Archief van de maandelijkse
Rondzendbrief van de Vergaderingsite
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2017
Elke 1e dag van de maand ontvangt u een mailing met:
"Wat is er nieuw op www.vergadering.nu?
zoals nieuws, agendapunten, nieuwe boekrecensies, prikbordadvertenties, etc.

 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

December 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ...............,

Hoe zit het nu, na al die "voorspellingen" over de komst van de Heer en de opname. Helaas zijn er nogal reacties van mensen die er niets van willen weten, of het misschien niet begrijpen. Het onderscheiden van teken en vervulling is blijkbaar moeilijk. 

23 september 2017 is de dag van het Grote teken (Op.12)Wij gaan er dus vanuit dat er nu veel tekenen geweest zijn, en de opname nog niet, wat erop kan duiden dat de uitkomst misschien wel heel spoedig gaat gebeuren. Er wordt ook heel gemakkelijk gezegd dat er niets gebeurd is. De opname niet, maar er gebeurde wel veel. Ze waren er, de bloedmanen, de zonsverduisteringen, het Openbaring-12-teken, de samenstanden vergelijkbaar met de ster van Bethlehem, de oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden enz., het is begin van de ween. Heel makkelijk vergeten we het weer. Bij ons in de straat is alles rustig. Maar wat te denken van de christenvervolgingen en de moslimmoorden die in Syri ongeveer de hele kerk hebben weggevaagd. De "Kerk" vergat ze heel hardnekkig. Of hoorden we scherpe protesten van de RKK en Wereldraad van Kerken? Nee, we moeten van onze "naasten" houden en dus verwelkomen we gewoon de moordenaars die nu zonder paspoorten en zonder onderzoek onze landen mogen binnenkomen, en royale uitkeringen ontvangen. En nee ze kunnen niet opgepakt worden; dat kan alleen na bewijzen, en die zijn er natuurlijk niet.
Het zijn allemaal tekenen, net als de gender- en voltooidlevenmanie. Al die tekenen samen banen de weg... de opname volgt. We zien uit naar de komst onze Heer, die zijn bruid zal wegrukken voor ure der verzoeking die over de hele aarde komen gaat.
We blijven dus opletten. Soms zijn er interessante video's, gemaakt door in Jezus en de opname gelovende wachters op de muur. Ik probeer de beste ervan zo nu en dan door te geven op mijn Facebook...

Tip van een vriendZorg-tip - Het is december - deze maand kun je van zorgverzekeraar wisselen. Daarom een tip van mij:
Anderzorg is de goedkoopste en beste zorgverzekeraar.
Het is de 'prijsvechter' van Menzis en geeft je vrije keuze.
Ontvang 20 extra korting per persoon via deze link:
https://tipeenvriend.anderzorg.nl/harry-sleijster


AGENDA voor december 2017
 - Een heel lange agenda..., o.a.:
  - Van 1-9 dec. houdt Albert de Hoop uit Jeruzalem (Neverbesilent) nog lezingen in Nederland.
  - 4 dec. Livestream-lezing door Dato Steenhuis in Sliedrecht.
  - 6 dec. spreekt Kees Kant in Katwijk over Israel (of koop zijn boek...)
  - 8-9 dec. een bevrijdingsconferentie in Alkmaar (Wilkin van de Kamp)
  - 9 dec. Mars voor het leven in Den Haag, Malieveld
  - 9 dec. Lezingen/debatavond: Gijsbert van de Brink en Jan Rein de Wit, in Hoevelaken
  - en nog veel meer Bijbellezingen, Genezingsdiensten, actuele Israelbijbelstudies, etc.
 - Kijk verder op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Er waren enkele nieuwe recensies in november, o.a.:
 - Willem en Marian de Vink - Hemels huwelijk - Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt.
 - Glashouwer, W.J.J. - Isral: Verbonden en Koninkrijk - ook met nieuwe zaken
 - Tass Saada & Dean Merrill - Een geest van terreur - met voorwoord van Gert Jan Segers
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
  een bijzondere toespraak van Philip Nunn op de Najaars Conferentie in Voorburg:
   Omgaan met andere geesten (mp3).

PRIKBORD
- Te koop: Bijbelstudie voor zelfonderricht door zr. M.A. Alt
Bekijk de Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk ook de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

November 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ................,

Er gingen heel wat tekenen voorbij zonder dat er iets gebeurde. Waren we te verlangend? We hebben wel steeds gezegd dat het teken van Openbaring 12 slechts een teken was, maar we hoopten dat de opname dan toch wel zou komen, met name op het Bazuinenfeest. Voor een latere dag werden nog diverse mogelijkheden aangedragen, zoals de 10e Heshvan op 30/31 oktober; dat is de Dag van Noach en zijn verzegeling in de ark. Ook 13 november is nog een mogelijkheid; dat is de Jupiter-Venus-conjunctie, Jupiter, het kind en Venus, de blinkende Morgenster komen samen na het Openbaring 12-teken.. 

23 september 2017 is de dagMaar... misschien stelde het kind in Openbaring 12 niet de Gemeente voor, maar de 144.000. En waarom zou ineens midden in het boek Openbaring de Gemeente opgenomen worden, die al in Op.4:1 in de hemel gezien wordt? De opname kan immers ook wel geschieden buiten al die tekens en gebeurtenissen om. Ook kan de opname wel pas ergens in de Grote Verdrukking plaatsvinden. Misschien is de vervulling van het Openbaring-12-teken pas halverwege de Verdrukking...

Maar we geven het niet op. We blijven uitkijken naar de komst van de Heer. Vandaag of morgen komt Hij De grote vraag is nu of de dagentellingen wel precies uitkomen zoals die uitvoerig getoond worden in het boek van Daniel Matson, 'Israel, het handschrift aan de hemel'. De getallen zijn zo exact dat het haast te mooi is om niet waar te zijn. Daarin is 19 november het begin van de Grote Verdrukking, en 12-10-2024 het einde ervan op Grote Verzoendag (1260 + 1290 dagen).
Hopelijk zijn er niet al te veel mensen verstoord door al het brainstormen met bijbelse gegevens. Blijf uitzien naar onze Heiland. Hij komt spoedig, onverwacht, en het zal een opwindend gebeuren zijn. 

