Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Het is Gods wil dat je gezond bent - 4
Andrew Wommack

Deel 1. Genezing maakt deel uit van de verzoening van Christus
Deel 2. Hoe zit het met Paulus' doorn in het vlees?
Deel 3. Waarom geneest niet iedereen?
Deel 4. De wetten van geloof.

Oorspronkelijke titel: God Wants You Well
Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding:
Gezondheid is iets wat iedereen wil. Miljoenen dollars worden ieder jaar uitgegeven aan pogingen gezondheid te ontvangen of te herstellen. Het is een basisbehoefte van de mensheid. Iedereen die van ziekte houdt of geniet is geestelijk niet in orde. Maar toch probeert religie ons wijs te maken dat het Gods wil is als wij ziek zijn. Ze probeert ons zelfs wijs te maken dat ziekte een zegening is. Dat is gewoon niet waar. God wil dat jij gezond bent.

Deel 4: De wetten van geloof 

Dit is onze vierde en laatste tape in ons vierdelige album getiteld: ‘Het is Gods wil dat je gezond bent.’ We hebben het feit al behandeld dat genezing een deel is van de verzoening van Christus. Dat betekent dat het geen extraatje is. Er is al in voorzien en voor betaald en de Heer zal ons net zomin genezing onthouden als Hij ons de vergeving van zonden niet zou willen geven. Onze zonden zijn vergeven en onze lichamen zijn genezen door de éne verzoening van de Heer Jezus Christus. 

Je moet de instelling krijgen dat genezing al is voorzien en er net zo hard voor vechten als dat je strijdt om de zonde te weerstaan. Als we dat zouden doen, zouden we een merkbaar verschil zien in het aantal mensen dat genezing ontvangt. Maar de waarheid is, dat heel veel mensen passief zijn op het gebied van genezing. Zij bidden gebeden als: ‘Heer, als het Uw wil is, genees me dan.’ En dat is helemaal onjuist, omdat de Bijbel in 3 Johannes:2 leert: ‘Geliefde, ik bid, dat het u in alles wčl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wčl gaat.’ En dat woord ‘bid’ betekent dat het Gods wil is. Gods wil is dat wij gezond zijn. En als Zijn Woord Zijn wil heeft geopenbaard, is er geen reden dat wij zouden bidden: ‘Indien het Uw wil is.’ Het is meer een kwestie van dat wij het ons eigen moeten maken en er actief voor gaan, en vechten om te ontvangen wat God ons heeft gegeven. 

We hebben het ook gehad over de doorn in het vlees van Paulus, in onze 2e tape die ging over traditionele uitleggingen dat dit erover ging dat Paulus ziek was en dat God weigerde hem te genezen. En ik meen dat ik vanuit de Schrift heb aangetoond dat dit niet waar is. Paulus was geen uitzondering en het betekent dus helemaal niet dat sommige mensen een ziekte hebben ontvangen om hen tot zegening te zijn.
We hebben ook aangetoond vanuit Deuteronomium 28 dat ziekte een vloek is en niet een zegening. Deuteronomium somt de zegeningen en de vloeken op vanuit de wet. Het is als een schoolbord en je maakt een lijstje: zegeningen links boven, en vloeken rechtsboven, en de verzen 1-14 zijn de zegeningen en 15-68 zijn de vloeken. Ziekte staat onder het rijtje vloeken. En als religie dan gaat beweren dat ziekte eigenlijk een zegen van God is, is dat een verdraaiing van wat Gods Woord zegt. Jazeker, de Heer trof diverse mensen met ziekte onder het oude verbond. Maar er is een verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar het was altijd een vloek en nooit een zegening. En Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, Galaten 3:13 . 

Op onze derde tape hebben we erover gesproken waarom niet iedereen geneest. We hebben daar verschillende dingen over verteld. Dat er drie hoofdoorzaken zijn waarom mensen ziek worden en dat de redenen waarom we niet zijn genezen in principe onder 3 soorten ongeloof vallen. En ik heb de verbijsterende uitspraak gedaan, in ieder geval was het ooit een totale openbaring voor mij, dat ongeloof een tegengewicht is, of anders gezegd, een tegenovergestelde kracht aan geloof. De meeste mensen proberen geloof op te bouwen en te versterken, maar doen niets aan het ongeloof dat ze hebben, omdat ze niet begrijpen dat het tegenwerkende krachten zijn. En in plaats van dat we geloof moeten proberen op te bouwen, hebben we, zoals Jezus zei in Matteüs 17:20, maar een mosterdzaadje hoeveelheid geloof nodig. Dat is al genoeg om wát dan ook te doen, zelfs een berg in de zee te storten. Het is genoeg om de doden op te wekken.

We hebben niet echt een ‘geloofprobleem’. In werkelijkheid hebben we een ‘ongeloofprobleem’. Het is ongeloof. Wij stellen ons gewoon bloot aan gedachten en mentaliteiten, gevoelens en emoties die strijden tegen ons geloof. En om een echt sterke gelovige te zijn, moeten we in feite de hoeveelheid ongeloof in ons leven verminderen door onze focus weg te nemen van de wereld. Weg van alles wat Gods Woord tegenspreekt. Vooral op het gebied van genezing. Daar moeten we stoppen met naar alle negatieve verklaringen te luisteren. We moeten over al die zaken leren en ons concentreren op Gods Woord. Als we dát doen, als het enige waar we aan denken geestelijk gezind is, is het enige dat we krijgen: leven en vrede (Romeinen 8:6 ). 

Wat ik op deze tape wil doen, is een denkbeeld proberen over te brengen, waarvan ik denk dat het essentieel is om in goddelijke gezondheid te wandelen. Ik heb al helemaal in het begin gezegd, dat er echt véél en véél meer over genezing is te zeggen. Ik heb al naar verschillende andere series verwezen. Ik heb bijvoorbeeld een serie met de titel: ‘Je hebt het al’. Die gaat heel veel over genezing. Eigenlijk gaat die over alle aspecten van het leven, en ik gebruik daar veel voorbeelden en toepassingen op het gebied van genezing die essentieel zijn voor je instelling. 

Er zijn veel dingen die ik naar voren zou kunnen brengen. Maar in deze laatste tape wil ik de gedachtegang behandelen dat je moet begrijpen dat geloof volgens wetten functioneert. Je kunt ook zeggen dat het Koninkrijk van God volgens wetten functioneert. Sommige mensen begrijpen misschien niet precies wat ik hier zeg. Maar het woord wet betekent dat het iets is dat consequent is. Het gaat altijd op dezelfde manier. Het verandert nooit. Alles wat niet aan dat criterium voldoet is geen wet, maar een fenomeen. 
Neem bijvoorbeeld de zwaartekracht. Zwaartekracht is een wet. We noemen het de wet van de zwaartekracht. Wij noemen dat zo omdat het consequent is. Het werkt altijd zo. Het is altijd hetzelfde, en het is universeel. Als zwaartekracht alleen maar in de Verenigde Staten zou werken, en in Europa, of Afrika of Azië zou geen zwaartekracht bestaan, maar gewichtloosheid, dan zou het geen wet zijn maar een fenomeen. Ook als het maar op bepaalde tijden of momenten zou optreden, en er zou soms zwaartekracht zijn, maar op andere momenten gewichtloosheid, zouden we het een fenomeen noemen. Maar als het consequent is en universeel, dan betekent het dat het een wet is. De wet van de zwaartekracht en de wet van elektriciteit en dat soort dingen. Het zijn dingen die God heeft geschapen. God heeft dit wereldsysteem geschapen en God heeft bepaalde wetten geschapen. In het natuurlijke gebied bestaan er wetten. Er is de wet van de zwaartekracht, de wet van de electriciteit, er is de wet van behoud van energie. Ik herinner me nog van school dat als een voorwerp in beweging is, het de neiging heeft in beweging te blijven. Er is energie opgebouwd en er is tijd nodig om die af te remmen. Bij een auto moet je bijvoorbeeld remmen, en afhankelijk van de massa en de snelheid heeft het een bepaalde tijd nodig om tot stilstand te komen. Omdat er de wet van behoud van energie is. 
Het werkt ook tegen je. Als je stilstaat werkt de wet van behoud van energie tegen je en is er tijd nodig en brandstof om de auto in beweging te krijgen. Als hij eenmaal in beweging is, kun je hem laten rollen. 

Er bestaan dus allerlei verschillende wetten die hun uitwerking hebben. God heeft die wetten geschapen en Hij schendt die wetten niet zomaar. En van wat ik hier zeg bestaat een direct toepassing op genezing. Want een van de dingen waar ik voortdurend op in moet gaan als ik met mensen spreek, is dat zij geestelijke dingen helemaal niet beschouwen als onderworpen aan wetten. Zij zien het Koninkrijk van God helemaal niet als door wetten beheerst. Zij denken werkelijk dat God maar álles kan doen wat Hij wil. Ik heb met veel mensen gesproken die, als er iemand in hun gezin sterft, onmiddellijk boos worden op God en zeggen: ‘Waarom heeft God deze persoon niet genezen? Als God het had gewild, had Hij hem kunnen genezen.’

