Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Ontdek de sleutels om vol te blijven van God - 1
Andrew Wommack

Over de auteur:
Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door Andrews onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft. 

Inleiding: 
Veel christenen hebben geweldige momenten met God die hen totaal vervuld met leven en ze zijn vervuld met Hem. Maar al te vaak verstikken de zorgen en bezigheden van deze wereld Zijn aanwezigheid in onze levens weer. Wat is er gebeurd? Is God weer vertrokken? Nee! Hij heeft gezegd dat Hij ons nooit zal verlaten of verzaken. Wat er is gebeurd, is dat wij van God zijn weggelopen en zelf verminderen wat Hij voor ons heeft gedaan. Het goede nieuws is dat als we in de gaten hebben wat we aan het doen zijn, we dit proces kunnen omkeren. In deze serie geeft Andrew belangrijke waarheden die ons kunnen helpen vol te blijven van God. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Deel 1: Verheerlijk God
Deel 2: Wees dankbaar
Deel 3: De kracht van verbeelding
Deel 4: Een goed hart

Deel 1: Verheerlijk God

Vanavond ga ik vertellen over de vier sleutels tot het vol blijven van God. En laat ik dit inleiden met vertellen dat ik hierover ben begonnen te onderwijzen omdat ik een dienst had in Louisville, Kentucky. En een vrouw kwam naar mij toe. En ze vertelde: ‘Dit heeft mijn leven veranderd.’ Ze had nooit eerder de liefde van God gevoeld en ze had nog nooit eerder een openbaring van de liefde die God voor haar heeft als door deze samenkomsten. Ik ben daar 4 dagen geweest. En ze zei: ‘Dit is geweldig. Maar ik weet dat als u weer weg bent, het een week kan duren, of een maand, of wat dan ook, maar ik raak deze openbaring kwijt en ben weer terug bij af, waar ik opnieuw moet begrijpen wat Gods liefde voor mij is. 

En toen ze dat zei, deed het me pijn, maar tegelijkertijd besefte ik dat het waar was. Ik weet niet of jullie dit hebben gehad, maar mij was altijd geleerd dat wij lekke mandjes zijn, net als een emmer met gaten erin, die je voortdurend moet blijven bijvullen. En laat me je dit vertellen, dat dit waar is volgens de ervaring van de meeste mensen. De ervaring van de doorsnee persoon is, dat God je leven aanraakt door dit soort samenkomsten. Je wordt er enthousiast van, maar korte tijd later ben je weer leeg en heb je weer helemaal opnieuw iets speciaals van de Heer nodig. Dat is de ervaring van de meeste mensen, maar het is niet wat de Heer geleerd heeft. 

Hij heeft gezegd dat je van heerlijkheid tot heerlijkheid zou moeten gaan , niet van in de put naar in de put! Amen? Je zou niet de hele tijd moeite en worsteling moeten hebben. Er staat dat Hij de dalen zal opvullen en de bergen slechten . Als je de dalen opvult en de bergen neerhaalt zou er een gladde weg moeten ontstaan! Er zou continuïteit moeten zijn in het leven van een christen. Je zou helemaal geen ‘jo-jo’ ervaring met God moeten hebben. 

Toen deze vrouw die vraag stelde, zei ik: ‘Ik begrijp dit niet.’ Ik heb hier niet bewust over nagedacht, maar mijn leven is géén jo-jo ervaring geweest. Mijn moeder is hier. Prijs God, ze is een zegen voor mij. Je kunt het haar vragen. Zij kan getuigen dat mijn leven vanaf 23 maart 1968 een en al enthousiasme is en totaal op God gericht. En in mijn leven zijn veel nare dingen gebeurd, satan heeft uit alle macht geprobeerd mij te laten ontsporen in wat God voor mijn leven wilde, en ik heb heel wat tegenstand en weerstand ontmoet. Maar het heeft mij nooit kunnen beroven van wat God voor mij gedaan heeft. Ik ben de vreugde daarover nooit kwijtgeraakt. Wat de Heer in 1968 heeft gedaan, is vanavond in mijn leven nog sterker dan het 32 jaar geleden was. Het is gewoon beter geworden. 

Maar dat is gewoon niet de ervaring van de meeste mensen! En zo hoeft het helemaal niet te zijn. De Bijbel zegt in Romeinen 11:29: ‘Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.’ Nou, voordat ik maar begin met dit onderwijs over 4 sleutels, hoe je vol kunt blijven van God, zal ik enkele uitspraken doen die je echt kunnen helpen als je hiernaar wilt luisteren. God is niet degene die komt en gaat in jouw leven. Wel kun je de aanwezigheid van God de ene keer sterker ervaren dan de andere keer. Je kunt de zalving van God, de vreugde van de Heer en dat soort dingen, de ene keer sterker ervaren dan de andere keer. Maar het is niet zo dat God deze zalving, deze vreugde en aanwezigheid geeft en zich dan weer terugtrekt. Dat is een heel belangrijk punt. Want maar heel weinig mensen begrijpen dit. 

Laten we dit voorbeeld nemen: als je de vreugde van de Heer niet hebt, dan gaan de meeste mensen de hemel bestoken en zeggen: ‘Oh God wat is er mis, oh God, raak mijn leven opnieuw aan. Ik verlang naar een nieuwe aanraking van U. God, doe iets nieuws in mijn leven.’ Maar ik geloof dat dit in feite een belediging is aan het adres van God? Als jij op deze manier bidt, dan veronderstel je, dat als jij je leeg voelt, of droog, of je vreugde verliest, of je vrede of wat dan ook, dan veronderstel jij dat God degene is die zich van jou heeft teruggetrokken. En dat is niet waar. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 

Als jij ooit maar de vreugde van de Heer hebt ervaren, als jij genezing hebt ervaren in je leven, of voorspoed of wat dan ook, dan is God nooit veranderd naar jou toe. Nooit. God zend altijd maar Zijn zegen en zet altijd Zijn zalving in jouw leven vrij. Het is nooit God die verandert. Wij zijn degenen die veranderen. Het is een heel belangrijk punt dat je dit snapt. Als wij gaan spreken over hoe vol te blijven van God, ga ik je niet leren hoe je God moet bestoken en hoe je God kunt manipuleren. 

Onlangs las ik een artikel waarin iemand over ditzelfde onderwerp onderwijs gaf. Ze zeiden het niet openlijk zo, maar dit is de indruk die je ervan kreeg: de reden waarom jij niet in vreugde wandelt en geen vrede en liefde en al die dingen hebt, is dat jij iets gedaan hebt wat God mishaagt. Ze legden je dus uit wat je moest doen om God weer te behagen en de kracht van God in je leven manifesteren. Maar dat is nooit het geval. God heeft zich nooit van jou teruggetrokken. God is niet de variabele. Wij zijn altijd de variabele. 

Waar ik dus over ga spreken, is hoe jij jezelf kunt ‘repareren’, en niet God! Amen? Dit is geen les over hoe je de poorten van de hemel kunt bestoken en God zover krijgen om iets te doen. God wil jou nog liever zegenen dan jij gezegend wilt worden! In feite kan ik het op deze manier zeggen: Jij bent vanavond nét zo vol van God als jij gelooft dat je bent! Het is niet God die beslist hoe vol jij van Hem bent, en hoeveel vreugde en vrede en overwinning en zalving jij ervaart! God is niet degene die dat bepaalt. 

Dit is de reden dat ik zo enthousiast kan zijn over onze zuster die vanavond werd genezen, en dat dit kleine meisje werd genezen. De reden dat ik zo enthousiast ben is dat ik weet dat God altijd voor ieder persoon wil en wenst dat die genezen wordt. Het is nooit God die niet geneest, het is nooit God die niet in jouw leven beweegt, het zijn altijd wij die niet van Hem ontvangen. En wij zullen je bemoedigen hoe te ontvangen. 

Ik gebruik vanavond een draadloze microfoon. Die geeft hier radiosignalen en dat ontvangen ze daarachter en dan sturen ze het naar deze speakers. Weet je dat er ook andere radiosignalen in deze ruimte zijn vanavond? En als jij zegt: ‘dat geloof ik niet’, omdat jij die niet kunt horen, dan betekent dat nog niet dat het niet zo is. Die radiosignalen zijn er echt. Er zijn ook TV signalen in deze ruimte vanavond. Maar jij merkt dat niet altijd op, totdat je een TV of een radio aanzet daar en afstemt. En dat is niet het moment dat het signaal pas wordt uitgezonden. Het signaal werd allang uitgezonden voordat jij je ontvanger aanzette. Als jij de ontvanger aanzet en het ervaart, is dat niet het moment dat de uitzending begint.
Zo is het ook met God. God geneest ieder persoon die maar genezing nodig heeft. God geeft je voortdurend vreugde. Ik bedoel, de zenders van de hemel zenden 24 uur per dag, iedere dag van de week uit! God is nooit degene die jou niet zegent. Wij zijn degenen die uitgeschakeld zijn of niet afgestemd. Dus als je echt begrijpt wat ik zeg, zal dit je een opzetje geven en een enorm verschil in je leven maken, als je dit basale ding begrijpt dat we hier gezegd hebben. 

Weet je dat mensen tegenwoordig voor opwekking bidden? Ik krijg voortdurend kritiek dat mensen beweren dat ik niet voor opwekking ben. Ik bén voor opwekking! Ik geloof alleen niet dat de manier waarop we dat tegenwoordig aanpakken de manier is waarop het tot stand komt. Voor opwekking bidden en zeggen: ‘Oh God, geef toch een opwekking’ is de manier waarop dat tegenwoordig gedaan wordt. Mensen denken dat het aan God ligt hoeveel opwekking wij hebben. Ze zeggen in feite dat het Gods schuld is dat er niet meer uitstorting is en dat er niet meer beweging van God is. Maar dat is niet zo. God wil meer dat die mensen gered worden dan jij ooit maar kúnt verlangen dat ze gered worden! God is niet degene die niet van Zijn Geest uitstort. Die wordt voortdurend uitgestort! Maar wij zijn niet zo heel goede ontvangers! 
Wij zijn degenen die de kracht en de zegeningen van God dwarsbomen! God wil echt een enorme opwekking. Hij wil het liefst iedere persoon hier wedergeboren zien. Het is echt Gods wil dat ieder persoon gered wordt die naar deze boodschap vanavond luistert. Driedubbel en dwars! Amen? God zoekt ernaar dat íeder persoon ontvangt. Hij is echt tegen helemaal niemand. Maar mensen zijn gewoon niet afgestemd. Niet aangezet en niet afgestemd op God. 

En wat ze dan doen is bidden: ‘Oh God, zet uw zender toch eens aan! Oh God, waarom zendt U toch geen opwekking? God wat is er mis met U?’ En we proberen duizenden mensen samen te brengen om God in de houdgreep te nemen en God gemotiveerd te krijgen. Dat is gewoon een goddeloos gebed en je aanbidt een God, waarvan je niet echt gelooft dat Hij een goede God is. Die om de een of andere reden gebelgd is over Amerika, omdat wij zo’n goddeloos leven leiden. En Hij zit daar met zijn armen over elkaar en zegt: ‘Ik ga helemaal niets voor jullie doen, tot jullie je meer bekeren, tot jullie meer door het stof kruipen.’ Dat is verkeerd! 
En hierom wordt ik heel wat kerken uitgeschopt, omdat ik dit soort dingen predik. Want bidden om opwekking en God smeken en pleiten om eindelijk eens wat te doen is de hoofdbezigheid van het Amerikaanse christendom. Dat veronderstelt dat God degene is die terughoudend is. Nee, God zendt voortdurend uit. En ik garandeer je dat je precies zo ‘opgewekt’ kunt zijn vanavond als jij maar wilt zijn. Je kunt zo enthousiast zijn vanavond als jij maar wilt. Het is niet God die Zijn zalving en Zijn vreugde en Zijn zegeningen weerhoudt. Als jij vanavond niet vol bent van God, dan ben jij degene die hebt gekozen niet vol van God te zijn. 
Je zegt misschien: ‘Oh nee, ik verlang er echt naar.’ Nou, je verlangt er misschien wel naar, maar je hebt keuzes gemaakt die jou verhinderen om te ontvangen en de vreugde van God te manifesteren. Dat is wat ik met jullie wil delen. Het gaat om vier dingen die jij kunt doen om jouw ontvanger te repareren; en niet Gods zender. Amen? Dit vertelt jou hoe je vol van God kunt blijven. Als jij een lekke emmer bent, komt dat omdat je een drabbig denken hebt. En wij gaan je op je kop geven. Amen? En helpen je drabbige denken te zuiveren! 

Dus laten we naar Romeinen 1 gaan. Ik wil je snel wat achtergrond schilderen. We gaan naar vers 21, maar in vers 16 zegt Paulus het volgende: 16 ‘Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin’ – in dat evangelie dus – ‘geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.’
Er zit heel veel in dit gedeelte. Ik heb niet de tijd om dat allemaal te vertellen. 

Maar laat ik eerst zeggen dat dit woord ‘evangelie’ een verstrekkend woord is. Ik heb het een en ander gelezen over dit woord. In alle Griekse literatuur buiten de Bijbel om, voor de tijd van de Bijbel, is het maar twee keer dat dit woord ‘evangelie’ is gebruikt. Het is een woord dat wel bestond, maar het was een onbekend woord, dat haast niemand gebruikte. En het woord ‘evangelie’ betekent letterlijk: ‘goed nieuws’. Maar zoals het in feite werd gebruikt betekende het meer dan ‘goed nieuws’, het betekende in feite ‘te goed om waar te kunnen zijn nieuws’. Het was een superlatief. Het was: ‘dit is té goed om waar te zijn’. Als je het woord ‘evangelie’ gebruikte, werd het zeer zelden gebruikt, omdat het zo’n krachtig woord was. 

Maar toen Jezus ten tonele verscheen, begonnen ze dit woord ‘evangelie’ te gebruiken om te verwijzen naar wat Hij predikte. Want Hij vertelde hen dat God niet boos was op de mensen, en dat God mensen niet veroordeelde. Hij nam de hoer die op heterdaad betrapt was op overspel en verleende haar genade. Dat was gewoon te goed om waar te zijn. En ze gingen deze term ‘evangelie’ gebruiken om te verwijzen naar Jezus, omdat Hij mensen onvoorwaardelijk liefhad. En juist daarom protesteerden de religieuze Joden die opgegroeid waren onder een systeem gebaseerd op werken, prestatie gericht, wetticisme, oordeel en verwerping. Het was hardvochtig, echt heel hardvochtig. En dat was nooit de manier waarop God het bedoeld had. Maar zo waren de Joden in Jezus’ dagen. De religieuze Joden vervolgden iedereen die het ware ‘evangelie’ verkondigde, omdat het gewoon ‘te goed om waar te zijn’ was. En ze waren dus altijd boos! 

Daarom zei Paulus: ‘Het is het evangelie, het is het ‘te goed om waar te zijn nieuws’ over Gods onvoorwaardelijke liefde, dat de kracht is om de levens van mensen te veranderen.’ En de ogenblikkelijk riep dat de vraag op: ‘Maar hoe zit het dan met de toorn van God? Je moet de mensen laten weten dat er een hel is en dat God een rechtvaardig God is, en dat Hij mensen naar de hel gaat sturen.’ Je moet de vrees voor de hel gebruiken om mensen ‘uit de hel’ te jagen. Dat was het religieuze idee van die tijd. 
En weet je dat de hel een echte bestaande plaats is? Ik spreek wel degelijk met mensen over de hel. Als mensen niet geloven in de Heer Jezus Christus, dan gaan ze naar de hel. Ik geloof dat het bestaat. Maar dat is niet echt de boodschap van het christendom. Het is er een deel van, het is een waarheid, maar het is geen ‘Goed Nieuws’! En in Romeinen 2:4 staat: ‘dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt’. Wat mensen echt tot God trekt is níet de angst om naar de hel te gaan. Helaas is dat in wezen wel de boodschap van de Amerikaanse kerk. Dat is de prediking: ‘Geloof in Jezus opdat je niet naar de hel gaat!’ 

Daar zal ik deze week in de middagsessies op ingaan, als ik het heb over de manier waarop we het evangelie zouden moeten prediken en de manier waarop we mensen moeten discipelen. We hebben de boodschap verandert in: ‘Geloof in Jezus, zodat je niet naar de hel gaat.’ Maar dat is de verkeerde boodschap. Het is wel een ware boodschap, maar het is de verkeerde boodschap. De boodschap die echt de kracht van God vrijzet en mensen tot God trekt is als je gaat spreken over de goedheid van God en hoezeer God van de mensen houdt. Maar koppel het niet voortdurend aan het hiernamaals, maar aan het hier en nu. We zouden het ‘goede nieuws’ moeten prediken. 

Dus zo gauw je dit punt naar voren brengt, is er altijd iemand die zal zeggen: ‘Maar hoe zit het met de toorn van God. Je moet hen vertellen over de toorn van God.’ Nou, Paulus beantwoordt dat in de verzen 18-20. Hij zegt daar: ‘18 Want toorn van God openbaart zich’ – je kunt in feite zeggen: is al geopenbaard. Dat is het punt dat hij maakt. – Met andere woorden, je hoeft helemaal niet te prediken over de toorn van God, omdat de mensen allang weten dat ze niet rechtvaardig zijn bij God. Dat is de reden dat ze angst hebben voor de dood! Omdat ze niet zeker weten hoe hun relatie met God ervoor staat als de eeuwigheid in het spel is. 

Hij zegt dus: ‘18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.’ 
Weet je wat dit zegt? Dit zegt dat de Schepper binnenin de schepping een ‘thuiszoek’-installatie heeft geplaatst. Er is een intuïtieve openbaring over het bestaan van God binnenin ieder persoon die ooit heeft ademgehaald op deze aarde. 

Sommige mensen zullen beweren: ‘Dat is niet zo.’ Ik heb mensen gehad, die mij vertelden dat ze niet in God geloofden, ze voelden God niet. Ze hadden geen overtuiging, geen enkel besef van God. En zij waren volledig goddeloos en God had hen nooit aangeraakt. Dat is een leugen en ze liegen gewoon alsof het gedrukt staat. Sommige mensen zeggen: ‘Hoe kun je dat nu beweren?’ Nou, omdat ik Gods Woord meer geloof dan wat mensen zeggen. En het bewijs daarvan is, dat toen ik in Vietnam was, allerlei mensen tegen me zeiden dat ze niet in God geloofden. Zij waren atheïst. Maar weet je, toen de bommen begonnen te vallen en de kogels in het rond vlogen schreeuwden deze ‘atheïsten’ het uit naar God om genade! Op topvolume! Al deze ‘atheïsten’ die beweerden dat ze niet in God geloofden, schreeuwden het uit naar deze God in wie ze niet geloofden! 
De waarheid is dat ieder persoon die ooit geademd heeft, een openbaring in zich heeft van het bestaan van God. Dat is wat dit hier zegt. En in vers 20 gaat het verder met: ‘20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.’
Er zal nooit iemand in staat zijn voor God te staan en te beweren: ‘Ik heb er nooit van gehoord. Ik wist niet dat U bestond.’ Zelfs al heeft nooit een prediker tot hen gesproken, dan nog hebben ze dit innerlijk getuigenis dat binnen ieder persoon is. En ze zullen ter verantwoording worden geroepen naar de mate van de openbaring die ze gehad hebben. En dat geldt voor ieder persoon. 

Ik heb mensen gesproken die atheïst waren en me vertelden dat ze niet in God geloofden. En ik sprak met hen alsof ze wel geloofden. En ze zeiden: ‘Ik zei je toch dat ik niet geloof?’ En ik zei: ‘Ik weet wel wat je gezegd hebt, maar weet je, je liegt. Dat is helemaal niet waar.’ En ik heb vele mensen gesproken die zeiden dat ze niet in God geloofden en ik bleef maar praten en prikkelde dit kleine deeltje van hen dat al wist dat er een God bestaat en opeens openen ze zich en geven het toe. 

De Bijbel zegt in Psalm 46:10: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben.’ Als jij stil wordt en als jij niet druk bezet bent met andere dingen, dan kun je dit ‘thuiszoek’-apparaat horen! Het zal beginnen je naar God te trekken. En dat is de reden dat mensen voor hun redding er niet van houden om stil te zijn. Ze noemen het ‘verveling’, of ‘eenzaam’ zijn. Ze gebruiken heel wat woorden, maar waar het op neerkomt is, dat als ze stil worden, hun hart opeens tot hen begint te spreken over: ‘Je weet dat dit niet klopt, je zou niet zo moeten leven. Er moet meer zijn in het leven dan alleen dit. Waar kom ik eigenlijk vandaan? Waar ga ik naar toe? Wie heeft mij geschapen?’ En daarom proppen ze zichzelf vol. Ze hebben de radio aanstaan, de TV staat voortdurend aan, ze moeten zichzelf voortdurend ergens mee vullen, anders begint dit ‘thuiszoek’-apparaat tegen hen te spreken en hen onder overtuiging te brengen omtrent hun levensstijl. De waarheid is dat ieder persoon tot de laatste man al een openbaring heeft van God. Je bent ermee geboren en het blijft je hele leven actief. 

Maar de rest van dit hoofdstuk, te beginnen in vers 21 vertelt je de toenemende stappen die je kunt nemen op deze openbaring te stoppen of deze intuïtieve openbaring het zwijgen op te leggen. En je kunt in feite zover komen dat je hart er zozeer voor verhard raakt, dat je op een gegeven moment dit ‘thuiszoek’-apparaat niet langer kunt horen. Je hebt deze openbaring van God niet langer. Dat is waar Romeinen 1:21 en verder over gaat. Het gaat over toenemende stappen die je moet doen om van deze openbaring weg te lopen. 

En ik weet dat de meesten van jullie hier vanavond de Heer al ontvangen hebben en dat het dus niet zo is dat je wegloopt van de openbaring van het bestaan van God, maar in feite geldt dit voor alles wat God in jouw leven doet. Dit gaat niet alleen over het bestaan van God. Maar als jij ooit de liefde van God hebt leren kennen, als jij ooit de vreugde van de Heer in je leven gehad hebt en op een bepaald moment daar echt enthousiast over was, maar nu lijkt het niet zo sterk meer te zijn als het was, dan ben jíj degene die stappen hebt genomen die afstand namen van God. Jíj bent degene die de volume knop lager hebt gezet van de impact van die ervaring in jouw leven. God is niet gestopt. God is totaal niet van houding tegenover jou veranderd. 

Het doet er dus niet toe welke openbaring het is. Het zou net zo goed genezing kunnen zijn! Als jij ooit genezen bent en het lijkt wel alsof jij die genezing aan het verliezen bent en weer terugkeert in je vorige toestand, dan is het niet God die niet langer de genezing uitzendt, maar jij die de genezing niet langer ontvangt. Ik kan je verzekeren dat je dan één van deze vier dingen hebt gedaan die in Romeinen 1:21 opgesomd worden. Nu heb ik al vier dingen hier in dit ene vers. We zouden wel ieder vers kunnen behandelen en een hele serie dingen opsommen. Maar wij zullen tot en met woensdagavond ons beperkten tot Romeinen 1:21 en iedere avond over één van deze dingen spreken. 

Vers 21 zegt: ‘Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt’ – dat is het eerste ding – ‘of gedankt;’ – dat is het tweede ding – ‘maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen’ - (lett. verbeeldingen) dat is het derde ding – ‘en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;’ – het vierde.

Dit is het allereerste wat er zal gebeuren als God je leven aanraakt: satan komt ogenblikkelijk om het Woord te roven, en de manier waarop hij probeert dat woord, die openbaring, die zegen of wat God je ook maar gegeven heeft van je te stelen is, dat hij probeert je te laten stoppen met God verheerlijken als God. Om te stoppen met te verheerlijken wat God in jouw leven heeft gedaan. En als jij stopt met God verheerlijken, ervaar jij een verlies van die openbaring. Zodat het lijkt dat jij je vreugde, je blijdschap, je vrede, je genezing of wat dan ook kwijtraakt. Maar als jij niet stopt met God te verheerlijken, zul je deze vreugde nooit kwijtraken. Je zult nooit kwijtraken wat God in je leven heeft gedaan. In plaats daarvan zal het toenemen. 

Wat betekent het dan om God te verheerlijken? Toen ik dit voor het eerst tegenkwam, was het allereerste wat ik deed dit opzoeken in een Strong’s Concordantie. En het Griekse woord dat hier wordt gebruikt voor ‘verheerlijking’ betekent: voor ‘verheerlijkt’ houden of waarderen. En ik dacht: ‘Daar schiet je ook niet veel mee op.’ Weet je, dat is als dat je op school naar een leraar gaat en vraagt: ‘wat betekent dit woord?’ En ze zeggen: ‘Zoek het maar op’! En je zoekt het op en leest de definitie en in de helft van alle gevallen weet je nog steeds niet wat het betekent. Je wilt dat iemand het aan je uitlegt. In ieder geval, ik las dat, ‘voor heerlijk achten of beschouwen’ en dat hielp me niet echt. En dus ging ik ieder van die woorden opzoeken ‘achten’ en ‘beschouwen’ en toen ik bij het woord ‘achten’ kwam, begon God echt in mijn leven te werken. Want het woord ‘achten’ betekent: te waarderen, of hoog in te schatten of te vereren. Dat is wat het woord ‘achten’ betekent. 
En toen ik dat zag, ging ik erover nadenken. En weet je wat er gebeurd is? Toen God je leven aanraakte, hechtte je een bepaalde waarde aan wat God in je leven gedaan heeft. Maar satan komt ogenblikkelijk in geweer tegen de waarde die jij hecht aan wat God gedaan heeft. En hij gaat argumenteren over die waarde. Hij zal proberen de waarde en de prijs die jij hebt gehecht aan de dingen van God in twijfel te trekken. Dit gebeurt echt met iedereen. Ik kan je vanavond verzekeren dat ik door de boodschap die je hoort, de levens van duizenden mensen heb zien veranderen. En God wil vanavond hierdoor mensen aanraken. Sommigen van jullie zullen het ontvangen en sommigen niet. Jij hecht een bepaalde waarde aan wat jij hoort. Paulus zegt het op deze manier in 1 Tessalonicenzen 2:13: ‘En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft.’ 

Sommige mensen zullen dit vanavond opvatten als: ‘Dit is God die tegen me spreekt.’ Anderen zullen het opvatten als: ‘Andrew spreekt tot je’, en je hecht er een andere waarde aan. Het zal je leven veranderen afhankelijk van de waarde die je eraan hecht. Je hecht een bepaalde waarde aan alles wat in je leven binnenkomt. En satan zal onmiddellijk de waarde die jij hebt toegekend aan God en aan Zijn Woord en wat God in jouw leven doet aanvallen. Stel bijvoorbeeld dat de Heer tot je spreekt en je hebt net de liefde van God gevoeld en ervaren. En je denkt: ‘Man, God houdt van mij! De almachtige God houdt van míj!’ Als jij het weldadige effect daarvan merkt, en de vreugde en de vrede die dat brengt, weet je wat hij zal doen? Als jij morgen naar je werk gaat, zal hij iemand op je werkplek geïrriteerd maken, die naar je toekomt en op je losbrandt. Die je duidelijk maakt wat voor enorme nul jij toch wel bent en gaat jouw prestaties bekritiseren en alles. En weet je, wat er gebeurt? Het is als een wip. Als de ene kant omhoog is, is de andere beneden. En als de andere kant omhoog staat, is deze kant omlaag. Je kunt niet beide kanten tegelijkertijd omhoog hebben. Nou, zo werkt het ook met deze waarde in jouw leven. Als jij echt waardeert wat God zegt, is het hierboven: ‘Man, de almachtige God heeft mij lief! Hij heeft me niet alleen lief, Hij mag me graag! Hij is blij met mij.’ En als jij naar je werkt gaat en iemand begint kritiek op je te leveren, wat je dan doet, is dat je de aanvaarding van mensen begint te waarderen, te eren, hoog in te schatten, op hetzelfde niveau als God! Maar als je dat doet, en je laat hun woord macht hebben en toenemen, dan gaat deze kant omhoog, de waardering voor andere mensen. Maar de waardering van wat God in je leven heeft gedaan komt omlaag en je begint je vrede en je vreugde en je overwinning te verliezen, die deze openbaring je had gegeven. Het is niet God die ophoudt met zenden, maar jij liet iets anders de positie in jouw leven innemen die God zou moeten innemen. 

Wist je dat jij met álles wat op je afkomt, er een waarde aan toekent? Jij doet dat! Niemand anders doet dat. Niemand dicteert jou de waarde van iets. Bijvoorbeeld, als jouw man, of je vrouw, of je kind of je baas of iemand anders, tegen mij exact dezelfde woorden zouden spreken waar jij zo van streek bent geraakt, besef je dat het een andere uitwerking op mij zou hebben dan op jou? Want ik hecht niet dezelfde waarde aan hun mening als jij doet! 

Iemand zegt: ‘Maar je hoort waarde te hechten aan de mening van je baas of je man, of je kinderen of iets anders.’ Nou jazeker, jij zou er meer waarde aan moeten hechten dan ik doe, maar het is alleen in een relatieve zin. Dat is wat er bedoeld wordt in Lukas 14:26. Ik heb dat vers vanochtend aangehaald: 
‘Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.’ Ik citeerde Lukas. Lukas zei het op deze manier: tenzij je deze dingen haat. Maar in Matteüs staat er: ‘Je moet Mij méér liefhebben dan deze.’ En dit laat je zien dat het een vergelijkende waarde is waar het hier over gaat. 

Natuurlijk moet je bepaalde mensen die dicht bij je staan meer waarderen dan ik. Maar in vergelijking met God hoort er zo’n waarde, zo’n belang gehecht te worden aan wat God in jouw leven heeft gedaan, dat gewoon niets daarmee kan wedijveren! Want niets kan er mee wedijveren! Bij de meeste mensen gaat dit niet op! Ik durf te wedden dat de meerderheid van de mensen in deze zaal vanavond, áls er een verschil is, als jij de dingen van God meer verheerlijkt dan de dingen van deze wereld, dan is het verschil zó klein dat je een vergrootglas nodig hebt om te zien welke van de twee je het meest waardeert. En zo zou het helemaal niet moeten zijn. Het zou zo moeten zijn dat God zó oneindig veel groter is dan al het andere, dat in vergelijking daarmee je al het andere veracht! Je moet de waarde van andere dingen verminderen en omlaag brengen. 
In feite zijn we afhankelijk geworden van iedereen en alles, behalve van God. Er zijn hier sommigen die, als je partner je op dit moment zou verlaten, dan zak je als een kaartenhuis in elkaar! En sommigen zeggen: ‘Maar je hoort te geloven voor dit huwelijk, en dat het hersteld zou moeten worden.’ Nou ik ben het er mee eens dat dat Gods beste oplossing is, en God wil ook graag in jouw huwelijk bewegen. Maar je moet enkele toewijdingen maken en zeggen: ‘God, U bent zóveel groter dan mijn partner, dat ik nog geen pás zou inhouden, ik zou u nog blijven dienen als iederéén mij in de steek laat.’ 

De vrouw van Mozes liet hem in de steek onderweg naar Egypte toen hij op weg ging om de kinderen van Israël uit Egypte te leiden. Zippora verliet hem en was een jaar of twee afwezig. En Mozes vertrok toch en zag al die plagen nog steeds vrijgezet worden en hij zag nog steeds de Rode Zee splijten en hij deed al die dingen terwijl hij van zijn vrouw gescheiden was. Man, het is stil hier! 
Sommigen zeggen: ‘Maar broeder, ik geloof dat ik God moet prijzen en van God moet blijven houden en God moet waarderen, maar als het zoiets is als een scheiding, je kunt God met geen mogelijkheid prijzen als je een echtscheiding doormaakt.’ Ja, dat kun je wel! Ik weet zeker dat ik deze illustratie hier al eerder heb gegeven. Maar ze is zo goed dat ik hem graag zelf weer wil horen. Dus ik ga je deze nog een keer vertellen. 

