Terneuzen
Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen
Aanvang: 20.00 uur, steeds op vrijdag
Wilt u duidelijkheid over de zin, het doel van uw bestaan en zekerheid voor uw toekomst,
dan nodigen wij u uit de komende Bijbelavonden te bezoeken.
Daar zal gesproken worden over de onderstaande onderwerpen.
'EEN BLIK IN DE TOEKOMST... KIJKT U MEE?'
ĎÖAch zal iemand verzuchten, dat hebben we al zo vaak gehoord!
íDie verhalen kennen we nu wel!í Maar dan vergist u zich!
Er ligt een diepte en rijkdom in de Bijbel.
Op de komende avonden vegen de sprekers het stof van de oude verhalen af.
Ze gaan weer voor u leven. U zult zien hoe praktisch ze zijn. Ook voor het leven van vandaag.


 

  17 oktober 2003

Jezus van Nazareth Koning,
   wie heeft dit nog verwacht?
DaniŽl 7 C.J. v. d Neut

  14 november 2003

  God telt de dagen van de mensen af
 
DaniŽl 8 J. Vergouwe

12 december 2003

  Het scenario van God met IsraŽl
 
DaniŽl 9 G.W. Hoddenbagh

16 januari 2004

  Oog in oog met God staan.
   Hoe zal Hij u beoordelen?
DaniŽl 10 C. J. v. d. Neut

  13 februari 2004

  Het Midden Oosten, ťťn slagveld
 
DaniŽl 11 J. Vergouwe

  19 maart 2004

  Hoe zult u ontwaken als u opstaat uit de dood? DaniŽl 12 G.W. Hoddenbagh

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Ook kunt u cassettes van deze avonden bestellen.

Meer informatie:
Voor inlichtingen, een persoonlijk gesprek, schriftelijke vragen, gratis lectuur,
een Bijbel of een Bijbelcursus kunt u zich wenden tot:
Stichting Evangelisatie in Vlaanderen
p/a J.C. v. Buren, Beethovenhof 52, 4536 AB Terneuzen, tel 0115-696456
e-mail: jcvburen@zeelandnet.nl


Een betere wereld
Het begin van de 20e eeuw werd gekenmerkt door een alles beheersend vooruitgangsgeloof. Wetenschap en techniek stonden in hoog aanzien en alle menselijke problemen zouden binnen de kortste keren worden opgelost. Je zou kunnen zeggen, de cultuur van het optimisme. Na twee wereldoorlogen is hier echter niets meer van over. Het begin van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door zorgen, onzekerheid en angst voor oorlog en terreur. We leven vandaag de dag in een cultuur van pessimisme. Het gedrag van veel mensen is een vluchtgedrag geworden in genot en vermaak. Veel jongeren in onze cultuur hebben voor hun vijfentwintigste levensjaar alles al gehad en gezien. De rest van hun leven is daardoor leeg en de toekomst biedt voor hen geen uitdaging meer. De verwachting ontbreekt, de zinloosheid van het bestaan domineert. 

Toch had dit wereldbeeld er heel anders uit kunnen zien. Want ongeveer 2000 jaar geleden kwam de Zoon van God naar de aarde om geluk en vrede voor alle mensen te bewerkstelligen. Zijn eerste doel was de mens te bevrijden van de macht van de zonde waarin iedereen gevangen zit. Als Hij in die zin als Bevrijder aanvaard was, zou Hij daarna een rijk van vrede en gerechtigheid opgericht hebben en als Koning zijn gaan regeren. Door tekenen en wonderen te verrichten, bewees Hij de beloofde Bevrijder te zijn. Verder leefde Hij eenvoudig en onopvallend. Wat wel opviel, was dat Hij zo leefde, zoals God wil dat wij zouden leven. Het is onbegrijpelijk, maar juist om die reden werd Hij door zijn tijdgenoten gehaat. Verschillende aanslagen werden op Hem gepleegd en uiteindelijk stierf Hij aan een kruis. Als God toen wraak had willen nemen, had Hij de hele wereld in ťťn klap kunnen vernietigen. God liet echter zien dat Hij werkelijk liefde is en er alles, zelfs het leven van zijn Zoon voor over had om mensen gelukkig te maken. Door deze onrechtvaardige executie ging Gods plan in vervulling om mensen te redden van de eeuwige dood. Hoewel Jezus Christus macht had om van het kruis af te komen, deed Hij dit niet. Hangend aan een kruis heeft Hij op Golgotha plaatsvervangend de straf van God, die mensen verdienden voor hun zonden, gedragen. Daardoor kan en wil God vandaag allen die Hem als hun Redder aanvaarden, vergeving van zonden schenken. Als u daarop ingaat ontvangt u nu al vrede en geluk in uw hart en krijgt u weer een zinvol bestaan. Bovendien gaat u een geweldige toekomst met Hem tegemoet.

Als u de bijbel gaat lezen, zult u ontdekken dat vele jaren geleden al is voorzegd, dat het met de dood van Jezus Christus niet afgelopen is. Hij is namelijk na drie dagen opgestaan uit de dood en vele malen verschenen aan zijn volgelingen. Daarna keerde Hij terug naar de hemel. Hij zal echter terugkomen om het grote plan van God af te maken. Want hoewel zijn volksgenoten Hem als hun Bevrijder verwierpen door te roepen: ĎWeg met Hemí, was zijn afscheidsboodschap aan zijn volgelingen: ĎIk kom terug!í Hij die eenmaal als de Gekruisigde zijn aardse leven beŽindigde, zal straks in majesteit en glorie verschijnen om het beloofde Koninkrijk alsnog hier op aarde op te richten. De vroegere Lijder voor de zonde van de wereld wordt dan Ďde Grote wereldleider!í
Dan zal er een enorme verandering in de wereld plaatsvinden, ja Zijn Komst zal alles anders maken. In de bijbel is voorzegd dat er in de laatste dagen een vreselijke oorlog zal uitbreken. Maar als de mens op het punt staat om zichzelf te vernietigen, zal Jezus Christus ingrijpen. Hij zal de wereld voor een totale ondergang behoeden en terugkomen om orde op zaken te stellen. Daarna richt Hij het beloofde Koninkrijk op met als residentie: Jeruzalem, de veel omstreden stad en plaats waar Hij werd gekruisigd. Als komend Koning zal Hij de wereld brengen waar allen naar hunkeren: vrede, geluk en gerechtigheid.
SARS, Aids en andere ziekten behoren dan voorgoed tot het verleden. Als mensen zich onderwerpen aan God, zullen zij zelfs niet sterven. Vogelpest, mkz zullen niet meer uitbreken. Ook het milieu zal hersteld worden. 

Het is hoog tijd om de waarschuwingen van God serieus te nemen en Hem te geloven op Zijn Woord! Velen zien de toekomst donker in, maar er is een boek dat licht werpt op de toekomstige gebeurtenissen. Het profetische licht van de bijbel schijnt als een lamp in een duistere plaats. Bent u aangesproken en geÔnteresseerd? Lees dan met ons het boek DaniŽl. U zult bemerken dat er telkens gesproken wordt over dingen die in Ďhet laatst van de dagení zullen plaatsvinden en over een Koninkrijk dat komen zal! 
En dat rijk komt! Wij willen u graag aansporen om voorbereid te zijn op de komst van dat Koninkrijk door samen de bijbel daarop te onderzoeken.

www.vergadering.nu

Archief:

Archief: seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007