www.vergadering.nu/mannendagenVergaderingen weergeven op een grotere kaart | Bijbellezingen

ALLE MANNENDAGEN  NÚ:
[ Laatst bijgewerkt: 17-1-2024 ]
feb/maart Goeree-Overflakkee/Ouddorp
oktober Delfgauw
november Lopikerwaard/Oudewater
november Goes (Zeeuwse mannendag)
november Ambt Delden (Mannenconferentie ManArise)
   
   
       VROUWENDAGEN:
oktober Delft (vrouwenevent)
september Vlissingen (vrouwenconferentie)

www.vergadering.nu/mannendagen

Van enkele mannendagen zijn cd's te krijgen > klik hier...
of te bestellen op de Mannendagen zelf.

Mannendag-verslagen:

Assen - 3 december 2009
Een lange reis maken op het TT-circuit
met Jos Douma en Orlando Bottenbley

Op het TT-circuit in Assen, bekend van het jaarlijkse motorrace-evenement in juni, staat de TT Hall. Deze stoere, zwarte doos van 20.000 vierkante meter was eind oktober pleisterplaats voor zo’n 700 mannen. Bijna 25 jaar na de eerste mannendag, in 1986, staan er ieder jaar rond de dertig dagen en conferenties op de kalender.
De mannen die de Mannendag Assen 2009 bijwonen, ogen gemotiveerd. Goedgehumeurd schudden ze de hand van hun onbekende buurman en staan ze op van hun klapstoelen om te zingen. Roze licht beschijnt het podium. Meterslange zwarte gordijnen omsluiten de schemerige ruimte en onttrekken de rest van de evenementenhal aan het zicht.....
Lees het hele artikel...


Wezep - 2 februari 2009
'Mannen begrijpen elkaar tenminste'

WEZEP - Voor ruim vierhonderd mannen stond zaterdag in het teken van de Heilige Geest.

De speciale Mannendag werd voor de vijftiende keer in kerkgebouw Noorderlicht in Wezep gehouden.
De sprekers Willem Ouweneel en Steve van Deventer proberen de mannen nieuwe geloofsbagage mee te geven. 'Leven door de Geest' staat centraal. En dat thema is voor veel christenen een moeilijk onderwerp. 

Wim Broekhuizen is voor de eerste keer op de Mannendag en is blij met de keuze voor dit thema. "We krijgen de kracht van de Heilige Geest om dingen in het dagelijks leven te doen. Die kracht hebben we in ons, maar daar moeten we ons eigenlijk meer bewust van zijn. Als God dingen met je voor heeft, mogen we er in geloven dat de Geest ons hierin helpt. Best moeilijk, maar dat is echt leven door de Geest."
Volgens Jos Gorissen, bestuurslid van Stichting Veluwse Mannendagen, hebben christenen zo'n dag als deze nodig om te groeien in geloof......
Lees het hele artikel...


Wezep - 28 januari 2008
Mannenstem laat Noorderlicht trillen

WEZEP - Het hele kerkgebouw Noorderlicht in Wezep dreunt als pakweg 500 mannen een gezang aanheffen.

Geen hoge vrouwenstemmen ondersteunen het sonore, maar toch wel prettige geluid dat natrilt tot in je buik. 
In een koffiekamertje naast de kerkzaal zit Wessel Berghuis zachtjes mee te neuriën terwijl hij bedachtzaam door de koffie roert. "Mooi hè", zegt de voorzitter van het organisatiecomité van de inmiddels 26ste Mannendag, afgelopen zaterdag in Wezep. "Het is een van de vele speciale elementen van zo'n dag. Het blijft toch anders dan wanneer je mannen en vrouwen bij elkaar zet."
De Mannendagen zijn van oorsprong een reactie op de specifieke kerkelijke vrouwendagen die her en der gehouden werden. Inmiddels is het evenement niet meer weg te denken. Inclusief komende zaterdag komen er in Wezep een kleine duizend mannen van meest uiteenlopende protestants christelijke pluimage bijeen om te praten en na te denken over de fundamenten van hun geloof.
Volgens Berghuis is die diversiteit juist de sleutel van het succes.....
Lees het hele artikel...


