geconfronteerd werd, vernederde hij zichzelf en ik bedoel dat hij zichzelf werkelijk vernederde. Je kunt gewoon zijn hart zien. Mensen die van God houden maken nog steeds fouten, maar als je hun leven als geheel bekijkt, kan ik je garanderen dat zij wandelen in een heiligheid die zij nooit op een andere manier hadden kunnen bereiken. Het is mogelijk heilig te leven en niet van God te houden, maar het is niet mogelijk van God te houden en niet heilig te leven. Dat zijn krasse uitspraken! 

Wij hebben het van de verkeerde kant benaderd. Wij hebben maar geroepen: ‘wees heilig, zodat je van God kunt houden en God van jou kan houden’ Nee, de Bijbel zegt: “Laat Gods liefde realiteit voor je worden. Ontvang het en je zult heilig leven”. Dat is de kern van wat hij hier zegt. In vers vijf staat: ‘maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 7 Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord, dat gij gehoord hebt.

Dit is echt belangrijk. Je moet je bedenken dat hij schrijft aan mensen met een joodse manier van denken. Zij hadden echt moeite. Ze waren opgevoed in een systeem dat zei: ‘doe dit, doe dit, doe dit. En als je ál deze dingen doet, zal God je aanvaarden en van je houden, en op je reageren naar de mate van hoe jij presteert.’ Dat was de manier van denken die zij hadden en dat is ook de manier waarop wij tegenwoordig denken. 

Het is niet alleen maar religie dat zo denkt. Ik heb meestal met religie te maken, maar je kunt in exact dezelfde principes van de wet functioneren en een totale heiden zijn. Want ik bedoel, het hele wereldsysteem geeft je wat je verdient. De wereld zal alleen van je houden, als jij hun rug krabt, dan krabben zij jouw rug, en als je iets verkeerds tegen hen doet, zullen zij jou afwijzen. Wij leren van piepjongs af aan, als we leren zeggen “abcde, zeg me wat je denkt van mij’: ‘oh ik hou van je, ik vind je geweldig’ . En als je het in je broek doet, krijg je een pak slaag. Van jongs af aan leren wij dat de reactie afhangt van onze prestatie. Vanaf piep jong af aan, is alles gericht op prestatie en gedrag. Dus het hoeft helemaal niet aan religie te liggen. Je kunt acceptatie afhankelijk van gedrag leren zonder religie, maar religie heeft het gemaakt. Eerst was het een hek, maar religie heeft er een bolwerk, een versterkt fort van gemaakt dat heel moeilijk te overwinnen is. 

En weet je, in de natuurlijke wereld ligt daar ook een waarheid in. Ik leer mijn kinderen dat God onvoorwaardelijk van ze houdt, en dat ik onvoorwaardelijk van ze houd, maar ik móet met ze afrekenen op basis van hun gedrag, omdat ze gewoon niet alleen maar geest zijn. Ik heb werknemers. Ik heb eens een werknemer moeten ontslaan. En deze medewerker was een van mijn beste vrienden. En hij kwam naar me toe: hoe kun je dit maken? Ik dacht dat wij vrienden waren. En ik zei: ‘Hé, ik houd van je en ik doe alles voor je wat ik maar kan, maar ik heb ook een verantwoordelijkheid voor deze bediening. En als jij voor deze bediening werkt, heb ik een verantwoordelijkheid als goed rentmeester en jij veroorzaakt problemen in deze bediening. En dit gaat niet goed werken als jij hier blijft.’ En ik zei: ‘Ik hou van je, het heeft niets te maken met onze relatie, maar ik kan je niet op een positie met gezag houden als je jouw gedrag niet verandert. Ik kan hier gewoon niet mee wachten of je in een jaar of twee verandert.’ 

Ik móest met hem afrekenen op basis van prestatie. Er zíjn gewoon dingen waar je op basis van prestatie of gedrag mee moet afrekenen. Niet alles kan functioneren op basis van genade. Jouw werkgever gaat je niet aannemen op basis van genade. Hij gaat niet zeggen: ‘Hé, ik hou van je met de onvoorwaardelijke liefde van God en of je nu ooit op komt dagen voor je werk of niet; je hebt een gegarandeerd inkomen, en of je ooit iets doet, je bent voor eeuwig verzekerd van inkomen’. Zo werkt dat gewoon niet. Sommige dingen functioneren op basis van prestatie. 

Maar deze mensen hadden dus een prestatie gerichte instelling. En ik kan je garanderen dat wij bijna allemaal daar uitkomen. Bijna iedereen hier binnen heeft een prestatiementaliteit. Je leert niet instinctief over genade. Er bestaat geen rolmodel voor genade. Helemaal niemand gaat op basis van genade met je om. Helemaal niemand vergeeft je, tenzij ze de liefde van God in hun hart hebben. In de natuur is helemaal niets te vinden dat je onderwijst over genade. Het enige rol model over genade dat bestaat is God, en je zult tot het Woord van God moeten gaan. En het is gewoon een feit dat de meesten van ons méér onderwezen zijn door de wereld dan door het Woord van God. 

En vervolgens heeft religie de liefde van God zo verminkt, dat wij niet in staat zijn de liefde van God als een onvoorwaardelijk, vrij, gratis iets te zien, wij zien het als iets dat verdiend, verworven dient te worden. En volgens de Schrift is dat onjuist. De meesten van ons hebben daarom helemaal geen rolmodel voor Gods soort liefde. En dat is wat hij hier zegt tot deze joodse denkers, die zo prestatie gericht waren. Hij zegt: Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Hij was bezig ze over liefde te vertellen. Gisteravond heb ik daar wat achtergrondinformatie over gegeven. Hij zegt: ‘Ik wil dat jullie een relatie krijgen met de Heer, als jullie in deze relatie komen en in Hem blijven en wandelen in het licht, zoals Hij in het licht is, dan zullen jullie geen zonde begaan.’ Dat is een enorme uitspraak. Het was zó radicaal anders voor hun denken. Zij dachten: ‘Nee, het enige dat mensen er toe leidt te stoppen met zondigen is vrees, straf, de toorn van God, hellevuur en verdoemenis.’ Dat is nodig om mensen van hun zonden af te brengen. Hij vertelde hun radicaal andere dingen en daarom, midden in dat betoog over al die liefde, zegt hij: ‘Schrijf ik nu een nieuw gebod aan jullie? Dit is helemaal geen nieuw gebod. Dit is hetzelfde gebod dat jullie al eerder gehoord hebben.’ 

Maar kijk vervolgens naar het volgende vers: ‘Toch schrijf ik u een nieuw gebod,’ dat klinkt nogal tegenstrijdig he? Hij zegt, ik schrijf jullie geen nieuw gebod. Dit is precies hetzelfde als jullie in het begin gehoord hebben. En in vers 8: ‘Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want – wat waarheid is in Hem en in u – de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds.’ Wat bedoelt hij nu, spreekt hij zichzelf tegen? Hij zegt, ik schrijf geen nieuw gebod en dan zegt hij: ‘ik schrijf wél een nieuw gebod’. Wat hij hier wil zeggen is: de resultaten, het gevolg is hetzelfde. Hij zegt, je zou je naaste lief moeten hebben als jezelf. Je zou geen overspel moeten plegen, je zou niet moeten stelen, je zou niet moeten liegen of vals getuigenis geven. Je zou al die dingen niet moeten doen. Maar weet je, in het Oude Testament hebben mensen het verkeerd begrepen. 

Ik heb hier een driedelige serie over. Ik heb een driedelige serie over alles geloof ik. En ik moet me hier echt losrukken, omdat ik dan op een zijspoor kom en ergens anders over begin. Zorg alstublieft dat je de driedelige serie ‘The true nature of God’ te pakken krijgt. Dat zal een en ander uitleggen over de hardheid en het oordeel en de voorwaardelijke liefde van het Oude Testament in vergelijking met de onvoorwaardelijke liefde van het Nieuwe Testament. En het brengt deze met elkaar in overeenstemming. Want mensen zien niet eens het verschil tussen die twee en toch zijn ze totaal verschillend. Je kunt je gewoon niet houden aan de Oudtestamentische wet en tegelijkertijd wandelen in de genade van het Nieuwe Testament, want die twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Dat gaat nog veel verder dan dit. De meeste mensen kunnen dit echt niet verteren. In ieder geval, zorg dat je de tapeserie te pakken krijgt. Ik heb geen tijd om dat hier uit te leggen. 

