Archief van de maandelijkse
Rondzendbrief van de Vergaderingsite
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2003           

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  december 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beste vrienden,
 
We beginnen weer met het onderwerp 'Genezing'. Er zijn opnieuw een aantal  artikelen en recensies over het nieuwe boek van Willem Ouweneel "Geneest de zieken!" bijgekomen. Sommigen hebben hun bedenkingen, maar iemand als Prof. Dr. M.J. Paul die al vele jaren met dit onderwerp bezig is, schreef een zeer positieve recensie. Een punt van kritiek bij hem is wel dat hij meer pastorale adviezen had verwacht, maar hij heeft veel waardering voor het boek als theologische studie. Kijk in de Leesmap en in de Boekrecensies.
Ook in het EO-radio programma Boekenwijzer sprak hij zijn waardering uit. Dus behalve lezen kun je op www.vergadering.nu ook luisteren naar de 3 EO-radioprogramma's over "Geneest de zieken!".
Genezingscampagne in Utrecht
Wie er geweest is wil er nog wel graag iets over teruglezen... en als je er niet geweest bent... een mooi verslag las ik in JoelNieuws van de hand van Marc van der Woude > > www.vergadering.nu/leesmap
 
Vooraankondiging Betteldconferentie
De Betteldconferentie komt er al weer aan. Noteer de datum alvast.
Van 14 tot 16 mei 2004. Onderwerp: Met de Geest, met z'n allen.
Lees alle plannen nu al op www.vergadering.nu
 
27 BIJBELLEZINGEN in december > www.bijbellezingen.nl
NB: Na Utrecht moesten ook de bijbellezingen van Willem Ouweneel in Apeldoorn wegens grote belangstelling verplaatst worden.
Op zondag 7 december is het nieuwe adres: Jachtlaankerk in de Jachtlaan.
Behalve de 27 lezingen in december zijn er diverse bijzondere bijeenkomsten:
13 dec - Chrismas Praise in Stadskanaal
14 dec - Kids Praise in Stadskanaal
De 50e Jongerendag in Leiden moest wegens teruglopende belangstelling helaas tevens de laatste zijn.
 
LEESMAP
 - Zeven nieuwe artikelen over genezing, over de genezingscampagne in de Jaarbeurs in Utrecht en over het boek van Ouweneel: Geneest de zieken!.
 - Het blad Ongelooflijk is vervangen door een kleurrijk evangelisatieblad: Leven.nu
 
NIEUWE BOEKRECENSIES
Oogst 15-11-2003 - Ouweneel, Willem J. - Geneest de zieken!
Ellips 06-11-2003 - Fernando, Ajith - De waarheid delen in liefde
EO-Visie 05-11-2003 - Crabb, Larry - Gebroken dromen
RD 29-10-2003 - M.J. Paul - Geneest de zieken!
 
VERGADERINGEN
 - De Vergadering in Almere stopt aan het eind van dit jaar.
 - De Vergadering in Hollandscheveld heeft een eigen website: http://samuel.jesussaveus.com/
 - De Evangelische Vergadering 'Amersfoort-Eemland' heeft zijn website vernieuwd: www.ev-eemland.nl. Op deze site vind je onder de knop "Zending" informatie en een nieuwsbrief van Esther Engelberts die over enkele maanden naar Afrika gaat.
 
LUISTER of DOWNLOAD
Nieuw: Luister naar de bijbellezingen in Apeldoorn over Het werk van de Heilige Geest in de gelovige door Willem Ouweneel.
Nieuw: Luister naar de 3 radio-uitzendingen over het boek "Geneest de zieken!"
PRIKBORD
Wie heeft nog spullen over...
 - de "Collected Writings" van JND
 - of "Kanttekeningen bij Genesis 1" van WJO 
 - of de eerste druk van de bundel "Geestelijke Liederen"
 - of leuke knutselwerkjes
 > > Help even mee en kijk op www.vergadering.nu/prikbord
 
TIP - Laat deze mailing ook aan je huisgenoten lezen.
        Hebben zij een eigen emailadres? Geef dat ook even door!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Logica brengt je van A naar B, geloof brengt je overal  -  Loesje
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu of www.bijbellezingen.nl
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Uitschrijven? Zend een leeg emailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     november 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beste vrienden,
 
Opnieuw heel veel nieuws deze maand...
 
Genezing
Het nieuwe boek van Willem Ouweneel "Geneest de zieken!" slaat geweldig aan; de eerste druk was al heel snel uitverkocht. Het is, zoals te verwachten, een zeer compleet standaardwerk geworden. Er verschenen al diverse krantenartikelen en boekrecensies. Lees ze in de Leesmap en in de Boekrecensies.
 
Genezingscampagne in Utrecht
Wie zich eens persoonlijk op de hoogte wil stellen van de praktijk van genezingsdiensten kan de komende 5 dagen in Utrecht terecht. Daar kun je eens 'vrijblijvend' deze evangelisatie- en genezingsbijeenkomsten bezoeken. Het komende weekend, van vrijdag 31 oktober t/m dinsdag 4 november is ook Willem Ouweneel uw gastheer in de Jaarbeurshal. De diensten zijn elke ochtend, middag en avond: 10.00 - 13.30 - 19.00 uur.
 
BIJBELLEZINGEN, enz.
31 bijbellezingen in de maand november - bezoek er eens een paar - en wijs ook anderen op: www.vergadering.nu/agenda of www.bijbellezingen.nl
       En verder zijn er diverse bijzondere bijeenkomsten:
  1 - Zangdag in Delft
15 - een Vissersdag in Den Haag met diverse sprekers
16 - een WorshipNight in Stadskanaal
21 - het Ellemeet-jongerenweekend
 
LEESMAP
 - Hey mannen... een spannend boek: DE MANNEN. Lees maar eens een klein stukje mee uit dit nieuwe boek over mannen (en vrouwen) van Henk P. Medema > > www.vergadering.nu/leesmap

 - In het ND van 10 oktober stond een uitvoerige aankondiging van de evangelisatie- en genezingscampagne in Utrecht met een interview met Willem Ouweneel.
 
