www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
5 augustus 2009 - www.sstreuper.nl             [ Meer nieuws over de EO-beslissing - zie onder ]

Kleine theologie van het huilen

Door Simon Streuper


Bedankt Henk, voor je Kleine theologie van het lachen. Het inspireert mij voor ‘Kleine theologie van het huilen’. Maar eerst een bemoediging voor directie en programmamakers van de EO: Richt je oog op Hem die zoveel tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen opdat jullie niet moe worden!!!


Dat zondaren je op de hak nemen hoort bij het normale christen-leven. Dat mensen die van zichzelf vertrouwen verloste zondaren te zijn, daar dikwijls haantje de voorste mee zijn, is pijnlijk en beschamend. Veel Godsmannen hebben het ervaren, om enkelen te noemen, Spurgeon, Moody, Graham en in onze tijd Rick Warren en Willem Ouweneel. Ze werden – en worden – allemaal aan de schandpaal genageld door hun eigen ‘broers en zussen’. Niets nieuws onder de zon dus!


Huilen
Maar nu iets over huilen: Bij mij hangt de vlag halfstok! Paulus heeft ons nog zo op het hart gebonden dat wij ervoor moeten oppassen dat Satan ons niet gebruikt; (hij meende) zijn plannen kennen we maar al te goed. Nee dus, kennelijk snappen velen er helemaal niets van. Wat zal die booswicht deze week met zijn trawanten schik hebben in zijn overwinning. Het raakt me diep, ik ben boos en onthutst, van binnen huilt het./>Onszelf kennen

Feilloos wist het journaille, toen ze op de hoogte kwam van EO’s programma ‘Loopt een man op het water’, waar de christenen wonen die hier grote moeite mee zouden hebben. In ‘no time’ stonden ze bij hen, die waarschijnlijk nog niet eens goed op de hoogte met die plannen waren, voor de deur, stelden hun suggestieve vragen en kregen de antwoorden die zij graag wilden horen. Uiteraard (!) zij kennen hun pappenheimers, wij onszelf kennelijk niet. De theologie van het lachen sluit naadloos aan bij die van het huilen. 


Echte tranen

Er loopt een Man op de helling van de Olijfberg. Er staan tranen, échte tranen, in Zijn ogen. Hij heeft een missie die Hem niet met rust laat; die Hem voortdrijft en dringt. Maar Hij stuit op een muur van onbegrip en wantrouwen. Hij vergelijkt Zichzelf met een kakelende kip (nota bene) die in grote angst zit vanwege haar in nood verkerende kroost. Hij wil Jeruzalem de vrede aanbieden maar zij lachen Hem in zijn gezicht uit omdat ze zelf niet weten wat tot hun vrede dient. Hij wordt er innerlijk door verscheurd… hoe kan Hij hen bereiken? Dat lijkt onmogelijk. Daarom huilt Hij.


Deze ontvangt zondaars en eet met hen

De mensen daar steken hun kritiek niet onder stoelen of banken: ‘Deze ontvangt zondaars en eet met hen!’ zo klinken hun schampere opmerkingen. En gelijk hebben ze! Dat deed Hij echt. Eten en drinken met zondaren! om hen Zijn vrede aan te bieden. En gelukkig maar, hun kritiek is hemels koren op onze molen! Als het anders was geweest waren wij beklagenswaardig geweest, net als Jeruzalem waar geen steen op de andere bleef staan. 


De opdracht

Met die opdracht, ‘te eten en te drinken met zondaren’, heeft Jezus zijn discipelen de wereld in gezonden. Maar het lijkt erop dat er christenen zijn die de rol van de op Jezus morrende farizeeën en schriftgeleerden hebben overgenomen. Zij zullen hen die die opdracht serieus ter hand nemen, zoveel mogelijk dwarsbomen. Zij nemen uitsluitend zichzelf serieus en achten het onmogelijk dat God ook nog andere mensen, middelen en wegen heeft, dan die zij voorstaan.


Nederland 3

Ik schaam mij. Het is werkelijk om te huilen. Mijn vlag hangt halfstok. Dit is een trieste dag. Een dag waarop is bewezen dat we geen haar beter zijn dan Israël dat zijn profeten doodt, en stenigt die tot haar gezonden zijn. Weten wijzelf wel wat tot de vrede dient van ons christenen en van hen die dagelijks voor de buis van Nederland drie in slaap worden gesust?