Onder de oudtestamentische wet hadden de mensen de gedachte, God heeft me deze stappen gegeven, 1 tot en met 3000, alles wat ik moet doen om gerechtvaardigd te worden bij God. Dank U God, dat U me toont hoe ik heilig moet worden en al deze dingen doen om aan Uw eisen te voldoen. Maar dat is helemaal niet waarvoor God de wet had gegeven. God had de wet gegeven om je te laten inzien hoe slecht en onwaardig en onmogelijk je eigenlijk bent, zodat je het volkomen op zou geven om rechtvaardig bij God te worden. Sommige mensen denken: ‘Prijs de Heer dat ik niet ben zoals deze tollenaar hier achter mij. Ik vloek en rook niet en doe niet mee met hen die het wel doen. Ik vast twee keer per week, ik betaal de tienden over de munt en de dille. Prijs de Heer. God kan echt wel blij zijn dat ík aan Zijn kant sta.’ Zij vergeleken zichzelf met elkaar en daarom vanwege deze vergelijking, denken sommige mensen: ‘Ik ben best een aardige kerel, God zal míj toch zeker wel aanvaarden.’ Maar ook al ben jij stukken beter dan ik ben, wie wil de allerbeste zondaar zijn die naar de hel gaat? Prijs God? Wij hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Niemand kan op zichzelf vertrouwen. 

Dus hoe doorbrak God dit zelfbedrog, deze zelfrechtvaardiging? Hij gaf zó’n standaard van volmaaktheid en heiligheid: ‘Gij zult niet…..’ en al die dingen, dat helemaal niemand ze ooit allemaal kon houden. Het doel van wet was niet zodat jij hem kon houden. Het doel van de wet was om aan jou Gods ware standaard van heiligheid en perfectie te tonen, die zo oneindig veel hoger was dan iemand ooit maar zou kunnen naleven. Zodat je het helemaal zou opgeven om te proberen jezelf te redden, en dat je zou uitroepen: ‘Oh God, als dat Uw eis is, heb dan genade met mij, zondaar.’ Dát was wat de wet moest bewerken. Galaten 3 zegt dat ze onze ‘tuchtmeester’ was, om ons tot Christus te brengen, zodat we gerechtvaardigd konden worden uit geloof en als je eenmaal tot geloof bent gekomen, heb je geen tuchtmeester meer nodig. 

De wet is niet bedoeld voor een rechtvaardige zegt 1 Timotheüs 1 , ze is bedoeld voor de onrechtvaardigen. De wet is niet bedoeld voor jou. Wij hebben de wet verkeerd begrepen. Ik wou dat ik tijd had om dit allemaal uit te leggen. Sommigen van jullie denken dat de wet alleen de 10 geboden zijn. Maar toen de Heer werd gevraagd wat het grootste gebod was uit de wet citeerde Hij uit Deuteronomium hoofdstuk 6 en Leviticus 9:18 Hij haalde die aan als deel van de wet, in de vorm van: ‘Gij zult de Here uw God liefhebben en uw naaste als u zelf.’ Die haalde Hij aan terwijl die regels búiten de 10 geboden of ‘Woorden’ stonden van Exodus hoofdstuk 20. Bijvoorbeeld, wist je dat als je een moedervlek op je lichaam had, dat je dan onrein was? Leviticus hoofdstuk 21. Als je ergens een pukkeltje op je lichaam had, was je verontreinigd. Als je een gebroken been had, was je verontreinigd. Als je een platte of gebroken neus had was je onrein. Als je kromme schouders had, of platvoeten, dan was je verontreinigd. Sommigen van jullie denken: ‘Broeder, dat kan ik toch niet geloven’. Weet je waarom God dat soort geboden gaf? Wil Hij dat je je moedervlekken van je lichaam afbrandt en heilig wordt? Nee, maar God wil je wakker schudden en je vertellen: ‘Hé, met al jouw goede werken red je het gewoon niet, je hebt een Redder nodig!’ En hoe deed Hij dat? Hij gaf een dermate hoge standaard, dat ik altijd wel iemand ermee tref hier. Als je slechte ogen (bijziend) had, en daarom een bril draagt, ben je al onrein. 

Ja, ja, je hebt hem gauw afgedaan he? Ik zag je wel je bril afzetten. Dat heb ik gezien… Waarom heeft God dat gedaan? Zodat iedereen maar gauw zijn bril af gaat zetten en gaat proberen net te doen alsof ze volmaakt zien? Nee, God deed dat voor degenen onder jullie die op zichzelf vertrouwen en denken, hé je bént al verontreinigd. Je hebt het al verprutst. Het doet er niet toe hóe goed je wel denkt te zijn. Je kúnt gewoon niet volmaakt zijn. Adam had geen moedervlekken, geen platvoeten en geen gebogen schouders, zijn oog zicht was perfect. En God accepteert helemaal niets behalve perfect, God geeft geen relatieve punten, dat Hij alleen de beste van de klas aanvaardt, want Hij wil een minimum aantal halen, er moet toch íemand aanvaard worden? Ook al ben je gezakt, als je bij de beste 10% hoort dan kom je toch in? Nee, zo werkt het niet. God liet je zien dat Hij zó Heilig is, dat je het opgeeft om te proberen op jezelf en je eigen vermogens te vertrouwen. En dat je om genade vraagt. En dat deed Hij zodat iederéén gered zou kunnen worden. 

Iédereen die zichzelf vernedert en zijn vertrouwen stelt op de Heiland, kan gered worden. Het was in feite de genade van God. God pijnigde je, drééf je in de richting van genade met deze wet die je ‘opsluit’, zodat je geen kant meer op kunt dan in de richting van Zijn genade. Dat was het doel van de oudtestamentische wet. Maar het nieuwe testament zal in feite exact hetzelfde resultaat bereiken als de oudtestamentische wet. Ook zij, de nieuwtestamentische wet zal er voor zorgen dat je je naaste zult liefhebben. Dat je niet tegen hem of haar zult liegen. Als je je naaste liefhebt, zul je niet van hen stelen. Als je je naaste liefhebt, zul je nooit overspel plegen en iemand anders pijn doen. Als jij je naaste liefhebt zul je vriendelijk zijn en ál die andere dingen en zal íeder voorschrift van de wet vervuld zijn. Dáár spreekt het hier over. Hij zegt, ik schrijf geen nieuw gebod. Het is in feite hetzelfde gebod, maar het is een totaal andere manier om het te verwezenlijken. 

De oudtestamentische wet stelde het voor als: ‘Je moet dit en dit en dit doen om in Mijn ogen rechtvaardig te zijn.’ Het werd gemotiveerd vanuit angst voor straf. Onder het nieuwe testament worden we echter gemotiveerd door liefde. Gods liefde is het die ons drijft om heilig te leven. Maar broeders en zusters, en ik zeg dit niet om kritiek te hebben op wie dan ook. Ik zeg het als aanklacht tegen de toestand van de kerk van vandaag. Minstens 9 op iedere 10 christenen van tegenwoordig is nog steeds gedreven door vrees, angst voor straf. De reden waarom jij naar de kerk gaat is, omdat als je niet naar de kerk gaat, God je niet zal aanvaarden en je hebt God nodig om zo af en toe je gebeden verhoord te krijgen, dus je moet ervoor zorgen dat je God aan de goede kant van je hebt staan. 

De meeste mensen komen uit schuldgevoel, verplichting. Zij lossen hun schuld aan God af. De meeste mensen géven, uit schuldgevoel, verplichting. Je kunt Maleachi hoofdstuk 3 nemen en vers 8 tot 10 en prediken over de wraak en de toorn van God die over je zal komen en je kunt mensen zover krijgen dat ze alles leeggooien in de emmers die je onder hun neus stopt. Je kunt mensen zover krijgen om te geven. En toch stelt de Bijbel duidelijk in Galaten 3 dat Christus je verlóst heeft van de vloek van de wet. Nu is tienden geven niet oudtestamentisch. Tienden geven is heel Bijbels en was al in werking vóórdat de wet werd ingesteld. In Genesis hoofdstuk 14 . Maar de vloek van Maleachi hoofdstuk 3, die werd verbonden met tienden, is de oudtestamentische wet en is niet de nieuwtestamentische motivatie om te geven. 