Wezep - 29 januari 2007
Echte mannen niet gevonden in Wezep

WEZEP - ‘Prijst de Heer met blijde galmen’, wordt zaterdagochtend even na half tien uit vijfhonderd volle borsten gezongen in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Wezep. Het is de vocale opening van de dertiende Veluwse Mannendag die in tegenstelling tot de landelijke trend steeds meer mannen blijkt aan te trekken. ...
Lees het hele artikel...


Wezep - 6 januari 2007
Op zoek naar jonge ’echte mannen’

WEZEP - En er blijkt nog iets te zijn veranderd ten opzichte van vroeger. ‘Deze dagen blijken vooral populair bij oudere mannen. Zij zijn nog steeds van harte welkom, maar het lijkt ons ook goed te proberen de gemiddelde leeftijd van de bezoekers wat te laten dalen. We gaan dus proberen meer jongere mannen te trekken,’ zegt voorzitter Wessel Berghuis van de organiserende stichting.
Hij benadrukt dat er om die reden ook twee relatief jonge sprekers zijn uitgenodigd; e 29-jarige pastor gemeenteontwikkeling Henk Stoorvogel en de 35-jarige dominee Gert Hutten houden op beide dagen een toespraak over het thema van deze keer: ‘Gezocht: echte mannen’. 
Niet veranderd is het stramien om twee keer een identiek programma aan te bieden, zodat belangstellenden zich op kunnen geven voor de datum die hen het beste schikt. 
Daarnaast richten de organisatoren zich opnieuw op mannen die vanuit een christelijke levensvisie over hun eigen doen en laten willen nadenken.....
Lees het hele artikel...   |   Programma...


Friesch Dagblad - 10 april 2006 - www.frieschdagblad.nl

Willem Ouweneel op interkerkelijke mannendag in Zwaagwesteinde 
‘Kind in de man moet sterven’ 
Zwaagwesteinde - Christenmannen moeten hun kinderachtige gedrag afleggen. Ruzies binnen kerkelijke gemeenten ontstaan vaak door infantiel gedrag van mannelijke leden. God wil juist volgroeide zonen om trots op te zijn. Dat betoogde prof. dr. Willem Ouweneel zaterdag tijdens een interkerkelijke mannendag in de Filadelfia Gemeente in Zwaagwesteinde. Zo’n honderd mannen kwamen er bijeen rond het thema ‘De man als zoon van God’. 
Lees verder...


Nederlands Dagblad - 26 januari 2005
'Die mannen zingen als nachtegalen'

door onze redacteur Aldwin Geluk

BARNEVELD - Rond de vijfhonderd christelijke mannen komen vandaag [29-1-2005] in Wezep bij elkaar om na te denken over hun geloof en hun man zijn. Volgens betrokkenen vertoont de mannenbeweging de laatste jaren nieuw elan.

Een recordaantal van drieduizend mannen uit heel Nederland, dat in Barneveld nadacht na over het geloof en zong dat het een lieve lust was: dat was in september 1999 het onbetwiste hoogtepunt van de nationale christelijke mannenbeweging. ,,Wij mannen moeten elkaar opscherpen, zodat wij ons geloof laten doorwerken in ons huwelijk, in ons gezin, in onze kerk en in onze maatschappij'', sprak legerpredikant Dick Langhenkel toen enthousiast. Zes jaar later is de nationale stichting Mannen in Beweging een zachte dood gestorven, maar zijn de retoriek en het enthousiasme nog springlevend.
Wanneer het precies begint, daarover zijn de meningen verdeeld. Begin jaren tachtig - zoveel is duidelijk - krijgen EO'er Henk Binnendijk en legerpredikant Dick Langhenkel het idee om in het christelijke conferentieoord De Burght in Zeeland conferenties speciaal voor mannen te gaan organiseren.
'Vrouw Zijn'-vrouwenochtenden zijn er dan al enige jaren. ,,Zoals wel vaker het geval is, gingen de vrouwen ons voorop'', zegt de inmiddels gepensioneerde Henk Binnendijk, terugkijkend. ,,Zij ervoeren hoe goed hun vrouwenochtenden waren, en zeiden: dit zouden onze mannen ook eens moeten doen.''/>


Binnendijk is aanvankelijk sceptisch. Bij mannendagen denkt hij aan de stoffige mannenbondsdagen van vroeger, die hij ,,duf en saai'' vond. Toch besluiten Langhenkel en hij het te proberen, en organiseren zij enkele mannenconferenties in De Burght.
Tot hun eigen verbazing worden die een groot succes. ,,Dit was anders. Dit was nieuw. Dit was heerlijk'', zegt Binnendijk. ,,Hier zat je met mannen uit allerlei kerken, en hield je niet zomaar bijbelstudies, maar werden er heel praktische vragen gesteld. Wat is jouw relatie met God? Hoe sta je als man in je huwelijk? Wat voor vader ben je? Wat voor rol speel jij als man in de wereld?''