Bron:  www.sstreuper.nl (Niet in het ND geplaatst: Loopt een man over het water - deel 1)

    (Loopt een man over het water - deel 2...


Tot nu toe heeft het ND het verzoek tot plaatsing van dit artikel niet gehonoreerd.

Vaker zwijgen
6-8-2009 - Het ND plaatste wel de nieuwste dwaasheid: "Christenen moeten vaker zwijgen"
 (
www.nd.nl...kerk-en-omroep-moeten-vaker-zwijgen ).
Want... als iemand zegt atheíst te zijn, breng hem dan niet het evangelie. Alleen al uit zelfrespect. Aldus de mening van Ad van der Dussen in het ND van 6 aug. 2009. 
Ook demonsteert Van der Dussen zijn onkunde door te stellen dat EO en Boomsma het niet eens zouden zijn over de inhoud van het programma.

ND-commentaar
1-8-2009 - Het ND zelf gaf in haar commentaar al eerder aan dat ze liever meehuilt met de wolven in het bos (
www.nd.nl...eo ). Peter Bergwerff veronderstelt zelfs dat de relatie van de EO met God niet goed zou zijn. En tevens zou de EO in het programma slechts een vriendelijke dialoog willen aangaan en geen confrontatie. Beide onzin natuurlijk.

RD-artikel - nog meer stilte
8-8-2009 - Opnieuw zo'n artikel dat we als christenen vooral maar stil moeten zijn: "De vroege kerk groeide in stilte" - een grotere misvatting kun je toch bijna niet maken! www.refdag.nl
 
[Harry Sleijster]


Meer over:  Voor wie zendt de EO uit?

13-8-2009 RD: ...de splinter bij de EO... | Zondag

8-8-2009 ND: Peter Scheele: Alles uit de kast halen!
    ...Iedereen die aan de eigen identiteit vasthoudt zonder dat er aansluiting met de buitenwereld is, moet een schop onder zijn achterste krijgen...

8-8-2009
ND: Boomsma: Enorme kans laten liggen
   ...Boomsma is het niet eens met christenen die vinden dat je het verhaal van Jezus niet in handen van ongelovige cabaretiers mag geven. ,,Alsof veel broeders en zusters geen enkel vertrouwen hebben in de kracht van Zijn naam. In een situatie als dit is zelfkritiek en reflectie belangrijk voor mij, maar vooralsnog kan ik de overtuiging niet loslaten dat dit programma zinvol is.''.... Boomsma begrijpt de beslissing van zijn omroep, maar had toch op meer moed gehoopt... Lees verder...

8 -8-2009
ND: Open brief van christen-cabaretiers

6-8-2009
GG: Een brief uit de hel

5-8-2009
Henk Medema: Loopt een omroep...
   ...Komt er een programmamaker, loopt (weliswaar niet over het water, maar) over dun ijs en waagt het al die mensen [van Nederland 3] uit te dagen: mag ik eens een praatje met jullie maken? Je mag om ons lachen. Je mag zelfs lachen om wat wij geloven. Maar wat denk je van een heerlijk ontspannen, en tóch serieus gesprek? ...als iemand zo’n prachtig waagstuk aankondigt, en dan bij voorbaat al wordt afgeschoten – dat is letterlijk eeuwig zonde... Lees verder...

5-8-2009 ND: Jezus is de weg

5-8-2009
Simon Streuper: De EO en de theologie van het huilen

4-8-2009 ND: Henk Medema - Theologie van het lachen

4-8-2009 FrD: Voor wie zendt de EO uit?...

3-8-2009 N.B.: Dit is dus het behoudende christendom: EO, ga niet proberen te        evangeliseren in de wereld. Houd het maar bij zoete programma's voor de 'gelovigen' [HS].

3-8-2009 ND: Katterig gevoel na afblazen

3-8-2009 ND: EO-programma helaas afgeblazen - "Mensen dachten dat er alleen maar grappen over God zouden worden gemaakt, terwijl de EO streefde naar een open gesprek over God..."

3-8-2009 EO bewogen met ongelovige omgeving

31-7-2009 ND: De EO doet het goed (pdf) Lees ook Henk Medema's: De theologie van het lachen...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu