Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Apeldoorn
www.deontmoeting.org  - Hoofdstraat 220 -
kaartje
 

Op zondagavonden
Zingen vanaf 18.40 uur
De dienst is van 19.00 tot ± 20.00 uur
Koffie na afloop
Parkeren: schoolterrein Prof. Röntgenstraat

Thema's over de toekomst
Appèldiensten met  Willem J. Ouweneel


17 september 2017

  1. Het huis van de Vader  

15 oktober 2017

  2. De rechterstoel van Christus  

 12 november 2017

  3. De Antichrist  

 10 december 2017

  4. Het beest uit de Openbaring  

14 januari 2018

  5. De wederkomst van Christus  

 11 februari 2018

  6. De opstanding der doden  

18 maart 2018

  7. Het messiaanse vrederijk  

15 april 2018

  8. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde  

Meer informatie:
Arne Nanninga, tel. 055-5787462
Toegang gratis
Inlichtingen:

Petra van Dijken
: tel. 055-543 05 09 (of 06 - 12 45 44 63)

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee

Archief: 
seizoen 2002-2003
|
seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006
seizoen 2006-2007 | seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010
seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014
seizoen 2014-2015 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018
  seizoen 2018-2019


www.vergadering.nu