 - In de Oogst een artikel van Willem Ouweneel over "De betekenis van de wet".

 - In het ND verscheen een artikel van Drs. R. van der Ven over T.B. Joshua. Zijn boek 'Dossier TB Joshua' is een zeer discutabel zwartboek geworden, een aaneenschakeling van roddels en klinkklare leugens! Het meeste stond al jaren op het internet en heel veel is allang weerlegd. Lees ook de recensie van dit boek door Henk Medema in Ellips > > www.vergadering.nu/leesmap
 
BOEKRECENSIES
In het ND, het Zoeklicht en Uitdaging stonden diverse recensies over Geneest de zieken!
   - ND: Reina Wiskerke's artikel is eigenlijk een interview met Willem Ouweneel.
   - Zoeklicht: Voor Ds. Smink is het boek een grote hulp in onze tijd.
   - ND: W.Smouter valt het boek tegen, hij mist het gewone uit Gods vaderhand aannemen van ziekte en vindt dat beknellend.
   - Uitdaging: Eric Leijenaar vindt het boek helder en overtuigend. Ook hij stelt tot slot dat: "de grote 'waarom-vraag' (bij het uitblijven van genezing) niet goed uit de verf komt. Maar ach, is die vraag eigenlijk wel te beantwoorden?" zegt hij.
 
 - In Uitdaging stond tevens een recensie over De Here tegemoet van Tim LaHaye. Dit boek behandelt alle argumenten voor een Opname vůůr de Grote verdrukking. Aardige opmerking in de recensie: "Tim LaHaye beroept zich niet alleen op de Bijbel maar ook op Darby!" - Nooit geweten dat daar verschil in was :-)
 
LINKS
 - De jeugd van 'Brunssum' heeft een prachtige eigen website gemaakt: www.realimpact.nl
 - Als je klikt op de link van Hugo Bouter kun je nu 20(!) boeken downloaden.
 - Bekijk de 'trailer' van de film The Passion... alsof je erbij was.
 
NIEUWE VERGADERING
Als veel mensen tegelijk besluiten naar een andere gemeente te gaan, kan er ook een nieuwe Vergadering ontstaan. Zo ontstond de Evangelische Vergadering Eemland die in Amersfoort aan de Stevinstraat samenkomt. Kijk op 
DOWNLOADS
Nieuw: Luister naar de bijbellezing in Zoetermeer over Genezingsbediening door Willem Ouweneel, compleet met uitgebreide vragenbespreking.
Nieuw: Download de mp3-tjes van de bijbellezingenserie in Veenendaal over DaniŽl door Dato Steenhuis. Ook de complete serie over Openbaring staat er nog.
 
PRIKBORD
 - Wil je eens 'iets anders' organiseren voor de jeugd, kijk dan eens even op het Prikbord en klik op "Effe anders".
 - Zoekt u nog Bodes, WdW'n, Morgensterren? >> www.vergadering.nu/prikbord
 
TIP - Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen.
        Hebben zij een eigen emailadres? Geef die ook even aan mij door!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bent u al betrapt op het zaaien van bloemen in het openbaar groen  -  Loesje
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu of www.bijbellezingen.nl
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Uitschrijven? Zend een leeg emailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     oktober 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beste vrienden,
 
Weinig nieuws deze keer, dacht ik, maar het lijstje groeide maar door.
 
LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG in Rotterdam
Morgen - zaterdag 4 oktober - is de Landelijke Ontmoetingsdag. Deze keer in Rotterdam. Sprekers zijn Willem Ouweneel en Aad van de Sande. Het thema van de dag is: Jezus, Heer en Helper, Zijn oog is op u!
Medewerking verleent een Molukse Band, een Jongerenkoor en een Dramagroep.
Kijk voor meer informatie op www.vergadering.nu

BIJBELLEZINGEN
33 bijbellezingen - ruime keus dus - kijk op: www.vergadering.nu/agenda
Geef het internetadres www.bijbellezingen.nl door aan vriend en vijand :-)
 
APELDOORN - SING-IN
Op zondag 12 oktober om 19.00 is er weer een Sing-in met een steengoed programma:
  - veel samen zingen van bekende en nieuwe opwekkingsliederen;
  - zingen met de kinderen van de basisschoolleeftijd;
  - indrukwekkend getuigenis van Christine van Gemeren over haar zendingsreis naar China
  - de Kick-of van de nieuwe jeugdkerk 'The Living' in Apeldoorn door Dirk Develing en zijn persoonlijk getuigenis
  - muziek van een groep jongeren en de groep 'Blauw'
Dus: KOM !!!
 
NAJAARSCONFERENTIE in Voorburg
Van 15-17 oktober is de Najaarsconferentie in Voorburg, over 1 Korinthe 5-7
's Avonds zijn er actuele lezingen in het vergaderlokaal aan de Van Horvettestraat 1
 
DOE-DAGEN in Winschoten op 14, 15 en 16 oktober - Meedoen!
Henk Konig schreef: Over 2 weken gaan de Doe-Dagen weer van start. We zijn volop met de voorbereidingen bezig en ervaren de zegen van de Heer. In diverse contacten merken we dat er in andere plaatsen belangstelling is naar de ins en outs van de opzet en organisatie van de Doedagen.
We willen belangstellenden in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de Doedagen. Op de woensdagmiddag van 15 oktober willen we hen als gast ontvangen, waarna ze, na een introductie, een gedeelte van de doedagen mee kunnen maken.
Het is de bedoeling dat mensen zich vooraf bij ons aanmelden (liefst per email) waarna ze een uitnodiging ontvangen: h.koning@ikep.nl 
 
STADSKANAAL
De 'Vergadering' in Stadskanaal heeft een nieuwe website!
    www.rehoboth-online.nl
Let ook even op de "Praise&Preek... die is verplaatst van 17 naar 25 oktober.
 