Ik heb je eerder verteld dat ik ieder jaar naar Charlotte ga, naar een partner van mij, en dat deze me uitnodigt op zijn bedrijf. En ik kom daar en hij zegt tegen zijn werknemers, hij heeft een stuk of 30 werknemers, hij zegt: ‘De klok loopt door, en jullie luisteren naar deze man zolang als hij wil praten.’ En ik ga zitten en predik voor zijn werknemers. En vijf of zes jaar geleden werden 10 van zijn werknemers zo wedergeboren en het was echt krachtig. En ik zat nadat ik gesproken had in zijn achterkamertje. En een dame die de dag ervoor geprobeerd had zelfmoord te plegen, kwam naar me toe. Ze had haar polsen doorgesneden en was in het ziekenhuis beland. Ze was alcoholiste en maakte haar derde of vierde echtscheiding mee. Ze was zo armoedig. Ik ben mee naar haar huis geweest en het was extreme armoede. Alles in haar leven was deprimerend en ontmoedigend. In ieder geval, ze kwam met me praten en zei: ‘Ik ben geen christen zoals jij en Chip, de baas van het bedrijf, maar ik weet dat gebed werkt en ik vraag gebed voor mijn huwelijk.’ En toen begon ze te huilen en vertelde dat het haar 3e of 4e huwelijk was en dat haar man de papieren voor een echtscheiding had ingediend. En ze vertelde dat als ze gescheiden zou zijn, ze niet wist of ze het nog zou trekken. En ze vroeg om gebed voor haar huwelijk. 

Ik stopte deze dame dus en zei: ‘Nou, laat me even vaststellen of dit klopt?’ Ik zei: ‘Je bent geen christen en je weet dat je geen christen bent?’ Ze zei: ‘Dat klopt.’ En ik zei: ‘Dus, als jij nu zou sterven zou je rechtstreeks naar de hel gaan?’ En ze zei: ‘Dat is juist.’ En ik zei: ‘En jij wilt dat ik voor je huwelijk bid? En niet bid voor jouw redding?’ En ze zei: ‘Ja’! En ik zei: ‘Mevrouw, besef je wel dat als je een jaartje of duizend in de hel gebrand hebt, het je geen barst meer kan schelen of je getrouwd was of niet?’ Ik zei: ‘Wat kan iemand z’n huwelijk nou schelen? Je moet wedergeboren worden.’ En deze vrouw zei: ‘Weet je, eigenlijk heb je gelijk.’ Dus ik bad met haar en ze werd wedergeboren. 

Nou zeg ik daarmee niet dat God zich niet voor jouw huwelijk interesseert. Maar ik zeg alleen dat je er een relatieve waarde aan moet hechten. Er zijn sommigen van jullie die geloven, die zoveel waarde hebben gehecht aan je huwelijk, of aan je carrière, of zoveel waarde aan de aanvaarding door andere mensen, dat het in feite concurreert met de waarde die je hecht aan de dingen van God. Je zult een paar besluiten moeten nemen en zeggen: ‘God, er is niets, niets dat zelfs maar vagelijk mij kan verleiden om de waarde die ik aan U hecht en wat U in mijn leven hebt gedaan kan verminderen.’ En je moet God gewoon verhogen en verheerlijken, vér boven hier, en alle andere dingen minderwaardig vinden! 

Hebreeën 12:1 en 2 spreekt over Jezus. En in vers 1 staat: ‘1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. ‘
In vers 2 staat hier: ‘Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.’ 
Het Griekse woord wat hier vertaald is met ‘de schande niet achten’, betekent letterlijk ‘minderwaardig achten’. Of in principe precies het tegenovergestelde van waar ik over spreek: verheerlijken, achten, waarderen, een hoge prijs of waarde aan hechten. Jezus verachtte de schande waar hij doorheen ging. 

Zie je, als je God verheerlijkt, kun je God niet echt verheerlijken en alle andere dingen met relatieve waarde evenzeer verheerlijken. Je zult al het andere moeten verachten. Jezus verachtte de schande die de kruisiging met zich meebracht. Hij verkleinde dat opzettelijk. Hij minimaliseerde opzettelijk de kosten. Maar dit is niet de manier waarop de meesten van ons functioneren. Ik kan je garanderen dat als jij door God geroepen zou worden om een kruisiging te ondergaan, weet je wat de meesten van ons zouden denken? We zouden onmiddellijk gaan kijken naar alle kosten, alles wat het ons zou kosten, gaan kijken naar de pijn, gaan kijken naar al deze dingen en wij zouden ons eigen leven, onze eigen vrede, onze eigen veiligheid waarderen. Wij zouden die dingen zozeer waarderen dat we niet in staat zouden zijn om te waarderen waar God ons toe geroepen had te doen. Maar Jezus had zijn hele eigen leven niet geacht. Hij zei tegen ons: tenzij je je eigen leven haat. Zie je, Hij had alle andere dingen in zijn leven reeds voor waardeloos geacht in vergelijking met wat God in Zijn leven had gedaan. 

Paulus deed precies hetzelfde in Filippenzen 3. Laat me je dit gedeelte tonen: ‘7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,’ 
Wist je dat het woord ‘achten’ hier hetzelfde ding is? Jij hecht een waarde aan alles in jouw leven. Jij bent degene die ‘acht’ wat belangrijk is voor jou. En hij zegt: ik heb een waarde gehecht aan Christus, aan het Hem kennen en ik heb zo’n waarde aan Hem gehecht dat ik al het andere als vuilnis acht. Dat is een sterke uitspraak. Het woord ‘vuilnis’ is nog een net woord voor allerlei andere die wij gebruiken. Paulus zegt: Ik acht al het andere, behalve Jezus, als mest in mijn leven. De meesten van ons hier kunnen dat niet zeggen. En dat is de reden dat wij niet de dingen kunnen doen die Paulus deed, en dat is de reden dat wij niet dezelfde vreugde hebben. 

Het boek Filippenzen werd door Paulus geschreven terwijl hij in de gevangenis zat. En in het boek Filippenzen wordt 17 keer het woord ‘vreugde’, ‘verheug’, etc. gebruikt. Het is het meest blije boek dat hij ooit maar geschreven heeft. En dat nog wel vanuit de gevangenis! Als wij vanavond in de gevangenis gegooid werden, zouden wij te middernacht gaan zingen en God loven en prijzen? Dat komt omdat jij zoveel waarde en zoveel belang hecht aan jóuw leven en aan jóuw vrijheid. Zoveel aan dingen. Jij hebt zoveel waarde gehecht aan dingen die onbelangrijk zijn. Jouw leven is belangrijk in vergelijking met andere mensen. Maar met God vergeleken is jouw leven helemaal niets. Het is niets waard. En je zou die relatieve waarde moeten hechten aan jouw leven. Maar zolang jij het centrum van het heelal bent, zul je altijd van streek zijn als iemand je tegen de haren instrijkt. Dat zal altijd zo zijn. Maar Paulus had een ander waardesysteem. Hij zei dat hij eigenlijk de grootste moeite had met beslissen of hij wel hier moest blijven of naar de hemel gaan. ‘Ik ga liever naar de hemel, maar ik weet dat het nuttiger is als ik hier blijf. Paulus beschouwde zijn leven hier als niets. Híj is degene die hier de waarde eraan geeft. 

Jij kent een waarde toe aan alles wat in je leven plaatsvindt. Jij bent degene die dat doet. Dus als God je leven aanraakt, en na een poosje lijkt het alsof je jouw openbaring kwijtraakt, en je verliest het voordeel van wat God in je leven heeft gedaan, weet je wat het eerste is dat er dan gebeurt? Jij hebt waarde gehecht aan zoveel andere dingen die belangrijk zijn voor jou, en die jouw tijd en energie en je aandacht opslokken. En dat zorgt dat wat God in je leven heeft gedaan na verloop van tijd vermindert. Want God is niet gestopt met geven, God is niet van houding tegenover jou veranderd, maar jij laat iets anders die plaats van belang innemen die God zou moeten innemen. 

Om dit te illustreren, toen ik volledig tot de Heer kwam op 23 maart 1968 was ik 18 jaar oud. Ik zat in een gebedssamenkomst en God openbaarde Zijn liefde aan mij. Bovennatuurlijk! Toen wist ik dat God van mij hield. Ik wist dat God mijn foto in zijn portemonnee had. En dat hij een foto van mij op zijn schoorsteenmantel had staan. Ik wist dat God gepassioneerd van mij hield! En het was geen abstracte gedachte voor mij, het was écht. Vier-en-een-halve maand lang ervoer ik letterlijk die liefde die God voor mij had en die mijn leven veranderde. 
En wat was ik enthousiast. Ik weet nog dat ik direct de volgende ochtend, dit gebeurde op een zaterdag avond, en die volgende ochtend ging ik voor mijn baptistenkerk staan en vertelde hen dat God van me hield. En Hij hield niet van een afstand van me. God was gepassioneerd over mij. God houdt gepassioneerd van me. God is dolblij met me. God mocht me graag. Ik stond daar te getuigen hoezeer God verliefd op mij was! Maar het was beter geweest als ik daar had staan vloeken! Ze hadden meer geduld en genade met mij gehad als ik daar was gaan staan vloeken! Of als ik overspel was gaan plegen. Dat is allemaal nog te vergeven! Maar zij stelden God die gepassioneerd van je hield op één lijn met jij die zo geweldig deugdzaam en goed was. Zij dachten dat het op prestatie gebaseerd was. Ze begrepen genade niet. 

Dus toen ik zei dat God gepassioneerd van mij hield, dachten zij ogenblikkelijk dat ik beweerde dat ik iets had wat zij niet hadden en dat ik beter was dan zij. En ik begon kritiek te krijgen. Mensen werden boos op mij en kwamen naar mij toe en zeiden: ‘Wie denk jij wel dat je bent?’ ‘Jij beweert dat jij met de Geest vervuld bent?’ Ik had hen gezegd dat God mij met Zijn Geest vervuld had. Want zo voelde dat! En ze zeiden: ‘Jij beweert dat je met de Geest vervuld bent.’ En ik zei: ‘Paulus zei dat we met de Geest vervuld moesten zijn.’ En zij zeiden: ‘Dat was Paulus, maar wie denk jij wel dat jij bent?’ Ze zeiden: ‘Wil jij jezelf op gelijke hoogte met Paulus stellen?’ En ik zei: ‘Ik weet helemaal niet wat ik doe, ik vertel alleen maar wat er gebeurd is.’ 
En weet je wat er gebeurde? Ik was een 18 jarige jongen en daar waren de professor aan het seminarie en de hoogopgeleide mensen die dit deden als beroep. En die begonnen mij te bekritiseren. En weet je wat satan probeerde te doen? Hij probeerde mij zover te krijgen dat ik de mening van mensen hoger achtte dan wat God tegen mij gezegd had. Ik heb die hele nacht niet geslapen. Ik was zó overweldigd door de liefde van God. En je kunt het aan mijn moeder vragen. Het duurde wel vier en een halve maand voordat ik langer dan een uur achter elkaar sliep. Ik sliep enkele minuten en werd dan weer wakker, denkend aan hoe God van mij hield en ging het Woord lezen en dan zakte ik weer weg. Vier en een halve maand sliep ik hoogstens een uur aan een stuk. Ik geloof dat ik die vier en een halve maand geen een keer ben gaan zitten voor een maaltijd. Wie kan nou gaan zitten eten als je beseft dat God van je houdt?! Ik was er gewoon zó opgewonden van. 

