Het graf van J.N. Darby
 op de begraafplaats in Bournemouth, Engeland

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Willem Ouweneel schrijft in zijn "Het verhaal van de broeders" (1977) op pag. 183:

Op zaterdag-
morgen 29 april 1882 om vijf over elf ontsliep John Nelson Darby, omringd door zijn vrienden, zijn hand in die van de dertigjarige Dr. A.H. Burton.

Op dinsdag 2 mei werd hij op de begraafplaats van Bournemouth begraven. Aan de plechtigheid namen ongeveer duizend personen deel, die zich in kleine groepjes naar de begraafplaats begeven hadden, omdat Darby een "demonstratie" had willen vermijden. Het weer was tussen twee stormachtige dagen in bijzonder mooi. De kist werd door een honderdtal broeders om beurten gedragen, in groepen van twintig. Verschillende broeders (Stuart, W.T.P. Wolston, Stanley) hielden toespraken bij de geopende groeve. Twee extra treinen waren nodig om de bezoekers te vervoeren. De grafsteen vermeldt de volgende woorden:JOHN NELSON DARBY
"Als onbekend, en toch wel bekend."
Ontbonden om met Christus te zijn

29 april 1882
81 jaar oud.

2 Korinthe 5 : 21
[ Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons
 tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
 gerechtigheid van God in Hem ]

"Heer, laat mij wachten op U alleen,
mijn leven slechts dit zijn:
U hier op aarde onbekend te dienen,
en dan Uw hemelse vreugde te delen."
                                                J.N.D.


Chuck Quiner
De foto van het graf is in 1993 gemaakt door Chuck Quiner. Zijn overgrootvader is in dezelfde rij begraven, een tiental plekken naar rechts. In dit deel van de begraafplaats zijn veel broeders uit de omstreken begraven.
Hij schrijft:
I took this photo in May, 1993. Dad and I were there with my cousin, Arthur Boyt (Arthur is in the Guestbook). My dad's grandfather, Joseph Boyt is buried a dozen graves or so to the right of JND's grave, in the same row. Joseph Boyt is great grandfather to both Arthur and to me. This section of the cemetery has the graves of many departed Exclusive Brethren from that era. Most of the brethren graves would be in this row and in rows toward the camera, rather than those in the background. It has been said that many wanted to be buried here near JND so as to rise in a group with him to meet the Lord in the air. 
[Deze tekst en de foto van het graf  heb ik overgenomen van een website die inmiddels van het internet is verdwenen, HS]

Brief aan Darby (Bode) | Darbydag (ND) | Darbydag (RD) | Darby en de 'Vergadering' (RD) | Graf van Darby


www.vergadering.nu