LEESMAP
In het RD van 22 september stond een uitvoerig verslag van de presentatie van het boek "Geneest de zieken!" door Willem Ouweneel op de CLK-dag > www.vergadering.nu/leesmap
 
JAAP FIJNVANDRAAT
Bezoek de nieuwe website van Jaap Fijnvandraat: www.jaapfijnvandraat.nl
Je vindt er een enorme hoeveelheid artikelen, waaronder zeer veel nog niet eerder gepubliceerd werk. Sommige rubrieken zijn nog niet gevuld, dus dat belooft nog wat.
 
DOPEN... waarom eigenlijk?
In de Leermap heb ik de serie "Dopen... waarom eigenlijk?" opgenomen. Deze 25 artikelen stonden in de jaren 1977-1979 in de Bode en hebben destijds veel indruk op mij gemaakt. Na een vraag van een websitebezoeker over dopen, heb ik de serie gescand en op www.vergadering.nu/leermap geplaatst.
 
PRIKBORD
Wie heeft een concordantie op de NBG vooreen arme student?
Wie kent: Clarke - Analytical studies in the Psalms? Stond in UhWdW.
Wie weet een studentenkamer in Den Haag? En in Utrecht?
Wie speelt accordeon? - - - > Alles op: www.vergadering.nu/prikbord
 
TIP - Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen.
        Of hebben zij een eigen emailadres? Geef die ook even aan mij door!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ja, maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen  -  Loesje
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu of www.bijbellezingen.nl
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Uitschrijven? Zend een leeg emailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18 sept 2003 ~~~ EXTRA Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
CLK-BEURS IN ZWOLLE

Beste vrienden,
 
A.s. zaterdag 20 september, vanaf 9.30 tot 17.00 uur is weer de jaarlijkse Publieksdag van de CLK-beurs in de IJsselhallen in Zwolle. De toegang is vrij. Er zijn veel christelijke schrijvers aanwezig om hun boeken te signeren. De hele dag is er van alles te doen en ieder is van harte welkom op deze publieksdag en natuurlijk in het bijzonder bij Stand 25 van Uitgeverij Medema. Om 10.00 uur wordt daar een geheimzinnige Doler verwacht en om 11.00 uur is Gerald Troost er en kun je naar een lied luisteren. Om 13.30 uur zal Willem Ouweneel zijn boeken signeren. Kijk ook op www.vergadering.nu en klik van daar verder voor meer informatie.

 
GENEEST DE ZIEKEN!
Van 12.00 Ė 12.45 uur presenteert Willem J. Ouweneel namens uitgeverij Medema zijn nieuwe boek "Geneest de zieken!" voor een kring van genodigden. Dit zijn mensen met een leidersfunctie in de Nederlandse kerken en/of met een bijzondere betrokkenheid bij genezingsbediening. Na afloop vindt een korte paneldiscussie plaats.
Als er ruimte over is mag je er misschien ook bij :-)
Vanaf 13.30 uur zal Willem Ouweneel zijn boek signeren in Stand 25 van Uitgeverij Medema.
 
 
VERGADERINGSITE
Ook op www.vergadering.nu vind je de nodige informatie over "Geneest de zieken!", n.l.:
 - lees de uitvoerige boekaankondiging uit Op de Hoogte.
 - lees het artikel uit het Nederlands Dagblad van dinsdag 16 september 2003
 - beluister het radioprogramma Man/vrouw-radio van 16 augustus 2003
   met een bijna een uur durend interview.

 
BIJBELLEZINGEN
Over het onderwerp "De werking en de kracht van de Heilige Geest" zijn op diverse plaatsen lezingen.

Zondag a.s. 21 september in Utrecht
. Deze serie is vanwege de verwachte opkomst verplaatst naar de nabijgelegen Jeruzalemkerk aan de Troosterlaan. Aanvang 19.00 uur: Willem J. Ouweneel over "Zalving en verzegeling met de Heilige Geest".

Meer lezingen over dit onderwerp in: Apeldoorn, Zoetermeer en Oost-Souburg.
Kijk voor meer informatie op www.vergadering.nu
 
TIP - Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al huppelend ontdek je vlinders  -  Loesje
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu of www.bijbellezingen.nl
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Uitschrijven? Zend een leeg emailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
september 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Beste broers&zussen,
 
Het nieuwe seizoen is begonnen. De Agenda is weer overvol. Er is een ruime keus aan bijbellezingen en andere bijeenkomsten. Goed om eens samen met vrienden of bekenden heen te gaan.
Om met een goede start te beginnen:
zaterdag a.s. 30 augustus in Utrecht: de EO-gezinsdag,
zondagavond a.s. in Apeldoorn (19.00 uur): een (muzikale) presentatie van de gospelband Blauw over hun reis naar RoemeniŽ deze zomer.
Kijk op www.vergadering.nu. Daar is alle informatie te vinden!
 
AGENDA - Bijbellezingen, enz.  in september
35 bijbellezingen en vele andere bijeenkomsten.

In Utrecht zijn de bijbellezingen over 'Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen' wegens de grote belangstelling verplaatst naar de Jeruzalemkerk.
 
Verder speciale aandacht voor:
   - de VisieDag over de toekomst van de Vergaderingen in Utrecht (6 sept)
   - de Contactmiddag van Gerard en Rebeca Adriaanse in Oost-Souburg (6 sept)
 
En speciaal voor jongeren en kids:
   - de Worship en KidsPraise in Stadskanaal (resp. 7 en 21 sept)
   - de Jongerendag in Leiden (27 sept)

VISIEDAG - zaterdag 6 september a.s. in Utrecht
Voorheen was het de "Oudstendag". Nu is de doelgroep niet alleen de oudsten, maar vooral de meedenkende jongere generatie van zo rond de 30 jaar. Het onderwerp is "Vergaderingen, waarvandaan, waarheen" over de toekomst van de 'Vergaderingen' in deze tijd. Bidden van 7.00 tot 9.00 uur; besprekingen van 10.00 tot 16.00 uur.