Hier was ik dus en waardeerde het feit dat God mij had laten zien dat Hij van me hield. En daar kwam een andere stem. En zou ik daar waarde aan gaan hechten? Als ik daar waarde aan zou toekennen dan zou de waarde en de rijkdom en verering die ik hechtte aan wat God gezegd had naar beneden komen en zou ik de openbaring ervan gaan verliezen. En het was niet vanwege de een of andere grote kracht van mijzelf, ik wist niet eens dat ik hongerig was voordat God mijn leven aanraakte, ik wist niet eens hoe hongerig ik was, maar ik wist dat er nooit iets zou zijn dat mij meer zou opwinden dan de liefde en de aanvaarding van God. En ogenblikkelijk plaatste ik God boven al het andere en verachtte al het andere. 

Ik herinner me dat er mensen waren die ik zeer respecteerde en die ik probeerde te behagen om hun aanvaarding te winnen, en die begonnen op me te foeteren. Maar ik draaide me gewoon om en zei: ‘Het interesseert me niet wat je zegt’, want ik gaf hen niet dezelfde relatieve waarde die ik aan God gaf. En daardoor verminderde het niet. 

En toen werd ik zo verliefd op de Heer. Ik zat in mijn eerste jaar op College. En ik verloor alle belangstelling voor wiskunde. Dat was mijn vak. Ik was wiskundestudent. Ik verloor iedere interesse in College. Ik ging het haten om naar College te gaan. Ik heb twee en een halve maand iedere dag geprobeerd naar mijn lessen te gaan, maar ik haalde geen enkele les, omdat ik met iemand in gesprek raakte en over de Heer begon te praten. Daar genoot ik gewoon intens van, om mensen te vertellen hoeveel God van mij hield en hoeveel Hij van hen hield en hoe Hij hun leven kon veranderen. En ik raakte met iemand in gesprek over de Heer en als de bel ging, kon ik hen toch niet naar de hel laten gaan omdat de bel ging, dus bleef ik met hen praten en miste mijn les. En dan kwam ik weer met iemand anders in gesprek en ging de volgende bel. Dus ik ging twee en een halve maand ieder dag naar de klas, maar heb geen enkele klas bereikt. 

En na een poosje vroeg ik me af: ‘Waarom betaal ik geld om naar school te gaan als ik er totaal geen zin in heb, en de lessen toch niet bereik?’ Ik ging erover bidden, en het is een lang verhaal maar uiteindelijk gaf de Heer me opdracht om van school af te gaan. En dat is niet voor iedereen. Sommigen van jullie hebben wellicht een opleiding nodig. Maar ik had het niet nodig om wiskundige te zijn om te doen wat ik nu doe. De Heer had iets anders voor mij in petto, dus Hij droeg mij op om te stoppen met school. Dus ik vertelde dat in mijn familie en vertelde iedereen dat ik met school ging stoppen. En je dacht dat het daarvoor al erg was! Dat was gewoon… Mijn moeder, ze zit hier vooraan naar mij te luisteren, en ik houd van mijn moeder en zij houdt van mij, en we hadden een heel hechte relatie nadat mijn vader was gestorven toen ik 12 jaar oud was, maar mijn moeder begreep het niet. En het was niet dat ze gemeen tegen mij was, maar ze kon gewoon niet geloven dat dit van God was. 

Het was in 1968, ik raakte $ 350 per maand kwijt aan uitkering van de regering als ik met school stopte. Want ik kreeg een uitkering vanwege het overlijden van mijn vader en zolang ik bleef studeren kreeg ik dat. Maar zodra ik stopte met school, raakt ik dat kwijt. Ik raakte dus $ 350 per maand kwijt. En iedereen zei tegen me: ‘Dit is niet slim, dit zou je niet moeten doen.’ Het was midden in het hoogtepunt van de Vietnam oorlog. En ik had een vrijstelling zolang ik op school bleef, maar zodra ik met school stopte, kreeg ik ogenblikkelijk een volledig betaald reisje naar Vietnam. 
En mensen kwamen naar me toe. En ik herinner me dat mijn moeder en andere mensen… ze begrepen het gewoon niet, maar satan probeerde mij over te halen om mijn relatie met mijn moeder hoger te achtten dan ik mijn relatie met God achtte. Sommigen van jullie zeggen: ‘Oh, maar die relatie heb je nodig!’ Ja, dat heb je zeker, maar wel hier beneden en niet hierboven. Niets in mijn leven kan met God wedijveren. Want mijn moeder is niet voor mij gestorven en naar de hel gegaan en uit de dood opgewekt ter vergeving van mijn zonden. Ik houd van mijn moeder, maar ik verzeker je dat ik van God oneindig veel meer houd. Ik houd meer van God dan ik van mijn vrouw houd, of van wat dan ook maar. 

Sommigen van jullie kunnen dat niet echt zeggen, omdat je denkt: ‘Ik wil daar geen onderscheid tussen maken. Ik houd van allebei evenveel. Nee, dat kun je niet doen. De Bijbel zegt, nogmaals terugkerend op Lucas en ook in Matteüs, waar het gaat over relaties, dat je je vrouw moet haten en je echtgenoot en je kinderen en zelfs je eigen leven. Zie je, dat is een van de problemen, dat wij relaties waarderen, dat wij loopbaan waarderen. Wij waarderen erkenning door mensen zozeer. En ze zijn op hun eigen plaats prima, maar we waarderen hen zozeer dat als het houden van God en het spreken over God jou je carrière kan kosten, en jou de aanvaarding van mensen kan kosten, dan doe je het niet, omdat de relatieve waarde te dicht bij elkaar ligt. 

Voor mij is er geen relatieve waarde. Mijn vrouw weet dat ik meer van God houd dan van haar en ik weet dat zij ook meer van God houdt dan van mij. En in plaats van dat dit van onze relatie afdoet, voegt het juist toe! Want ik kan je garanderen als mijn vrouw van mij zou houden alleen rekening houdend met míj en hoe ik haar behandel, had ze me al lang geleden kunnen verlaten. Ik heb mijn vrouw achterstevoren door de mangel gehaald. Ik kan je verzekeren dat het heel hard is om de vrouw van een prediker te zijn. Ik was een keer bij iemand op bezoek die overspel had gepleegd en in een psychiatrische inrichting had gezeten, en vreselijke dingen waren gebeurd. Hij was alcoholist en drugsverslaafd en alles. En de Heer had zijn leven omgekeerd en totaal veranderd. En hij was nu in de bediening, met zijn achtergrond. En hij vroeg mij wat er met mij allemaal gebeurd was. 

En ik gaf mijn getuigenis. En ik vertelde over de armoede die wij meegemaakt hadden, de moeilijkheden, de kwetsuren en de pijnen. Hoe mijn vrouw acht maanden en twee weken zwanger was en het bijna zonder een kruimeltje voedsel moest stellen. Een geforceerd vasten. En deze man sprong op, sloeg met zijn vuist op tafel en zei: ‘Man, jij bent goddelozer geweest dan ik ooit maar gedácht heb om te willen zijn.’ Hij zei: ‘Dat is het ergste getuigenis dat ik ooit gehoord heb.’ En in heel veel opzichten klopt dat. Als Jamie mij alleen maar liefhad om wie ik was, had ze me lang geleden al kunnen verlaten. Het is alleen maar haar toewijding aan God die haar in staat stelt om van mij te houden. En het is mijn toewijding aan God die mij in staat stelt van haar te houden. Dat zou niet af moeten doen aan een relatie, maar haar juist beter maken. 

Maar er zijn hier mensen die zo afhankelijk zijn van het kleine wereldje dat ze geschapen hebben, dat als er maar iets met jouw wereldje gebeurt, het eruit ziet alsof je je huwelijk verliest, of je kinderen, of je rijkdommen, of je huis, of je verliest je respect of aanzien of zoiets, en dan stort je emotioneel totaal in elkaar. Jij bent degene die waarde aan die dingen hecht, jij bent degene die al het andere zo belangrijk maakt. Het is maar stil hier… Weet je, toen ik in Engeland was, kwam een vrouw naar me toe en zei: ‘De reden dat wij zo stil zijn, is omdat ons is geleerd niet met volle mond te praten.’ En ze zei: ‘Ik ontvang zoveel van wat je zegt dat ik niets kan zeggen omdat mijn mond vol is.’ Dus, ik vat het maar zo op. Dat jullie vol zijn, dat God tot jullie spreekt. Amen? 

Maar jij bent degene die waarde hecht aan dingen. Dus, in ieder geval, hier had je mijn moeder, die niet in de gaten had dat satan probeerde mij te verleiden om te zeggen: ‘God, deze ervaring kost mij de erkenning van mijn kerk, al deze mensen die geacht worden te weten waar ze mee bezig zijn bekritiseren mij. Hier is mijn eigen moeder die het niet begrijpt.’ Ze heeft twee weken lang geen woord tegen met gezegd. Niet omdat ze me haatte, maar ze wist gewoon niet wat ze moest zeggen. En ik herinner me dat ik uiteindelijk tegen haar zei: ‘Ik neem je mee uit eten’ en ik dwong haar gewoon om te praten en ik zei: ‘Zeg wat tegen me, zeg iets.’ En ze barste in huilen uit en zei: ‘Ik ben gewoon zó van streek door wat je aan het doen bent.’ En de eerste woorden die ze in twee weken zei waren niet positief, maar negatief. Weet je, satan probeerde mij zover te krijgen om die relatie hoger te achten dan wat God had gezegd. Maar door de genade van God bleef ik geloven dat het uiteindelijk goed zou komen. En dat kwam het ook. De Heer verscheen aan mijn moeder en een droom heeft alles omgekeerd. En weet je, ze werkt tegenwoordig voor mij. En ze is een zegen. 

Het kwam allemaal goed, maar of het nu goed gekomen was of niet, het zou de waarde die ik hechte aan wat God in mijn leven had gedaan, niet veranderen. En dit is echt een sleutel. Ik kan je garanderen dat God iedere persoon hierbinnen op een bijzondere manier heeft aangeraakt. Iedere persoon hierbinnen heeft op een bepaald moment een aanraking van God gehad. Maar vervolgens komt satan op allerlei manieren op je af om jou waarde te laten hechten aan andere dingen en jouw waarden en belang te veranderen en te hechten aan hen, in plaats van aan wat God zegt. Ergens onderweg ben je jouw vreugde kwijtgeraakt, je vrede, je openbaring van de dingen van God, omdat jij waarde hebt gehecht aan die dingen. Je bent gestopt met God te verheerlijken. 