In 2 Korintiërs hoofdstuk 9 vers 7 staat: 7 En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. Weet je wat geven met tegenzin en uit dwang is? Dat is geven onder bedreiging, met een vloek als je geen tienden geeft. Amen? Iemand zegt: ‘je stelt nu een nieuw gebod in!’ Nee, ik geloof in tienden. Ik geloof alleen in tienden vanwege een heel andere reden. Niet vanuit vrees voor straf, een vloek. God komt niet achter me aan en schud me leeg omdat ik geen tienden geef. De kerk waarin ik opgroeide dat was een woeste baptisten kerk. En de pastor kon zó opgewonden worden dat hij vanaf déze kant de kansel opsprong. En hij greep de microfoon vast en zweet stroomde van alle kanten van hem af. Hij verloor per dienst wel 2 tot 3 kilo van het heen en weer rennen door de paden en schreeuwen en roepen. Ik bedoel, het was echt wild, fanatiek. En die diensten gingen wel door tot 2 - 3 uur in de nacht. We waren echt een stel woestelingen. En hij ging staan schreeuwen: als jíj je tienden niet betaalt, zal God ze wel innen via de doktorsrekeningen. Daarmee wilde hij zeggen, als jij niet zou geven, zou God je wel in het ziekenhuis terecht laten komen en het geld van je áfpakken. God zou het op de een of andere manier wel van je lospeuteren. Óf je ging het geven en ontving de zegen daarvan, óf God zou het wel uit je wringen. En man, mensen spóten het geld eruit. 

Maar weet je wat de Schrift zegt in 1 Korintiërs 13? Dat al zou ik al wat ik bezit geven om de armen te voeden, vers 3, of zelfs mijn lichaam geven om te worden verbrand, en ik zou het niet doen gemotiveerd vanuit Gods soort liefde, het zou me helemaal níets baten! Slechts ongeveer 10% van alle christenen betaald tienden. Maar de grote meerderheid van jullie heeft bij collectes gegeven. En als jullie een honderdvoudige opbrengst zouden hebben ontvangen van wat je gegeven hebt, zou iedereen van jullie inmiddels miljonair zijn. Ik kan je garanderen dat ik zelf miljardair zou zijn, als ik ieder cent die ik heb gegeven tegen dat percentage terug had ontvangen. 

Maar hier staat dat als je het niet doet gemotiveerd vanuit Gods soort liefde, dan baat het je helemaal níets. Weet je wat dat betekent? Je krijgt dus niets terug. Je hebt je geld verkwist. Degene aan wie je gegeven hebt, heeft er misschien baat bij gehad, maar jij zult helemaal geen opbrengst ervan ontvangen. De grote meerderheid van jullie zijn niet eens in de búúrt geweest van 100-voudige opbrengst, omdat ze gemotiveerd waren om te geven uit schuldgevoel, geven vanuit verplichting, om God af te kopen. God, heb je wel gezien dat ik gegeven heb? Nu moet U wel naar mij over de brug komen. Zo werkt het dus niet. Zó zul je geen opbrengst ontvangen. Als je het geeft uit een motivatie die wat ook maar anders is, behálve Gods soort liefde, het zal je níets baten. 

Het grootste deel van je gaven, tienden, offeren etc. is gewoon verdwenen, vanwege het motief. En de manier waarop je onderwijs hebt ontvangen heeft het verkeerde motief getriggerd. De meesten van ons zijn geconditioneerd om dingen vanuit vrees te doen. Als ik het niet doe, zal God me niet zegenen. Als ik het niet doe, zal God me niet helpen. En dat is verkeerd. De reden waarom ik geef, is niet omdat God me zal vervloeken als ik het niet doe. Dat is verkeerd. Ik hou zoveel van God, dat ik lang geleden al het besluit genomen heb, dat álles wat ik heb van God is. Hij mag mij ieder ogenblik op mijn schouder tikken en ik geef hem álles wat Hij vraagt, echt álles. Het is in feite allemaal van Hém, maar Hij schenkt mijn wijsheid, hoe ik het moet beheren. Ik gebruik er iets van, omdat ik geloof dat ik mijn gezin moet onderhouden. Maar ik zou de Heer echt álles geven. 

En de Heer heeft mij ook wijsheid gegeven, om niet al mijn zaad op te eten, maar er ook wat van te planten. En daarom geef ik. Ik geef op de allereerste plaats uit een motivatie van liefde. Maar ook vanuit wijsheid, wetende dat als ik al het zaad dat ik heb opeet, ik vroeg of laat geen oogst zal hebben. Het is daarom ook wijsheid om te geven. En ik geef ook, omdat het een manier is om liefde uit te drukken. Het is ook een manier om geloof uit te drukken. Hoe kun je in geloof wandelen op het gebied van financiën? Angst zegt: ‘Man, zorg dat je alles te pakken krijg wat je maar kunt krijgen, en krijg wat je kunt pakken.’ Hou alles voor jezelf. Als je geld nodig hebt, moet je niets weggeven. Dat is idioot. 

Geloof zegt: ‘Er is een God, die mijn bron is’, en geloof zegt: ‘Ik ga geven, omdat ik dat geloof’. Iemand die niet geeft is een persoon die niet gelooft. Er zijn dus redenen om te geven, maar dat zou niet gemotiveerd moeten zijn uit angst. De oudtestamentische wet motiveerde mensen naar hetzelfde eindresultaat uit angst en vrees. Maar de nieuwtestamentische wet motiveert nog steeds voor dezelfde handelingen, maar de motivatie is nu volkomen anders. Het is gemotiveerd uit liefde. En de Schrift die we gebruikten uit 1 Johannes 4:18 zegt: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. De meesten van jullie lijden, hebben pijn in jullie relatie met God, omdat je het gevoel hebt, dat als je dit of dat niet doet, God je niet zal zegenen. En als je het gevoel hebt, dat je het hebt verprutst, dat je tekort bent geschoten, dan ga je denken: ‘Oh God, hoe kunt U míj ooit nog gebruiken’. Je kwelt jezelf. Het is niet eens de duivel die dat doet. Het is je eigen religieuze denken dat je kwelt, omdat je denkt dat God met jou omgaat op basis van jou prestaties. 

En hier spreekt hij over als hij zegt: ‘Ik schrijf u geen nieuw gebod en toch schrijf ik een nieuw gebod’ Het verschil is dat je het nú niet meer doet om te verkrijgen, maar omdat je het al verkregen hébt. Het is een totaal nieuwe motivatie. Nú leef je heilig als gevolg ván, niet om gevolgen te verkrijgen van de Heer. De Heer zegt er in Johannes het volgende over: Johannes 13:34 ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Was dat écht iets nieuws? Nee, omdat in het 22e hoofdstuk van Mattheüs, waar Jezus ondervraagd werd door de schriftgeleerde, die vroeg: ‘Meester, wat is het grootste gebod uit de wet’, Jezus Deuteronomium 6:5 citeerde, waar staat: ‘Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht’ En het tweede is daaraan gelijk, Leviticus 19:18 ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ 

Jezus greep terug op het Oude Testament. De oudtestamentische wet bevatte liefde als gebod. Maar wat bedoelde Jezus dan toen Hij zei: ‘een nieuw gebod geef Ik u.’ Hij gaf dat gebod een begrip en een betekenis, die de mensen van de oudtestamentische wet nooit konden bevatten. Je naaste liefhebben als jezelf. In hun wildste fantasieën hadden ze niet kunnen bedenken dat dit kon betekenen sterven aan een kruis voor iemand anders. Jezus gaf een diepte en een begrip aan ‘liefde’ die niemand anders ooit had. 

Broeders en zusters, liefde is hét principe waaraan je waarlijk christendom kunt herkennen, en het trieste feit is, dat het grootste deel van de religie van tegenwoordig geen waarlijk christendom is. Het is gericht op prestatie, het is gebaseerd op verwerping, als jij dit niet doet, zal ik dát niet doen. En zó is God gewoon helemaal niet. 

Een goede vriendin van mij is een vrouw met een eigen televisieprogramma. Dat ik twee dagen op haar televisie programma ben geweest, is in feite de oorzaak dat ik nu in de omgeving van Chicago op de radio ben gekomen. Omdat naar aanleiding van die twee dagen televisie duizenden verzoeken en aanvragen zijn gekomen, ben ik daar nu op de radio. En in ieder geval, dit is een fantastische vrouw. Ze is nu niet langer op TV, maar toen ik haar leerde kennen, was haar getuigenis echt gewéldig. Zij was acht jaar oud toen haar moeder stierf. Haar vader kon het verlies van zijn vrouw niet aan en begon te drinken. En daardoor verloor hij al zijn geld en kon zijn meisjes niet langer onderhouden. Zij had nog twee zusters en ze gingen allemaal naar een weeshuis. En toen hij haar naar het weeshuis bracht, zei hij: ‘Dit is maar tijdelijk, ik kom je iedere zaterdag opzoeken en ik kom je weer halen’ En daarom trok zij op de eerste zaterdag haar mooiste jurkje aan en wachtte de hele dag tot haar vader zou komen. En hij is nooit gekomen. En dat heeft zij volgehouden vanaf haar achtste jaar totdat ze van highschool afstudeerde. Iéder zaterdag wachtte zij op haar vader en hij is haar nóóit komen opzoeken. Hij is nóóit gekomen. Ze heeft ook nooit meer haar andere zussen gezien. 