NIEUWE WEBSITES
'Ede' en 'Rotterdam-West' hebben een website gekregen. Beide zijn de moeite van het bekijken waard! Let eens op de leuke en originele omschrijvingen om duidelijk te maken wat er zondags en door de week allemaal gebeurt binnen en buiten die muren.
Op de Links-pagina zijn alle 'Vergaderingen' die een eigen website hebben te vinden.
 
LEESMAP
 - uit ELLIPS: 'broeders' over muziek en kunst, e.d.; in een vriendelijke discussie komen de visies van het heden en het verleden aan het licht.
 - uit ZOEKLICHT: een artikel over Dato Steenhuis, een van de sprekers op de komende Zoeklicht-Toogdag
 - uit EO-VISIE: interessante artikelen van Jan Willem Grievink en over Gien Karssen
Lees het allemaal op: www.vergadering.nu/leesmap

PRIKBORD
Aangeboden... Gevraagd... Kamer gezocht... enz.
Kijk even op www.vergadering.nu/prikbord en... help jezelf en anderen.
 
BOEKRECENSIES
Zo'n 20 nieuwe boekrecensies staan er op de site. De 'oude' recensies' zijn naar beneden gezakt, naar het alfabetische gedeelte.
 
TIP-1 - Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen.
 
TIP-2 - Handige links op www.vergadering.nu : | ND | RD | EO | TV | Telefoon
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Een conclusie trek je als je moe van het denken wordt  -  Loesje
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu of www.bijbellezingen.nl
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Uitschrijven? Zend een leeg emailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
juli/aug 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste broeders&zusters EN broertjes en zusjes,

Dit is al weer de laatste mailing van dit lezingenseizoen.
Maar er zijn enekel bijzondere evenementen geweest die mooi zijn om nnog eens te bekijken.

EO-JONGERENDAG 2003 - Experience God
Wie er geweest is heeft ervaren hoe God aan het werk is!
Wil je nog nagenieten?
Op www.ronduit.nl/jongerendag en via www.vergadering.nu kun je de video's en audio's van de hele dag bekijken.
Ook de bijzondere toespraken van Wim Grandia en Willem Ouweneel !!!
Of klik op de video's hieronder en beleef de hele dag opnieuw !
 - het hele ochtendprogramma ==> Michael W Smith + Wim Grandia
 - het hele middagprogramma  ==> ZOEgirl + Willem Ouweneel + TobyMac
 
Bewaar dit emailtje om het nog eens te zien.
Op TV komen nog samenvattingen: op donderdag 19(vanavond!) en 26 juni om 20.30 uur - Ned.2.
Kijk ook nog even op www.medema.nl voor het nieuwe boek van Michael W. Smith.
 

OPWEKKING 2003
Willem Ouweneel en Thijs Tichelaar gaven workshops op de Opwekkingsconferentie 2003.
Lees het op www.vergadering.nu

 
LEESMAP
 - ND: Een serie van 20 delen over schriftgezag met bijdragen/citaten van Ouweneel en Medema is afgerond.
 - EO-Visie: 20 basisvragen over de Heilige Geest, door Willem Ouweneel
Lees het allemaal op: www.vergadering.nu/leesmap
PRIKBORD
 - Er is een vakantie-woning te huur in Middelburg
 - Er wordt een kamer gezocht voor een studente in Zwolle

BOEKRECENSIES
- In de Eva: Gary Chapman: De andere kant van de liefde
- In de Oogst: drie boeken dieuitgegeven worden bij Medema:
     - Waarheid in liefde delen - Ajith Fernando
     - Gebroken dromen - Larry Crabb
     - In Gods dienst - Warren Wiersbe
- De "100-boeken" van Willem Ouweneel zijn weer aangevuld.
  Er komen bovendien binnenkort herdrukken van 'De Negende Koning' en 'De Kleine Kudde' uit.
Lees op www.vergadering.nu/boeken de nieuwste boekrecensies.
 
LINKS
Eťn van de nieuwe links is de website van Martien Stam over vrachtwagenchauffeurs en evangelisatie.
 
30 augustus 2003 - De EO-Gezinsdag
Een goede afsluiting van de vakantieperiode en een goede start voor het nieuwe seizoen.
TIP - Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen. 
 
Ik wens iedereen een fijne vakantieperiode!
Hoe actief of passief je het ook gaat maken... Experience God !

Heb uw naaste lief, want dat ben ik  -  Loesje

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu of www.bijbellezingen.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Wil je van de Vergaderingsite-mailinglist af?
            Zend een leeg mailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
juni 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste broeders&zusters,
Attentie:
 - morgen, zaterdag 31 mei - Nederland 1 - 10.00 uur: 't Zal je maar gebeuren - Genezen van MS - over het bezoek van Jan Westerhof aan de kerk van T.B. Joshua in Nigeria en zijn genezing van MS - met commentaar van Willem J. Ouweneel.
 - morgen, zaterdag 31 mei - Stadskanaal - 20.30 uur: Praise&Preek
 
De Betteldconferentie, vorig weekend, ging over "Doelgerichte gemeente zijn".
Later volgen op www.vergadering.nu nog enkele lezingen om te luisteren en te downloaden.
 
www.bijbellezingen.nl is een handig adres om door te geven.
De lezingen voor het volgende seizoen staan al weer bijna compleet op de Agenda.
Er zijn in het begin van de maand juni nog 4 lezingen.
  En verder...
 - Van 6 tot 9 juni is de Opwekking-conferentie waar Willem J. Ouweneel workshops zal houden voor jongeren van 17-25 jaar over: Leven in de kracht van de Heilige Geest
 - Op 14 juni is EO-Jongerendag waar Willem Ouweneel en Wim Grandia de sprekers zullen zijn.
 
