Terneuzen
Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen
Aanvang: 20.00 uur, steeds op vrijdag


Thema: 'Nu ‘leven’…en denken aan de toekomst!'
We weten niet tot in details wat de toekomst brengt. Maar wilt u duidelijkheid
over de zin, het doel van uw bestaan en de zekerheid over uw toekomst, dan
nodigen wij u uit de komende Bijbelavonden te bezoeken.
Daar zal gesproken worden over onderstaande onderwerpen.


7 oktober 2005

Wat is de zin van uw aards bestaan? Mat 22:1-14 G.W.Hoddenbagh

11 november 2005

  Ontdek uw plaats in de
Gemeente van God!
Mat 10:1-42 K.Fieggen

9 december 2005

  Van welke mensen wordt God blij? Mat 24:1-28 J.Vergouwe

13 januari 2006

  Als Jezus Christus worden …
is dit niet te hoog gegrepen?
Mat 24:29-51 J.Vergouwe

10 februari 2006

  Met uw gaven Hem dienen,is dat ook uw levensdoel?  Mat 25:1-13 C.VanMaelsaeke

10 maart 2006

  Hoe laat ik anderen zien / horen wie God is?  Mat 25:14-30 G.W.Hoddenbagh

7 april 2006

  Is de hemel ook uw eindbestemming? Mat 25:31-46 K.Fieggen

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Ook kunt u cassettes van deze avonden bestellen. 

Meer informatie:
Voor inlichtingen,een persoonlijk gesprek,schriftelijke vragen,gratis lectuur, 
een Bijbel of een Bijbelcursus kunt u zich wenden tot:
Stichting Evangelisatie in Vlaanderen
p/a J. C.v.Buren,Beethovenhof 52,4536 AB Terneuzen,tel 0115-696456
e-mail: jcvburen@zeelandnet. nl


Wat heeft ‘het leven ’ u te bieden?

Om het maximale uit het leven te halen,plannen we onze tijd,stellen we doelen en maken we plannen. Neen, wij zijn hier niet zomaar! Weet u dat God ook een plan voor úw leven heeft gemaakt? Hij heeft namelijk over iedereen,al voor zijn geboorte, Zijn gedachte laten gaan en voor hem of haar een zinvol leven uitgedacht. Het kan zijn dat uw ouders niet op u hadden gerekend, maar uw geboorte heeft God absoluut niet verrast. Sterker nog, Hij heeft u gewild en bepaalde waar u ter wereld zou komen en waar u zou leven. Het belangrijkste is dat Hij u het leven heeft gegeven, zodat Hij voor altijd van u kan houden!

In de Bijbel lezen we dat God de aarde heeft geschapen en dat alles er geweldig goed uitzag. Als kroon op zijn schepping heeft Hij de mens als zijn vertegenwoordiger geschapen. Deze moest de aarde bewerken en verzorgen. En dat moeten we nog steeds doen. Alles wat Hij ons toevertrouwt, moeten wij met zorg behandelen. Dat geldt
voor zowel de natuur, de dieren als de mensen. In zijn liefde heeft Hij hen heel veel vrijheid gegeven. Zij waren gelukkig en leefden in harmonie met hun omgeving. Tot het ogenblik waarop zij meenden het beter te krijgen als zij eens niet deden wat God hun geboden had,maar hun eigen ideeën gingen volgen. Na deze daad van ongehoorzaamheid,de Bijbel noemt dat de zondeval van de mens, ging het snel bergafwaarts. In korte tijd kwam er nijd,jaloezie,afgunst en haat tussen de mensen onderling. En kwam het zelfs tot de eerste moord en nog veel meer slechte daden. De dood die scheiding brengt was in de wereld gekomen.  

Maar God is genadig. Daarom liet Hij de mens niet aan zijn lot
over. Vanaf het begin heeft Hij toegezegd dat Hij op een bepaalde
tijd Iemand naar de aarde zou sturen, die het kwaad in de wereld
zou uitroeien en de mens zou bevrijden van de macht van het
kwaad (de zonde).  2000 jaar geleden stuurde Hij zijn eigen Zoon, 
de Here Jezus, naar de aarde.  Hij heeft een menselijk lichaam aan-
genomen en is uiteindelijk aan het kruis van Golgotha voor onze
zonden gestorven. Maar Hij stond op de Paasmorgen weer op uit
de dood en liet daarmee zien, dat Hij de dood had overwonnen.  
Dankzij deze daad, vertelt de Bijbel, kan het in een mensenleven
totaal anders gaan. Want iedereen die zijn zonden, zijn misstap-
pen, wil belijden en gelooft dat Jezus de Zoon van God is, zal niet
alleen ontdekken dat zijn zonden vergeven zijn. Hij zal ook gaan
ervaren, als hij zijn leven aan Hem toewijdt, dat hij stapje voor
stapje bevrijd wordt van de macht die hem telkens terneer drukt en
hem belemmert echt te leven. Daarnaast heeft hij het vooruitzicht
om straks eeuwig met Hem te leven op een plaats zonder verdriet, 
angst of pijn en dat temidden van miljoenen anderen. Is dat ook
waar u naar verlangt?

De waarde van ieder mens is dat hij door God geliefd is, hoe zijn
waarde door andere mensen ook wordt ingeschat!

In de loop van de tijd zijn er talloze mensen geweest die een positieve ommekeer in hun leven hebben meegemaakt.  Zij erkenden
hun misstappen en planden in hun leven de dingen steeds meer
met Hem. Door zijn leiding kreeg hun leven een positieve wen-
ding. Voor velen ging de zon als het ware weer in hun leven schijnen. Zij kregen zicht op welke zaken in hun leven goed waren en welke niet.

God wil graag dat u ook die stap naar Hem doet en uw tijd, uw prioriteiten, uw relaties op Hem afstemt.  Soms zult u daarvoor de moeilijke weg moeten kiezen en de gemakkelijke laten gaan. Maar bedenk, uw relatie die u in dit leven met Hem opbouwt is bepalend voor de relatie die u na dit leven met Hem zult hebben. Hopelijk wijst u de liefde die Hij voor u heeft niet af. Het eeuwige leven staat voor u te wachten!

De lezingen die hierboven staan vermeld, willen u een weg wijzen hoe u dit eeuwige leven kunt ontvangen.  Zij helpen u te ontdekken welk plan God voor uw leven heeft, waar en hoe u uw tijd voor Hem kunt inzetten en hoe u de daarvoor benodigde capaciteiten kunt ontwikkelen.
Jezus Christus was en is het grote voorbeeld hoe God wil dat de mens leeft. Hij gaf zijn leven met het oog op uw toekomst. En Hij geeft de garantie dat iedereen die in Hem gelooft, voor eeuwig gelukkig wordt. Dit geloof is de basis van het nieuwe leven dat God u, vanaf vandaag, wil geven. Hij wil graag het doel zijn waar ook u naar toe kunt ‘leven ’! Gaat u mee op weg? Echt, het is meer dan de moeite waard. Hij heeft u veel te bieden!


www. vergadering. nu

Archief: seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007