De Uitnodiging
23 september 2017 is de dagWe komen er nog even op terug... Heb je een warm boek gelezen, krijg je een koude douche van recensies over je heen. Uit reacties bleek dat sommigen dachten dat alle vreemde dwalingen van Paul Young in dit boek te lezen waren. Maar het punt was nu juist dat hij zijn leringen zo goed weet te verbergen, en dat ze toch wel overal in zijn warm en goed geschreven boek doorschemeren.
Als je erop let tenminste. Het is inderdaad moeilijk om ze te onderscheiden als je het niet weet en alleen maar het boek leest. Je moet dan ook weten wat Young in zijn andere boeken schrijft - op diezelfde verborgen manier - en wat hij zegt in gesprekken en op lezingen, en wat hij reageert op vragen van bezoekers.

Om de werkelijkheid te ontdekken is het dus nodig om even verder te lezen. Daarvoor gaf ik een link naar de speciale website van James B. De Young. Helaas in het Engels, maar begin maar eens te lezen in het Nederlands op www.dossiers.tk/alverzoening-burning-down-the-shack

Lees ook de recensies op http://vergadering.nu/boekyoung-uitnodiging.htm - de eerste recensies waren van zo'n 7 jaar geleden en nog behoorlijk positief, maar toen begon men te ontdekken welke denkbeelden de schrijver werkelijk via zijn boeken probeerde door te geven. Lees vooral de citaten uit het boek in recensie nr. 4.


AGENDA voor november 2017
 - Een heel lange agenda..., o.a.:
  - 3-5 nov: Genezingsweekend met Jan Zijlstra (met op zaterdag een kindergenezingsdienst)
      en 10 nov in Tilburg, 17 nov in Kalmthout (B).
  - 6 nov: Livestream - Dato Steenhuis in Sliedrecht.
  - 23 nov: Livestream Pillar of Fire Den Haag: Optreden van Lev Shelo, met 
     Messiaans-Joodse zangeres Corry Bell en gitarist Mark Keller.
  - en nog veel meer Bijbellezingen, Genezingsdiensten, actuele Israelbijbelstudies, etc.
 - Kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Er waren enkele nieuwe recensies in oktober, o.a.:
 - W. Paul Young - De Uitnodiging - Nog meer kritische recensies..
 - Mart Jan Paul - Oorspronkelijk - 3 recensies
 - Rob Visser - Gelukkig geen mythe - over Genesis 1-11 en de betekenis daarvan
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
  Diverse artikelen op CIP van Willem Ouweneel
  8 okt: Leven.nu Kerst 2017 is te bestellen
  9 okt Het Prijtkerkje blijft in het nieuws... tot nu toe...

PRIKBORD
- Gezocht: nummers van Profetisch Perspectief van 2017
- Te koop: klapper Grondbeginselen van het samenkomen (1985-1987)
Bekijk de Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk ook de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Oktober 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ............, 
De tekenen zijn duidelijk, en steeds meer. Sommigen noemen het een bizarre hype. Ja, zo zou je het kunnen noemen als je niet begrijpt waar het om gaat. Ook de verkondiging van het evangelie zou dan een bizarre hype zijn, een dwaasheid, voor anderen een ergernis. Houden we ons daarom maar stil? Ja, soms wel. Maar toch proberen we om op de een of andere manier de Bijbelse boodschap van de eerste en tweede komst van onze Heer Jezus door te geven. Ook al word je bespot en uitgelachen. De hele wereld MOET het weten.

Een nare bijkomstigheid is dat het vaak 'broeders'(!) zijn die niets willen horen van een spoedig komende Heer. Daar hebben ze allerlei redenen voor. De reden van de man in Lukas 14:20 (ik heb een vrouw getrouwd) is heel begrijpelijk, maar al die andere verontschuldigingen in vers 18 en 19 waren zeker niet geldig. Ook schaamte voor de boodschap dat Jezus spoedig komt, kan ons parten spelen.

23 september 2017 is de dagToch wordt ook oktober een spannende maand. Als je Openbaring 12 leest, kun je zien dat de kern van het 'Grote Teken' de 'wegrukking' van het kind is (en dat is de gemeente). En alles wat het teken uitbeeldt, inclusief de draak, de satan, kan gewoon ieder moment gebeuren. De tekenen van de tijd worden niet minder maar meer. 
Officieel was het zaterdag Grote Verzoendag, maar de orthodoxe Joodse kalender, die uitgaat van het eerste streepje van de nieuwe maan, geeft aan dat het op 1 oktober Grote Verzoendag is. En als het komende jaar een Jubeljaar is (wat niet zeker is, maar wel zeer waarschijnlijk), dan klinkt dus ook op 1 oktober weer de bazuin... want dan gaat zaterdagavond pas het nieuwe jaar beginnen. We blijven uitzien.
(Lev.25:8-13 en kijk deze video... Wie meer wil weten, kijk op mijn Facebook...

Al het belangrijke nieuws van de maand september is nog terug te vinden in de linker kolom (Nieuw & Opinie) op www.vergadering.nu  

23 september 2017 is de dagDe Uitnodiging
Wie heeft niet dit mooie boek gelezen? Overal kom je het tegen. Zeg niet dat er iets mis mee is. Maar... ken je de schrijver? 
W. Paul Young promoot de alverzoeningsleer. Hij leert dat iedereen tot geloof komt, f voor, f na zijn sterven, ook de duivel en zijn demonen. De Drie-eenheid wordt door hem voorgesteld als drie gescheiden personen. Adam is als baby geschapen, gevoed aan Gods borst, Adam valt al opgroeiend in zijn denken van God af, God verwekt Eva bij Adam, zij is als baby uit Adam geboren, Adam is de oorzaak van Eva's en satans zondeval. De schrijver wil geen christen genoemd worden, en hij citeert nooit(!) de Bijbel. Ook was er geen verzoening op het kruis.

Het boek is een roman, die zeer aangrijpend en vooral heel invoelend is voor mensen die kampen met allerlei problemen. Een goed menselijk verhaal, maar het bevat wel een theologie! Mensen lezen daar echter makkelijk overheen, waardoor het een zeer gevaarlijk boek wordt. Je staat versteld van de vele christenen die dit boek aanbevelen. Kennelijk hebben ze het maar oppervlakkig gelezen, vooral de mooie thema's dus.
En dan is er ook nog de film...