IN DE KRANT
De Zwolse 'Vergadering' aan de Brink 13 is vanaf 23 april 2003 ook te vinden via de krant.
De eerste keer met een introducerend artikel erbij. Nog te zien en te lezen op www.vergadering.nu/leesmap
LEESMAP
 - ND - In een artikel over 'De vrouw in de gemeente' zegt het ND:
   Wat Medema betreft, zouden vrouwen mogen preken. "Sommigen kunnen het ontzettend goed."
 - Zoeklicht - een artikel van Willem Ouweneel over de Golfoorlog, vrijmetselarij, Bush, de kerk van T.B.Joshua, duistere machten
 - Bode - een samenvatting van de thema's van de Studiedag van de Betteldconferentie:
     Gemeenteopbouw in de plaatselijke vergaderingen?
     5 bijbelse lijnen in de beweging van de 'Broeders'
 - RD - een enkele maanden oud knipsel: een interessant artikel van J.G. Fijnvandraat over stemmen.
 - RD - 27-1-2003 is aangevuld met een artikel over het 25-jarig bestaan van de Bushalte Evangelisatie
 - ND - In een serie van 18 delen over schriftgezag stonden bijdragen/citaten van Ouweneel en Medema. Ik heb ze even uitgefilterd.
Lees het allemaal op: www.vergadering.nu/leesmap
 
PRIKBORD
- Genealogie - iemand zoekt voorouders bij de 'Vergadering': Mol, Schild, van Houten.
- Woonruimte gezocht in Soest en Veenendaal
- diverse boeken gezocht
- bruidsjurk te koop

BOEKRECENSIES
- in het blad Profetisch Perspectief van 'Christenen voor IsraŽl stond in mei een recensie over een nieuw boek van A.C. Gaebelein, een verklaring over het boek: EzechiŽl
- in het ND stond een recensie van het boek van Ajith Fernando:
     De waarheid delen in liefde
Lees op www.vergadering.nu/boeken de nieuwste boekrecensies.
TIP - Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen. 

Minder blaten, meer wol - Loesje

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu of www.bijbellezingen.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Wil je van de Vergaderingsite-mailinglist af?
            Zend een leeg mailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mei 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste broeders&zusters,
 
Weinig lezingen, maar wel veel nieuwtjes, speciaal voor de jongeren. Maar ja, wie is dat niet onder ons :-)

AGENDA
Deze maand staan er nog slechts 5 lezingen op de Agenda, want het 'bijbellezingenseizoen' is al weer bijna voorbij.
Maar er zijn nog wel enkele interessante activiteiten:
3 mei       : Doorn - het 50-jarig bestaan van Filadelphia-zending
23-25 mei : Zelhem - Betteldconferentie - aanmelden: www.vergadering.nu/betteld
31 mei     : Stadskanaal - Praise&Preek
   Kijk regelmatig op de Agenda van www.vergadering.nu !!!

VOOR JONGEREN - Opwekking
'Opwekking'-conferentie 6-9 juni heeft een 'spetterend' programma voor
 jongeren van 17 - 25 jaar > o.a. Workshops met Willem Ouweneel
   over: Leven in de kracht van de Heilige Geest
(Luister ook de 2 recente Ronduitweekend-lezingen van Willem Ouweneel over dit onderwerp. Deze lezingen zijn nu ook te downloaden via je rechtermuisknop! > www.vergadering.nu/downloads )
VOOR JONGEREN - Live internet-tv !!!
Voor de adsl-ers en kabelaars > een evangelische jongerenzender!
TV op je scherm - speciaal voor jongeren van 13-25 jaar
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Clips, discussieprogramma's, getuigenissen, enz., enz.
EO-TV
Zaterdag 3 mei a.s. 23.28 uur is de laatste aflevering van 'Zij gelooft, zij niet' op TV: een terugblik.
Alle afleveringen kun je bekijken op www.vergadering.nu
DOWNLOADS - MP3 > WMA (Windows Media Player)
De mp3-lezingen zijn omgezet naar wma-bestanden. Daardoor zijn de bestanden meer dan de helft kleiner geworden. De lezingen zijn nu 'streaming' te beluisteren door ťťn keer te klikken. En via de rechtermuisknop kun je de lezingen 'Opslaan als...' , d.w.z. downloaden. Als je de Windows Media Player nog niet hebt, is hij op www.vergadering.nu/downloads te downloaden.

LEESMAP - lees de nieuwe artikelen:
- ND: de Apeldoornse gospelband 'BLAUW' (interview) - met geheel vernieuwde website!
- ND + RD: Razzak Avakhti over zijn vlucht uit Irak
      Lees het in de www.vergadering.nu/leesmap
PRIKBORD
- Genealogie - iemand zoekt voorouders bij de 'Vergadering'
- Te koop: Volvo stationcar, bouwjaar 1995
- Kamer in Zwolle gezocht

BOEKRECENSIES
- in de EO-Visie stond een recensie van het boek van Gary Chapman:
    De andere kant van de liefde
- In CV-Koers een recensie van Larry Crabb:
    Gebroken dromen
Lees op www.vergadering.nu/boeken de nieuwste boekrecensies.
 
Een nieuwe website > Veel aanvullende informatie is te vinden op www.vergadering.org
 
Geef deze nieuwe domeinnamen door aan vrienden en bekenden!
Van diverse plaatsen staan de lezingen voor volgende seizoen al weer op de Agenda, b.v.: Apeldoorn, Uithuizen, Utrecht, Zwolle.
Graag ontvang ik weer de programma's van de lezingen voor 2003-2004 op  info@vergadering.nu of per post aan De Haere 38, 8181ZJ Heerde.
 
DE FAKKEL - Nieuwe internetboekwinkel met winkelwagentje voor snel bestellen: www.fakkel.nl  
TIP - Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen. 

Maak van een mug een vlinder - Loesje

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu of www.bijbellezingen.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Wil je van de Vergaderingsite-mailinglist af?
            Zend een leeg mailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
april 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beste broeders&zusters,

Weer allerlei nieuws en tips.
 
We besteden op de voorpagina aandacht aan IRAK d.m.v. enkele links.
Worden daar in Irak dingen voorbereid?
Openb. 9:13-16 de Eufraat en de 'ruiterij' van honderdduizenden...
Openb.16:12 "de Eufraat... en de koningen die van de opgang der zon komen"
Dan.2:41 en 7:7: de verdeeldheid van Europa... de voeten van ijzer en leem.
Download en beluister de mp3's over Openbaring en DaniŽl op www.vergadering.nu/mp3  
 
Jeugdkerken zijn een opkomend fenomeen - een reactie op.....?
Wat heeft de 'Vergadering' met de 'Jeugdkerken'? Beluister de mp3's.
WWW.BIJBELLEZINGEN.NL of BIJBELLEZINGEN.NL
Een groot deel van www.vergadering.nu wordt ingenomen door bijbellezingen.
Daarom is de kop van de site iets aangepast.
Via de url www.bijbellezingen.nl kom je nu ook op de Vergaderingsite. 
Wellicht is deze url ook iets makkelijker door te geven aan mensen die de lezingen willen bezoeken. Kijk je adresboek eens na en nodig bekenden uit op www.bijbellezingen.nl . Of stuur mij emailadressen voor een 'proefmailing'.

BIJBELLEZINGEN
Voor het volgende seizoen heb ik al weer enkele nieuwe programma's ontvangen voor plaatsing in de Agenda.
Graag ontvang ik de nieuwe lezingenprogramma's per email.
Opsturen naar De Haere 38, 8181ZJ Heerde mag ook.

AGENDA
In de maand APRIL staan er 22 lezingen op de Agenda.
Verder:
Stadskanaal - Kidspraise - zo 6 april
Dordrecht - Spoorzoekersweekend - 11-13 april
Apeldoorn - Landelijke Zangdag - za 12 april
Apeldoorn - Sing-in - zo 13 april
Stadskanaal - WorshipNight - zo 20 april
Den Haag - Grote vergadering (de nieuwe tempel van EzechiŽl) - ma 21 april
    Kijk regelmatig op de Agenda van www.vergadering.nu !!!
BETTELD-CONFERENTIE - het online aanmelden loopt goed
23-25 mei 2003 - vul het formulier in op www.vergadering.nu/betteld
 
MP3 - DOWNLOADS
- Ook de lezingen van Dato Steenhuis in Westendorp staan nu op het internet.
Ze zijn te downloaden vanaf de site van Westendorp.
Via www.vergadering.nu/downloads

EO-TV

Deze week slaat het een keer over, maar daarna gaat het weer verder:
Nog 4 afleveringen op zaterdagavond op Nederland 1 om Ī 23.10 uur.
Herhalingen zijn steeds op donderdagmiddag om Ī 13.30 uur.
Of bekijk de video's op www.vergadering.nu
LEESMAP - nieuwe artikelen:
- Een historisch kijkje in de Haagse 'Vergadering' aan de Dunne Bierkade
- Zwolse toespraken over 'Godfashion'
- ND + RD 25 maart: De 'knappe prestatie' van Willem Ouweneel
- ND 20 maart: Henk Medema over het boekenweekgeschenk "Gala"
      Lees het in de www.vergadering.nu/leesmap
PRIKBORD
Oasekampen - Kinderen genoeg, maar leiding tekort.
Er wordt hulp gevraagd voor de Oase-kampen - lees de oproep op het Prikbord

LINKS
   - Wat extra aandacht deze keer voor een berichtje dat ik van 'Keerpunt' ontving:
De website Keerpunt (www.keerpunt.net) heeft inmiddels ruim 100
bekeringsverhalen en getuigenissen. Het is de grootste in zijn soort op het
Nederlandstalige web. Sinds kort staat ook het getuigenis van Saul van
Tarsus (jawel, Paulus) op Keerpunt. Een recente reactie op de site: "Ik
wilde alleen ff zeggen dat ik heel veel heb gehad en nog steeds heb aan
jullie site. Echt bedankt voor de hoop die ik zo hard nodig had en af en toe
nog heb. Echt bedankt! Ik wil ook veranderen en ik ben al deels op de goede
weg." Aan de site, die beheerd wordt door Kees Langeveld van de vergadering
in Ede, werken onder andere mee Simon Streuper en Jaap Vergouwe. Wilt u
getuigen door middel van uw bekeringsverhaal op internet? Dan kunt u bij
Keerpunt terecht.
   - Veel nieuwe links: Bijbelstudie / Jongerenkerken / Sekten. Als je kabel of adsl hebt, is de rubriek Video wellicht ook interessant.
BOEKRECENSIES
- Mallouhi blijft slechte recensies oogsten
  nu in: 'Oost Europa Zending' en 'Christenen voor IsraŽl'
- In 'Opbouw' - John Piper - Jezus zien en ervaren.
     Lees op www.vergadering.nu/boeken de nieuwste boekrecensies.
TIP
- Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen.
- Maak familie, vrienden en bekenden attent op www.vergadering.nu
  Forward dit emailtje naar mogelijk geÔnteresseerden in je adresboek.
TIP-2: Kom niet te laat - zet de klok een uur vooruit - de zomertijd is aangebroken
 

Een bord voor je kop is niet zo erg als er  'sorry' op staat - Loesje

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Wil je van de Vergaderingsite-mailinglist af?
            Zend een leeg mailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
maart 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste broeders&zusters,

Veel nieuws en tips.
In de Leesmap nu 4 artikelen uit het lang verwachte themanummer van de Bode.
Met de voors en tegens over de rol van de vrouwen in de samenkomsten.
Diverse radio- en tv-programma's via www.vergadering.nu 
Enz.