Vlak daarna ging ik naar de medische keuring voor het leger. Ik werd goedgekeurd en een werver kwam naar mijn huis. Klopte op mijn deur, kwam binnen, opende zijn koffer en haalde al zijn spullen te voorschijn. En hij ging met mij praten over alle voordelen van je vrijwillig aanmelden boven opgeroepen worden. En ik zei: ‘Ik kan ons allebei een hoop tijd besparen.’ En hij zei: ‘Hoe dan?’ En ik zei: ‘De reden dat ik naar deze keuring moest en 5a geclassificeerd werd, was omdat ik van school afgegaan ben.’ Hij zei: ‘Dat klopt.’ En ik zei: ‘Maar zie je, God heeft me gezegd van school af te gaan.’ En toen ik dat zei kon je een kleine grijns zien op het gezicht van die man. En ik zei: ‘Het is dus in feite Gods verantwoordelijkheid. Als God wil dat ik opgeroepen word, word ik opgeroepen en als Hij dat niet wil, dan niet.’ En toen ik dat zei barste deze man in hoongelach uit. En hij zei: ‘Jongen, ik kan je verzekeren, jij gaat naar Vietnam.’ 

En dat maakte me woest. En dat maakte me boos, omdat hij God niet achtte op de manier zoals ik deed. In zekere zin zei hij tegen mij: ‘Wie is God wel in vergelijking met de regering van de USA?’ ‘Man, je hebt met de regéring te maken!’ Hij beweerde eigenlijk: de regering is sterker dan God. God kan niet verhinderen dat jij opgeroepen wordt. Als ik die waarde had aangenomen, zou ik ogenblikkelijk van die vreugde en die vrede verloren hebben over wat God in mijn leven had gedaan. Maar ik herinner me, dat ik als jongen van 18, 19 jaar, en deze man was zo’n 30 jaar en vertegenwoordigde de regering, maar ik stond op en stak mijn vinger tegen zijn borst en zei: ‘Maat, als God wil dat ik opgeroepen word, word ik opgeroepen en als Hij dat niet wil, kunnen jij en de hele regering van de Verenigde Staten of welke demon in de hel me niet oproepen.’ 
En deze man stond op, pakte zijn spullen bij elkaar, stopte het in zijn koffer, liep de deur uit en de volgende ochtend had ik mijn oproep kaart in de bus! Ik weet zeker dat die vent hem zelf verstuurd heeft! Ik geloof dat ie het wellicht eigenhandig in mijn bus gedaan heeft! Maar weet je, dat maakte mij allemaal niets uit. Want het was waar. 

Sommige mensen zeggen: ‘Ik weet niet zeker of ik iets zou doen als het betekent dat je opgeroepen kunt worden en naar Vietnam gestuurd.’ Maar ik hechte zo’n waarde aan het feit dat God van me hield, dat ik ervoor gestorven zou zijn en dan maakte het me nog niets uit. Het maakte me niets uit. Ik ging liever dood en bij de Heer zijn dan een leven afgescheiden van God te leven. Ik gaf geen barst om naar Vietnam te gaan. Ik gaf helemaal niets om die dingen. En dat is de reden dat ik in waarheid kan zeggen dat meer dan 30 jaar, 32 jaar lang ik nooit mijn vreugde ben kwijtgeraakt over wat God in mijn leven had gedaan. Zelfs mijn aller-slechtste dag vanaf die tijd is beter dan mijn allerbeste dag daarvoor. 
Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in mijn leven, ik heb daar verschillende van verteld. Jullie weten sommige dingen die in mijn familie zijn gebeurd. Er zijn mij nare dingen overkomen maar het is gewoon allemaal een tijdelijke flits, welke ontmoediging of teleurstelling die ik ook gevoeld heb. Het heeft nooit langer dan een uur geduurd. Ik ben gewoon vanaf 1968 geen dag lang treurig geweest. Ik betwijfel echt serieus dat ik vanaf 1968 ooit een volle dag lang geen vreugde en vrede heb ervaren. 
En weet je waarom? Omdat ik waarde hecht en geef aan het feit dat God van me houdt. Toen ik een kind was in Arlington, Texas, speelden wij een spelletje dat we ‘wolf en schapen’ noemden. Er zijn allerlei manieren waarop je het kunt spelen, maar in wezen moet je anderen vangen, je hebt een ‘gevangenis’ waar je ze in stopt en de anderen proberen hen te tikken om hen vrij te maken en zo. Maar het team had een thuisbasis. En als ze die thuisbasis vasthadden, het was een boom of zoiets, en als ze die boom aanraakten kon je hen niets doen. Ze moesten ervan weglopen. En weet je, dit is mijn thuisbasis. Als er ook maar iets gebeurt, er gebeurt iets naars, dan trek ik me terug op: ‘God, U houdt van mij. God U waardeert mij, U bent blij met mij.’ En ik ga gewoon nadenken over hoeveel God van mij houdt en ieder probleem wat ik heb smelt in de vergelijking gewoon weg. Er bestaat gewoon geen vergelijking. 

Ik heb enorm veel tijd besteed aan God verheerlijken en waarderen en waarde hechten aan wat God in mijn leven heeft gedaan. En daarom is het sterker en beter geworden. Ik kan je garanderen, dat als God je heeft aangeraakt en het lijkt wel alsof je een lekke mand bent, dat de reden dat je zo lek bent is, dat je andere dingen waardeert, bijna net zo of gelijk aan of zelfs meer dan God en zijn mening over jou. 

Als jij op het punt komt van: ‘God, U bent belangrijker dan wat dan ook, dan al het andere in mijn leven. Niets kan bij U in de schaduw staan.’ En jij verheerlijkt God opzettelijk en devalueert al het andere. Jezus verachtte de schande. Hij minachtte de schande. Dit is de sleutel in Hebreeën 12:2 waar staat dat Hij vanwege de vreugde die voor Hem lag, de schande van het kruis minachtte. Hij koos ervoor zich te focussen op de vreugde. Welke vreugde was het voor Jezus om naar de kruisiging te gaan? De meesten van ons zouden zo op korte termijn denken dat we daar geen enkele vreugde in konden zien. We zouden helemaal niets goeds kunnen zien in wat Hij ging doen. 
Maar weet je wat Jezus deed? Hij zag op de opstanding. Hij wist dat dit niet het einde zou zijn aan het kruis. Hij wist dat Hij over satan zou triomferen. Hij wist dat Hij de hele mensheid zou bevrijden. Jezus keek in de eeuwigheid en zag jou en mij en alle gebondenheden, de ziekte, de pijn en ellende en al die dingen. En Hij wist dat Hij zou sterven en al deze mensen verlossen en vreugde aan hen brengen. En Hij verkoos om dát te verhogen en dát te verheerlijken en de schande en de verwerping en het fysieke lijden te minachten. Ze zouden Hem naakt uitkleden en uitlachen en zeggen: ‘Als u de Christus bent, profeteer dan.’ Hij zou beledigd worden, bespot, gekwetst, maar Hij koos ervoor om die dingen minder te waarderen en de andere dingen te vergroten. Hij was degene die deze waarde daaraan hechte. 
En jij kunt een waarde toekennen aan alles in jouw leven. Jij bent degene die beslist wat de waarde is van alles. Wat is dit belangrijk! 

Er zijn dan sommige mensen die zeggen: ‘Ja maar als je een echtscheiding meemaakt.’ Ik heb je het voorbeeld gegeven van deze vrouw die een scheiding doormaakte. Zij besloot opeens waarde aan dingen toe te kennen, dat er iets bestond belangrijker dan die echtscheiding. En ze dat begon te verhogen en te verheerlijken. Jij bent degene die besluit dat je niet zonder al die andere dingen kunt leven. Jij kunt dat besluit veranderen. 

Kijk ook eens naar Romeinen 11:13. Dit vers zegt: ‘13 Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening.’ Dit woord ‘achten’ hier is exact hetzelfde Griekse woord dat als ‘verheerlijken’ wordt vertaald in Romeinen 1:21. Ik geloof dus dat je ze onderling kunt uitwisselen. Het gaat over hetzelfde ding. Als het gaat over het verheerlijken van God, gaat het over het achten, hoogachten, waarderen van God. Het woord ‘vergroten’ betekent: ‘groter maken’. 
Dit is een verbazingwekkende waarheid. Wist jij dat je God groter kunt maken? Technisch gesproken kun jij natuurlijk de feitelijke omvang van God niet veranderen. De grootheid van God. God is wie Hij is, ongeacht wat jij denkt. Maar wat jouw ervaring betreft, voor zover jouw waarneming betreft kun jij God groter maken of kleiner, dus afhankelijk van hoe jij denkt. Het is net als met een verrekijker. Als jij door de kleine lenzen kijkt naar de grote wordt alles groter. Maar als jij door precies dezelfde verrekijker kijkt en die omdraait, en je door de grote lenzen kijkt naar de kleine, dan wordt alles kleiner. Precies diezelfde verrekijker heeft het vermogen te verkleinen of te vergroten. En jouw denken is precies zo. Afhankelijk van je keuzes, de focus die jij kiest, kun jij óf God vergroten en God groter maken of kun jij God verkleinen. Zo kun je problemen verkleinen of je kunt problemen groter maken. 

Het trieste feit is, dat de meesten van ons meesters zijn geworden in het omkeren. Wij vergroten de kleinste zaken, de meest onbeduidende dingen, en wij minimaliseren de belangrijke dingen van God. Wij zijn negatief geworden. De duivel hoeft maar een kleine tandenstoker op je weg te leggen en tegen de tijd dat jij klaar bent met je erop concentreren en na te denken wat dit nu weer te betekenen heeft, en wat er allemaal wel zóu kunnen gebeuren en al dat soort dingen, heb je het veranderd in een honkbalknuppel, waarmee hij je de hersens in kan slaan. En dat allemaal van een kleine tandenstoker. En jij bent degene die het vergroot hebt en zo groot gemaakt hebt. 

Een keer kwam een van onze bijbelsschoolstudenten naar mij toe en deze knul had altijd wel iets wat verkeerd was. En dan wilde hij me spreken. En hij kwam mijn kantoor binnen en ik zei: ‘Wat is er nu weer mis.’ En hij ging me vertellen dat hij naar de kerk was geweest. Het was maandagochtend en hij was op zondag naar de kerk gegaan. En hij was zo hongerig geweest het Woord van God te horen. En hij zat achter twee vrouwen die de hele dienst zaten te lachen en te kletsen. En hij zei: ‘Het leidde me zo af en heeft het Woord van mij gestolen.’ En hij brak in snikken uit hoe de duivel het Woord van hem had geroofd. En ik had net een telefoongesprek beëindigd met een vriend van mij die 50 jaar getrouwd was geweest en net zijn vrouw had verloren. Ze was gestorven en ik had hem gebeld om hem te dienen. En deze vriend was gewoon God aan het verheerlijken en het groot maken, sprekend over dat God zo groot was en zo geweldig. God is zo goed. Hij had net zijn partner verloren na 50 jaar en hij prees God. En in vergelijking was deze knul iets te kort gekomen van de preek, omdat er twee vrouwen zaten te kletsen. En hij zat te huilen en stond op het punt op te geven. Dat is belachelijk. Hoe dom kun je zijn en nog ademhalen? 

