www.vergadering.nu De Leermap www.vergadering.nu

Vergadering-inside
Waarschuwing: alleen voor insiders - outsiders vatten het waarschijnlijk niet.
WC

De Bode des Heils - www.medema.nl - mei 2006

Henk P. Medema

Vifftien euro! Dat is een lachertje, en zo begint dit cursiefje. Het zal ongemeen ernstig eindigen, maar dat komt vanzelf. Eerst, nogmaals: vijftien euro! Dat is geen geld voor een keurig schoon draagbaar toilet voor in de caravan. Soms is het een heel eind naar de wc, soms is het donker, soms regent het, soms moetje heel erg nodig en ontzettend snel, en voor al die gevallen - of een combinatie daarvan - is zo'n ding reuze handig. We hebben 'm dus maar gekocht, via www.marktplaats.nl  zoals de ontwikkelden onder u al vermoedden.

De reden waarom we dit caravan-toiletje moesten kopen, was overigens dat ons vorige exemplaar total loss was geraakt. Ik heb dat er maar niet bij verteld, want allicht gaat men zich daarbij allerlei voorstellingen maken: hoezo, een crash? Een wc total loss, wat is er met die wc gebeurd, waar zaten de remstrepen, wat hebben jullie gedaan, en wat gebeurde er toen? En kon dat echt niet gerepareerd worden? Het antwoord is uiteraard heel simpel: de auto plus de caravan raakten in een total loss crash, en de wc overleefde dat ook niet.

Komen we in de Bijbel een woord voor wc tegen? Jazeker. In de woestijn moesten de IsraŽlieten 'een schepje hebben om hun ontlasting mee te begraven. Koning Saul trok zich achter in een spelonk terug om 'zijn voeten te dekken', ongetwijfeld een eufemisme voor iets dat je niet hardop wilt omschrijven; hij ging, zegt men tegenwoordig wel eens, 'waar de koning te voet gaat'. De dienaren van de dikke koning Eglon van Moab zagen dat het knopje op 'rood' stond van het koele bovenvertrek: de grendel was toegesloten en zij meenden dat hij zich daar had afgezonderd en zwaar onder druk stond, want daar konden ze zich wel iets bij voorstellen. Maar Ehud, de richter van IsraŽl, had hem een zwaard in z'n buik geduwd 'zodat het vet zich rondom het lemmet sloot' en was er
natuurlijk daarna gauw vandoor gegaan. Bašl werd bespot door Elia: hij heeft zich zeker afgezonderd, natuurlijk luistert-ie niet naar jullie gebed, hij is even naar de wc! En in liet Nieuwe Testament lezen we over 'het geheime
gemak, dat in de Telos-vertaling gewoon is weergegeven met: het toilet.

En nu even heel serieus: een van ons vroeg in de redactievergadering of iemand zich ooit had ingedacht dat de Heer Jezus naar de wc ging. Is dat oneerbiedig? Nee, Hij was een mens zoals wij, in alle opzichten, met uitzondering van de zonde, en - je ingewanden te ontlasten is geen zonde. Wie schrikt van deze oneerbiedige gedachte, heeft waarschijnlijk nog nooit eerbiedig over Hem nagedacht: dat Hij niet in schijn, maar ťcht mens was. Zo wordt dit stukje toch nog heel serieus.

Huppelen | Pasen | Vergadering | WC

De Leermap-index


 

www.vergadering.nu