Binnendijk komt er in die jaren achter dat je ,,als mannen onder elkaar'' veel meer tegen elkaar kunt zeggen dan als ook de vrouwen erbij zijn. ,,Aanvankelijk was ik bang dat het een chaos zou worden als je allemaal hanen bij elkaar in een hok zou zetten, zonder kippen erbij, maar dat viel alles mee. Die mannen zongen als nachtegalen en dachten op een voor hen nieuwe manier na over hun geloof.''
Het grote verschil tussen deze nieuwe mannenbijeenkomsten en de al bestaande kerkelijke mannenverenigingen is volgens Binnendijk het interkerkelijke karakater en de praktische insteek ervan.

Tegenvaller

De eerste tegenvaller voor de mannenbeweging doet zich voor als De Burght in 1992 failliet gaat en daarmee de vaste standplaats voor de conferenties verdwijnt. Hier en daar in den lande ontstaan lokaal en regionaal echter nieuwe initiatieven. Onder meer op Urk, in Veenendaal en op de Veluwe worden met enige regelmaat mannenontbijten, -ochtenden en -dagen gehouden.
Een nieuwe stichting, Burght Netwerk, zet bovendien het oude gedachtegoed voort door regelmatig op conferentiecentrum De Bron in Dalfsen landelijke mannenconferenties te organiseren.
De activiteiten zijn in de regel interkerkelijk. Zij bestaan, behalve uit het uit volle borst zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen, uit praktische bijbelstudies, workshops en groepsgesprekken. Nogal wat mannendagen gaan over relaties, gezinsleven, omgaan met seksualiteit en het vaderschap. Dat alles natuurlijk vanuit een christelijk perspectief.

Henk Medema, al lange tijd betrokken bij mannendagen, herinnert zich ,,uit die begintijd'' dat regelmatig dezelfde onderwerpen de revue passeerden. ,,Het was vaak een beetje een geruststellend sfeertje. In een besloten omgeving kregen de mannen een beetje op hun donder dat ze beter voor hun vrouw moesten zorgen. En aan het einde van de dag stond er bij de deur een bloemenkraampje, zodat ze allemaal thuis hun echtgenotes met een bosje bloemen konden verrassen.''
Hoe volwassener de mannenbeweging wordt, hoe hoger het opleidingsniveau van de gemiddelde bezoeker en hoe hoger ook het inhoudelijke niveau van de bijeenkomsten, oordeelt Medema achteraf. ,,Mensen als Ouweneel gingen toch echt wel de diepte in.''

Prof. dr. Willem Ouweneel heeft zelf niet het idee dat de mannenbeweging in de begintijd eenzijdig was. ,,Het ging veel verder dan alleen die typische mannendingen. De lezingen gingen ook toen al over alle terreinen van het christelijk leven.''
Hij bespeurt in die tijd wel andere problemen. ,,Er ontstond een wildgroei van initiatieven. In steeds meer plaatsen en regio's werden nieuwe comité's opgericht, die ook mannenactiviteiten gingen organiseren. Onbedoeld beconcurreerden sommige plaatsen en regio's elkaar.''

Platform

Henk Medema en enkele andere leiders van de mannenbeweging besluiten eind jaren negentig, in samenwerking met Burght Netwerk, tot de oprichting van het platform Mannen in Beweging, dat structuur moet aanbrengen in de wildgroei van plaatselijke en regionale initiatieven. Zij krijgen ook 'visie' voor het organiseren van grootscheepse, nationale mannendagen, waarvan de eerste in 1999 plaatsvindt. Medema geeft enkele boeken uit over de mannenbeweging en even is er veel aandacht van christelijke en seculiere media voor de activiteiten van Mannen in Beweging.
De plannen voor een landelijk mannennetwerk blijken echter wel erg hoog gegrepen. Na enkele nationale mannendagen, waar duizenden bezoekers op afkomen, wordt het stil. Als in 2002 Burght Netwerk failliet gaat, en daarmee de infrastructuur van Mannen in Beweging verdwijnt, lijkt ook het einde voor de landelijke mannenbeweging nabij.

