Apeldoorn
www.deontmoeting.org  - Hoofdstraat 220 -
kaartje


 
Op zondagavonden
Zingen vanaf 18.40 uur
De dienst is van 19.00 tot ± 20.00 uur
Koffie na afloop

De Apostolische Geloofsbelijdenis
oftewel
De Twaalf Artikelen des Geloofs
Appèldiensten met 
Willem J. Ouweneel


 17 september 2006

  1.  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

 29 oktober 2006

  2.  En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
3.  die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

 19 november 2006

  4a. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

 17 december 2006

  4b. nedergedaald in de hel;
5.  op de derde dag weer opgestaan uit de doden;

 21 januari 2007

  6.  opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
7.  vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

 25 februari 2007

  8.  Ik geloof in de Heilige Geest.

 18 maart 2007

  9.  Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;

 22 april 2007

  10. vergeving van de zonden;
11. wederopstanding van het vlees;
12. en een eeuwig leven. 
      Amen.

Meer informatie:
Arne Nanninga, tel. 055-5787462

Cassettebandjes/CD's:
Petra van Iersel
: tel. 055-543 05 09 (of 06 - 12 45 44 63)

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee

Archief: 
seizoen 2002-2003
|
seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006
seizoen 2006-2007 | seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010
seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014
seizoen 2014-2015 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018
seizoen 2018-2019 | seizoen 2019-2020www.vergadering.nu

top