Zij ging dus door al deze verwerping en afwijzing heen. Maar in plaats van daardoor als een gammel schuurtje in elkaar te storten, ging zij presteren. Dat had zij zo geleerd. De manier waarop mensen je aanvaarden is gebaseerd op prestatie. Als mensen naar het weeshuis kwamen om meisjes te adopteren, namen ze niet de kinderen die dat het hardste nodig hadden, zij namen de meisjes waarvan zij dachten dat de óuders er het meeste aan zouden hebben. Ze namen de best uitziende, de vrolijkst uitziende kinderen, de gezondste. Zij leerde dus een houding op te houden en net te doen alsof alles in orde was. Klinkt je dat bekend in de oren? Als we eerlijk zijn, doen de meeste van ons dat. Zij werd dus eigenlijk actrice. En als gevolg daarvan, ze was een mooie vrouw, en werd ze het stuk van de High School, zeer veelbelovend, zeer populair. Ze leerde presteren en acteren, maar het was allemaal maar een houding. En van binnen was ze doodsbang dat als iemand haar ook maar werkelijk zou leren kennen, dat zij dan afgewezen zou worden. 

Zo kwam er een man in haar leven, die met haar trouwde. Een geweldige vent, ook een vriend van me. Ze trouwden, maar ze was er gewoon van overtuigd dat hij op een dag werkelijk zou zien wie zij was, en zij niet zou kunnen blijven. Ze was ervan overtuigd dat als hij werkelijk zou zien wie zij was, hij van haar zou scheiden. Zij stond daarom nadat ze getrouwd was iedere ochtend half vier à vier uur op, zodat ze helemaal opgemaakt zou zijn, haar in orde, alles perfect. Haar echtgenoot kreeg haar echt nooit te zien als ze niet tip top volmaakt eruit zag. Dat duurde 6 maanden na haar trouwen. Ze wist helemaal niet hoe ze moest koken en nam daarom kookles. En zij probeerde al die dingen te koken van de lessen. Haar man vertelde later dat hij er af en toe bijna in bleef. Maar zij probeerde maar alles perfect en volmaakt te doen. Zij probeerde mevrouw perfectie te zijn. En de druk die dat met zich mee bracht bleef zich maar opbouwen. En tenslotte gebeurde natuurlijk iets, ik ben vergeten wat het precies was, maar ze kregen ruzie. Zij was niet meer in staat alles onder controle te houden en begon te gillen en te schreeuwen en hem uit te foeteren. Ze begon te huilen en al haar mascara liep uit, en haar neus werd helemaal rood en opgezwollen van het huilen. In ieder geval, ze voelde zich verschrikkelijk en de hele façade stortte in elkaar. En op het eind van de ruzie schreeuwde ze: ‘Ok, ga maar van me scheiden, het kan me niet schelen wat je doet.’ En hij schoot in de lach. Ze zei: ‘Wat is er nu weer?’ En hij vroeg: ’Waarom zou ik van je scheiden?’ En zei: ‘Nu weet je hoe ik er werkelijk uitzie’. En hij zei: ‘Ik hou van je, het doet er helemaal niet toe hoe je eruit ziet. Ik hou van je, gewoon zoals je bent.’ 

Die vrouw had nog nooit meegemaakt dat iemand van haar hield ongeacht haar prestaties. En zij kon het gewoon niet geloven. Ze bleef er maandenlang van overtuigd dat hij ieder moment van haar kon scheiden. En haar man begon haar opnieuw op te voeden en gaf haar een onvoorwaardelijk soort liefde. Ken je die doctrines over de pieken en de dalen? Dat God je alleen maar kort een piekervaring geeft, omdat in de dalen de echte groei-ervaring plaatsvindt? Daarom wil God dat je in de dalen terecht komt en al die moeilijkheden moet doormaken? In ieders leven moet wel wat regen vallen? Dat zongen we gisteravond toch? Niet? Ik bedoel dat niet als kritiek. Maar in ieder geval, wij hebben deze leerstellingen, dat God je onderwijst door moeilijke tijden. Fout, fout, fout! Dat is helemaal niet waar! God gaat helemaal niet met je om op basis van prestatie. 

De reden dat deze dingen gebeuren, is omdat wij door die fasen heengaan. Eerst denken we, nou, ik ben eigenlijk best wel goed. En als jij blij bent met jezelf, sta je God toe van je te houden. En dan ervaar je de vreugde van de Heer. Dan voel je hoe God van je houdt, en dat is geweldig. En je hebt een goede tijd, en zit boven op de top van de berg. Maar het duurt niet lang voordat je iets stoms doet. Het lukt je niet lang om niet te zondigen, of niet boos te worden. Iemand snijdt je en je timmert op je claxon. De duivel lokt je uit je tent en krijgt je over de rooie. En vervolgens gaat diezelfde duivel die je boos gemaakt heeft tegen je zeggen: ‘jij onwaardige nietsnut, kijk eens wat je gedaan hebt.’ En dan gaat hij je veroordelen en omdat wij denken dat God op basis van onze prestaties, ons gedrag met ons omgaat, kruipen wij het dal in en menen dat wij ons helemaal in berouw en rouw moeten wentelen. Ik heb zelfs eens iemand ontmoet die bijna drie kilometer over glassplinters heeft gekropen en een beeld heeft gekust om berouw te tonen, zodat hij vergeving kon ontvangen. Dan zeggen wij: ‘Oh, ik kan niet geloven dat iemand zó iets zou doen.’ 

Maar wij doen precies hetzelfde, alleen in een andere vorm. Wij kunnen gewoon niet geloven dat God van ons houdt, tenzij we berouw tonen. Ik ga een hele week bidden en vasten, zodat God weer iets kan en wil doen in mijn leven. En dat is precies dezelfde instelling, alleen een andere vorm van berouw tonen. En dus moeten we ergens doorheen, iets meemaken, lijden, om onszelf te reinigen en al die tijd zitten we in het dal: ‘Oh, hoe kan God ooit nog van mij houden.’ Je zwelgt in zelfmedelijden en je eigen verdriet en berouw. En na een poosje ga je denken, zelfs God, zelfs die precieze, strenge God gaat vroeg of laat toch medelijden met me krijgen. Dan ga je hopen, misschien wil Hij me wel vergeven, misschien heb ik wel genoeg gedaan. Dan begin je weer je hart voor God te openen en natuurlijk vertelt God je dat Hij van je houdt. Dus ga je weer heerlijk voelen en op weg naar de bergtop. Tot de volgende keer dat je het verprutst. En je gaat weer de hele cyclus af. Niet omdat God dat wil of ooit maar gewild heeft, maar omdat jíj Gods liefde en aanvaarding verbindt aan jouw prestatie, jouw gedrag. En jouw prestaties, jouw gedrag gaan op en neer. En daarom gaat ook jouw gevoel, je ervaring zo op en neer. 

De Bijbel stelt, dat als Jezus komt, ieder dal gevuld zal worden en elke berg en heuvel geslecht. Als je de dalen opvult en de bergen omlaag haalt, raad eens, dat wordt dus een gemakkelijke vlakke weg. Het zou een continue voortdurend opgaande lijn moeten zijn. Je hoeft helemaal niet op en neer te gaan. Als jouw leven en jouw ervaring met de Heer op en neer gaat, dan komt dat omdat jíj het verbonden hebt aan je eigen prestaties. Maar God is dezelfde, gisteren, heden en voor eeuwig. Hij varieert geen seconde in Zijn houding ten opzichte van jou. Hij verandert helemaal niet van gedachten of zelfs humeur ten opzichte van jou, gebaseerd op jouw gedrag en prestaties. Als Hij dat ooit had gedaan, was er al lang geleden volkomen met jou afgerekend. 

Als God een norm zou stellen, dan zou Zijn norm zo ongelooflijk hoog zijn, zo volkomen onhaalbaar voor jou. Ik kan je garanderen dat je al lang geleden tot een smeulende hoop as gereduceerd zou zijn. Broeders en zusters, God is een God van liefde en dat is ons volkomen ontgaan. Wij hebben de aard en de natuur van God volkomen verkeerd begrepen. Kijk eens in Titus 2. Paulus gaf instructies aan Titus, een pastor van de kerk op Kreta en gaf hem instructies om dingen te doen. Vanaf vers 1: 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. 2 Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. 3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, 4 zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, 5 bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde. 