AGENDA

In de maand MAART staan er 44 lezingen op de Agenda.
Verder:
Voorjaarsconferentie in Dalfsen (4-6 maart) mmv Jaap Noorlander + Wim Hoddenbagh
Mannendag in Delft (8 maart) mmv Henk Medema
Jongeren weekend Hellevoetsluis (14-16 maart)
Praise&Preek in Stadskanaal (15 maart)
Jongerendag in Leiden (29 maart) m.m.v. Diorama
Kijk ook regelmatig op de Agenda van www.vergadering.nu !!!
VERGADERINGEN - Almelo
In Almelo start zondag 3 maart een nieuwe 'Vergadering'
Het leek de Almelo-ers binnen 'Nijverdal' goed om weer in Almelo samen te gaan komen.
Voor de goede orde: het betreft hier een vreedzame aktie :-)

BETTELD-CONFERENTIE - online aanmelden
Van 23-25 mei 2003 wordt de Betteldconferentie gehouden.
Vul het formulier in > vergeet niet om te betalen > reserveer een plekje op de camping. 
Het hele programma staat nu op... www.vergadering.nu/betteld
 
MP3 - DOWNLOADS
- De lezingen over IsraŽl in Apeldoorn door Willem J. Ouweneel zijn zeer actueel.
  Nu is ook "Jeruzalem en de islam" te downloaden.
- Ik ontdekte deze week op het internet enkele radioprogramma's (streaming audio):
  Deze Week van nov. 2002 met een paneldiscussie over T.B. Joshua.
  X-Noizz van dec. 2002 met een gesprek over Lord of the Rings.
 www.vergadering.nu/downloads
Alle lezingen in Utrecht over het bijbelboek DaniŽl staat nu als mp3 op www.eykpunt.org 
EO-JONGERENDAG - 14 juni
Vanaf maandag 3 maart kun je je aanmelden voor de EO-JONGERENDAG in Arnhem.
Mis 'm niet !!! - Houd zaterdag 14 juni vrij !!!  Met o.a. M.W.Smith, Willem Ouweneel en Wim Grandia over 'Experience God'
Waarschuw ook je vrienden > Stuur bv dit mailtje door! >>> druk op Ctrl+F
EO-TV  
Elke zaterdagavond op Nederland-1 om 23.20 uur.
Herhalingen steeds op donderdagmiddag om 14.08 uur.
Of bekijk de video's op www.vergadering.nu
LEESMAP - diverse nieuwe artikelen:
- 4 artikelen uit het speciale themanummer van de Bode over
  "de dienst van de vrouwen in de gemeente".
- Uitdaging febr.: Bas Popkema ging van de EO-Visie naar CV-Koers.
- ND 27-2: Stichting Bushalte Evangelisatie bestaat 25 jaar
- CV-Koers 28-2: over de Iraakse christenen: " Maar hoe zal hun positie zijn na de mogelijke val van Saddam? Hun grootste bedreiging zijn de sjiietische moslims", waarschuwt de Iraakse evangelist Razzak Avahkti.
Lees het allemaal in de vergadering.nu/leesmap

BOEKEN
Veel vraag is er naar "De FarizeeŽr in de spiegel".
Op verzoek van o.a. de EO wordt het nu herdrukt.
Waar gaat het over? >>> "Vergelijkt u zichzelf wel eens met een FarizeeŽr? Nee, vast niet ≠ dat is bijna ondenkbaar. Ik kan me van geen kant voorstellen dat ik op ťťn van hen zou kunnen lijken! Maar het zou kunnen zijn dat de FarizeeŽn meer op ons lijken dan wij willen toegeven. Wie de moed heeft om dit boek te lezen, loopt het gevaar een FarizeeŽr in de spiegel te ontmoeten." (Inleiding)
> Uitstekend geschikt voor ons dus :-)

BOEKRECENSIES
4 boekrecensies in CV-Koers:
- CS Lewis - Malacandra - Ver van de zwijgende planeet
- HA ironside - Voor eeuwig behouden
- John Piper - Jezus zien en ervaren
- Ajith Fernando - De Waarheid delen in Liefde
1 boekrecensie in Uitdaging:
- WJ Ouweneel - Godsgetal
Lees op www.vergadering.nu/boeken de nieuwste boekrecensies.
TIP
- Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen.
- Maak familie, vrienden en bekenden attent op www.vergadering.nu
  Forward dit emailtje naar mogelijk geÔnteresseerden in je adresboek.

Het kwetsbare was diep achter zijn stropdas verstopt - Loesje

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Wil je van de Vergaderingsite-mailinglist af?
            Zend een leeg mailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
februari 2003 ~~ Extra Vergaderingsite-mailing ~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hallo beste brusters,
 
Even een EXTRA mailing voor wie het nog niet gelezen heeft.

Zaterdagavond a.s. 8 februari - 23.20 uur

11 weken lang op elke zaterdagavond op Nederland-1 om 23.20 uur.
Herhalingen steeds op donderdagmiddag om 14.08 uur.
 
In de 11-delige tv-serie Zij gelooft, zij niet gaan een christen en een niet-christen op zoek naar de betekenis van het geloof. Dit gebeurt aan de hand van uitspraken van Jezus; wat is daarvan nu zichtbaar in het christendom? In het programma worden de gelovige Mirjam en haar ongelovige vriendin Regina gevolgd in hun zoektocht naar thema's binnen het christelijk geloof. In hun oranje Volkswagenbus rijden ze door het hele land, op zoek naar mensen, evenementen en christelijke fenomenen die hun iets kunnen vertellen over het thema.

Tussendoor vertellen zij elk apart voor de camera wat zij vinden van wat ze tegenkomen en zien we hen bij Willem Ouweneel (theoloog) die nadere uitleg geeft over het onderwerp. Het gaat in het programma om wat het persoonlijk met de vriendinnen doet. Regina krijgt de kans al haar vragen te stellen en ook kritiek te uiten. Mirjam wil haar vriendin laten zien wat zij gelooft.
 
Het doel van het programma is om op een laagdrempelige manier te laten zien wat de relevantie is van de uitspraken van Jezus voor vandaag.
(Uit: Visie 8-14 februari 2003)


Stadskanaal - a.s. zondagavond 19.30 uur

Voor elk wat wils dit weekend.
Zowel ouderen als jongeren kunnen genieten van heerlijke, akoestische, meerstemmige, op een laag geluidsniveau staande opwekkinsgliederen.
Er wordt tevens een diepgaande studie gehouden over wat offeren ook nog in onze tijd kan betekenen.

