www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De profeet Jesaja
Bijbelverklaring. Deel 2
Weerd, G.A. van de
PMI boeken, Veenendaal, 2018
1012 pagina’s, € 59,50
ISBN: 9789082749021
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De Profeet Jesaja deel twee is de tiende Bijbelverklaring van Gert A. van de Weerd.
Net als de eerder verschenen uitgaven is Jesaja deel 2 een stijlvolle gebonden uitgave en telt ruim 1000 pagina’s. Deze bevatten een buitengewoon diepgaande studie en zoveel opmerkelijke standpunten dat van een unieke uitgave gesproken mag worden. Absolute Schriftgetrouwheid is hét kernwoord in deze Bijbelverklaring.
 - Gert van de Weerd (1946) is gehuwd en vader van vier kinderen. Van de Weerd studeert dagelijks 4-10 uur, en dat al meer dan 35 jaar. Als kind bezocht hij bij de Gereformeerde Gemeente. Later ging hij over naar de Christelijk Gereformeerde Kerk.


2. RD/Waarheidsvriend - 14 maart 2019 - www.digibron.nl

Boekbespreking Jesaja deel 2

Boekrecensie door J.J. ten Brinke

Indrukwekkend is de omvang van de bijbelverklaring op de profeten die Gert A. van de Weerd ons aanreikt. Onlangs verscheen het tiende deel. Behalve indrukwekkend beleef ik echter alleen al de inzet van dit tweede Jesaja-deel ook als uitermate ongemakkelijk. En als ik dat opmerk, overkomt mij precies waar de auteur me voor waarschuwt in zijn inleidende woorden. Immers, hij weet zich geleid door ‘de tijdsafhankelijke aansturing van de Heilige Geest’ en hij beseft dat zijn visie op de eindtijd ‘niet snel door gevestigde kerken wordt erkend’. ‘Voortschrijdend inzicht’ brengt Van de Weerd tot zijn bijbelverklaring en hij gehoorzaamt ‘slechts een innerlijke stem’. Dat andere uitleggers en vertalers het juiste licht missen, is de terugkerende teneur wanneer de schrijver zijn eigen standpunt ontvouwt. Van de Weerd betoogt in alle toonaarden dat hij wil buigen voor het gezag van de Heilige Schrift en dat hij een letterlijke (‘logische’) verklaring biedt. Tegelijk stelt hij zonder aarzeling dat hij de profeten op een hoger plan plaatst dan de overige bijbelboeken; in zijn optiek zijn de profetische boeken ‘gedicteerd’, terwijl bijvoorbeeld de evangeliën slechts ‘geïnspireerd’ zijn (laatstgenoemde bijbelboeken zijn ‘als een goede preek’).

De auteur spreekt over ‘een plan van God met de mensheid’ en....  Lees verder...1. - december 2018 - www.uitdaging.nl 

Een Evangelische interpretatie van Jesaja

Recensie door Marco van Putten

Jesaja is een van de moeilijkste boeken van het Oude Testament (OT). Helaas is het ook vaak slecht vertaald. Gert van de Weerd heeft als leek een poging gedaan om een Bijbelvaste verklaring te geven. Begin 2018 is het tweede deel verschenen. Het gaat over de hoofdstukken van Jesaja die bekend staan als ‘Messiaans’. Hoe heeft hij dat gedaan?


Juiste vertaling uitgaanspunt
In deze Bijbelverklaring heeft het vinden van de juiste vertaling van de grondtekst in het Nederlands een belangrijke plaats. Als grondtekst is het OT-manuscript Codex Leningradensis gebruikt. Een manuscript dat onder Bijbelwetenschappers als zeer betrouwbaar wordt beoordeeld. Daarnaast maakt hij gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Herziene Statenvertaling (HSV) en de New International Version (NIV). Op basis van woordstudie en de context komt Van De Weerd tot een eigen vertaling die de basis is voor zijn verklaring. Het boek heeft ook veel excursies en kanttekeningen.

Andere insteek
Van de Weerd geeft in de inleiding aan dat zijn verklaring de traditioneel christelijke traditie niet bevestigt. Hij neemt afstand van de gangbare insteek van de moderne liberale theologie en stelt een evangelische aanpak te volgen. In een inleiding geeft Van de Weerd een onderbouwing van zijn radicale aanpak. Een auteurbeschrijving is opgenomen en indexen voor de excursen en kanttekeningen (delen 1 & 2). Hij stelt het belang van de juiste vertaling als basis van de interpretatie.

Kanttekening door Harry Sleijster
Marco van Putten hangt een soort van vervangingsdenken aan, waardoor deze recensie sterk gekleurd is. Hij wil niets weten van "Christocentrische verklaring", dat zou een "tunnelvisie op de Here Jezus" zijn, want Jesaja zou "meerdere Messiassen noemen zonder er één centraal te stellen". En ook wil hij niets weten van de "Bedelingentheorie die een Darbistische dogmatiek" zou zijn.

Lees meer over zijn opvattingen in de opmerkingen bij andere recensies hier...(!) en hier... en hier... en hier... 
   

Evaluatie
Van de Weerds werkwijze lijkt op die van de Statenvertalers bij wie ook een zo goed mogelijke vertaling centraal stond met aandacht voor de rabbijnen. De Statenvertalers waren echter theologen. Van de Weerd niet. Hij heeft scherpe kritiek op theologen, maar hij maakt geregeld dezelfde fouten als die hij veroordeeld. Woordstudies, exegeses en kanttekeningen zijn ook selectief zonder verdere verklaring. Zijn uitgangspunt, breken met traditie, moet de interesse wekken van gelovigen die zich interkerkelijk oriënteren. Toch kan dit een valkuil zijn. Helaas is ook deze verklaring Christocentrisch (tunnelvisie op de Here Jezus), terwijl Jesaja meerdere messiassen noemt zonder er een centraal te stellen. Verder is Van De Weerd Eschatocentrisch (tunnelvisie op de Eindtijd), waarin de Bedelingentheorie (Darbistische dogmatiek) wordt gevolgd. Hij benadrukt individualistisch geloven. Jesaja is echter een Israëlitisch boek (per definitie niet-westers, maar oosters), dus collectivistisch (Israël). Jammer is dat verwezen wordt naar deel 1, waardoor deel 2 niet op zichzelf staat. Deze verklaring is erg dik en zwaar. Dit komt niet alleen door de gekozen papiersoort, maar ook omdat veel ruimte is gegeven aan vergelijken van vertalingen. De uiteindelijke Bijbelverklaring is niet erg uitgebreid. 

Geïnteresseerden moeten zich niet laten afschrikken. Hoewel gedacht wordt dat een Bijbelverklaring alleen begrijpelijk en bedoeld is voor geleerden is deze verklaring heel toegankelijk. Deze onconventionele, niet-wetenschappelijke en gedurfde verklaring is nuttig, hoewel niet alle vertaalkeuzes evident, juist en parafrasevrij zijn of overeenstemmen met de historische/literaire context. Het geeft een andere kijk op het prachtige boek Jesaja.

www.vergadering.nu