Zij begrijpen helemaal niet dat er wetten zijn die het Koninkrijk van God besturen. Als iemand van een gebouw afstapt, is er een fysieke wet van de zwaartekracht in werking. God wil helemaal niemand doodmaken door de zwaartekracht. God heeft de zwaartekracht geschapen als een positieve kracht in ons leven. Ik zit nu in een stoel en ik hoef mezelf niet vast te snoeren of mezelf vast te houden. De stoel hoeft ook niet aan de vloer te worden vastgeschroefd, want de zwaartekracht bestaat. Wij maken er gebruik van en het is voor ons ten goede. Maar besef je dat diezelfde zwaartekracht je zal doden als je van een gebouw van tien verdiepingen afstapt? Heeft God dus de zwaartekracht geschapen om ons te doden? Nee, Hij heeft het geschapen om ons te laten leven. De hele wereld functioneert omdat er zwaartekracht is. Het is dus een positief ding. Maar als iemand de wetten die God heeft geschapen schendt, en vanaf een hoog gebouw de lege ruimte instapt, zal dezelfde kracht die God ten goede heeft bedoeld, hem doden. 

Mensen zeggen: ’Maar als God het had gewild, had Hij dat kunnen voorkomen.’ Maar in de eerste plaats verandert God niet zomaar wetten. Dat is gewoon niet Zijn aard. Hij heeft deze dingen geschapen en toen Hij ze geschapen had, zei Hij: ‘Het is goed.’ Er was helemaal niets verkeerd aan de zwaartekracht, het probleem ligt bij mensen die deze wetten overtreden. En als God zomaar de wet van de zwaartekracht zou opheffen om één leven te redden, denk eens aan de ontelbare miljoenen andere levens die daardoor verloren zouden gaan. Ik denk aan mensen die in een auto aan het rijden zijn. Ze rekenen op de zwaartekracht om hen op de weg te houden, en opeens valt die weg, zodat God het leven kan redden van die ene persoon die van een gebouw valt. En miljoenen andere mensen sterven in auto-ongelukken en dergelijke. 

Zo werkt het dus niet. Wetten zijn constant. Ze veranderen niet. God overtreedt deze wetten niet. Dat is waar in het natuurlijk gebied, én, en dit is het punt dat ik hier op deze tape duidelijk wil maken, God overtreedt óók geestelijke wetten niet. En er zijn geestelijke wetten. Die zijn ons ten goede bedoeld. God heeft dingen gemaakt, zodat het niet zomaar een gril van Hem is wie wel geneest en wie niet. Er zijn gewoon wetten die genezing beheersen. Er zijn wetten die geloof beheersen. Er zijn oorzaken waarom dingen gebeuren op de manier waarop het gaat. En onze onwetendheid van deze wetten, of eigenlijk onze onwetendheid in de gedachte dat er wetten zíjn, is een grote belemmering. Zelfs onder mensen die begrijpen dat het Koninkrijk van God volgens wetten functioneert, is er onwetendheid over deze individuele wetten en dat verhindert dat wij genezing ontvangen. 

Hier is nog een natuurlijk voorbeeld. Elektriciteit bestaat al sinds God de aarde schiep. En er bestaat een magnetisch veld om de aarde. Er is elektriciteit in de lucht. Dat kun je vooral merken in een koud en droog klimaat. Als je over een tapijt loopt bouw je statische elektriciteit op en als je een deurklink aanraakt, krijg je een schok. Dat gebeurde al vanaf de eerste dag dat God de aarde schiep. Ik heb iemand eens horen zeggen dat een gemiddeld onweer genoeg energie bevat om de hele stad New York een jaar lang van stroom te voorzien. Zóveel elektriciteit zit er in een onweer. Mensen hebben dit bestudeerd. Elektriciteit bestaat al heel lang. Het is niet zo dat God pas honderd jaar geleden besloot om de mensen elektriciteit te geven. Elektriciteit bestond al vanaf het begin. Het is de onwetendheid van mensen over elektriciteit, die hen heeft verhinderd om elektriciteit te gebruiken op de manier zoals wij dat tegenwoordig doen. 

Het is niet zo dat God het achter heeft gehouden. Als mensen de wetten die elektriciteit beheersen hadden gekend en begrepen, hadden ze ook al tweeduizend jaar geleden elektriciteit kunnen hebben. In de tijd van Jezus hadden ze airconditioning kunnen hebben, en al die dingen die wij tegenwoordig hebben. De mogelijkheid is er altijd al geweest. Het is gewoon onze onwetendheid die ons heeft verhinderd dat te doen. 

Op dezelfde manier geloof ik dat er nu ook dingen zijn, waar mensen over dromen, sciencefiction, ruimtereizen en dat soort dingen. Ik geloof dat al die dingen mogelijk zijn. God houdt ze niet verborgen voor ons, het is onze onwetendheid van de wetten. Wij zijn nog bezig met ze te ontdekken. En er zullen nog enorme veranderingen plaatsvinden. Er zijn al enorme veranderingen gaande in telecommunicatie. Ik bedoel, tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon. Onlangs zat ik in een vliegtuig en zag dat iedereen die ik maar kon zien een mobiele telefoon had. Iedereen binnen mijn gezichtsveld had een mobiele telefoon in dit vliegtuig. Dat is een radicale omwenteling op het gebied van communicatie. Mensen hadden in principe tweeduizend jaar geleden al door mobiele telefoons kunnen communiceren. Het was niet God die het achter heeft gehouden, het was onze onwetendheid van de wetten. De mogelijkheid bestond al, maar wíj moesten gaan begrijpen. 

Een andere toepassing hiervan is, dat sommige mensen wellicht weten hoe ze elektriciteit moeten gebruiken, ze snappen dat ze een schakelaar kunnen omzetten en dat er dan licht komt, maar ze begrijpen elektriciteit niet echt. En er is altijd een natuurlijk angst voor dingen die je niet begrijpt. Elektriciteit kan dodelijk zijn. En mensen die het niet begrijpen zijn er angstig voor. En ik moet toegeven dat ik elektriciteit niet volledig begrijp. Als ik met elektra werk, en ik leg een lichtpunt aan, ik heb het niet over het vervangen van een lampje, maar echt bedrading aanleggen en iets aansluiten, dan ga ik naar de zekeringkast en schakel álle elektra in het hele huis uit. Ik weet dat dit niet per se noodzakelijk is, maar ik heb een keer maar één zekering uitgeschakeld, en het bleek een naastliggende zekering te zijn die verbonden was met de leiding waar ik aan werkte, en het sloeg mij plat op mijn rug. Ik begrijp niet genoeg van elektra om het zo te kunnen doen. 

Op een keer werkte ik aan een badkamer en was met al die leidingen en installaties bezig. We waren de ruimte volledig aan het renoveren en er kwam iemand binnen. En ik stond op het punt om alle zekeringen in het hele huis uit te zetten, maar hij zei: ‘Je hoeft geen enkele zekering uit te zetten.’ Hij werkte met draden onder spanning. We hadden net de wasbak verwijderd en er lag water op de vloer en hij stond met zijn voeten in het water en werkte met draden onder spanning en liep geen enkele schok op. Sommige mensen denken ‘dat kan niet’, maar als je weet wat je aan het doen bent, als je genoeg kennis en opleiding hebt, kun je dat soort dingen doen. Ik weet er niet genoeg van om zoiets te kunnen doen. En daarom is er een natuurlijke vrees. Het is een probleem dat iemand die het echt begrijpt niet heeft. 

En zo is het ook in de geestelijke wereld. Er zijn redenen waarom sommige mensen in staat zijn in de kracht van God te wandelen, en redenen waarom anderen dat niet doen. En Gods Woord is in feite het handboek, dat ons vertelt wat deze wetten zijn, hoe het Koninkrijk van God functioneert. 

Kijk eens naar dit vers: Romeinen 3:27. Dat gedeelte gaat over de strijd tussen genade, en wet en werken. Maar in dit vers wordt een principe vermeld. Romeinen 3:27 zegt: ‘Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof.’ Hier wordt precies de terminologie gebruikt waar we over hebben gesproken. Geloof wordt beheerst door een wet. En als iemand dus genezing nodig heeft, dan is het geen kwestie van maar een verzoek bij God indienen, en als God maar wil dat jij geneest, dan ben je genezen. Zo werkt het helemaal niet. Er zijn wetten die bepalen hóe genezing werkt. En het is in hoofdzaak ónze onwetendheid van Gods wetten over hoe Zijn koninkrijk werkt, die verhindert dat Zijn kracht werkt. 

