Apeldoorn
www.deontmoeting.org  Hoofdstraat 220 -
kaartje


Op zondagavonden - Zingen vanaf 18.40 uur - de dienst is van 19.00 tot ± 20.00 uur
koffie na afloop.
Bidden in de Geest
Appèldiensten met Willem J. Ouweneel
 

 12 september 2004

Uw Naam worde geheiligd  

 10 oktober 2004

Uw koninkrijk kome  

 14 november 2004

Uw wil geschiede  

 19 december 2004

Henk P Medema over:
 
EUROPA, DE ISLAM, EN JEZUS
 

 23 januari 2005

Geef ons heden ons dagelijks brood  

 27 februari 2005

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij...  

 20 maart 2005

En leidt ons niet in verzoeking  

 17 april 2005

maar verlos ons van de boze,
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen
 

Meer informatie:
Jan Harmen Klein Haneveld, tel. 055-5421331 jhkleinhaneveld@zonnet.nl
Arne Nanninga, tel. 055-5787462

Cassettebandjes:
Petra van Iersel
: tel. 055-543 05 09 (of 06 - 12 45 44 63)

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee

Archief: 
seizoen 2002-2003
|
seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006
seizoen 2006-2007 | seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010
seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014
seizoen 2014-2015 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018
seizoen 2018-2019 | seizoen 2019-2020www.vergadering.nu

top