Maar ik kan je verzekeren dat er sommigen van jullie zijn vandaag, die dingen nu zo dwars zitten, dingen waar je zo van streek bent, zelfs zonder dat de Heer iets doet, maar je bent het een jaar na nu alweer vergeten! Het is onbeduidend. Het is geen probleem! Je vergroot iets uit! 

Ik heb mensen in mijn gebedsrijen gehad. En ik vroeg hen waar ze gebed voor wilden en ze vertelden me hun probleem, en eerlijk, ik moest soms op mijn lip bijten om me te weerhouden in lachen uit te barsten. Van: ‘Is dit het? Dit is jouw grote probleem? Hierom ben jij van slag? Ik heb ergere dingen dan dat op mijn goede dagen!' Eerlijk, sommige dingen waar mensen om van slag zijn, zijn echt helemaal niets. Het is echt om niks! 

Een manier om hoe je bepaalde dingen waardeert te veranderen, is een enkele reis naar Albanië kopen. Of sommige van deze landen en daar eens kijken wat moeilijkheden echt zijn. Laat jezelf eens zien wat lijden echt is. Ga eens wat van die dingen bekijken en als je hier terugkomt zal je hele idee over problemen zijn veranderd. Je zou dingen anders vergroten. 

Sommige mensen zijn ontmoedigd omdat ze niet het nieuwste, laatste model televisie hebben. En we hebben het over kinderen tegenwoordig. ‘Oh, het is zo moeilijk voor kinderen tegenwoordig.’ Maar het is helemaal niet moeilijk voor kinderen tegenwoordig! Dit is de meest gemakzuchtige generatie tegenwoordig, die ooit maar bestaan heeft. Maar de meeste mensen zeggen: ‘Nou, jij begrijpt het niet. Je hebt er geen voeling mee.’ Hebben sommigen van jullie wel eens gehoord van Thomas A. Crapper. Ik heb zijn biografie gelezen. Hij is degene die de toiletpot heeft uitgevonden. Thomas A. Crapper was geboren rond 1840. Sommigen van jullie zijn een beetje traag van begrip. Hij werd rond 1840 geboren in Engeland. En toen hij 11 jaar oud was, het was 1850 of 51, ergens daaromtrent, gaven zijn ouders hem een zak met wat kleding en een voedselrantsoen voor één dag, zeiden hem dat ze van hem hielden, klopten hem op zijn schouder en hij was op zichzelf aangewezen. Hij liep 365 mijl naar London. Kende geen familieleden, had helemaal niemand. Hij was op zichzelf aangewezen om te leven of te sterven. Zwemmen of verzuipen. Er bestonden geen sociale voorzieningen waar hij van kon leven. Hij had kunnen sterven. Hij was met 11 jaar op zichzelf aangewezen en toen ik dat las dacht ik: ‘Mijn Heer, wat is dat jong.’ Ik kon me niet een van mijn kinderen voorstellen, met 11 jaar op zichzelf aangewezen om voor zichzelf te zorgen. Dit moest wel ongebruikelijk zijn. En in de volgende alinea stond ook: ‘Dit was zeer ongebruikelijk, de meeste kinderen gingen pas met 12 jaar de deur uit!’ Wist je dat in de jaren 1850 in Engeland je met 12 jaar als volwassen werd beschouwd en je voor jezelf moest zorgen? Leven of sterven, zinken of zwemmen! Dát is stress. 

Maar dat je geen ‘design’-jeans kunt krijgen, niet de laatste computerspelletjes, niet alles kunnen doen wat je vriendjes doen, geen MTV kunnen kijken, dát is geen stress. De enige reden dat dit stress is, is omdat wij het vergroot hebben. ‘Nou, met je vriendjes meekunnen is zó belangrijk.’ Wij hechten daar zoveel waarde aan. ‘En je moet je goed over jezelf kunnen voelen.’ En positieve zelfwaarde en al deze dingen. Wist je dat 100 jaar geleden mensen moesten worstelen en strijden om de volgende dag te overleven, en ze hadden geen tijd om na te denken over hun zelfrespect. 

De reden dat zoveel mensen tegenwoordig emotioneel zo breekbaar en zo in de war zijn, is omdat wij zoveel misplaatste waarden hebben, dat je goed over jezelf moet denken, en jezelf goed moet voelen, en al die dingen waar mensen in het verleden geen tijd voor hadden om mee bezig te zijn. Ik verzeker je, het is niet de druk van buiten die het probleem is, maar het vacuüm van binnen dat het probleem is. Het is het feit dat onze waardesystemen tegenwoordig zo verprutst zijn. Mensen praten over: ‘We leven in zo’n stressvolle maatschappij, niemand heeft ooit in de stress geleefd die wij hebben.’ 

Ik zal je wat vertellen, wat dacht je van terugkeren naar de 2e Wereldoorlog? Sommigen van jullie zijn oud genoeg om je dat te herinneren hoe dat was. Sommigen hebben oorlogen meegemaakt en zo. Dát is stress. In een file staan is alleen maar stress omdat jij er stress van maakt. Vanwege de manier waarop jij denkt, en je móet van punt A naar punt B komen binnen vijf minuten, en jij vertrok zo, dat je nog maar 3 minuten had om er te komen. De enige die de stress veroorzaakt ben jijzelf. Jij bent degene die deze dingen vergroot, jij bent degene die deze levensstijl verhoogt, en jij legt de stress op jezelf. Dit is helemaal geen stressmaatschappij. Wij zijn de meest luxe, gestoffeerde, gemakkelijke en gemakzuchtige generatie die ooit op aarde geleefd heeft. En als jij je gestrest voelt en uitgeput en burn-out, komt dat omdat jij verkeerde waarden hebt. Jij stresst jezelf, niet onze maatschappij. Jij bent op de tredmolen gesprongen, dat is jouw keuze. Amen? 

Ik preek beter dan jullie luisteren. Weet je, jij bent degene die alles in je leven vergroot of verkleint. Ik sprak een meisje, ik heb het verhaal waarschijnlijk al eens verteld, maar dit meisje was net getrouwd en wilde wel een dozijn kinderen, zei tegen iedereen dat ze wel een dozijn kinderen zou krijgen. Ze was de vrouw van een prediker en ze waren vaak 6 weken achter elkaar onderweg. En op een keer op een van die rondreizen belde ze op en vertelde iedereen dat ze zwanger was en iedereen was blij. En toen ze terugkwam, ging ze naar de dokter en ontdekten dat het een baarmoeder gezwel was en in plaats van dat ze een kind kreeg, zei de dokter dat ze onmiddellijk een baarmoeder verwijdering moesten doen en dat ze maar een kans van 50% had om dat te overleven. En ze zou niet langer dan 2 weken kunnen overleven zonder de operatie. 
Deze vrouw was dus helemaal van haar stuk. En ik was met iemand aan het praten op een donderdagavonddienst, en we lachten en maakten grapjes. En deze vrouw tikte me op mijn schouder en ik draaide me om. En zij stond te huilen en zei: ‘Andrew, heb je gehoord wat ze gezegd hebben?’ En ik reageer niet altijd zo hoor, ik moet de schuld aan God geven. Ik denk dat het God was. Ik draaide me om, zag deze vrouw staan te huilen en begon gewoon te lachen. Ik zei: ‘Kanker is geen probleem voor God. Het is geen probleem. Je doet alsof het kanker is. Je denkt dat als God kanker geneest, in de hemel alle lichten uitgaan vanwege het energieverbruik.’ Ik zei: ‘Het is voor God helemaal niet moeilijk of zwaar om kanker te genezen, het is geen enkel probleem.’ En het was alsof ik haar een klap in haar gezicht had gegeven. 

Ze stopte ogenblikkelijk met huilen en zei: ‘Wil je naar ons thuis komen en er met mijn man over praten?’ En Jamie en ik zijn erheen gegaan, we hebben erover gesproken. En ze vroeg: ‘Wat moet ik nu doen?’ En ik zei: ‘Wat is jouw keuze? Je kunt ervoor kiezen de artsen de kanker uit te laten snijden en geloven dat God hen kan zegenen. Je kunt die weg kiezen, het is je keus. Je kunt dat doen.’ Maar ik zei: ‘Als je dat doet, zul je nooit meer kinderen krijgen.’ En ze zei: ‘Maar welke andere mogelijkheid heb ik dan?’ Ik zei: ‘Je kunt ook gewoon God geloven. Het is voor God echt niet moeilijker om een kanker te genezen dan een verkoudheid.’ En ze zei: ‘Geloof je dat werkelijk?’ 

En weet je wat ik in feite deed? Ik vergrootte God en maakte God groter dan kanker en ik verkleinde kanker. Ik zei: ‘Kanker is niets moeilijker om te genezen dan een verkoudheid. Het enige dat kanker moeilijker maakt is de waarde die jij eraan toekent.’ En na met haar gesproken te hebben, besloot deze vrouw om God te gaan geloven. En de artsen kwamen en lieten haar honderden pagina’s documenten ondertekenen dat hen ontsloeg van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als ze zou sterven. En ze intimideerden haar en vertelden haar dat ze een dwaas was. Wat zij probeerden te doen, was meer waarde toekennen aan hun diagnose. En ik ben niet tegen dokters. Mijn goede vriend Ronnie Bert is hier, dank God voor dokters. Als er geen dokters waren zouden heel wat christenen nu dood zijn. Maar er zijn heel wat dokters die God niet waarderen en Zijn kracht en Zijn vermogen. En die dokters zeiden: ‘God stelt niets voor in vergelijking met kanker.’ Ze probeerden haar de waarde te laten veranderen die zij had gehecht aan Gods vermogen en Gods kracht. 
Maar door de genade van God bleef ze voet bij stuk houden en het is nu 25 jaar geleden, dat ze weigerde die operatie te ondergaan. En ze heeft een hele sliert kinderen, allemaal thuis bevallen, omdat geen enkele arts haar wilde hebben, nadat ze haar dossier hadden gezien. En zó eenvoudig was het. Het is écht zo! Wat waardeer je? Wat is groot voor jou? Is kanker voor jou groter dan God? 

Dus je kunt God vergroten. Je kunt God groter maken. En de manier waarop je dat doet is door Hem te verheerlijken en te zeggen: ‘Vader, ik dank U.’ En herinner je! Ga terug naar het Woord van God en herinner je de verhalen uit het Woord van God en maak die dingen meer realiteit voor je dan wat je bankrekening tegen je zegt, en wat je vrienden zeggen en wat je verwanten zeggen, en wat je eigen verstand tegen je zegt of wat dan ook. 

Je komt zover dat Gods Woord groter is. Je vergroot en maakt God groter en je denkt aan verhalen als Josafat die tegen een leger ging vechten, en hij zette de zangers voorop. En ze gingen eropaf, God prijzend en ze hebben geen schot gelost, geen zwaard hoeven te gebruiken. Ze versloegen drie legers, alleen maar door God te prijzen. En je zegt: ‘God, dat is hoe groot U bent, dát is hoe geweldig U bent. U hebt honderdduizenden vijandelijke troepen verslagen door zangers!’ Amen! En dat maakt God groter. Je minacht opzettelijk je problemen en zegt: ‘Die zijn van geen waarde, van geen belang voor mij. 