En vanwege een gebrek aan deze manier van denken snappen de meeste mensen niet dat het Koninkrijk van God is gegrondvest op wetten die constant en consequent zijn, en die Hij niet schendt of verandert. En omdat mensen dit niet begrijpen, worden heel wat mensen boos op God als dan iemand sterft, of als een genezing niet manifesteert, en ze denken: ‘Als Hij had gewild, had Hij kunnen genezen.’ God heeft natuurlijk de macht, maar die macht opereert níet onafhankelijk van zijn wetten. Er zijn gewoon geestelijke wetten die bepalen hóe geloof werkt en hoe de kracht van God stroomt. En als wij daar onwetend van zijn, dan stoppen wíj de kracht van God en moeten wij het zonder stellen. Dat komt dan door ónze onwetendheid. 

Sommige mensen nemen hier aanstoot aan en zeggen: ‘Jij bekritiseert mij nu!’ Nou, ik bekritiseer je op dezelfde manier als bijvoorbeeld Leonardo Da Vinci. Hij wordt als een genie beschouwd. Hij vond dingen uit zoals bijvoorbeeld een helikopter. En mensen hebben met behulp van moderne technologie en lichtere materialen en elektrische motoren die hij niet had, zijn ontwerp voor een helikopter genomen en er een gebouwd op basis van zijn ontwerp. En het werkte. En als ik me niet vergis leefde Leonardo Da Vinci in de jaren 1500. Ik bedoel, heel lang geleden. Deze man was zijn tijd ver vooruit. Hij had ideeën, maar ze werkten niet omdat hij niet het juiste materiaal had en geen toegang had tot sommige dingen die wij wél hebben. 

Wat ik wil zeggen is dat Leonardo Da Vinci geen elektriciteit gebruikte. Hij kon geen gebruik maken van elektromotoren en dat soort dingen, en toch was hij een genie. Ik zeg dus dat hij onwetend was van die wetten. Maar zeg ik daarmee dat hij dom was? Of een andere veroordeling? Nee, de man was absoluut een genie, maar desondanks begreep hij nog steeds enkele van de dingen niet die wij nu wel begrijpen en als vanzelfsprekend beschouwen. En in die zin kan ik zeggen dat Leonardo Da Vinci onwetend was van die wetten, maar dat is geen kritiek. Want hij was zijn tijd vér vooruit. Hij was een genie. In de context van zijn tijd liep hij ver vooruit, maar desondanks was hij onwetend van bepaalde dingen. 

Ik lever daarom geen kritiek op jou, of op wie dan ook, als ik zeg dat wij onwetend zijn van de wetten van God. En ik zeg dat niet op een manier die op de een of andere wijze denigrerend is, maar ik zeg gewoon dat er dingen van God voor ons mogelijk zijn, die wij niet ontvangen omdat wij de wetten van het koninkrijk van God niet begrijpen. 

Laat me het bijbelgedeelte uit Markus 5 nemen, waar de bloedvloeiende vrouw naar Jezus ging voor genezing. Dit schriftgedeelte wil ik gebruiken om te laten zien wat sommige van die wetten zijn. Er zijn dus wetten van God, die ik heb ontdekt door het bestuderen van het Woord. En ik heb er wel heel wat ontdekt. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nog steeds heel veel zijn, wetten van God, wetten hoe Zijn koninkrijk werkt, die ik nog steeds niet begrijp. En dat is de reden dat de dingen nog niet beter voor mij functioneren. Ik weet het gewoon nog niet allemaal. Ik kan je waarschijnlijk wel honderd verschillende wetten vertellen, principes die bij genezing een rol spelen, maar er zijn andere die ik nog niet begrijp. En dat is de reden dat ik niet ieder individueel persoon zie genezen. 
Ik ben nog steeds bezig met te groeien en hieraan te werken. Ik geef dus niet een allesomvattende opsomming. In feite doen we het al geweldig als we in staat zijn vier of vijf van die wetten op deze tape te behandelen. Maar het principe staat hier in Markus hoofdstuk 5 vers 25: ‘En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, 26 en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, 27 had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. 28 Want zij zei: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. 29 En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. 30 En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zei: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? 31 En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? 32 En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had. 33 De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zei Hem de volle waarheid. 34 En Hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ 

Dit is echt een geweldig schriftgedeelte. Eén van de dingen waar ik op wil wijzen is dat dit aantoont dat het koninkrijk van God volgens wetten functioneert. Omdat de vrouw het kleed van Jezus aanraakte, voelde Hij dat er kracht van Hem uitging en dus zei Hij: ‘Wie heeft mijn kleding aangeraakt?’ En onmiddellijk begonnen zijn discipelen tegen hem te zeggen: ‘U ziet toch dat de hele menigte tegen u aandringt?’ Het woord opdringen betekent hier dat ze tegen Hem aandrukten, om Hem aan te raken. Met andere woorden, ze botsten niet toevallig tegen Hem aan, maar alle mensen probeerden Hem aan te raken omdat ze de kracht erkenden die in Hem aanwezig was. En dus raakten vele mensen Hem aan. En de discipelen zeiden: ‘U vraagt wie U heeft aangeraakt? Iederéén heeft U aangeraakt!’ Maar Jezus kon het verschil voelen. 

En dit is het punt dat ik duidelijk wil maken. Omdat Jezus zei: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ denken veel mensen dat dit bedrog is van de kant van Jezus, van God. Als Jezus God is, dan weet Hij gewoon alle dingen en wist Hij wie Hem aanraakte. En Hij zei dit alleen maar om de vrouw de gelegenheid te geven vrijwillig naar voren te komen. Ik geloof niet dat dit waar is. Dit is een concept dat veel mensen niet begrijpen, maar Jezus was God, dat geloof ik, Hij was voor de volle 100% God, maar het fysieke lichaam van Jezus was menselijk. Het was zondeloos menselijk, maar het was menselijk. Hij nam een menselijk lichaam aan. 

En er staat in Lukas 2:52: ‘En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.’ Dit is een denkbeeld dat de meeste mensen er niet op na houden. Maar Jezus moest opgroeien. Hij moest dingen leren. Ik geloof dat Hij in Zijn Geest alle dingen wist als God. Maar Hij verbleef in een fysiek lichaam. En Zijn fysieke lichaam moest dingen leren. Hij kwam niet al Hebreeuws sprekend uit de moederschoot. Hij begreep nog niets van wiskunde toen Hij net uit de moederschoot kwam. Hij wist nog niet hoe te spreken, te lopen, te eten en ‘hand-oog-coördinatie’ uit te voeren. Hij moest al die dingen op dezelfde manier leren als welk ander kind dan ook. Hij was niet zondig, maar Hij was menselijk en Hij moest groeien. Er waren dus beperkingen aan Zijn fysieke gedeelte. Zijn fysieke lichaam kon op één moment maar op één plek zijn. Zijn fysieke lichaam werd moe. 

Er staat in Jesaja 40 dat de Heer niet moe wordt, niet vermoeid raakt. Maar toch werd Jezus moe. Betekent dit dat Hij niet God was? Nee, in Zijn Geest was Hij God. Hij was de Godheid. Maar Zijn fysieke lichaam had beperkingen. En ik kan heel veel tijd besteden om dit verder uit te werken, maar ik geloof dat toen Jezus vroeg: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Hij in Zijn fysieke lichaam niet wist wie Hem had aangeraakt. 

En wat is de belangrijke betekenis hiervan? De meeste mensen denken dat God maar soeverein alle dingen beheerst. Als iemand geneest gaat het zo, dat ze een verzoek indienen bij God, dat is hun gebed aan God. En dat verzoek komt bij Gods bureau langs en Hij stempelt er ‘toegewezen’ of ‘afgewezen’ op. En als iemand geneest, komt dat omdat God genade met hen had en Hij hen genas. En als ze niet genezen, komt dat omdat God om wat voor reden dan ook had verkozen hen niet te genezen. Dit denkbeeld komt naar voren in de miljoenen mensen die maar zeggen: ‘Waarom heeft God mijn partner niet genezen? Ik heb toch gebeden!’ Of wat dan ook, Hij had het kunnen doen. Ze denken dat God het maar hoeft te beslissen, onze genezing goed- of afkeuren. 

Ik probeer over te brengen dat God allang heeft goedgekeurd dat íeder persoon genezen zou zijn. Hij heeft de prijs al betaald voor de genezing van iedereen. Hij heeft al goedgekeurd, erop gestempeld, en het is verder niet meer van God afhankelijk. Maar er zijn wetten waardoor dit geloof moet functioneren. Laten wij deze wetten, waardoor genezing al voor ieder individu is voorzien, bestuderen. 1Petrus 2:24 : ‘Door Zijn striemen zíjn wij genezen.’ Voltooide tijd. God heeft al in deze genezing voorzien, maar deze genezing zal niet stromen, tótdat wij begrijpen wat deze wetten zijn en ze gaan toepassen. 

Het lijkt heel veel op elektriciteit. Ik gebruik natuurlijke wetten om dit te illustreren, omdat de geestelijke wereld op precies dezelfde manier functioneert, volgens geestelijke wetten, net als de natuurlijke wereld op basis van natuurlijke wetten. Elektriciteit wordt opgewekt door het energiebedrijf. Het wordt naar jouw huis of bedrijf geleid en afgeleverd. Maar als jij de elektriciteit aan wilt zetten, als jij het licht aan wilt doen, ga je niet het energiebedrijf bellen en hen vragen: ‘Wilt u alstublieft mijn licht aandoen als het uw wil is, want we hebben vanavond een bijeenkomst, Andrew Wommack komt en we hebben licht nodig. Wilt u alstublieft het licht aanzetten.’ Het doet er helemaal niet toe hoe groot je verlangen of je wens is. De elektriciteit wordt opgewekt door het energiebedrijf, en het staat tot jouw beschikking. En ze gaan echt niemand naar jou toe sturen om de schakelaar over te halen om het licht aan te doen. Dat is gewoon niet hun taak. Zij wekken de kracht op, leveren het bij jou af, ze onderhouden het en zorgen dat het beschikbaar blijft. Maar jíj bent degene die het aan moet zetten. 

Jongens, dit is een sterke illustratie. In de geestelijke wereld is het precies hetzelfde. God heeft al genezing geregeld voor ieder individu. Wie ook maar naar deze tape luistert, Jezus heeft je al genezen. Door Zijn striemen bén je genezen. En als jij dan gaat bidden en gaat zitten wachten of God iets gaat doen, dan schend jij de wetten die geloof besturen. Jij overtreedt de wetten die het koninkrijk besturen. God heeft genezing allang gegeven. En als jij een wedergeboren Christen bent, dan is dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt al binnenin jou aanwezig. God heeft de kracht al opgewekt en binnenin je geplaatst. Het probleem is dat je niet geleerd hebt hoe je die in werking moet zetten en aan moet zetten. Je werkt niet samen met God. 

En op dezelfde manier als je de elektriciteitscentrale kunt roepen en hele dag zitten wachten tot ze iemand langs sturen, dat zullen ze niet doen. En jij gaat dan zeggen: ‘Nou, ik weet niet of elektriciteit wel werkt.’ Nee, elektriciteit werkt prima, alleen weet jij niet hoe je het aan moet zetten. Het is precies hetzelfde. Genezing werkt. Jezus heeft al ieder individu genezen. Hij heeft de genezende kracht al vrijgezet, maar als jij niet geneest is het niet zo dat Jezus het niet heeft gegeven. Jíj bent degene die niet heeft ontvangen. Jij hebt niet geweten hoe je de kracht van God moet aanzetten. Mensen, dit is geweldig. 

Dus je ziet, deze vrouw had zich aangesloten op de kracht van God. En het grote belang hiervan is, dat op het moment dat zij de zoom van Jezus’ kleed aanraakte, de kracht stroomde, zónder dat Jezus wist wie het deed. Zonder dat Hij haar bekeek, inschatte en besloot of ze wel serieus genoeg was, of dat ze wel heilig genoeg was, of wat voor van die criteria ook maar die religie bij God veronderstelt. Hij deed helemaal niets van die dingen. De kracht stroomde gewoon. 

Nogmaals, het lijkt heel veel op elektriciteit. Je hebt iemand met een draad onder spanning. Als het een ontblote draad is, zonder isolatie, kan iemand de draad beetpakken en boem, automatisch treft de kracht hem en kan hem een schok geven of hem doden. Het is echt niet dat de energiemaatschappij het met opzet deed om hem een lesje te leren. Het zijn gewoon de wetten die elektriciteit beheersen. Als jij een draad onder spanning aanraakt, krijg je een klap. Het is gewoon de wet die elektriciteit beheerst. 

En precies hetzelfde is het met genezing. Je hoeft zelfs niet eens een verzoek bij God in te dienen. Je hoeft niet eens te gaan bedelen en smeken en al de dingen te doen die ons geleerd zijn dat we zouden moeten doen. Het enige wat we moeten doen is gelóven. Het enige wat we hoeven te doen is ons uitstrekken in geloof. En als wij in geloof geaard zijn, boem, de kracht van God stroomt en dit bewijst het: deze vrouw zette de wetten die geloof beheersen in werking en de kracht van God stroomde. En Jezus wist niet eens wie Hem had aangeraakt. Hij merkte dat de kracht ging stromen, en toen Hij zich omdraaide en de vrouw zichzelf niet direct liet zien, denk ik dat Hij een beroep deed op de Geest die in Hem was. En toen Hij zich omdraaide wist Hij onmiddellijk wie het was. Hij maakte gebruik van de bovennatuurlijke kennis van de Heilige Geest en kon aanwijzen wie het was, maar de grote betekenis hier is dat Hij vóórdat de kracht van God ging stromen, niet wist wie het was. Er was dus geen sprake van dat God op basis van de persoon besloot: ‘Ja, Ik zal je genezen’ en het stempeltje ‘toegewezen’ gebruikte. Nee, genezing, de kracht, is al opgewekt. Het is beschikbaar en het enige wat je moet doen is je uitstrekken, het aanraken in geloof en boem, de kracht van God zal stromen. 

Mensen, dit maakt mij zó enthousiast. Ik word hier echt door gezegend. Voor mij beantwoordt het een heleboel vragen. Het verklaart aan mij waarom mensen, die goede mensen zijn, die verlangen naar genezing en oprecht zijn in hun gebed en verlangen, niet genezen en sterven. Het geeft mij een heleboel antwoorden. En ik begrijp dat God hen niet heeft afgewezen en God niet heeft besloten hen niet te genezen. Maar Hij heeft Zijn koninkrijk ingericht zodat het volgens wetten functioneert. En God wilde hen graag genezen, maar de mensen werkten niet met de wetten mee. 

En nogmaals, het is precies zo bij Leonardo Da Vinci. Hij had enkele ideeën en heeft oprecht geprobeerd om enkele zaken uit te vinden en te laten werken. Hij kwam er heel dicht bij. Maar er zijn wetten. God kon niet zeggen: ‘Nou, je bent in de buurt, dus Ik laat deze helikopter werken ook al heb je niet het juiste materiaal, en geen elektrische motor, je hebt niet de juiste krachtbron, maar je bent heel eerlijk en oprecht, dus voor jou gaat het werken.’ Nee, er zijn natuurlijke wetten en hij zat er heel dicht bij, maar vlakbij was niet dichtbij genoeg. En daarom werkte het niet bij hem. 

En in de geestelijke wereld zijn er mensen die goede mensen zijn, en ze vragen God en zoeken God en zitten er misschien vlakbij, maar ze begrijpen niet echt hoe het Koninkrijk werkt en dus is er geen sprake van dat God hen afwijst, maar het is gewoon dat het Koninkrijk volgens wetten functioneert. Als je die wetten schendt, zijn ze dodelijk voor je! Onwetendheid is dodelijk! In het natuurlijke hebben we een gezegde dat onwetendheid een zegen is, wat je niet weet kan je ook niet schaden. Maar dat is gewoon niet waar. Wat je niet weet zal je doden. Wij moeten begrijpen hoe het Koninkrijk van God werkt. 

Laten we daarom nog eens naar deze vrouw kijken en enkele dingen die ze deed bestuderen. In de eerste plaats staat er in vers 25 ‘En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, 26 en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, 27 had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan.’
Hier staat dus dat ze hóórde van Jezus. Iemand vertelde haar over Jezus en de wonderen die Jezus deed. Dat stemt overeen met één van de fundamentele wetten van God, die wordt genoemd in Romeinen 10:17 waar staat: ‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.’ Je moet over God hóren. Je hebt nodig dat je informatie wordt verstrekt en Gods Woord geeft ons informatie die tegenovergesteld is aan wat voor informatie dan ook die je maar kunt verkrijgen uit de natuurlijke wereld. 

Je zult geen geloof ontvangen door ’s avonds naar het nieuws te luisteren. Je zult ook geen geloof ontvangen door naar de soap series op de TV te kijken of x-rated films en dat soort dingen. Dat soort dingen brengt juist tegenovergestelde informatie voort. Als wij geloof willen, móeten we in het Woord van God zijn. 
Zij hóórde over God. Ze hoorde niet per se van Jezus door de Schrift te lezen. Nú hebben wij de Schrift waarin de bediening van Jezus is opgenomen. En wij hebben het verslag van de bediening van de apostelen en openbaringskennis. De manier waarop wij tegenwoordig over Jezus zullen horen is niet doordat de een of andere buur langskomt. Je zult naar Gods Woord moeten gaan en Gods Woord binnen moeten gaan. Deze vrouw had over Jezus gehoord. Ze dacht na over wat ze hoorde en ze mediteerde erop. Ze had het kunnen verwerpen, maar ze dacht erover na. Geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God. 

De tegenhanger hiervan, de toepassing voor óns leven, is dat als jij genezing wilt ontvangen, je Gods Woord in moet gaan. En ik kan hier heel veel tijd aan besteden. Er zijn verzen zoals Psalm 107:20 waar staat: ‘Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.’ Gods Woord zal je genezen en bevrijden. In Spreuken 4:20–22 staat dat het Woord van God gezondheid is voor je hele lichaam, en leven voor hen die het vinden. En zo gaat het maar verder en verder. Ik heb een nieuwe tapeserie uit getiteld: ‘Een zeker fundament’, dat spreekt over het belang van het Woord en hoe het Woord van God werkt. 

Maar dat is één van de wetten van God. Er zijn mensen die van God willen ontvangen, maar geen tijd besteden in het Woord van God. Ze hebben het soort uitspraken als: ‘Nou, ik geloof wel dat de Bijbel ergens zegt dat we door Zijn striemen zijn genezen. Ik weet niet zeker of het een juist citaat is.’ Als dat de manier is waarop jij bent, zul je geen genezing ontvangen door het Woord van God. Het kan zijn dat iemand anders je bedient en dat je genezing ontvangt uit hún geloof, maar zo vaag zul jíj geen genezing ontvangen. Je zult moeten wéten wat het Woord van God zegt. Je moet in staat zijn de verzen te vinden. En als het Woord van God niet binnenin je lééft, overtreed je een van de meest fundamentele wetten van God. 

Dat is net alsof je een elektradraad hebt die alle mogelijkheden heeft, maar je bent niet aangesloten op het net. Het is alsof je een stekker hebt die niet in het stopcontact zit en je vraagt je maar af waarom je apparaat niet werkt. Dat komt omdat je niet met de krachtbron verbonden bent. Je zúlt je aan moeten sluiten op het Woord van God. Ik kan hier nog heel lang bij stilstaan, maar ik wil verder gaan omdat dit zo vanzelfsprekend zou moeten zijn. 

Dus: ‘27 zij had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. 28 Want zij zei: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.’ Hier is nog een fantastisch punt. Het Woord van God leert dat je moet zéggen wat je gelooft. Je moet je geloof uitspreken. 
In Spreuken 18:20 staat: ‘20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen.’
Onlangs heb ik een uur lang onderwezen over de eerste zes woorden van dit vers. Hier zit zóveel in. Iemands binnenste wordt verzadigd met de vrucht van zijn mond. Met de opbrengst van zijn lippen wordt hij verzadigd. Vers 21 ‘Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.’ Dit zegt dat er kracht is in je woorden, en niet alleen een positieve kracht, maar ook negatieve kracht. 

Besef je, dat als jij een mopperaar en een klager bent, dat je negatieve krachten vrijzet? Gebaseerd op het onderwijs dat we in de voorgaande tape gaven, waarom niet iedereen geneest, zet je de negatieve kracht van ongeloof vrij, en dat ongeloof zal je geloof ontkrachten en tegenwerken. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen God bidden om genezing en als er dan iemand aan hen vraagt hoe gaat het met je zeggen: ‘Ik ga dood, de doktor heeft me gezegd dat ik dood ga. En alles doet me zeer’ Je spreekt negatief met je mond, en daardoor schend je de wetten van God! 

Dat is net als kortsluiting maken in een elektrische stroom. De kracht is er heus wel, maar jij maakt voortdurend kortsluiting, waardoor het niet de gewenste resultaten voortbrengt. Je zult moeten beseffen dat de woorden die je spreekt kracht hebben. God heeft de hemelen en de aarde door Woorden geschapen. Hij sprák de wereld tot aanzijn: ‘Laat er licht zijn.’ En: ‘Laat de aarde vrucht voortbrengen.’ Besef je dat de hele fysieke wereld, ook je fysieke lichaam op woorden reageren? Jouw woorden zijn belangrijk. Heel veel mensen begrijpen dit niet. Ze denken dat het niet uitmaakt wat ze zeggen. Maar het doet er wel degelijk toe wat je zegt. Wat je zegt beďnvloedt jouw geloof, het beďnvloedt jouw lichaam, het beďnvloedt de duivel, het beďnvloedt God. God gebruikt jouw woorden om daardoor de stroom vrij te zetten. 

Het is één van de manieren waarop jij jouw geloof moet vrijzetten. In de 43 jaar dat ik in de bediening ben, heb ik voor honderdduizenden mensen gebeden. En ik heb door de jaren heen geleerd dat mijn woorden, als ik voor iemand bid, héél, héél belangrijk zijn. En ik spreek met geloof gevulde woorden. Ik spreek nóóit mijn twijfels uit. Er zijn momenten geweest dat mensen naar me toe kwamen, die er zó slecht aan toe waren, dat ik je kan verzekeren dat het vrees en twijfel binnenin me oproept, maar dat spreek ik nóóit uit. Ik spreek alleen mijn gelóóf uit. En ik heb mensen zien genezen ondanks mijn ongeloof, omdat ik dat niet heb uitgesproken. 

In Matteüs 6:31 staat: ‘Daarom wees niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?’ Je kunt niet voorkomen dat er gedachten bij je opkomen, maar wel om die gedachte te aanvaarden en dan dingen te zéggen. Dus tot het moment dat je jouw ongeloof gaat úitspreken, heb je die gedachte nog niet echt aangenomen. Wat je zegt is heel erg belangrijk. In het vijfde hoofdstuk van Markus zéi deze vrouw: ‘Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.’ Zij zette dus een wet van God in werking omdat dood en leven in de macht van de tong zijn. Ze sprak iets positiefs uit en toen ze daarnaar hándelde, kwam de kracht vrij. 

Als jij met een bepaalde ziekte te strijden hebt, moet je met geloof vervulde woorden uitspeken. Je moet de dingen die je uitspreekt wíllen. Zeg niet zomaar wat de doktor zegt. Zeg niet zomaar wat je voelt. Spreek wat het Woord van God zegt over jou, en spreek het in geloof. In het begin geloof je het wellicht niet helemaal. Maar als je het gaat uitspreken, komt geloof door het horen en het horen door het Woord van God. Het zal je helpen het uiteindelijk te geloven als je het gaat uitspreken. En dat is een geweldige krachtige waarheid. 

Kijk ook eens in Markus 11:23. ‘Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen[!]: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt[!], geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt[!].’ Drie keer is hier sprake van wat hij zégt. In dit vers gaat het dus om de woorden die je spreekt. Drie keer wordt dit benadrukt! Je moet je gelóóf uitspreken, en níet ongeloof uitspreken. Als jij je geloof uitspreekt, wordt geestelijke kracht vrijgezet en God in staat gesteld te stromen. 

Het is gewoon verbazingwekkend hoe, als iemand ziek wordt, de artsen een filosofie hebben aangenomen, een standaard werkwijze dat ze je nóóit te veel hoop willen geven. Ze willen nooit vertellen dat het allemaal wel goed komt. Ze geven je altijd het slechts mogelijke scenario en de slechtst mogelijke afloop. En ze denken dat dit wijsheid is en iets goeds. 
Je moet voor mensen hun hoop opschroeven! Je moet de positieve dingen spreken. Je moet helemaal niet per se de negatieve dingen uitspreken. Als je bij iemand in een ziekenhuiskamer bent, begin dan niet te praten over sterven en dat soort dingen. Ga spreken over dat ze zullen leven, zet leven vrij met je woorden. Spreek het Woord van God, en het Woord van God zal gezondheid worden voor hun hele lichaam. Mensen, het is belangrijk dat hier staat dat je tot deze berg moet spréken. 

Hier is nog een belangrijke waarheid. En deze is zó eenvoudig, maar het is verbijsterend hoe mensen dit ontgaat. Jezus zei in Markus 11:23 ‘wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen.’ 
De berg hier staat voor je probleem. Wat ook maar je probleem is, als je ziek bent en je hebt kanker in je lichaam, spréék dan tegen je kanker en zeg: ‘Kanker, je bent dood. Jij vertrekt uit mijn lichaam. Ik beveel je uit mijn lichaam te vertrekken in de naam van Jezus!’
De Bijbel zegt dat je tot je probleem moet spreken. Maar de meeste mensen spreken tot God over hun probleem. Het is dus feitelijk heel eenvoudig, maar héél diepgaand. Dit is geweldig. Dit is zó’n eenvoudige waarheid, en die heeft mijn leven revolutionair veranderd. 

Als het om genezing gaat, móet je leren volgens dít principe te werken. Als je een pijn in je voet hebt, zeg dan: ‘Pijn in mijn voet, in Jezus’ naam ga weg.’ Zeg niet: ‘God, neem toch de pijn in mijn voet weg.’ Dat is niet de instructie die Hij ons heeft gegeven. Hij heeft ons gezegd dat wij tot ons probleem moeten spreken, niet tot God óver ons probleem. De meeste mensen volgen dit niet op. Zij overtreden deze instructie en daarom stroomt de kracht van God niet. Het is gewoon een wet van God. En dát heeft Hij ons gezegd om te doen. 

Er was eens een vrouw in Charlotte, North Carolina, die ik bediende. En deze vrouw had ernstige problemen. In 1994 waren allerlei ziekten en gebreken vastgesteld en zij had voortdurend pijn. Het was gewoon verschrikkelijk. In 1997 kreeg ze te horen dat ze binnen een maand zou overlijden en dat het onmogelijk was dat ze in leven kon blijven. Toen ik voor haar bad was het 2001. Ze was al vier jaar verder dan wat ze hadden gezegd hoe lang ze zou kunnen leven. Maar ze had afschuwelijke pijn, en er waren gewoon heel veel verschillende dingen met haar mis. 
Ik heb met haar gebeden, met haar gesproken, wat dingen uitgelegd, en toen ik met haar ging bidden had zij over haar hele lichaam pijn. Ik bad en ik sprak tot de pijn. Ik beval de pijn om te vertrekken. Ik verzocht het niet vriendelijk. Dat is nóg een wet van God. God heeft zijn deel al gedaan, en in plaats dat wij verzoeken met een vraagteken aan het eind van onze zin, en dat we ons vervolgens afvragen wat God gaat doen, moet je geloven dat God het al gedaan heeft. 1 Petrus 2:24 zegt: door Zijn striemen bén je genezen. En dan moet jij jouw gezag als gelovige nemen en moet je de kracht van God gebíeden te stromen. 

Ik sprak dus tot haar lichaam, ik sprak tot de pijn, en ik bevál het te vertrekken. En ogenblikkelijk was deze vrouw vrij. Het was voor de eerste keer in zeven of acht jaar dat haar lichaam zonder pijn was. En ze prees God. Maar toen zij ze: ‘Ik heb nog steeds een brandende steek in mijn rug, ter hoogte van mijn middel.’ En ze vroeg: ‘Hoe kan het dat het steken niet is verdwenen.’ Ik zei: ‘Ik heb niet tot het steken gesproken, je hebt me niets gezegd over een steek of een branderig gevoel.’ Ze gebruikte die beide woorden. En ik zei: ‘Daar heb je me niets over verteld en ik heb er niet tot gesproken.’ Dus ik bad opnieuw en nu zei ik: ‘Steken, in de naam van Jezus beveel ik je te vertrekken.’ En het ging weg. En de vrouw was gewoon buiten zichzelf. Ze liep maar rond en prees God. 

Ik heb twintig tot dertig minuten gebruikt om haar te vertellen hoe ze haar genezing moest vasthouden. Want satan zal komen en proberen het Woord weg te roven. En ik legde haar uit wat ze moest doen als ze weer pijn voelde of een steek of wat dan ook. Ik gaf haar dus instructies. En toen ze op het punt stond om weg te gaan, keek ze me aan en zei: ‘Het steken is weer terug.’ En ze voelde weer dat stekende, brandende gevoel rond haar middel. En ik zei: ‘Nou, ik heb je al uitgelegd hoe je het moet doen. Ik zal samen met jou je handen vasthouden en overeenstemmen, maar jíj moet nu bidden en jíj neemt nu de leiding over dit ding.’ 

Deze vrouw bad dus een gebed, en het was werkelijk best een goed gebed. Ze zei: ‘Vader, ik dank U dat het Uw wil is om mij te genezen.’ Dertig minuten daarvoor geloofde ze nog dat God degene was die haar deze ziekte had bezorgd. Maar ik had haar onderwezen en ze aanvaardde het, en ze zei: ‘Vader, ik geloof dat het Uw wil is, dat ik door Uw striemen bén genezen. Ik claim mijn genezing in de Naam van Jezus.’ Dat is best een goed gebed als je denkt aan waar ze uit kwam. Maar ik wist dat het niet zou werken. 

En nadat ze had gebeden, zei ik: ‘Voel je nog steeds steken?’ En zij zei: ‘Ja, hoe kan het dat het niet weg is?’ En ik zei: ‘Weet je waarom?’ En zij zei: ‘Nee,’ En ik zei: ‘Dat komt omdat jij tot God sprak over jouw steken, in plaats van dat jij tot jouw steken sprak. En ik gebruikte Markus 11:23. De Schrift instrueert jou om tegen jouw berg te spreken.’ En ze zei: ‘Je bedoelt dat ik tegen het steken moet spréken en het zo noemen en er tegen spreken?’ En ik zei: ‘Ja, dat is wat de Bijbel onderwijst.’ 
Ik weet dat sommigen van jullie denken dat dit vreemd is, maar Jezus sprak tot een vijgenboom. Jezus sprak tegen dingen. Híj is degene die ons heeft opgedragen tot deze berg te spreken. En het werkt. Je hoeft het niet te begrijpen, je moet het gewoon doen. Als je een schakelaar in de muur overhaalt hoef je niet helemaal te begrijpen waarom de lichten aangaan, doe het gewoon en het zal werken. 

In ieder geval, deze vrouw bad. En deze keer zei ze: ‘Steken, in de Naam van Jezus...’ en toen stopte ze onmiddellijk en zei: ‘Het is weg!’ En dat was alles wat ze hoefde te zeggen. Ik heb haar een jaar later weer ontmoet, en ze wandelde nog steeds in goddelijke gezondheid en God heeft haar vrij gemaakt. Het was een geweldig wonder. Maar de sleutel was dat ik mijn woorden gebruikte. En heel specifiek sprak ik niet positieve woorden tegen God, maar ik sprak positieve woorden tegen mijn situatie. Ik nam autoriteit en ik bevál de situatie te veranderen. 

Dit zijn enkele van de wetten van God. En ik weet dat sommigen van jullie denken: ‘Dit is bizar.’ Maar dit is gewoon hoe het koninkrijk werkt. Het is gewoon de manier waarop het functioneert. Als je een financieel probleem heb, spreek tegen je rekeningafschrift. Sommige denken: ‘Nee, dat is echt te dol.’ Nou, je rekeningafschrift zal wel tegen jóu spreken. Als jij de rode cijfers ziet in plaats van zwarte, zal het jou vertellen: ‘Het Woord werkt niet, God voorziet niet in wat je nodig hebt.’ Die gedachten komen bij je op als je naar die afrekening kijkt. Maar je spreekt ertegen terug en zegt: ‘In de naam van Jezus, Mijn God voorziet in ál mijn behoeften naar Zijn rijkdom en heerlijkheid door mijn Heer Jezus.’ En je gaat dat geld naar binnen praten. Je spreekt en het zál werken. 

En als het gaat om fysieke genezing, spreek dan tot je lichaam. Onlangs had ik een man in een van mijn samenkomsten, en deze man had suikerziekte, diabetes. En ik bad met hem en ik bestrafte de suiker diabetes. Ik vroeg niet aan God om het te bestraffen, ík bestrafte het. God heeft Zíjn deel al gedaan. God had deze man al genezen. Het was gewoon nog een kwestie van iemand hier op aarde die zijn gezag gebruikte. 
Ik zeg je, de tapeserie die hier perfect bij past en dit aanvult is een zesdelige serie getiteld: ‘Het gezag van de gelovige’. Het is heel belangrijk dat je je deze denkwijze eigen maakt en begrijpt dat God Zijn deel al heeft gedaan en dat jij gewoon jóuw autoriteit moet nemen en het gebieden om te manifesteren. 

Ik bevál dus deze suiker diabetes weg te gaan en toen sprak ik tot zijn alvleesklier. Omdat voor zover ik weet de alvleesklier het deel is dat insuline produceert in het lichaam. En als iemand suiker diabetes heeft, is er een probleem met de alvleesklier. Ik sprak dus tegen zijn alvleesklier en beval het: ‘Kom weer tot leven en ga weer functioneren.’ Een maand daarna kwam deze man naar me toe. Hij had een monitor, een elektronisch apparaatje dat hij gebruikte om zijn bloedsuikergehalte te testen en het hield die gegevens 45 dagen of zo vast. En hij begon daar doorheen te klikken en te laten zien wat er gebeurd was. Hij zat bóven de 1100, en ik weet niet wat het allemaal betekent, maar zijn bloedsuikermonitor liet meer dan 1100 zien op de dag dat ik voor hem bad. En daarna begon het naar beneden te gaan. En hij klikte er doorheen en liet zien dat dit getal íedere dag lager werd en op de dag dat hij het mij liet zien stond het op 108. Zó veel was deze bloedsuiker, of deze meetwaarde, naar beneden gegaan. En dat was een positief ding en het was wat hij verlangd had. 

En ik heb dus niet alleen gesproken tot deze ziekte en haar bestraft en de diabetes bevolen weg te gaan, maar ik heb ook tot zijn lichaam gesproken om te herstellen. Dat is nog iets wat ik heb geleerd. Dat ik bid en de kanker bestraf. Ik beveel kanker om te sterven en weg te zijn. Ik heb handen gelegd op mensen met tumors. En de tumors gingen onder mijn handen weg. Ik kon het gewoon naar beneden voelen gaan. Ik heb dat zien gebeuren. Maar ik heb ook geleerd dat kanker het lichaam beschadigt. Dus ik spreek ook tot het lichaam dat door de kanker is beschadigd en ik beveel de delen die beschadigd zijn, de organen die weggevreten waren om weer aan te groeien en ik zet die genezende kracht van God vrij. 