Over de vele schijn-leringen en verzinsels van W. Paul Young heeft James B. De Young zelfs een speciale website gemaakt met veel overzichten. 
Begin te lezen op www.dossiers.tk/alverzoening- burning-down-the-shack


AGENDA voor oktober 2017
 - Een volle agenda..., o.a.
   - 18-19 Voorburg 3-daagse Bijbelstudieconferentie
   - 27-28 Betteld Vrij-Zijn Conferentie
   - en veel Bijbellezingen, Genezingsdiensten, actuele Israelbijbelstudies, etc.
 - Kijk voor meer op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Er waren een aantal nieuwe recensies in september, o.a.:
 - W. Paul Young - God is goed en ik niet - Lovende recensie ondanks vreemde leer.
 - Mart Jan Paul - Oorspronkelijk - Met 650 aanwezigen zat de aula van het Hoornbeeck in Amersfoort vorige week dinsdag afgeladen vol. Mart-Jan Paul kreeg het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek Oorspronkelijk overhandigd....
 - Gijsbert van den Brink - En de aarde bracht voort - Kritische recensie door Willem Ouweneel.
 - Arno Lamm - Wake Up! - Nu vertaald in het Engels - tijdelijk het e-book voor 3 euro. 
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
  1 sept: 3 artikelen/interviews Willem Ouweneel: ethische hangijzers, schepping/evolutie
  5 sept: Nieuwsbrief van Frans en Carly Alkema + 3 vacatures

PRIKBORD
- Gezocht: jaargangen Middernachtsroep en specials rond 9/11.
- Gezocht: cassettebandjes met liederen van Johannes de Heer
Bekijk de Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk ook de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu  
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

September 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ..............., 

We zijn aangekomen in september 2017. Vergadering.nu bestaat vandaag 18 jaar. We hopen op Gods zegen in de komende tijd.

23 september 2017 is de dagHet wordt een spannende maand. Als je Openbaring 12 leest, zie je dat de kern van het Grote Teken de 'wegrukking' van het kind (de gemeente) is. Maar wat het teken uitbeeldt kan eerder of later uitpakken. De opname zal gebeuren op een dag die niet bekend is.  Dat zou dus op de eerste dag van de nieuwe maand kunnen zijn. Want die dag is afhankelijk van het eerste streepje van de nieuwe maan. Dat is nog afwachten. En op die dag is het Nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah, het Bazuinenfeest. En aan het eind van die dag, waarop vele bazuinen klinken, komt als de zon ondergaat in Jeruzalem, het moment dat de laatste bazuin klinkt. Wees klaar - je lamp brandend en voldoende olie bij je. 
Wat als de opname niet gebeurt op dit Bazuinenfeest? Dan kijken we uit naar een ander moment, elke dag weer. 

Deze week verscheen nog een mooie korte video met een samenvatting van Scott Clarke... Eigenlijk zou iedereen alle 12 Nederlands ondertitelde video's van Scott Clarke moeten bekijken. Ze staan op www.vergadering.nu/bijbelstudie 

Planet-X / Nibiru
De afgelopen maand kwamen er opvallend veel artikelen uit over het Teken dat op 23 september verschijnt. Maar ook was er de totale zonsverduistering op 21 augustus. Uit de richting van de zon komt een onbekende planeet en dankzij de zonsverduistering konden camera's naar de zon kijken, en ze maakten foto's van Planet-X (video) aan de rand van de zon. Er is nog een video die gaat over de betekenis van Planet-X als de Draak (het tweede teken in Openb.12:3). Dat is video-4 van Scott Clarke.

Speciale boodschap van 'Tekenen der tijden' met een bericht van Jaap Dieleman
Een persoonlijk bericht en getuigenis, en tevens een verwijzing naar een belangrijk artikel dat u echt zal helpen om meer te begrijpen: https://www.youtube.com/watch?v=BJE7Vv43GRI 
Tevens is er op zaterdag 23 september 2017 een speciale bijeenkomst in Almere voor wie meer wil weten. Dit seminar door Jaap Dieleman met als thema "Opname" duurt van 10:00 tot 15:30 uur: Bericht en uitnodiging (pdf)... Aanmelden!

Schepping of evolutie 
Het is weer helemaal in het nieuws. Er verscheen een boek van een 'bonds-professor' die zich bekeerd heeft tot het evolutionisme. Lees de recensies erover. Er is heel wat over en tegen te zeggen: Gijsbert van den Brink - En de aarde bracht voort - De vraag is: Kun je orthodox zijn en toch in evolutie geloven? Zeven interessante recensies.


AGENDA voor september 2017
 - Een heel volle agenda...
   -  23-9 Speciaal seminar door Jaap Dieleman
 - Kijk voor meer op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Nog een aantal nieuwe recensies, o.a.:
 - Mart Jan Paul - Oorspronkelijk - Logos.nl introduceert dit boek dat 29/8 gentroduceerd werd.
   Lees ook het ND-interview met M.J. Paul...
 - W. Paul Young - God is goed en ik niet - Velen laten zich misleiden door de mooie roman
   van W. Paul Young (The Shack - De uitnodiging), maar de schrijver houdt er zeer vreemde
   ideen over God op na.
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
  3-7 De vergaderings-geschiedenis van Hoogeveen, Hollandscheveld, Nieuwlande.
  1-8 Nieuwsbrief van Razzak Avakhti
16-8 Broeder Arie de Vlaming overleden

PRIKBORD
- Ezra zoekt een kamer in Leiden
- Wie heeft de cd 'De storm' van het Urker mannenkoor?
- Te koop: Verklaringen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium van Mackintosh
Bekijk deze Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor deze website. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk ook de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Juli 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste .........................,

In de mailing van 1 juni sloten we af met de tekst uit Openb.3:3 Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. 
Dus... Als je niet waakzaam bent... zul je het uur niet weten !!
Het uur van Openbaring 12 nadert nu snel: nog ruim tweeeenhalve maand. Op 9 september verlaat Jupiter, de Koningsster, het kind, de buik van de maagd Israel. 20 of 21 september is het nieuwe maan en dan zal de bazuin van het Bazuinenfeest klinken.
 