,,Het is inderdaad stil geworden rond Mannen in Beweging'', erkent Henk Binnendijk nu. ,,Ik moet erkennen dat onze poging het mannenwerk landelijk te coördineren, mislukt is. We hebben het moeten opgeven. Het bestuur vergadert nog wel zo af en toe, maar heel veel leven zit er niet meer in.''
Dat betekent overigens niet dat de mannenbeweging niet meer bestaat, voegt hij daar haastig aan toe. ,,Er zijn in het land vijftien tot twintig locaties waar mannen nog steeds regelmatig samenkomen. In bijvoorbeeld Giessenburg, Rijnsburg, Urk en op de Veluwe is er nog steeds veel belangstelling voor mannenactiviteiten'', zegt de evangelist, die nog regelmatig voor mannen spreekt.

Binnendijk heeft dus niet het idee dat de belangstelling voor de mannendagen terugloopt, Ouweneel wel. ,,Het nieuwtje is er voor veel mannen een beetje af, lijkt het wel. Er zijn inderdaad plaatsen die nog erg goed lopen, maar in bijvoorbeeld Noordwijkerhout loopt het juist terug.''

Henk Medema, nog steeds officieel voorzitter van Mannen in Beweging, wil van een terugloop niet weten. Volgens hem is er juist sprake van nieuw elan. ,,Het publiek dat de mannendagen bezocht was de afgelopen jaren wat aan het vergrijzen, maar de laatste tijd komen er steeds meer jongere mannen, van in de dertig en veertig bij'', vertelt hij.
Nu Mannen in Beweging geen landelijke activiteiten meer organiseert, wil Medema alleen nog plaatselijke en regionale activiteiten ,,faciliteren en ondersteunen''. Dat onder meer via de vernieuwde website, die als ,,spil'' van Mannen in Beweging moet gaan fungeren.

Veluwse Mannendagen  www.veluwsemannendagen.nl

De Veluwse Mannendagen zijn een goed voorbeeld van regionale activiteiten die wél goed functioneren. De eerste keer dat er zo'n Veluwse Mannendag werd georganiseerd, elf jaar geleden, puilde het zalencentrum in Wezep uit van de mannen. Vandaar dat het er sindsdien twee zijn, om de drukte te spreiden.

Vandaag vindt de eerste van dit jaar plaats, volgende week de tweede. Organisator Frans Welmers vertelt dat, na opkomstcijfers van duizend, elfhonderd mannen tijdens de eerste jaren, de belangstelling geleidelijk terugliep, totdat een paar jaar geleden met zevenhonderd bezoekers een dieptepunt werd bereikt. ,,Ik weet ook niet hoe het komt, maar sindsdien trekt het weer aan. Vorig jaar waren er negenhonderd bezoekers.''

De interkerkelijke bijeenkomsten in Wezep zijn volgens Welmers ,,vruchtbaar en zegenrijk''. Hoe dat komt? ,,Wij proberen de thema's van de mannendagen zoveel mogelijk op het manzijn te betrekken. Dit jaar is het thema bijvoorbeeld 'Sprekend z'n Vader'.''

Henk Binnendijk wijt het 'succes' van de mannenbeweging aan het feit dat het geloof er op een andere manier gepresenteerd wordt dan in veel kerken. ,,Het publiek is anders, de sfeer is anders, de boodschap wordt met andere woorden gebracht, en - heel belangrijk - de mannendagen worden omringd door gebed.''

Binnendijk vindt dit soort bijeenkomsten zo belangrijk omdat hij zelf buiten de kerk tot geloof is gekomen. Regelmatig maakt hij mee dat mannen die soms al hun leven lang in de kerk komen op een mannendag ,,pas écht de Heer leren kennen'', zoals hij het noemt. ,,Telkens als ik daar spreek, weet ik dat God daar tegenwoordig is. Er is er maar één die het kan doen, en dat is Hij.''

[ Nederlands Dagblad - 26 januari 2005 - www.nd.nl ]


Boekrecensies:
Henk Medema - De mannen
Otto de Bruijne, Henk Medema - Man!
Henk Medema - Mannen in beweging
Norm Wakefield & Jody Brolsma - Mannen zijn van Israël, vrouwen zijn van Moab

www.vergadering.nu

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu