www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De stilte van God
Waarom geloven moeilijk is
Reinier Sonneveld
Uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013
ISBN 9789058816900
383 blz.; € 17,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Iedere gelovige kent het: je ervaart een periode God niet. Ook veel mensen in de Bijbel, onder wie Jezus, en latere grote gelovigen, zoals Moeder Teresa, beschrijven die ervaring van God missen. Het is alsof er een ‘lege stoel’ staat op aarde en we wachten op God. Met pastorale bewogenheid en een filosofische inslag beschrijft Reinier Sonneveld deze ervaringen van geloofstwijfel. Waar komen ze vandaan? Zijn het vruchtbare ervaringen of juist de dood in de pot? Hoe kun je ermee omgaan? Na zijn succesvolle ‘Jutten’ (waarmee hij de Publieksprijs voor het beste christelijke boek won) en ‘Het goede leven’, nu een nieuw boek van Reinier Sonneveld. Altijd weer persoonlijk, zoekend, verrassend. Een boek om niet meer te stoppen met lezen … Maar ook om samen te bespreken. Met het oog daarop bevat het materiaal voor kringen en groepen.


1. - 30 juli 2013 - www.rd.nl

Te veel antwoorden in Reinier Sonnevelds boek over geloofstwijfel

Recensie door Ds. M. J. Schuurman

”De stilte van God. Waarom geloven moeilijk is”, is het nieuwste boek van Reinier Sonneveld, schrijver van onder meer populair-theologische werken.


De auteur heeft in zijn leven een tijd gehad waarin hij het geloof losgelaten heeft, maar kwam erachter dat hij geloviger was dan hij dacht. Vanuit die ervaring heeft hij dit boek geschreven over geloofstwijfel, waarin hij als een gids wil laten zien hoe twijfel opkomt. Daarbij gaat hij verschillende thema’s langs, zoals de vraag waarom God niet ingrijpt, groepsdruk, schuld.

”De stilte van God” is in heel populaire stijl geschreven, vol met anekdotes, voorbeelden en foto’s, waarschijnlijk bedoeld om twijfelende jongeren te overtuigen.

Het is niet gemakkelijk om er een recensie over te schrijven, omdat het een bizar boek is dat ik om verschillende reden met verbijstering heb gelezen.

Allereerst omdat Sonneveld niet doet wat hij toezegt. Hij geeft aan dat hij, anders dan andere apologeten, geen rationele oplossing wil bieden of een betere communicatie van het geloof, maar een boek dat het hart raakt. Maar op de laatste paar bladzijden na raakt hij nergens het existentiële niveau en blijft hij op het niveau van oppervlakkige redenaties. Zo beweert Sonneveld bijvoorbeeld dat wie zelf lijdt het geloof in God niet opgeeft. Dat is gewoonweg niet waar! Te vaak heb ik meegemaakt dat mensen juist door het lijden dat zij doormaakten hun geloof kwijt­raakten.

Steeds wanneer Sonneveld in de verschillende hoofdstukken de existentiële laag niet weet aan te boren, roept dat bij mij de vraag of hij wel twijfel gekend heeft. Hij is er zelf ambivalent over. Op het moment dat hij zich wilde laten uitschrijven, kwam hij erachter dat hij geloviger was dan hij zelf had willen toegeven. Ook al komen er teksten met existentiële diepgang in zijn betoog voor, zoals klaagpsalmen, gedichten en romanfragmenten – die worden slechts genoemd als illustratie.

De auteur weet niet aan te voelen waarom er zo veel mensen zijn die niet meer geloven of niet meer kunnen geloven........
Lees verder...


De moderne afgoderij van het theďstisch evolutionisme

Hierbij een treffende opmerking uit een artikel van Gert-Jan van Heugten over theistisch evolutionisme...:

...Deze drievoudige aanval is door de zes millennia heen nauwelijks veranderd. Nog steeds is de satan bezig

     1. Twijfels te zaaien;
     2. Te ontkennen wat God heeft gezegd;
     3. Mensen voor te houden dat ze zelf als God mogen zijn.
 
Bewust of onbewust gaan thevo’s hierin mee. Ze zaaien ook twijfels. Kijk bijvoorbeeld maar naar het werk van Sonneveld. Hij stelt, in tegenstelling tot Jacobus (14) dat twijfelen juist goed is voor je geloof. Thevo’s [theďstisch evolutionisten] ontkennen dat God in de 10 geboden bedoelt dat Hij de wereld ook echt in 6 dagen geschapen heeft (15). En, doordat ze zelf hun eigen geloof samenstellen, gebaseerd op stukjes Bijbel en stukjes wetenschap, leven ze mensen voor dat ze hetzelfde mogen doen. Dekker en Oranje leren dat zelfs kinderen aan in Topnerd Tycho (8)...

(voetnoot 14) Jakobus 1:6. Jakobus roept juist op om te volharden in het geloof bij verzoekingen – en ik denk dat we het evolutionisme zeker als zo’n verzoeking mogen zien – en om niet te gaan twijfelen.Meer over de nieuwe leringen van Reinier Sonneveld in deze recensies:

 https://vergadering.nu/boeksonneveld-het-vergeten-evangelie.htm

 https://vergadering.nu/boeksonneveld-de-stilte-van-god.htm


Sonneveld volgt ook N.T. Wright's theologie op het punt van Christ Victor, maar tevens ontwijkt hij dezelfde onderwerpen als NTW doet, zoals geen toekomst voor Israel, geen herstel van Israel in het land na Jezus' wederkomst. Meer over N.T.Wright's leer, klik hier...

 www.vergadering.nu