23 september 2017 is de dagEen teken
Het is dus een groot misverstand dat we niets zouden (kunnen) weten. We weten veel, al is het dan misschien niet de dag en het uur (zie de vorige mailing), de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes is duidelijk geworden in deze tijd waarin wij leven: 23 september is het teken van de wegrukking van "het kind".
Ook een misverstand is dat de opname op dezelfde dag als het teken zou moeten plaatsvinden. Nee, er is een teken van iets dat gaat gebeuren. En wanneer dat teken er is, is zeker: op 23 september 2017. Maar wanneer de uitkomst ervan is? Dat is nog afwachten.
En als er in die dagen niets zou gebeuren? Dan blijven we gewoon afwachten en uitzien.
  
We gaan de vakantie-periode in. 1 september zijn we terug. Lees die tekst Openbaring 3:3 nog eens en wees voorbereid en waakzaam. In Openbaring zegt onze Heer Jezus het duidelijk: Ik kom spoedig. Amen! Kom Heer Jezus! 


AGENDA voor juli/augustus 2017
 - Deze maanden is het rustig. Hoewel...
 - Kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Slechts 1 nieuwe recensie in juni:
 - Peter Siebelt - Modus Operandi - Een recensie over "De pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van de kerken". Zeer boeiend !! Het netwerk van Nederlandse activisten die het niet schuwen om hand- en spandiensten te verlenen aan het Palestijns terrorisme: de kruistocht van de Nederlandse kerken !!
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

NIEUWS & OPINIE
- De afgelopen maand was er veel nieuws over Klimaat en Global warming: Het is een complot, de arrogantie van zogenaamde wetenschap die de echte wetenschap niet serieus neemt. Goed dat Trump het Parijsverdrag opzegde. Klimaat-alarmisme wordt het genoemd. Een machtige religie. Zie de vele links in juni in de linker kolom.
- EO-serie over Israel - "Daarom ben ik hier" - 3 delen van een Joodse filmmaker.
- Tijs en de Ramadan toont toch wel veel van het beangstigde innerlijk van de islam. Deel 1, zie 27/6. Nog twee delen volgen. Lees ook de reactie van Tijs op 26/6: Tijs van den Brink wil niet leven in een land waar moslims in de meerderheid zijn...

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
17-6 Nieuwsbrief juni Frans en Carly Alkema
     17-6 Video en oproep voor steun...
16-6 WJO: Christen-mannen besnijden!?
3-6 Dankbericht overlijden Jules Roosegaarde

PRIKBORD
- Te koop: Winterhard chalet op De Betteld
- Gezocht: Boekje van Tonneke Bijker: Meer vreugde dan u denkt.
Bekijk deze Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor deze website. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk ook de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu  
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Juni 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ...............,

Volgens Google is www.vergadering.nu niet mobiel-vriendelijk. Google vermeldt dat helaas bij zijn zoekresultaten en drukt www.vergadering.nu dan maar een beetje naar beneden. Het betekent slechts dat je op je mobieltje even moet dubbel-tikken op de tekst of het met twee vingers groter moet vegen. Een minimale actie dus, maar aangezien men iedereen in een WordPress-website wil hebben (dat is goed voor Google), doet Google er moeilijk over. Over Google kun je je schouders ophalen, wat ik ook altijd deed (en doe), maar let op, Google's streven naar wereldmacht is echt heel echt!! Kijk deze video maar eens: https://youtu.be/7n_bWWpL1Tc - verbluffend.

In mei twee nieuwe video's van Scott Clarke.
 -
Video 10 verklaart wie de vrouw is. Zelfs in het Oude Testament wordt er al duidelijk naar verwezen !!
 - Video 11 laat zien dat het geboorteteken van Openbaring 12 er drie keer was: elke 2000 jaar !!
Nederlands ondertiteld. Klik hier...

Kunnen we het teken zien op 23 september?

Hoe kan het Grote Teken van Openbaring 12 gezien worden? Want het is immers overdag en de zon schijnt en staat midden in het teken. Tussen haakjes: een tweede punt is dat de gemeente wellicht al is opgenomen, namelijk op het Bazuinenfeest op donderdag 21 (of op vrijdag 22) september bij nieuwe maan.
Maar... is het teken zichtbaar? Nou, in Amos 8:1-10 kun je lezen dat God op die dag de zon zal neerslaan, midden op de dag. "En op die dag zal het, zegt de Heere HEERE, dat ik de zon zal neerslaan op de middag." Zal de zon verduisterd worden? Op een dramatische en bovennatuurlijke wijze? Zoals gebeurde toen de Heer Jezus stief aan het kruis en de zon verduisterd werd? Ook dat was geen normale, maar een bovennatuurlijke zonsverduistering.
 (Uit: http://watchfortheday.org/sundownatnoon.html)

Eindtijd-lied
 - Ook in mei kwam er een nieuw eindtijd-lied uit: LOOK UP!...
 - Ook in mei tekende Robert Breaker uit wat gaat gebeuren. Nederlands ondertiteld...

Houd je van rekenen?
http://watchfortheday.org/countdown.html zal je denken opblazen. Te toevallig om slechts toevallig te zijn. Te veel datums en verbindingen om niet bovennatuurlijk te zijn.
Ook de dagentellingen van Daniel Matson wijzen er met onwaarschijnlijk zekere zekerheid op wanneer de grote verdrukking zal eindigen. Lees zijn (gratis) boek voorop www.vergadering.nu.