Ik weet dat sommigen van jullie helemaal niet zo denken. En dat is de reden dat ik hier onderricht over geef, omdat ik denk dat het een goddelijk principe is. Als ik met mensen bid die artritis hebben, bestraf ik artritis. Ik geloof dat artritis een demonische geest is. En ik bestraf artritis en ik beveel die geest om te vertrekken. Maar hoe moet het daarna met al die vergroeide ledematen en de gezwollen en ontstoken gewrichten en de pijn die aanwezig was? 
Ik geloof dat je genezen van artritis kunt zijn, dat de artritis weg is, maar dat de schade die het in je lichaam heeft aangericht er nog steeds is. Ik bestraf dus niet alleen de artritis, maar ik spreek ook tot het lichaam om te herstellen, en tot de pijn om te verdwijnen, en de ontsteking om weg te gaan. En ik heb dat duizenden keren zien gebeuren. 

Nogmaals, het is een van de grote wetten van God, dat je moet spreken. Deze vrouw zéi: ‘Als ik maar Zijn kleed aanraak, zal ik genezen zijn.’ En vervolgens hándelde zij daarnaar. Het zou helemaal niets hebben uitgericht om dit te zeggen als ze er niet naar gehándeld had. En dat is precies het punt dat gemaakt wordt in Jakobus 2:17, waar staat dat geloof zonder werken dood is. Geloof zonder het bijbehorende handelen is dood. Je moet dus ook hándelen naar je geloof. 

Met andere woorden, als iemand naar deze tape zou luisteren en zou zeggen: ‘Nou, ik geloof in de naam van Jezus dat ik genezen ben’, maar ziek blijft hándelen, als hij ziek blijft praten en ziek blijft denken, zal dat niet werken. Dus als je niet op kunt staan en rondlopen, als je in bed ligt en je niet goed voelt, sta op en ga iets doen. Begin te handelen naar je geloof. Man, ik kan hier wel hónderden voorbeelden van geven. Er zijn momenten geweest dat ik mijn rug heb bezeerd en ik kan je verzekeren dat ik helemaal geen zin had om te bewegen, maar ik ben opgestaan en ben dingen gaan doen. Oefeningen en álles waar ik eigenlijk geen zin in had, om dit ding te weerstaan. Het is nu meer dan 30 jaar geleden en ik heb nog steeds een sterke gezonde rug. En ik kan je verzekeren dat ik er echt zeer ernstig aan toe was. 

Er waren momenten dat ik me ziek voelde. Op een keer ging ik naar huis en ik had pijn. Ik wilde gaan liggen en niets meer doen. Mijn vrouw dwong me op te staan, ik sloeg mijn arm om haar schouders en zij dwong me door het huis te dansen en te hándelen alsof ik genezen was. En binnen 30 minuten was ik er overheen en was het weg. Er zijn heel veel mensen die in bed liggen, drankjes drinken, pillen slikken, hun vrouw hun voeten laten masseren, zelf geen vinger verroeren en zich afvragen waarom ze toch zo ziek zijn. Je moet dus ook in geloof hándelen, en dat wordt ook bedoeld in Jakobus 2 dat het geloof pas door de werken volmaakt wordt gemaakt. 

Nu is het zo dat hándelingen geen geloof voortbrengen. Dat is waar sommige mensen de plank hebben misgeslagen. Sommige mensen die God niet echt geloofden, maar denken: ‘Als ik nu maar hándel alsof ik geloof, dan zal het werken.’ Ze stopten dus met hun insuline en hun behandeling en ze stierven. En zo bezorgden ze geloof een slechte naam. Nee, werken, handelingen, brengen geen geloof voort. Maar als je al geloof hébt, is je geloof niet compleet tot je ernaar handelt. 

Deze vrouw moest hándelen op basis van wat ze had gezegd. Ze zei: ‘Als ik maar Zijn kleed aanraak, dan zal ik behouden zijn.’ En vervolgens moest ze ernaar handelen. En dan is er nóg iets. Ik heb geen tijd om het allemaal uit te werken. Ik moet gewoon enkele dingen snel zeggen. Maar zij raakte de zóóm van Zijn kleed aan. En de Bijbel zegt dat de menigte tegen Hem opdrong. Dat beschrijft een grote massa mensen die allemaal om Jezus heen dromden en duwden en Jezus probeerde door hen heen te lopen. Maar besef je dat er helemaal geen makkelijke manier was om je uit te strekken en de zoom van Zijn kleed dat op de grond hing aan te raken. Als je daar even bij stilstaat en erover nadenkt, dan betekent dit dat deze vrouw zeer waarschijnlijk zich op handen en voeten een weg door de menigte wrong en dáárom raakte ze de zoom van Zijn kleed aan. 
Het laat de vastberadenheid van haar kant zien, de volkomen toewijding die ze had gemaakt. Als je dit verder bestudeert, had deze vrouw bloedvloeiingen. En op basis van de oudtestamentische wet was deze vrouw onrein. En elk kleed dat zij aanraakte was onrein en iedere persoon die zij aanstootte was onrein. En dat werd als een zeer aanstootgevend ding beschouwd. Mensen met dit soort bloedvloeiingen konden niet zomaar naar buiten gaan en als het nodig was moesten ze op de hoek van de straat gaan staan en roepen: ‘Onrein, onrein’, zodat mensen uit de weg konden gaan en hen de ruimte geven om door te gaan. 

Deze vrouw had door zich een weg door de menigte te wringen, en toen uitkwam dat ze bloedvloeiingen had, dood gestenigd kunnen worden. Deze vrouw nam echt zeer ernstige risico’s. Deze vrouw was zó vastbesloten dat helemaal niets haar zou tegenhouden of afleiden. En dat is nóg een grote geweldige wet. En dat staat ook in Jeremia 29. De meeste mensen zijn wel vertrouwd met vers 11, waar staat: ‘11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw gánse hart.’ Er staat dat u mij zult zoeken en vinden, als je zoekt met je héle hart. Er zijn heel wat mensen die maar passief zitten en zeggen: ‘God, ik zou graag willen genezen.’ En ze bidden, maar ze kunnen ook wel zónder de genezing. Ze zijn niet toegewijd, ze zijn niet vastbesloten. Ze zijn niet op het punt dat ze zeggen: ‘Ik kan niet langer zo verder.’ En daarom zien ze de genezende kracht van God niet manifesteren. 

Dit is een andere manier om het te zeggen: ‘Zolang je kunt leven zonder te genezen, zul je het ook niet.’ Maar als je zover komt dat je zegt: ‘Ik accepteer dit niet langer’, als je dezelfde soort vastberadenheid krijgt die deze vrouw had, dat je letterlijk je leven op het spel kunt zetten, want als het niet werkt kun je wel eens dood gestenigd worden, je zou in deze menigte dood vertrapt kunnen worden. Als jij serieus genoeg wordt, dat je zult doen wát er ook maar voor nodig is, en dát soort houding krijgt, dan kan ik je verzekeren dat de kracht van God begint te werken. Dit zijn allemaal wetten die bepalen hóe geloof werkt. 

En ik verzeker je dat dit echt krachtige principes zijn. Er zijn nog andere dingen. Ik ga snel nog enkele dingen noemen. Je zult dit verder zelf moeten bestuderen, maar de kracht van God kan door ongeloof worden kortgesloten. 
En Matteüs 18 spreekt erover dat als je onvergevingsgezindheid in je hart koestert, je overgeleverd wordt in de handen van de folteraars. Van onvergevingsgezindheid en bitterheid in je hart zegt de Bijbel dat het als een bittere wortel opschiet en het hele lichaam zal verontreinigen. Je hebt een rein hart nodig waarin geen onvergevingsgezindheid is, en dat je daar niet in wandelt. 

Verder staat er in Galaten 5:6 dat geloof door liefde werkt. Als je werkelijk zou begrijpen hóezeer God van je houdt, dan breekt je geloof dwars door het dak heen. Ik heb hier heel veel onderwijs over. Ik heb een serie van vijf tapes getiteld: ‘De ware aard van God’. En ik heb er een boek over, dat je écht zou helpen te begrijpen hoe groot de liefde en de genade van God is. Sommige mensen zijn in de war vanwege de toorn en de straf en de vloek onder het Oude Testament. Die tapeserie en dat boek zullen je helpen te begrijpen hoezeer God van je houdt, en dat geloof werkt door liefde. 

Op een keer kwam een man naar mijn samenkomst en hij had zijn dochter mee. Ze was 12 jaar oud en zat in een rolstoel. En zij was in wezen een plant. Ze was levend, ze ademde, maar ze kon niet praten en niet communiceren. Haar verstand werkte niet, haar lichaam functioneerde niet goed. Ze had met 12 jaar nog steeds luiers nodig. En deze man was boos geworden vanwege iets dat ik had gezegd. Hij was weggegaan omdat ik had gezegd dat het Gods wil was om zijn dochter te genezen. Hij vertrok, maar degene die hem naar de samenkomst had meegenomen haalde hem over om te blijven hangen en na de samenkomst met me te spreken, omdat hij het misschien verkeerd had begrepen, of dat ik me nader kon verklaren of zoiets. 