Voor de meeste mensen zijn dit maar wat tussendoor verzen. Ze lezen het door en zien er niet veel toepassing voor zichzelf in. En zeker zien ze niet hoeverre dit impact op hun leven heeft. Maar hier staan enkele radicale uitspraken. Er staan er verschillende, maar ik wil dat je eens focust op vers 4 waar de oudere vrouwen worden opgeroepen om de jonge vrouwen te onderrichten om hun man en kinderen lief te hebben. Weet je dat de meeste mensen vandaag de dag niet geloven dat liefde iets is, dat je kunt kíezen. Ze denken dat het iets is dat je gewoon overkomt. Het treft je als een toeval en je hébt liefde of je hebt het niet. Hollywood heeft een beeld geschapen van liefde alsof je zomaar rondloopt en opeens zie je mijnheer volmaakt en je ‘valt in liefde’ en net zo gemakkelijk ‘val je er ook weer uit’ en daar heb je helemaal geen beheersing over. 

Iedereen heeft wel eens zo’n serie gezien, waarin iemand echt van zijn vrouw houdt, maar opeens komt dat ongelofelijke interessante knappe stuk het kantoor binnenlopen. En opeens ‘voelen’ zij gewoon iets, ze proberen het te weerstaan en ze kunnen er niets aan doen en geven uiteindelijk zich gewonnen, en dan moeten ze naar hun vrouw en zeggen: ‘Ik kan er niets aan doen, maar het is voorbij’ Het zou je overkomen en je hebt er geen controle over. De meeste mensen denken dat het iets ongrijpbaars is. Je kunt het wel zien, maar het niet beetpakken en niet beheersen. Het komt en het gaat. En in plaats van dat jij er enige controle over hebt, beheerst het jou. Zo denken de meesten van ons over liefde. Maar dat is helemaal geen liefde, dat is lust. Het is emotie. Wat de meesten van ons liefde noemen lijkt er zelfs in de verste verte niet op. 

De Heer gebíedt hier de oudere vrouwen om de jonge vrouwen te léren hun man en hun kinderen lief te hebben. De Heer zou wel heel onrechtvaardig zijn om ons te gebieden iets te doen wat we helemaal niet kunnen doen. Het simpele feit al, dat Hij heeft geboden om mensen te léren liefhebben, betekent al dat liefde een besluit is. Het is geen gevoel. Het is zelfs geen emotie. Het kan je gevoel en je emoties beïnvloeden, maar je emoties zijn geen beste aanduiding van liefde. Ik kan je verzekeren dat toen Jezus aan het kruis hing, Hij echt geen vlinders in zijn buik had of kippenvel vanwege ons. Jezus hing daar omdat Hij gekozen had de wereld lief te hebben. Hij deed het omdat het iets was dat Hij wílde doen. En ik kan je garanderen dat Hij echt geen vreugde en vrede voelde en dat soort dingen. Liefde is geen gevoel. Soms, als je in werkelijk grote liefde functioneert, kun je volkomen tegen je gevoelens van dat moment in gaan. 

Het is gewoon onvolwassen, kinderachtig als iemand zegt: ‘Nou ik vóel gewoon niets meer voor je.’ Dat betekent dat je alleen maar in lust hebt gefunctioneerd. Gods soort liefde is níet een gevoel maar een keuze. Het is een beslissing. Je kunt beslúiten iemand lief te hebben. 

En ik zeg dit, omdat als dít de manier is waarop God ons geboden heeft om te zijn, ik daar tapes over heb. Ik heb tapes over huwelijk, die hierover spreken. Als God ons gebiedt om in liefde jegens andere mensen te wandelen, denk je dan niet dat God niet op zijn minst zich naar Zijn eigen norm en gebod zal gedragen? Denk je werkelijk dat God van óns zou eisen dat wij op een hoger en dieper niveau van liefde zouden moeten wandelen en handelen dan dat Hij zelf zou doen? Mooi niet. Dat is gewoon onmogelijk. God IS liefde. Als God ons geboden heeft om te léren, te onderrichten, dus gewoon te kíezen om mensen lief te hebben, raad eens! God kóós er dus voor om jou lief te hebben. God wordt niet verliefd en vervolgens niet meer of zo. God heeft er niet voor gekozen om jou lief te hebben om dat je zo liefelijk bent. 

In het 16e hoofdstuk van het boek Ezechiël, als je eens tijd wilt uittrekken om dat te lezen, schetst een beeld van hoe God je eigenlijk zag vóórdat je wederomgeboren was. Hij vergelijkt je met een baby, net geboren en weggegooid. Spartelend in de modder bedekt met het bloed van je moeder. De navelstreng niet eens goed afgebonden. Je was vies, vervuild en verontreinigd. En zó kwam God langs, vond je en nam je mee en hield van je. Niet omdat je zo lieflijk was. Het nieuwe testament zegt het in Romeinen 5:8 als volgt: ‘God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. 

In 1 Johannes 4 wordt het als volgt gesteld: ‘ Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.’ God houdt van je, onafhankelijk van jouw daden. Weet je waarom het zo gemakkelijk is om wederomgeboren te worden? Sommige mensen hebben de grootste moeite met genezing. Weet je waarom je meer moeite hebt met genezing dan met wederomgeboren worden? Dat komt echt niet omdat genezing moeilijker is dan wederomgeboren worden. Als jij genezing en wederomgeboren worden op een weegschaal zou leggen, zou wederomgeboren de schaal totaal doen doorslaan, als het gaat om de moeilijkheids- en onmogelijkheidsgraad. Vóór je wederomgeboren werd was je van nature een kind van de duivel. Je had nog nooit maar íets rechtvaardigs of heiligs gedaan, je had werkelijk geen énkel goeds op jouw conto staan. Helemaal niets dat vóór je pleitte. Als de duivel je ooit maar érgens had kunnen tegenhouden om iets te doen moest hij je maar weerhouden van wederomgeboren worden. Maar hij kon er helemaal níets tegen beginnen. 

Het ogenblik dat je wederomgeboren werd. Weet je waarom je in staat was om wederomgeboren te worden? Omdat het aan je uitgelegd werd dat God Zijn liefde aan jou getoond heeft doordat Christus voor je stierf terwijl je nog een zondaar was. En daarom was de duivel niet in staat om je te veroordelen als hij op je was afgekomen met: ‘Jij onwaardig kruipsel, God wil jou helemaal niet redden.’ Je had al het goede nieuws gehoord, dat God zondaren liefheeft. Wie ook de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Ik ben een ‘wie ook maar’, wij komen daar állemaal voor in aanmerking. Er staat dat Christus kwam om te sterven voor goddelozen. Als jij een goddeloze bent kom je er dus voor in aanmerking. Amen? 

Hoe kan de duivel je iets anders wijsmaken als je het evangelie al hebt gehoord? Als de duivel op je af zou komen en je ál je zonden onder je neus zou wrijven, zou je alleen maar des te harder naar Jezus rennen. Je zou zeggen dát is precies de reden dat ik tot de Heer moet gaan, omdat Hij van mij houdt en ik wil Zijn redding aanvaarden. Maar weet je, nádat mensen wederomgeboren zijn, veranderd hun denken. Ze denken dan, nu ben ik wel wederomgeboren, maar ik heb God helemaal níets aan te bieden. Nu ik wederomgeboren ben, moet ik heilig gaan leven. Ik moet rechtvaardig zijn en ik moet dit en dat zijn, want anders zal God níets gaan doen in mijn leven. Maar dat is helemaal niet waar. De Bijbel zegt in Kolossenzen 2:6 ‘Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem. Dat betekent dat zoals je Christus hebt ontvangen, dat je precies op dezelfde manier in Hem moet blíjven wandelen. 

Je bent wederomgeboren uit genade. Het was helemaal niet gebaseerd op jouw gedrag. Hoeveel tienden heb je van tevoren betaald? Hoeveel ben je naar de kerk geweest en heb je je Bijbel gelezen en een uur per dag gebeden vóórdat je wederomgeboren werd? De meesten van jullie leefden in overspel en drugs en drank en wat je allemaal nog meer uitspookte! En tóch heeft God je gered en was je in staat het grootste wonder te ontvangen dat ooit maar bestaan heeft. Maar nu je eenmaal wederomgeboren bent, en je leest één dag je Bijbel niet, dan kan God je laten sterven aan kanker, omdat jij je Bijbeltje niet gelezen hebt. Kun je zien dat er hier iets helemaal niet hetzelfde is? 

Raak wederomgeboren terwijl je in ontucht en overspel leeft, maar als je één dag je Bijbel niet leest, laat God je sterven aan kanker, omdat jij ‘onwaardige worm’ één dag je bijbel niet gelezen hebt. Dat Schriftgedeelte dat ik enkele keren al geciteerd hebt, Romeinen 5:8 waar staat dat: ‘God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is, is een volkomen ware uitspraak, maar die wordt meestal volkomen uit zijn verband gebruikt. Waar het hier inhoudelijk over gaat, is dat Paulus een vergelijking trekt. Hij zegt: ‘Als God al Zijn liefde jegens jou reeds bewezen heeft, doordat Christus voor je stierf terwijl je nog een zóndaar was,’ en dat leidt tot vers 9, waar de kern staat van wat hij wil zeggen. ‘Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.’ Vers 10 zegt: ‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;’ 

Waar het hem om gaat is, dat als jij Gods liefde kunt ontvangen terwijl je nog een zondaar bent, hoeveel MEER, nu je behouden bent zal God je liefhebben. En toch denken de meeste christenen in feite dat het veel minder is. Ik ben gered door genade. Ik heb mensen zelfs horen zeggen dat er een wittebroodswekentijd is. God heeft je genade gegeven. En Hij geeft je een periode genade, maar daarna moet je volwassen worden, moet je de boel in orde maken en als je niet begint juist te leven, zal God niets doen in jouw leven. En mensen worden weer teruggezet onder een juk van prestaties. God gaat met je om op basis van je prestaties. Daarom vallen mensen terug uit de ‘wittebroodsweken’, omdat ze terugkeren tot wetticisme en afvallen van genade en hun vreugde kwijt raken.

De reden dat er zoveel vreugde was, toen je net tot de Heer was gekomen, kwam omdat iemand je had verteld dat God ál je zonden vergeven had, en je beschouwde alsof je nooit van je leven ooit gezondigd had. Je was gerechtvaardigd, net alsof je nooit had gezondigd. En dan denk je: ‘Man, zonde is het enige dat mij ooit van God heeft gescheiden en nu is het net alsof ik nooit heb gezondigd. Ik ben gerechtvaardigd en natuurlijk heb je dan vreugde en vrede. Maar je bent nu eenmaal gewend om iedere maandagmorgen op te staan en te denken: ‘Bah, het is weer maandag. Ik haat maandagen’. En het is je hárt dat is wederomgeboren en niet je denken, en het wordt weer maandagochtend. En je denken begint gewoon weer te doen wat het altijd gewend is te doen en zegt: ‘Bah, maandagmorgen etc. ‘en tegen de middag ben je weer depressief. 

En dan ga je denken: ‘Hé, ik dacht toch dat ik gered was? Ik dacht dat God van me hield’. ‘Wat is er gebeurd met alle vreugde die ik had?’ Op een dag word je wakker en je gaat naar degene die je tot de Heer geleid heeft en zegt: ‘Ik dacht dat ik vergeven was, en gisteren had ik zó’n vreugde, maar vandaag. Wat is er gebeurd, ik voel me ellendig en ik dacht nog wel dat God van me hield.’ En het standaard antwoord dat je dan krijgt is: ‘ZONDE’. ‘Maar ik heb mijn zonde beleden en God heeft me vergeven.’ ‘Nou, je moet weer een zonde hebben begaan na gisteren.’ Nu ga je vanwege deze zonde niet naar de hel, maar je zult geen vreugde en geen vrede kennen totdat je je bekeert. En we leggen mensen weer opnieuw hun zonden op. Maar dat is niet waar. Waar het om gaat is dat als jij, terwijl je nog een vijand was, met God verzoend bent door de dood van Zijn Zoon, VEEL MEER!! nu je eenmaal verzoend bent, zal God je liefhebben! 

Als hier een dronkaard zou binnenlopen, zouden de meesten van jullie de dronkaard de genade uitleggen en toepassen. Jullie zullen hem vertellen: ‘Broeder, God houdt van je. God heeft iets beters voor je. Je hoeft helemaal dronken te zijn. Je kunt nieuwe wijn drinken. God wil je vergeven.’ En die oude dronkaard zegt: ‘Nee, God kan mij niet vergeven’ En jij zegt: ‘Ja hoor, God houdt van je, God heeft Zijn liefde voor jou getoond door terwijl je nog een zondaar was, Christus voor jou te laten sterven.’ Hij zegt: ‘Echt waar?’ Jij zegt:’Echt waar, Hij houdt van je’. En je gaat hem verder uitleggen over de liefde van God. En weet je wat die liefde doet? Het leidt hem tot wedergeboorte. 

Maar vervolgens, als hij de volgende week wéér dronken binnenkomt. En precies dezelfde persoon die hem heeft vertelt dat God van hem houdt, wát hij ook maar gedaan heeft, en hem tot wedergeboorte heeft geleid. Dezelfde persoon die hem tot de Heer heeft geleid gaat nu tegen hem tekeer: Jij stuk ellende, je bent nu een christen, zorg dat je je leven betert want anders zal de toorn van God je treffen en zal God jouw graanvelden verbranden. God zál je…

En dan vragen we ons af hoe het kan dat mensen gered worden en vervolgens helemaal blijven steken. Dat komt omdat hetgeen hen de kracht gaf en het vermogen om wederomgeboren te worden de liefde van God was. De liefde van God gaf hen vreugde en vrede. En natúúrlijk gaan ze onderweg fouten maken. Ik kan je verzekeren dat het moeilijk is om jezelf te beperken tot het bedienen van liefde alleen. Toen ik pastor was van die kleine kerk in Childress, Texas, leidden wij een echtpaar tot de Heer, dat drie jaar in een nudistenkolonie hadden geleefd. Net voordat ze kwamen, ontmoetten wij hen in een park. Ze werden wederomgeboren. En dus kwamen ze naar onze gemeenschap. Wij hadden een opstelling in een halve cirkel. We waren maar met een man of 50 tot 60. Wij zaten in een halve cirkel in de zaal die wij hadden. En deze vrouw was net uit een nudistenkolonie gekomen en had haar hele leven nog nooit een jurk gehad. En het enige dat zij droeg was dus een korte broek en een halter top. Zo eentje die bijzonder weinig aan de verbeelding overliet. En zij kwam zo iedere dienst naar de samenkomst en zat daar zo. En enkele van de religieuze mensen in onze kerk hadden daar toch een probleempje mee. Ze kwamen er met mij over praten. En ik zei ze: ‘Luister, ik ben ook niet blij met hoe ze gekleed gaat, het is niet netjes, maar wij hebben haar niet gezegd dat zij zich moest bedekken en beter kleden om gered te worden. En daarom ga ik haar ook niet vertellen dat zij zichzelf moet bedekken om naar de kerk te komen. Als God haar zó heeft aanvaard en zij wederomgeboren werd, zal ik deze dame liefde betonen. En letten jullie maar eens op. God zal tot haar hart spreken. God zal tot haar spreken en haar hart aanraken. En enkele weken lang was het voor sommige mensen nogal moeilijk. Het was ook moeilijk voor mij. Ik had echt af en toe dat ik een handdoek of zoiets over haar heen wilde gooien. 

Maar op een dag zat ze in een bijbelstudiegroep die door mijn vrouw werd geleid. En zij sprak met de andere dames en zei: ‘Ik heb nog nooit van mijn leven een jurk gehad. Zouden jullie met mij willen bidden dat God mijn genoeg geld wil geven om een jurk te kunnen kopen?’ En tegen 12:00 die middag had ze minstens 20 jurken en allemaal lang tot op de grond en tot aan de hals toe gesloten!!! Maar weet je, ze heeft nóóit van ons te horen gekregen: ‘Nu je een christen bent moet je je anders gaan gedragen anders zal God je niet zegenen.’ Dat hadden we haar niet verteld vóór ze wederomgeboren werd en ik ging haar niet vertellen dat God nu ze wederomgeboren was mínder van haar zou houden. 

Dat is héél moeilijk voor religie. Het is heel moeilijk omdat wij mensen willen fatsoeneren, zodat deze kerk er respectabel uitziet. Maar weet je, God ziet de dingen heel anders dan mensen dat doen. God kijkt naar je hart. En ik kan je garanderen dat er hier mensen zitten die zo ‘recht’ zijn als de loop van een geweer en twee keer zo leeg. Er zijn hier mensen, het zou niet in je kóp opkomen om sommige van deze dingen te doen, maar je hart zit vól bitterheid en wrok, en angst en vrees en leegheid. Maar je doet God daar helemaal geen plezier mee. Gelóóf is wat dat God behaagt. Er zijn mensen van wie het leven niet gaat zoals het moet, maar zij wandelen voluit in het geloof op God. Ze wandelen naar de openbaring die ze hébben, en God is meer verheugd over hen dan over jou, mijnheer gerechtigheid, mijnheertje heiligheid. 

Zie je, God kíest ervoor om van ons te houden. Gods liefde is niet gebaseerd op jouw prestaties. Gods liefde is ónvoorwaardelijk. Niets van wat jij deed heeft Gods liefde opgewekt. Sommigen van ons denken dat God van ons houdt omdat wij waard waren geliefd te worden. God stierf al voor jou 2000 jaar voordat je maar zelfs bestónd. En helemaal niet omdat jij iets goeds hebt gedaan. Hij heeft jouw zonden allang vergeven. Hij vergaf jouw zonden van te voren. Hij heeft helemaal niet jouw zonden alleen vergeven tot het moment dat je wederomgeboren werd. En als je nóg een zonde begaat nádat je wederomgeboren ben, jongen, nou zit je in de nesten. Je kunt er beter voor zorgen dat je ze belijdt. De Heer heeft allang ál je zonden vergeven. Verleden, heden én toekomstige tijd. En ik weet dat sommigen van jullie hier heel diep bij moeten slikken en zeggen: ‘Hoe kún je zoiets zeggen’ Dat kan ik omdat de Bijbel het zegt. 

Romeinen 4 vers 8 citeert David uit Psalm 32 ‘Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.’ Niet hééft, of niet dóet, maar zál niet toerekenen. Ook staat er in Hebreeën 10:10 ‘Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. In vers 14 staat: ‘Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.’ Wat betekent dát (volmaakt) nou? Dat spreekt niet over jouw fysieke lichaam, want je fysieke lichaam is aan vergankelijkheid onderhevig en moet het onvergankelijke aandoen. 1 Korintiërs hoofdstuk 15 . Het spreekt niet over je denken, je verstand omdat 1 Korintiërs 13 zegt: 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. 11…Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 

Maar je géést is nu volmaakt geworden en Hebreeën 12, ik dacht vers 23 getuigd daarvan omdat het zegt dat wij gekomen zijn: ‘Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, …… en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;’ Het is je géést die geheiligd en volmaakt is gemaakt tot in eeuwigheid. Vanaf het ogenblik dat je gelooft, wordt je geest verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Efeziërs 1:13 Verzégeld, zodat geen ongerechtigheden in je geest kunnen binnendringen. God is een geest. Johannes 4: 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. God is geest en gaat met je om, gebaseerd op wie je bent in de geest, niet op basis van wie je bent in het vlees. En daarom kan God die Heilig en rechtvaardig is met je omgaan in liefde en genade. En God kan positief in je leven bewegen, zelfs al heb je zonde in je leven omdat God geest is en kijkt naar je wederomgeboren geest, die geheiligd en rechtvaardig gemaakt is voor ééuwig. 

God gaat met je om op basis van wie je bent in de geest. Jíj gaat met jezelf om op basis van wie je bent naar het vlees. Jij kijkt in de spiegel en hebt een hekel aan wat je ziet. God kijkt in de geest en ziet in jou, het werkstuk dat Hij in Christus Jezus heeft geschapen voor goede werken. Efeziërs 2:9 en 10. Hij ziet jou rechtvaardig, heilig en rein, Efeziërs 4:24 ‘en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.’
Je bent waarlijk gerechtigheid en heiligheid. 2 Korintiërs 5:21 ‘Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.’ 
Jouw geest ís gerechtigheid. 1 Korintiërs 1:30 zegt dat: ‘Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,’ Jézus is mijn rechtvaardiging. Dat Schriftgedeelte dat zegt dat ál onze gerechtigheid is als vuile vodden, spreekt over jezélf vóórdat je wederomgeboren werd. Al je eigen werken zijn als vuile vodden. Je kunt nóóit op basis van je eigen handelingen gerechtigheid bij God verkrijgen. 

Als jij eenmaal Jezus als jouw Heer belijdt, dan rekent God gerechtigheid aan jou tóe. Hij rekent jou Zijn eigen gerechtigheid toe. Zo wordt je de gerechtigheid Gods. Jezus is jouw gerechtigheid. En als een christen zegt: ‘al mijn gerechtigheid is slechts als vuile vodden’ dan moet je spreken over je vlees, want als je spreekt over je geest dan noem je in feite Jezus ‘vuile vodden’. Jézus is jouw gerechtigheid. Híj is heilig en rein en in je geest ben je heilig, rein en wit als versgevallen sneeuw. Er is daar geen onreinheid en geen enkele tekortkoming in jou. Gods liefde jegens jou is niet gebaseerd op jouw vleselijke mens maar op jouw wederomgeboren geestelijke zelf. Je bent een nieuwe schepping. Gods liefde voor jou is onvoorwaardelijk. God verandert niet afhankelijk van jouw prestaties of gedrag. Jíj bent degene die wisselvallig is. Jíj bent wisselvallig in het je waardig voelen. En omdat jij in jouw denken denkt dat Gods liefde afhankelijk is van jouw waardig zijn, ervaar en voel jij Gods liefde niet als jij onwaardig bent. Niet omdat God is gestopt met het geven, maar omdat jij bent gestopt met het ontvangen. Jij láát Hem gewoon niet jou liefhebben. 

Psalm 35:27 zegt 27 Laten jubelen en zich verheugen, wie mijn rechtvaardiging begeren; 
dat zij bestendig zeggen: De HERE is groot, die welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht. Dit vers zegt dat je het moet zéggen. Je moet God groot laten zijn door het welgevallen, het plezier dat Hij heeft aan het goed doen aan jou. God wil graag íeder van ons goed doen en welvarend maken. Maar het gebeurt niet automatisch. Je moet het Hem láten doen. De meesten van ons láten God ons gewoon niet liefhebben, vanwege ons verknipte denken waarmee wij zijn liefde verbinden aan prestatie. Wij verbinden Zijn liefde aan onze waardigheid en omdat wij niet waardig zijn veroordeelt ons eigen geweten ons en verhindert ons de liefde van God te ontvangen. 

Paulus onderwees hierover in het boek Romeinen. Hier heb ik een gloednieuwe 4-delige serie over. En in het boek Romeinen moest Paulus er vier verschillende keren op terugkomen. Wat zeg ik hiermee. Zullen we dan maar doorgaan met zondigen, zodat de genade overvloedig wordt? En het antwoord daarop is natuurlijk: God verhoede het. Dat laatste is in het Grieks een zeer sterk absoluut nee! Dat wil zeggen, het is gewoon niet mogelijk. Dat zegt hij hier. Maar weet je wat dit betekent? Dat als iemand de liefde van God niet op die manier tot je predikt en bij jou de gedachte opkomt: ‘Dus jij zegt dat zonde er niet toe doet?’, dan is jou de genade niet op dezelfde manier verkondigd als Paulus dat deed. 

Of als ooit iemand jou verkeerd begrijpt en zegt: ‘Dus jij beweert dat het er helemaal niet toe doet of we in zonde leven?’, dan heb je niet het evangelie gepredikt dat Paulus predikte. Het zou gewoon een logische, bijna onvermijdelijke vraag moeten zijn. En natuurlijk is het antwoord daarop: ‘Nee, dat beweer ik helemaal niet’. Want ook op die manier argumenteerde Paulus vóór heiligheid. Ik kan daar nu niet op ingaan. Ik heb al zo lang gesproken dat ik dit heel snel moet afmaken. Zorg maar dat je de tapes te pakken krijgt. Ik ga dit nu afronden en afsluiten. 

Maar in Romeinen hoofdstuk 6 zegt Paulus: 1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? 3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Weet je wat Paulus’ argumentatie hier is? Hij ging helemaal niet terug naar de wet en zei: ‘Hoe durf je zoiets te zeggen. Besef je dan niet dat de wet zegt dat God je zal verwerpen, dat de toorn van God over je komt en Hij je zal straffen?’ Zo argumenteerde hij helemaal niet. Niet vanuit wet en vrees en straf of gevolgen. Wat is zijn argumentatie hier? Eenheid, vereniging met Christus. Begrijp je niet dat je hier allemaal van verlost bent? Begrijp je niet dat je dood bent voor de zonde? Je bent een wederomgeboren persoon, je kúnt gewoon niet zondigen? Als je maar een openbaring zou hebben van wie je bent in Christus, als je erachter zou komen dat je nu wandelt in de geest, dan kún je gewoon niet zondigen. Galaten 5:16 Je kunt gewoon niet voldoen aan de begeerten van het vlees als je in de geest wandelt. 