Openbaring 3:3 Hij komt
"Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen." (HSV)


AGENDA voor juni 2017
 - Deze maand zijn er al wat minder lezingen. Wel de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen en een Pinksterfeest in Warmond.
 - Tass Saada, de chauffeur van Yasser Arafat, is in Nederland. Lezingen van 9-14 juni.
 - Op 16-17 juni is er een Vrij Zijn Bevrijdingsconferentie in Aalsmeerderbrug.
 - En nog veel meer... Kijk verder op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Slechts 1 nieuwe recensie in mei:
 - Arno Lamm e.a. - Wake Up! - Een recensie/interview over het boek in Soteria was aanleiding voor de auteurs van Wake Up! om een uitvoerige reactie te schrijven. Zeer boeiend !!
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
15-5 Breaking: Nieuwsbrief van Bert Boland
12-5 CIP: Waarom Willem Ouweneel pro-EU is
 9-5 Br. Jules Roosegaarde Bisschop overleden - Zie ook www.marktevangelisatie.nl
 1-5 Nieuwsbrief Bert Boland in Indonesia (pdf)

PRIKBORD
- Te huur: Vakantiehuisjes in Zweden
- Gezocht: Nette woning in Zutphen.
Bekijk deze Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor deze website. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Mei 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste .......................,

Over 5 maanden staat het teken er. Nooit daarvoor was het er, en ook niet daarna. Op 9 september, dus na ruim 9 maanden, komt Jupiter uit de buik van de vrouw, en op 20 of 21 is het Rosh Hashana en klinkt de laatste bazuin op het Bazuinenfeest en op 23 september staat daar het teken van Openbaring 12.

Zeer opmerkelijke uitleg
Er duiken nieuwe artikelen en video's op. De volgende video (Nederlands ondertiteld) heeft een bijzonder aansprekende uitleg: www.youtube.com/watch?v=SldDfOGiiVQ  - Jezus zei: 'Alleen de Vader kent het uur en de dag.' - Kunnen wij dan wel weten wanneer de opname zal zijn? Ja, deze video laat zien waarom dat mogelijk is. Omdat God de Vader het Jezus onthulde na zijn opstanding en hemelvaart en Hij het ons, via Johannes, laat zien in Openbaring 12.

Waarneming
De Heer Jezus zei: "Niemand weet de dag of het uur". Dat is een idioom is voor Rosh Hashana. Daarom kan men bij het woord van Jezus in Mt.24:36 in alle redelijkheid bedenken, dat Hij gewoon aangaf dat Hij op Rosh Hashana zou terugkeren. Het is het enige feest dat op de eerste van de maand begint. Die dag staat reeds op de gebruikelijke Joodse kalenders vermeld, maar als het gaat om de eerste waarneming(!), dan weet niemand wanneer het eerste streepje van de "nieuwe maan" verschijnt. Dag en uur is dus niet bekend. Niemand weet de dag waarop Rosh Hashana begint. Is het 20 of 21 september?
Kijk deze video: www.youtube.com/watch?v=EBPPO0xyR3s  (NL-ondertiteld).

Wie is het kind in Openb.12?
Bijbelgeleerden meenden altijd dat dit kind de Heer Jezus is. Maar ze misten het grotere plaatje dat nu in het laatst der dagen naar voren komt: het is profetie over wat op 23 september zal gebeuren. En omdat het profetie is, en Jezus al 2000 jaar geleden geboren is, moeten we onder ogen zien dat het kind ook de Gemeente kan zijn, die immers geboren is uit de vrouw, Israel. Jezus zal regeren met een ijzeren staf, maar ook de Gemeente zal met Jezus regeren met een ijzeren staf (zie Op.2:26v. en 19:14v). Dat kind is nu voldragen en zal worden weggerukt.
De geboorte van Jezus was in Openb.12 dus geen profetie meer. Hij werd ook niet weggerukt voor de duivel, maar Hij overwon hem juist, Hij steeg rustig op naar de hemel. Maar Hij beloofde dat wj weggerukt zouden worden vr de toorn zou komen (1Th.1:10; 5:9; Op.3:10).

Wekelijkse Profetie-updates van J.D. Farag
De Joden zagen zijn 1e komst niet aankomen. De kerk ziet zijn 2e komst niet aankomen. Laten we opletten. De wereld om ons heen staat op het punt van een overal uitbrekende oorlog. Elke dag nemen de dreigingen toe. Volg daarom de wekelijkse Prophecy Updates van JD Farag: www.youtube.com/watch?v=skTx40_JPuA 

Er is een NIEUWE APP: Groeien in geloof
Elke maand 10 nieuwe bijbellezingen luisteren in de App.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gig.app.nl 

Volleybaltoernooi - 13 mei
Het jaarlijkse Vergaderingsvolleytoernooi vindt dit jaar plaats in de Sporthal Kerkelanden te Hilversum. Het toernooi is voor iedereen vanaf 15 jaar. Het is ook mogelijk om je als individu aan te melden wanneer je geen team kunt vinden: www.vvg-volleybal.nl 
 


AGENDA voor mei 2017
 - Op 10 mei is de allerlaatste van de Eindtijdstudies van Frank Ouweneel in Zutphen.
 - Verder zijn er deze maand weer diverse LIVESTREAMS: vanavond 1 mei Dato Steenhuis.
 - Op 25 mei is het Hemelvaartsdag met de Eurospirit conferentie in Aalsmeer en de Israel en de Bijbel landdag in Ede , en op de Betteld in Zelhem de Logos-conferentie...
 - En veel andere - kijk verder op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Meerdere nieuwe recensies waren er in april, o.a.:
 - Nick page - De langste week - Wat er werkelijk gebeurde in de lijdensweek.
 - Jessie Penn-Lewis - Oorlog tegen de heiligen - over de misleidende geesten.
 - Jan van het Goor - Zien we de dertigers? - Een recensie van Raymond Hausoul: Dertigers zijn bijzonder voor de gemeente. Wie de dertigers in de gemeentes uit het oog verliest, heeft nu de jeugd niet mee en mist in de toekomst de ouderen...
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
19-4 Nieuwsbrief Philip Nunn
15-4 CIP/Willem Ouweneel: Goede Vrijdag
14-4 Er is NIEUWE APP: Groeien in geloof - Elke maand 10 nieuwe bijbellezingen luisteren
13-4 CIP: Is Jezus in het jaar 70 teruggekeerd? Reactie Koornstra + slotreactie Ouweneel
11-4 Willem Ouweneel: Is Jezus in 70 teruggekomen?

