Eindhoven
Gebouw "De Bron" - Elburglaan 51 - 5651 EH Eindhoven
De lezingen worden steeds gehouden op maandagen
Aanvang 20.00 uur; pauze: 21.15 uur; vragen: 21.30 uur
Uit het hart van God... voor ons
gebaseerd op Joh. 16:14-15: "De Heilige Geest zal uit het Mijne nemen en u verkondigen"


Spreker: Ronald Lammers
(Ronald Lammers is voorganger van de BijbelGemeente te Venray)


 9 januari 2006

Mijn vrede geef ik u. (Joh. 14:27)

6 februari 2006

  opdat Mijn blijdschap in u zij ... (Joh. 15:11)

 6 maart 2006

  opdat ik in u Mijn kracht zou tonen ... (Rom. 9:17) 

3 april 2006

  Mijn genade is u genoeg (2 Kor. 12:9)

8 mei 2006

  De Heilige Geest zal uit het Mijne nemen en u verkondigen

Verlangen naar God


Spreker: Aad Kamsteeg
Br. Kamsteeg houdt deze lezingen naar aanleiding van
zijn (onlangs verschenen) boek: "Dit is mijn passie ..."


 5 september 2005

Het feest van genade

3 oktober 2005

  Met heiliging de wereld in

 7 november 2005

  Worstelen om de ziel van een ander

12 december 2005

  De missionaire Kerk

Informatie en cassettebandjes:
P.Ramp, tel.040-2410132, PenDRdR@hetnet.nl 
A. van Klinken: 0492-560360, email: ajm.van.klinken@hccnet.nl 
 
Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Na de lezing is er pauze met koffie. Daarna beantwoording van vragen.
Boekentafel aanwezig en mogelijkheid tot bestellen van geluidsbandjes.

De website van 'Eindhoven': www.themadiensten.nl
 
www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006