Als iemand liefde ontvangt en begrijpt wat hij is, is het gewoon onmogelijk om te zondigen, als je aan het overdenken bent wie je bent in Christus. Satan zal jouw aandacht daarvan af moeten halen en je op je vlees gericht krijgen, zodat je gaat denken aan jóuw mogelijkheden en vermogens, voordat hij je eronder kan krijgen. Als jij blijft staan in wie jij bent in Christus, blijft denken aan wat God in jouw leven heeft gedaan, zul je merken dat heiligheid vanzelf door je heen stroomt. 

Dus argumenteerde Paulus voor heiligheid gebaseerd op onze eenwording met Christus. Dat heb ik gisteravond ook uitgelegd toen ik erover sprak dat de Heilige Geest ons overtuiging geeft van gerechtigheid en oordeel. Hij komt niet om jou op je kop te geven, maar komt om jou te overtuigen: ‘Hé, je loopt weg van deze eenheid met Christus. Wat denk je van de Heer, wat denk je van degene die jou liefheeft en voor jou gestorven is? Hoe kun je van Hem weglopen? Hoe kun je met iemand anders gaan wandelen als Hij degene is die zóveel van je houdt?’ Dát is de manier waarop de Heilige Geest je aanspreekt. Dat is de instelling van het nieuwe verbond. 

Paulus deed hetzelfde in 1 Korintiërs waar hij sprak tot een groep mensen die dronkaards waren. Ze hielden heilig avondmaal, maar maakten er een zwelgpartij van en werden laveloos van dronkenschap bij het heilig avondmaal. Ze maakten er een drinkgelag van. En de mensen sleepten elkaar voor de rechter, er was twist en ruzie en onderlinge haat. Ze spraken wanordelijk in tongen en deden allerlei rare dingen in grote wanorde. Het was de meest vleselijke groep die Paulus ooit heeft aangesproken. En er was er een bij die in incest leefde. Hoe ging Paulus met die groep om? 

In 1 Korintiërs 6:15-17, weet je wat hij daar zegt? Hij zegt: 15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! 16 Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. 17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem). Ook hier gaat de argumentatie over wie je bent in Christus. Het is aanmoedigend, opbouwend en aansporend. Het is liefde-georiënteerd. In plaats van vrees-georiënteerd, zo van: maak het in orde of anders komt de toorn van God over je. 

Wij zijn zó ingesteld op vrees, omdat íedereen vrees begrijpt. Je kunt zelfs tegen iemand die niet wederomgeboren is zeggen: ‘Betaal je tienden of anders zal God je krijgen’ En zo iemand zal 10% geven. Maar als je liefde begint te prediken, geef omdat je van de Heer houdt, God heeft álles voor je gedaan. Geef naar de mate van wat God voor je gedaan heeft. Weet je wat? Mensen zullen uiteindelijk álles willen geven. Ik heb wel eens geld afgenomen en terúggegeven aan mensen. Ik had eens iemand in een samenkomst die wederomgeboren werd en die gaf zijn volledige maandsalaris. Hij schreef het over toen hij wederomgeboren werd en stond alles af. Hij was zó dankbaar dat hij wederomgeboren werd. Wij moesten hem de volgende dag opbellen en zeggen: ‘Hé, God wil niet dat jij je hele salaris geeft. Je moet een gedeelte hiervan houden hoor. Het enige dat Hij vraagt is 10% geven en geef je offergaven daarboven op.’ Wij moesten hem zijn geld teruggeven. Weet je, liefde drijft iemand ertoe om álles te geven. Vrees zorgt ervoor dat iemand gaat vragen: ‘Hoeveel móet ik geven?’ En dáar blijft het dan bij. 

Maar weet je, niet iedereen is ingesteld op liefde. Weet je, in onze bediening geeft 53% van onze totale mailinglijst. De andere 47% geeft helemaal niets. En die andere 47% verzoekt om méér tapes dan de mensen die wel geven. Bijna de helft van alle mensen zijn uit op gratis ontvangen. Omdat wij onze tapes weggeven. En ik vind dat niet erg. Omdat ik ooit in een situatie was, waarin ik de tapes die ik dringend nodig had niet kon kopen. En ik begrijp dat ook andere mensen periodes in hun leven kunnen hebben dat ze ze hard nodig hebben, maar niets kunnen betalen. Daarom vind ik het fijn om ze weg te geven. Maar van die 47% is de helft ervan gewoon uit op gratis spullen. Ze kunnen best geven maar geven helemaal nergens iets aan, en wellicht halen ze er ook nog eens niets uit. 

Ik heb brieven gehad van gevangenen die schreven: ‘er zijn hier mensen die vragen je gratis tapes aan, spoelen ze over met muziek en verkopen die muziekbandjes voor geld’ en zij wilden dat ik hier paal en perk aan zou stellen. Maar dat ben ik niet van plan. Omdat van de 100 mensen die dit doen er misschien 2 tot 5 zijn wiens leven hierdoor totaal veranderd wordt. En ik wil die 2 tot 5 graag bereiken. Ik wéét dat er mensen zijn die van ons profiteren en misbruik maken. Maar weet je, diegenen die door deze bediening zijn aangeraakt en gezegend, ónze partners die géven zoals ik nooit bij andere bedieningen heb zien doen.

De Schrift zegt: ‘Geef aan degenen door wie je gevoed wordt’. Je gaat niet bij McDonalds eten en betaalt bij Kroky de patat! Als je gewoon zou geven, dáár waar je gevoed wordt, dan zouden de mensen die het lichaam van Christus écht opbouwen zó welvarend worden dat zij het werk aan kunnen. En religieuze mensen zijn de meest vreesachtige, veroordeelde en onderworpen mensen van allemaal. Omdat ons is geleerd dat God zo is. Maar zo is God helemaal niet. God zegt: ‘geef uit liefde niet uit vrees, niet met tegenzin of afgedwongen want God heeft de blijmoedige gever lief’ 

Mensen wij moeten de voordelen ontdekken van Gods soort liefde. Wij moeten begrijpen dat niets van wat jij doet ervoor kan zorgen dat God méér van je gaat houden en niets wat ik doe zorgt ervoor dat God mínder van mij houdt. Er is een heleboel dat ik kan doen waardoor ík God meer ga liefhebben. En er zijn ook heel veel dingen die ik kan doen, waardoor ik mínder van God ga houden. Heiligheid gaat er niet voor zorgen dat God meer van mij houdt, maar leidt ertoe dat ik meer van God ga houden. Onheiligheid wendt niet Gods hart af van mij, maar een gebrek aan heiligheid wendt míjn hart weg van God. Dus ik moet wel zéker heilig leven, maar om welke reden? Om Gods liefde te verwerven? Nee, maar omdat ik het heb ontvangen en wil behouden en ik wil helemaal niets doen dat mij gaat verblinden of verharden voor Gods liefde en dáárom zoek ik God. 

Ik zoek God niet om aanvaard te worden, ik zoek God omdat ik aanvaard bén en ik daar méér van wil ervaren. En ik wil mijn denken daar volkomen toe vernieuwen en ongevoelig worden voor alle leugens en dingen die in omloop zijn. Ik zeg je, broeders en zusters, ik heb jullie genoeg gegeven vanavond waar je echt járen mee vooruit kan. Je kunt deze tape van vanavond iedere maand van de rest van je leven afspelen en daar iets volkomen nieuws uit ontvangen. Als je dat zelf niet door hebt, dan zeg ik het je. Je moet er opnieuw en opnieuw en opnieuw naar luisteren omdat ik enkele dingen heb gedeeld die de meeste mensen hun hele leven niet goed doorkrijgen. En daardoor hebben ze angst en vrees in hun relatie met God. Ze genieten niet de volle zegen daarvan omdat ze God uit vrees dienen in plaats van uit liefde. 

Gods soort liefde is onvoorwaardelijk. Het is een keuze, niet gebaseerd op prestatie. Dat is goed nieuws. Amen? Prijs God. Vader wij danken U voor het Woord van vanavond wij danken U dat u van ons houdt……….

Deel 3: De sleutel tot het vol zijn van God...


 

www.vergadering.nu