PRIKBORD
- Aangeboden: Zelf-studiemateriaal van Charis Bible College (Andrew Wommack).
- Gezocht: het boek Het Jobslijden van Israel geschreven door Willem Ouweneel.
- Diverse boeken aangeboden
- Bent u op zoek naar de ideale plek voor uw vakantie op Curacao? Shilohs Guesthouse...
Bekijk deze Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor deze website. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

April 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste .......................,

Als we het nieuws volgen, zien we een opeenstapeling van verontrustende berichten. Van dit nieuws komt het belangrijkste op www.vergadering.nu terecht in de Nieuws-kolom. Niet iedereen wordt daar blij van. Want het is geen blij nieuws.

Maar toch... we weten waar de geschiedenis na zo'n 6000 jaar op uitloopt. Onze Heer Jezus heeft ervoor gewaarschuwd, maar ons ook een blij vooruitzicht gegeven dat we op tijd uitgered zullen worden. We weten dat die gedachte nog niet zo gemakkelijk is als kinderen of kleinkinderen of vrienden een eigen weg gaan. Soms is dat reden om de opname maar weg te drukken. Maar we weten dat ook na de opname bekering nog heel goed mogelijk is, echter in steeds zwaarder wordende tijden. God is genadig, Hij wil alsnog velen redden door de vele predikers die dan worden uitgezonden (Openb.7). De hele wereld zal wakker geschud worden.

De datum van 23 september 2017 nadert, minder dan 6 maanden. Deze datum is geen mensenwerk maar profetie van God zelf. De datum is een Openbaring van Jezus Christus (zie hoofdstuk 12). Een groot, eenmalig teken. Niet wij, maar God stelt die datum vast.

Er verscheen een nieuwe video, waarin het Teken van de Vrouw in 15 minuten wordt samengevat door Mark Wells (NB: NL-ondertiteld): https://youtu.be/s1u0XzVM8T4. Het is een heel duidelijk overzicht, waarbij de beste argumenten voor een opname op of rond deze datum van 23 september 2017 op een rij worden gezet. Onder andere dat alle grote heilsfeiten vervuld werden op de Feesten des Heren. De eerste vier zijn vervuld, de laatste drie komen er nu aan, te beginnen met Rosh Hashana (Bazuinenfeest) op 21 tot 23 september a.s.

Toch heb ik een kanttekening: Het is immers 'slechts' een teken. Het kan een teken zijn van iets (de wegrukking) dat op die dag kan gebeuren, maar ook een teken van iets dat al eerder komt, bijv. op dag 1 van Rosh Hashana op 20 of 21 september, of nog eerder, of later, misschien wel dagen of jaren later. Waarom zou het geen teken zijn van iets dat bijv. in het midden de Verdrukking gaat gebeuren? Natuurlijk ligt dat minder voor de hand vanwege weer andere Bijbelse argumenten, zoals die uiteengezet worden in het artikel "250 redenen voor een Opname vr de Verdrukking"... dat ik vorige maand vertaalde en aan u doorgaf. Er zijn dus twijfels, we weten het niet zeker, we weten niet de dag en het uur, hoewel... dat geldt ook als we wachten op de nieuwe maan op 20 of 21 september. "Dag en uur daarvan is onbekend." De video van Mark Wells geeft trouwens een heel mooie uitleg van die uitdrukking, die een Hebreeuws idioom zou zijn voor Rosh Hashana. Dus toch bekend?! Zoals ook 1Thes.5 zegt: u weet heel goed...

Volg dus het echte nieuws op www.vergadering.nu
Lees nog even de diverse artikelen die in maart voorbij kwamen, bijv. deze op 30-3: Hezbollah bereidt een verschikkelijke oorlog voor: een raketten-bombardement als nooit tevoren. De ("vrije") media noemen het niet. Evenmin de oorlog tegen Rusland die opgezet wordt (zie ook op 30/3).

Of kijk de video op 27/3: Dr. Phil ontmaskert het Amerikaanse pedofielennetwerk Pizzagate (zie de 5e video) NB: RTL schrapte deze week plotseling en per direct alle programma's van Dr. Phil - zeer verdacht !! Het was dagelijks op tv. En let op: de media zwijgen over een eventuele reden.

En kijk ook de video op 27/3 over de CERN deeltjesversneller. Die is bijzonder interessant.

Of kijk op 14-3 naar de 3 video's van Peter Verschoor: Islam ontsluierd.
Etc. etc. etc...


AGENDA voor april 2017
In april is er weer een mooie lijst met lezingen en conferenties, o.a.:
 - De laatste Eindtijdstudies van Frank Ouweneel zijn in de maand april: Heerenveen (6 apr), 's-Gravenzande (7 apr), Wijk en Aalburg (10), Vlissingen (20). In mei volgt de allerlaatste in Zutphen (10 mei). Aanvang is steeds: 19.30 uur.
 - Verder zijn er deze maand weer diverse LIVESTREAMS: 3 april Dato Steenhuis, op 6 april twee studies van Christenen voor Israel, op 19 april Bert van Twillert.
 - In Rotterdam houdt WakeUp een serie van 4 Studiedagen (4 en 18 apr) (21 maart gestart).
 - Pasen is 14-17 april met weekend-conferenties, 'grote vergadering', Koreshdag, etc.
 - Kijk verder op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Enkele nieuwe recensies in april:
 - Robert Gagnon - Bijbel en homoseksualiteit - Weer twee warme aanbevelingen van dit boek.
 - Gert A. van de Weerd - De profeet Jesaja - Een recensie van Jaap de Vreugd.
 - Martie Dieperink - Luther en Rome - Toch niet zo veel verschil tussen Rome en Reformatie.
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
31-3 Politicus Ouweneel over dictator Trump
30-3 Schrijf je in voor het Volleybaltoernooi op 13 mei
29-3 Nieuwsbrief Jojada Marktzending
27-3 Stichting "Wat Zegt de Bijbel" bestaat 40 jaar
10-3 Ouweneel: Is de RKK een 'dwalende' kerk?
3-3 CIP/Ouweneel: Standpunt homo's in de kerk
1-3 Nieuwsbrief maart Frans en Carly Alkema
( NB: het is mogelijk dat wij de mening van auteurs niet delen :-)

PRIKBORD
- Gratis: 15 liederenbundels en 2 grote-letter-edities
Bekijk de Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor deze website. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Maart 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ........................,

Met het naderen van de datum van 23 september 2017 komen er ook steeds meer vraagtekens en terughoudendheid. Dat is wel logisch. We weten de dag en het uur immers niet, wat dat dan ook precies betekent. Maar we hebben wel de tekenen der tijden. En wie wil er nu door Jezus een huichelaar genoemd worden omdat hij niet op die tekenen der tijden let (zoals het teken van Openbaring 12)? We letten dus op naarmate de tekenen naderen. Lees nog even de diverse artikelen die hierover in februari voorbij kwamen.
En ding is zeker, de komende uren, dagen, weken, maanden, jaren staat iets te gebeuren.