Ik wil niet dat mensen mij niet mogen. Ik zou graag willen dat iedereen hier vanavond mij graag mag. Maar ik zit niet in de bediening ópdat jullie mij graag mogen. Ik doe dit omdat God een roeping op mijn leven heeft geplaatst. Ik was een naar binnen gekeerd persoon, ik kon niet tegen mensen praten, ik was schuw en verlegen. En voor mensen staan, zoals dit, was wel het laatste wat ik wilde doen. En zeker twee jaar lang was het vreselijk. Ik worstelde met vrees en dat soort dingen. Ik doe dit niet om erkenning van mensen te krijgen. Ik doe dit omdat ik geloof dat dit is waar God me toe geroepen heeft. Hij heeft me dingen geopenbaard die niet alleen mijn eigen leven hebben veranderd, maar ook de levens van andere mensen heeft veranderd, en ik doe dit vooral voor God en om mensen te helpen. 
Maar ik wil niet dat je mij niet mag. Als jij naar mij toe komt om mij te vertellen dat deze boodschap je helemaal niet bevalt en dat soort dingen, zal het me niet zegenen. Maar het zal me ook niet wakker houden. Ik zal er geen minuut slaap om missen, want als het erop aan komt, ook al wil ik graag dat je me aardig vindt, ik geef er geen barst om. Ik waardeer God zozeer, dat ik dit doe om Jezus en waartoe Hij me geroepen heeft. Of iemand het bevalt of niet. 

Weet je waarom velen van jullie bang zijn om te getuigen? Omdat de waarheid is dat je in wezen de aanvaarding van mensen meer waardeert dan God in je leven en dat je de afwijzing niet wilt meemaken. Je wilt jezelf niet blootstellen aan de mogelijkheid dat iemand je uitlacht of bekritiseerd om wat jij gedaan hebt. En je vraagt je nog af waarom jij zo’n lek mandje bent? Omdat je God niet verheerlijkt! Omdat je niet de juiste waarde gehecht hebt aan God. 
God kan in je leven bewegen en het enige dat satan hoeft te doen, is je in een situatie brengen waar je het een en ander toegeeft, omdat er enkele andere dingen zo belangrijk zijn voor je, dat je die in stand wilt houden. En jij bent degene die wegloopt van de openbaring van God. Maar God houdt nooit op met uitzenden. 

Als jij ooit de liefde van God hebt gevoeld, en de vreugde van God, en de genezing van God, de zalving en de aanwezigheid van God, of wat dan ook, dan kan ik je garanderen dat God op dit moment precies evenveel en evenzeer van je houdt als Hij ooit gedaan heeft. God houdt meer van je, zijn kracht is meer realiteit in je leven dan jij ooit maar door hebt gehad. Het is niet God die de variabele is. Jij bent degene die weggelopen is. 
En je kunt terugkeren en de dingen van God in je leven weer opfrissen door gewoon te beginnen Hem te verheerlijken. Je kunt terugkeren en zeggen: ‘Vader, vergeef me dat ik waarde aan andere dingen gehecht heb, vergeef me dat ik wat andere mensen van me vonden, belangrijker heb laten worden dan wat U hebt gezegd. Vader, vergeef me dat ik meer interesse had in de wereldkampioenschappen en ik U vergeten was, en andere dingen voor u gesteld heb. Vader, vergeef me, ik heb mijn bedrijf vergroot en mijn gezin en andere dingen boven U.’ Je kunt terugkeren en God gaan verheerlijken en vergroten. En de manier waarop je dat doet is door erover te praten. Ga terug en herinner je dingen. We gaan nog spreken over ‘dankbaar zijn’ en het gebruiken van je verbeelding. Al die dingen horen daarbij. Daar zullen we je deze week meer informatie over geven. 

Jij kunt God verheerlijken, en je kunt teruggaan en wat er ook in je leven is gebeurd, kun je nemen en opfrissen. Haal het terug. Weet je dat ik regelmatig terugga en alles herinner wat God in mijn leven gedaan heeft? En eigenlijk zijn ze meer realiteit voor me. Ze zijn groter in mijn leven vandaag dan ze 32 jaar geleden waren. Mensen prediken over het verliezen van je eerste liefde en terugkeren naar je eerste liefde, maar dat heb ik nooit hoeven doen. Het gebeurt wel, het wordt genoemd in Openbaring 2, ik veroordeel je niet als het gebeurt is, maar als het gebeurt is, kun je ernaar terugkeren. Maar ga niet naar God toe om een nieuwe openbaring van zijn liefde te vragen. Dat is net zoiets als zeggen: ‘God, wat U gedaan hebt was niet goed genoeg.’ Het was niet God die ophield met uitzenden, jij was het die stopte met ontvangen. 
Wat je moet doen is zeggen: ‘Vader, vergeef me dat ik van U weggelopen ben en meer waarde en meer achting gehecht heb aan andere dingen dan aan U.’ Je kunt direct teruggaan naar het punt waar jij God verlaten hebt en Hem opnieuw verhogen en vergroten en de juiste waarden en eer geven aan de dingen van God. En zo kun je van alles herstellen dat je verloren hebt. De waarheid is, dat je het niet verloren hebt. 

Als je ooit genezen bent, is de genezende kracht van God nog steeds in je en gaat nooit weg. Je hebt nog steeds diezelfde kracht binnenin je. God is niet gestopt met vrijzetten, jij bent gestopt met ontvangen en jij kunt teruggaan en jezelf opbouwen. David deed dat in 1 Samuel 30:5-6 . Toen mensen erover spraken om hem te stenigen, staat er dat David zichzelf bemoedigde in de Heer zijn God. Mensen hadden het erover om hem te stenigen. Ze waren hun huizen en hun vrouwen en hun kinderen kwijtgeraakt. En hij had niet alleen persoonlijk verlies geleden, maar nu wilden zijn mannen hem ook nog ter dood stenigen. 

In plaats van ontmoedigd te raken en over al deze dingen te piekeren en ‘arme oude ik’ te roepen, bemoedigde hij zichzelf in de Heer en begon God te verheerlijken en te vergroten midden in een tragische toestand. Je kunt kiezen om dat te doen! Je kunt ervoor kiezen om te gaan jammeren en janken en klagen, of je kunt ervoor kiezen om God te verheerlijken. 

Als ik vertel dat het 32 jaar geleden was dat ik ontmoedigd of bedrukt ben geweest, denken sommige mensen: ‘Ja maar, jij hebt nooit problemen gehad.’ Ik heb problemen gehad. Iedereen heeft problemen gehad. Maar ik heb bewuste beslissingen genomen: ‘God, ik kies ervoor om vol vreugde te zijn in plaats van depressief te zijn.’ En ik bemoedig mijzelf, ik sterk mijzelf in de Heer. Er zijn momenten dat ik letterlijk wat er in mijn leven gebeurt moet buitensluiten en er niet naar kijken. Ik dwing mijzelf gewoon om op God te focussen en God te vergroten en Hem te verheerlijken. Soms heb ik moeten beginnen dat te doen met opeengeklemde kaken. Ik ‘voelde’ er niets voor! Ik had geen stroom van blijdschap en blije emoties. Maar met opeengeklemde kaken: ‘God, ik verheerlijk U, U bent geweldig.’ Amen! Uiteindelijk gingen die vreugde en vrede wel weer stromen en het duurde nooit heel lang voordat het gebeurde. Jij bent degene die kunt kiezen om dat te doen. Je kunt jezelf opbouwen. 

Er staat in Romeinen 4 dat Abraham niet verzwakte in zijn geloof, maar sterk was in geloof. Hoe? Door eer aan God te geven. Wil je weten hoe je sterk in geloof moet worden? Geef eer aan God. Verhoog God. Hecht waarde en eer aan God en zeg: ‘God, U bent groter dan dit financiële probleem. God U bent groter dan dit huwelijksprobleem, U bent groter dan deze relatie. U bent groter dan mijn baan. U bent groter dan deze genezing. U bent groter dan wat dan ook. God, U bent geweldig.’ Je begint God te verhogen en geloof begint te groeien. 

De reden dat we niet zoveel geloof hebben, is dat we geen tijd hebben genomen om God te verhogen en te zeggen dat God groter is dan jouw probleem. Maar je moet dingen zeggen! En zeggen: ‘God U bent groter dan mijn probleem. U bent groter dan al deze dingen die tegen me zijn.’ Je moet Hem gaan verheerlijken en Hem verhogen. En als je dat doet zal het geloof opkomen en is van alles mogelijk. Alles is mogelijk. Het is aan ons om God te verheerlijken. En ik verzeker je dat dit een gebied is dat in de levens van vele mensen niet voldoende in praktijk gebracht wordt. Wij verhogen de problemen. De maatschappij is helemaal gericht op het verhogen van de problemen, van het uitvergroten van onbeduidende dingen. En wij moeten de juiste waarde aan dingen hechten. 

Mac Feller die ik eerder noemde, las een verhaal, dat iemand in een warenhuis had ingebroken. En ze stalen helemaal niets. Maar ’s nachts hadden ze alle prijskaartjes verwisseld. Zodat een stofzuiger van $ 200 nu $ 8 kostte en een artikel van $ 8 kostte nu $ 200. En ze verkochten tot in de middag voordat ze erachter kwamen wat er gebeurd was. En het veroorzaakte een flinke schade. Dit is wat satan in onze maatschappij heeft gedaan. Hij is binnengeslopen en heeft de prijskaartjes verwisseld, zodat sommigen van ons denken dat we bepaalde dingen gewoon móeten hebben. We hebben zoveel aandacht gegeven aan dingen waarvan ik je kan verzekeren dat die er uiteindelijk totaal niet toe doen. 

Gisteren hebben we op de begraafplaats naar graven gekeken. De meeste dingen die zo belangrijk voor hen waren en zo waardevol, doen er gewoon niet toe. Het is voorbij daarmee. God is de enige. Jouw relatie met God is het enige dat er in je leven toe doet. En je moet daar waarde en eer aan geven. En als je dit consequent en voortdurend doet, zul je vol blijven van genezing, en je zult vol vreugde blijven, vol bevrijding, vol met zalving en kracht. 
Wat het ook is wat je nodig hebt, jij beslist hoe vol je ervan bent. God is NIET degene die dat bepaalt. Jij bent degene die bepaalt hoeveel opwekking deze plaats heeft. Niet God! Als jij vol wordt van God en naar buiten gaat, en het slaat over op iemand anders, dan kun je deze opwekking gaan verspreiden. Zo werkt het. Het is niet aan God. Het is aan ons. Wij zijn degenen die het bepalen.


Deel 2: Wees dankbaar...


 

www.vergadering.nu