Hij bleef dus hangen om te praten en hij was boos op me. Hij zei: ‘Jij beweert dat het Gods wil is om mijn dochter te genezen, maar God heeft mijn dochter zo gemaakt. Het is Gods wil.’ En ik begrijp waarom hij zo deed. Het is een verdedigingsmechanisme. Het deed hem pijn om zijn dochter in zo’n toestand te zien. En ik weet zeker dat hij heeft gebeden en geen effect zag, en daarom nam hij maar aan dat het Gods wil moest zijn. En dat God wel een bedoeling moest hebben dat zijn dochter zo was. 
En ik begon hem vanuit de Schrift te laten zien dat dit niet waar was. Maar hij ging ook verzen terug citeren. En ik vond dat hij ze verkeerd interpreteerde en hij vond dat ik ze verkeerd interpreteerde en we kwamen klem te zitten. En de man was al heel boos op me. En tenslotte, hij stond achter zijn dochter aan de achterkant van de rolstoel, zijn dochter zat tussen ons in, en ik bedacht dat ik toch niets te verliezen had, ik was bijna wanhopig in mijn poging deze man te laten begrijpen dat God wilde dat zijn dochter zou genezen. 
En tenslotte zei ik maar: ‘Wat voor vader ben je eigenlijk. Wat voor vader wil dat zijn dochter verlamd in een rolstoel zit, een plant te zijn zoals dit, nooit te kunnen spelen, nooit plezier te hebben en vriendinnetjes en zo. Wat voor vent ben je eigenlijk.’ En ik verzeker je, deze man wás al boos op me, en hij werd witheet van woede, hij had me in elkaar kunnen slaan. Hij keek naar me en ik bedoel hij was wóest. En hij zei: ‘Ik zou álles doen voor de genezing van mijn dochter. Als er een operatie mogelijk was, zou ik íeder geldbedrag eraan geven, ik zou álles doen om haar te genezen.’ Hij zei: ‘Als ik haar plaats kon innemen en zo worden als zij zodat zij normaal zou zijn, dan zou ik het doen.’ En nadat hij dit allemaal had gezegd zei ik: ‘En jij denkt dat God, die álmachtig is, minder van jouw dochter zou houden dan jij?’ 

En weet je, dat stopte deze man onmíddellijk. Hij had argumenten, hij had doctrine en leerstellingen. Het was hem verkeerd geleerd dat God ziekte en gebrek aan je geeft. Maar toen bracht ik het terug tot zijn liefde voor zijn dochter, er was niets wat hij niet zou doen, er was geen limiet aan wat hij wilde doen voor de genezing van zijn dochter. En ik het keerde naar: ‘En jij denkt dat God, waarvan de Bijbel zegt dat Hij liefde ís, mínder van jouw dochter zou houden dan jij?’ Weet je, hij kon over doctrine redetwisten, maar als het aankomt op liefde, als je gewoon zou begrijpen hóeveel God van je houdt, zou je geloof door het dak heen breken, in het geloof dat God jou geneest. 

Het is echt niet dat God niet heeft genezen. Het ligt aan óns die het niet hebben begrepen. Wij moeten begrijpen dat God van ons houdt en als je jouw aandacht blijft houden bij hoeveel God van je houdt, kan ik je verzekeren dat je geloof door het dak heen springt. Er zijn sommige mensen die naar deze tape luisteren, die heel vasthoudend zijn, en je aandacht is gericht op genezing. Maar je begrijpt niet hoeveel God van je houdt. Je denkt dat God mishaagd is over jou. Je haat jezelf, je bent teleurgesteld in jezelf, en je denkt dat God een nog grotere hekel aan jou heeft dan jij zelf. Maar weet je, dat is een enorme hindernis voor de kracht van God om in jouw leven te stromen. 

Geloof wérkt door liefde. Ook dat is een wet van God. En als jij de genezende kracht van God in je leven wilt zien manifesteren, zul je moeten gaan begrijpen hoezeer God van je houdt. En dat is een geweldige waarheid. Ik heb een serie van drie tapes met de titel: ‘Gods soort liefde - de remedie voor alles wat je scheelt.’ En ik denk dat het je echt zal helpen. 

En zo kunnen we wel doorgaan. Zoals ik al zei, heb ik wel honderd wetten ontdekt die bepalen hoe geloof werkt. Ik heb er maar drie, vier of vijf verteld op deze tape. Er is nog zóveel meer. En dan zijn er nog een heleboel dingen die ik niet begrijp. Maar het is állemaal geopenbaard in het Woord van God. Gods Woord is het handboek van de eigenaar. Het legt ons uit hoe het koninkrijk werkt. En wij moeten erin duiken en er op mediteren en zien hoe mensen, en deze vrouw in Markus 5, hun genezing ontvingen. 

Je moet ook het voorbeeld hier in Markus 5 nemen over Jaďrus die ontving dat zijn dochter uit de dood werd opgewekt. En je moet bestuderen hoe Jezus genezing aan anderen bediende. Bid en vraag de Heilige Geest je te helpen de dingen te zien die op jou van toepassing zijn. En ik verzeker je dat de Heilige Geest je zál leiden. God wíl dat je gezond bent. God wil nog meer dat jij gezond bent dan dat jij zelf gezond wilt zijn. 

Als jij niet gezond bent, is dat niet omdat God het niet zou willen, maar omdat jij niet hebt begrepen hoe je moet ontvangen. Waarschijnlijk zullen enkele van de dingen waar we op deze tape over hebben gesproken, laten zien dat er bepaalde
dingen zijn die je in je leven gedaan hebt. Misschien heb je negatieve dingen uitgesproken, heb je geklaagd en gemopperd. Heb je uitgesproken wat de doktor te zeggen had in plaats van wat God te zeggen had. Je bent meer onder de indruk van je medische dossier dan van Gods dossier in het Woord van God. En je moet dát gaan uitspreken. 

Je moet rechtstreeks tot jouw probleem gaan spreken. Je moet gaan handelen op basis van je geloof. Je moet vástberaden worden en zó toegewijd dat niets je zal afleiden. Zolang je kunt leven zonder te genezen, zul je niet zo handelen. Maar je moet vastberaden worden: ‘Zo zal ik niet langer leven’, en ik verzeker je dat het verschil zal maken. Je moet de liefde van God gaan begrijpen. Je moet in vergeving gaan wandelen. En zo gaat het maar verder. 

God is een goede God. Hij heeft reeds álles voorzien en ik verzeker je dat het Gods wil is dat jij gezond bent. Hij is vóór jou. En als jij Hem toelaat zal Hij je in alle waarheid leiden en je alles openbaren wat jij moet doen om jouw genezing te kunnen ontvangen. 

Laat me nog heel snel met je bidden. Ik weet dat ik je niet persoonlijk kan zien. Maar ik ga een gebed bidden dat míjn geloof in werking zet en hopelijk jouw geloof activeert en je helpt om te ontvangen. 

Vader, ik bid voor wie ook maar die luistert naar deze tape nu, en ik weet dat het Uw wil is dat zij gezond zijn. Ik weet dat U het al gedaan hebt, 1 Petrus 2:24, door Uw striemen is hun genezing al geworden. Vader, U hebt de kracht al opgewekt, het is er al. Het is nog maar de schakelaar omzetten, het is een kwestie van leren en ons denken veranderen. Vader, ik bid dat de Heilige Geest binnenin deze persoon tot leven brengt wát zij ook maar moeten veranderen, zodat ze kunnen ontvangen wat U al gedaan hebt. Vader, schenk ons de Wijsheid. Er staat in 2 Petrus 1:3 dat álle dingen die tot leven en godsvrucht leiden, ons zijn gegeven door de kénnis van Hem. Vader, schenk hen nú op dit moment kennis wat ze moeten doen om uw genezende kracht vrij te zetten en te activeren. 
En ik stem met hen overeen. Wij spreken tot dit probleem, nu, in de naam van Jezus. Wij gebíeden iedere soort tumor, kanker, alles wat hun lichaam is binnengedrongen, om te sterven. Bacteriën, infecties, te sterven in de naam van Jezus. Vader, wij zetten uw zalving vrij om in hun lichamen te werken en hen vrij te zetten van pijn en al deze symptomen. 
We gaan naar de oorzaak van de pijn en de problemen en bevelen deze dingen nu om genezen te zijn. In de naam van Jezus.
Ik gebied vrees om te verdwijnen en geloof om te komen. Ik gebied liefde om te stromen. Wij spreken dit in de naam van Jezus omdat wij genezen geworden zíjn. Als wij het al geworden zijn, dan zíjn wij het. En Vader, wij danken U. Wij danken U dat het Uw wil is dat wij gezond zijn. En Vader, wij ontvangen dat in Jezus’ naam. Amen. 
 


 

www.vergadering.nu