Prophecy-Update
Een zuster wees mij op de lezingen van J.D. Tarag, een Libanese broeder die in Hawai woont. Elke week geeft hij een boeiende Prophecy-Update op video. Hij geeft boeiende geo-politieke overzichten van de afgelopen week. En hij is een vurig verdediger van de "dreigende" opname, dreigend, d.w.z.: niet te berekenen, onverwacht, onmiddellijk, 'imminent'.
 - De Prophecy-Update komt elke zondagavond laat. Kijken en/of abonneren kan hier...

250 redenen voor een Opname vr de Verdrukking
Ik vertaalde het artikel "250 redenen voor een Opname vr de Verdrukking" hier...
Het is van een zuster die alle Schriftgegevens bijeenverzameld heeft, speciaal voor dit doel: alles wijst op een Opname VR de Verdrukking... 250 redenen !!

Een teken voor Isral
Daniel Matson, ons wel bekend als degene die de dagentellingen heeft opgespoord en uitgelegd, kwam opnieuw met enkele aanvullende artikelen, o.a.: "Openbaring 12 - Het teken voor Israel." Zie www.vergadering.nu... Lees in zijn gratis boek alles over de dagentellingen. Schrijf de datums en de aantallen dagen eens op, teken het uit.


AGENDA voor maart 2017
In maart is er weer een heel lange lijst met lezingen en conferenties, o.a.:
 - De Eindtijdstudies van Frank Ouweneel zijn in de maand maart in: Oude-Tonge (7 mrt), Sneek (22 mrt), Wijk bij Duurstede (23). Aanvang steeds: 19.30 uur. In april volgen er nog vier.
 - Verder diverse LIVESTREAMS (o.a. 3 dagen Israelcursus Christenen voor Israel op 7,18,23)
 - In Den Haag 3 lezingen over de islam door Peter Verschoor (ook op Livestream: 9,16,23)
 - In Rotterdam houdt WakeUp een serie van 4 Studiedagen vanaf 21 maart.
 - Kijk verder op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Enkele nieuwe recensies in februari:
 - Jaap Dieleman - Het mysterie van de Opname - Een recensie van Leen de Zwart.
 - Hugo Bouter - In het begin - Het belang en de betrouwbaarheid van Genesis 1-11.
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor deze website. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Februari 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ..........................,

Deze keer wil ik graag beginnen met de aandacht te vestigen op Rusland en de opwekking die daar aan de gang is. Heeft het Westen iets gemist? En is Putin wedergeboren geworden en weten wij daar niets van? Op mijn Facebook... plaatste ik een onderzoek dat Rick Wiles van TruNews publiceerde. Het is van een christelijke Deense journaliste en gaat over iets miraculeus wat zij ontdekte in Rusland. In dat verhaal wordt ook verwezen naar de Kersttoespraak van Poetin in december jl. Ook dit werd volledig genegeerd in de westerse pers. Ook dat verhaal plaatste ik op mijn Facebook! Klik hier...
Helaas is alles in het Engels, maar het is wel heel belangrijk !!

Het aftellen naar 20-23 september 2017... door Daniel Matson
Daniel Matson schreef op 24 januari een nieuw artikel, een overzicht... ter voorbereiding op de twee tekenen die in september 2017 naderen aan de hemel. Ze worden slechts door een paar dagen gescheiden en zijn al aangekondigd door de tetrads van maansverduisteringen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op de Feesten des Heren.

Huiswerk
Sommigen zijn niet onder de indruk van de berekeningen. Dat mag. Toch zijn de berekingen van de dagentellingen in het gratis boek van Daniel Matson, dat op www.vergadering.nu te lezen is, indrukwekkend.
Wanneer begint precies de Grote Verdrukking? Nee, niet op 23 september, maar 59 dagen later. En hij eindigt 2x1260 dagen later op 12 oktober 2024. 30 dagen later zijn de 1290 dagen voorbij. Dat zijn de 1290 dagen van Danil 12:11. En dat is op 11-11-2024, en dat is de grote datum waarop alle dagentellingen bij elkaar komen. En dan nog eens 45 dagen later zijn de 1335 dagen voorbij. Dat is Danil 12:12.
Alles wordt mooi uitgelegd in dat gratis boek en in de andere artikelen van Daniel Matson.
En Scott Clarke heeft het heel inzichtelijk gemaakt in zijn video's.
Zie het overzicht van de video's en de artikelen op www.vergadering.nu/bijbelstudie
Huiswerk dus. Maar de moeite waard, zo vlak voor deze heel belangrijke gebeurtenissen!!

[ N.B.: We profeteren niet - we proberen de Bijbel en Gods tekenen te ontcijferen. ]
 


AGENDA voor februari 2017
In februari is er weer een extra lange lijst met lezingen en conferenties, o.a.:
De Eindtijdstudies van Frank Ouweneel zijn in de maand februari in: Drachten (5 feb), Amsterdam (18 feb), Haarlem (19), Zaltbommel (20), Emmen (23). Aanvang steeds: 19.30 uur.
 - Kijk verder op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Enkele nieuwe recensies in januari:
- Wim Kok en Raymond Hausoul - Jezus geneest - Een recensie van ds Jenno Sijtsma.
- Nabeel Qureshi - Ik zocht Allah en vond Jezus - Een "recensie" door Willem Ouweneel.
- Henk Volkers e.a. - Zonen & dochters profeteren - Een lovende recensie door Raymond
  Hausoul - de huidige ontwikkelingen in de GKV om vrouwen in de ambten toe te laten.
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat bovenaan de voorpagina:
- Video van Dato Steenhuis: Wanneer gaat de gemeente naar de hemel, en hoe gaat dat?

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor deze website. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

- Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Januari 2017 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ..................,

Van harte wens ik alle lezers een heel gezegend 2017 toe.

Gaat dit een bijzonder jaar worden? Jazeker !!
Al enige tijd schrijf ik over die datum: 23 september 2017. Die komt steeds dichterbij.
Daarom vraag ik u op deze eerste dag van het jaar 2017...

Bekijk het eens van deze kant
:
In Openbaring 12:1-4 wordt een teken aan de hemel beschreven.
Ieder kent deze Bijbelverzen.
Men ontdekt dat dit teken op 23 september 2017 werkelijk zal plaatsvinden.
Eenmalig - nooit eerder gezien - en nooit weer verschijnt dit teken.
Een vrouw, de zon, de maan onder haar voeten, een kroon van 12 sterren, ze baart een kind, een draak wil het verslinden...
Zou niet ieder christen enthousiast moeten worden?
Vooral omdat zoiets zelfs echt plaatsvindt? En dat in onze tijd.
Zou niet ieder christen zich afvragen wat de betekenis hiervan is?

Kerst - conceptie en geboorte
Er was dit jaar een bijzondere reden om het Kerstfeest te vieren. Het was nl. tegelijk Chanoeka!! Daarom gaf ik in december een heel bijzondere kerstboodschap door: Wanneer begon Jezus' leven op aarde? Met Chanoeka/Kerst!! En wanneer werd hij geboren? Dat was 9 maanden later, op 23 september.
     Citaat uit het artikel: ...Het is een feit dat Jezus de vleesgeworden God is, wat ruimschoots wordt ondersteund in de Schrift, ondanks de liberale theologie die het tegendeel beweert. Maar wanneer werd Hij de vleesgeworden God, en waarom kiest Hij er dan voor om op deze manier in de wereld te komen?
Jeremia 1:4-5, Psalm 51:5 en 139:13-16 zinspelen allemaal op het feit dat God over ons moment van conceptie wist, alle details van ons leven wist, en ons mens-zijn vanaf die tijd heeft beschouwd.
Om alleen met ons in menselijke vorm te kunnen zijn, had Jezus tot ons kunnen komen als een volwassen man, als een tiener of zelfs als een baby, maar Hij kwam als een embryo, een foetus, want dat is de manier waarop alle mensen in de wereld zijn gekomen
     Lees het artikel hier: http://www.wimjongman.nl/nieuws/2016/kerstverhaal-rest.html

Let op Israel !!
Israel is nu officieel afgewezen met de laatste VN-resolutie op 23 december.
Dat zal grote gevolgen hebben vanaf nu. De Verenigde Naties - NB: de verenigde volken, zoals de Bijbel hen noemt - zijn officieel tegen Israel opgestaan. Kerry's toespraak heeft het nog eens bevestigd. Israel heeft geen recht op of in zijn hartland Judea en Samaria, niet in de Joodse wijk van de Oude Stad van Jeruzalem, en niet bij de Klaagmuur.
Wij kunnen nu wel denken: Trump gaat dat veranderen. Maar Trump is nog geen president. Want wat als Obama niet gaat? Een beurscrash? Oorlog met Rusland? Ook in Europa? Grote demonstraties en onlusten in de VS? Waar gaat deze wereld heen? Richting de laatste jaarweek van 2017 tot 2024.
Volg het nieuws, lieve mensen. Let op Israel! Op 15 januari is het vervolg gepland in Parijs. Daar zullen ca. 70 landen hun mening geven over dat boze weerspannige land, Israel. En de volgende resolutie gaan ze daar al klaarmaken... En God zal lachen.


AGENDA voor januari 2017
In januari beginnen weer de Eindtijdstudies van Frank Ouweneel. Altijd boeiend en actueel, want er is in 2016 veel gebeurd. En vooral in de laatste paar maanden is de wereld haast op de kop komen te staan. Laat je niet bang maken. Bijbelse uitleg geeft rust, want dan weet je wat God aan het doen is.
De lezingen zijn in de maand januari in: Vlissingen (2 jan), Werkendam (4 jan), Stadskanaal (8), Dokkum (9), Bunschoten (12), Eindhoven (13), Vroomshoop (17), Sliedrecht (18), Waddinxveen (21), Aalsmeer (23), Den Haag (27), Volendam (28), Delfzijl (29). Aanvang steeds: 19.30 uur.
Verder:
14 jan: Ontmoetingsdag CBC (Andrew Wommack) in Notter.
27-28 jan: Vrij-zijn Conferentie in Zelhem.
 - Kijk verder op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES
Er zijn enkele nieuwe recensies:
- John Piper - Jezus, de enige weg tot God - Een kritische recensie door Kris Tavenier over de calvinistische visie op Jezus als de enige weg. Piper heeft er een zeer onjuiste visie over.
- Henk Volkers e.a. - Zonen & dochters profeteren - Een kritische recensie over de huidige ontwikkelingen in de GKV om vrouwen in de ambten toe te laten.
- Robert Gagnon - Bijbel en homoseksualiteit - Een warme aanbeveling van dit standaardwerk.
- Verder zijn toegevoegd 35 nieuwe en oudere recensies uit het maandblad De Oogst.
Meer op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS
Vergaderingsnieuws staat midden bovenaan de voorpagina:
23-12 CIP: Willem Ouweneel viert Kerstfeest
20-12 Nieuwsbrief december Razzak Avakhti
20-12 Bedankbrief Frans en Carly Alkema
19-12 Brand in lokaal Dunne Bierkade Den Haag
17-12 Nieuwsbrief Jojada Marktevangelisatie
  7-12 Nieuwsbrief Frans en Carly Alkema
  7-12 Video Studiedag CvI: Willem J. Ouweneel: De komst van de Koning en het Koninkrijk
  2-12 CIP/Ouweneel: Sinterklaas lijkt op Jezus


PRIKBORD

- Er kwamen geen nieuwe advertenties op het Prikbord in de maand december.
Bekijk de Prikbordadvertenties hier: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor deze website. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... word niet boos, mail me even de url).

- Klik... en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 

www.vergadering.nu

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022top