Medewerkers uit de regio zijn o.a. de groep "Schakel" uit regio Stadskanaal, zij verzorgen deze avond de meerstemmige zangpartijen, Daan Kroeze verleent zijn medewerking met zijn accordeon en verder zal een selectie van de The Balance Praise Band aanwezig zijn.

Kortom, altijd al een heerlijke relaxte unplugged praise avond mee willen maken? Kom dan aanstaande zondagavond naar gebouw Rehoboth om 19:30 uur.

Met vriendelijke groet,

Richard Paas
 

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Wil je van de Vergaderingsite-mailinglist af?
            Zend een leeg mailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
februari 2003 ~~~ Vergaderingsite-mailing ~~~ www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dag broeders&zusters,

Veel nieuws en tips.
Als de jongeren nu onderaan deze email beginnen te lezen, en de ouderen bovenaan, dan lopen we elkaar niet in de weg en pik je wel direct de belangrijkste tips op :-)
AGENDA
In de maand FEBRUARI staan er 43 lezingen op de Agenda.
Kijk eens in je omgeving of er meer liefhebbers voor zijn.
In Oost-Souburg start 1 febr. een serie speciale avonden over "God zoeken".
In Stadskanaal is een praise-avond c.q. WorshipNight op 9 februari.
Kijk ook regelmatig op de Agenda van www.vergadering.nu !!!
 
LEESMAP
Aan de Leesmap werden diverse artikelen toegevoegd: CV-Koers kwam namelijk met een hele serie artikelen over GENEZINGSWONDEREN.
In allerlei kringen is dit onderwerp actueel.
Lees...
 - wat 2 reformatorische theologen (Westerkamp, Paul) ervan vinden
 - over de 'hervormde' diensten van genezing in Gouda
 - over Jan Zijlstra: geen genezer, wel evangelist
 - over T.B. Joshua, ondanks dat er in een artikel eigenlijk niets negatiefs te melden is, schreeuwt de kop: "T.B.Joshua, profeet op een dwaalspoor". Ook het dubbele artikel van T.J. de Ruiter is een beetje 'dubbel' .
Lees het zelf op >>> www.vergadering.nu/leesmap !
 - In december kwam ik op het internet ook nog een zeer uitvoerig en compleet (Engels) ooggetuigeverslag tegen over T.B.Joshua van een Zuid Afrikaanse broeder: Bennie Rothmann.

BOEKEN
De Fakkel
(www.fakkel.nl) start morgen (1 febr) met een geheel vernieuwde website, waar je ook online boeken kunt bestellen. Op de site kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

 - in CV-Koers vond ik nog enkele boekrecensies:
   een niet zo positieve recensie over het boek 'Verklaar moslims de vrede'
 - dit boek wordt ook in 'Oogst' minder goed beoordeeld.
 - verder in CV-Koers een recensie over Mayhue's 'De belofte van genezing'.
In de nieuwste 'Bode' wordt een boek van uitgever Moria besproken met een dwaling die ook door een enkeling binnen de 'Vergadering' wordt verspreid.
Het is het boek van Arlen L. Chitwood: 'Het einddoel des geloofs'. 
Het boek leert dat er binnen de gemeente een 'bruidsgemeente' zou bestaan die gedurende het vrederijk bijzondere voorrechten zou krijgen. Zij die onvoldoende geestelijk christen zijn geweest, zijn er dan niet bij. Althans, volgens dit boek.
Zie op www.vergadering.nu/boeken het lijstje met de nieuwste boekrecensies.

VERGADERINGEN - Alphen aan de Rijn
Aan de Vergaderingsite heb ik de Christengemeente de Fakkel in Alphen toegevoegd. Zij hebben een eigen website waarop hun visie en wijze van samenkomen duidelijk is beschreven. Lees het zelf >>>  www.fakkelgemeente.nl

BETTELD-conferentie - nu online aanmelden
Van 23-25 mei 2003 wordt de Betteldconferentie weer gehouden in Zelhem. Online aanmelden is nu mogelijk. Vul het formulier in en vergeet niet om ook direct te betalen. Er staat al veel informatie op de site, maar over 1 ŗ 2 weken volgt het definitieve programma! Misschien is het ook verstandig om nu al een plekje op de camping af te spreken. www.vergadering.nu/betteld

LINKS
 - Als je kabel hebt, of adsl, dan is de rubriek "Video" misschien wel interessant voor je.
 - Stichting Stationsevangelisatie heeft nu een eigen website: www.stevan.nl
   Je kunt er alle informatie vinden en ook de posters bestellen.
 - Regelmatig worden er nieuwe links toegevoegd >>> www.vergadering.nu/links
   Uiteraard alleen de beste! Wat vind je bijvoorbeeld van www.godfashion.nl ?
MP3 - DOWNLOADS -
De lezingen over IsraŽl in Apeldoorn door Willem J. Ouweneel zijn zeer actueel. Mede i.v.m. de kosten van webruimte is het niet mogelijk alles op het internet te zetten. Zo nu en dan plaats ik een 'special'. Dat is nu "Is de kerk het geestelijk IsraŽl?" www.vergadering.nu/downloads
EO-JONGERENDAG
Ga alvast in de startblokken staan om je vanaf 1 maart aan te melden voor de EO-JONGERENDAG in Arnhem. Die mag je dit jaar niet missen!!!!! - Houd zaterdag 14 juni vrij!!!
's-Avonds is er bovendien nog een speciaal concert van M.W.Smith (v.a. Ä 28,50)

TIP
- Laat deze mailing ook even aan je huisgenoten lezen.
- Maak familie, vrienden en bekenden attent op www.vergadering.nu
  Forward dit emailtje naar mogelijk geÔnteresseerden in je adresboek.

Begon het jaar met tien goeie voornemens - zijn ze nu al op - Loesje

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Wil je van de Vergaderingsite-mailinglist af?
            Zend een leeg mailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kerst 2002  ~~~  Vergaderingsite-mailing  ~~~  www.vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beste vrienden,
 
Heel graag wens ik jullie gelukkige kerstdagen toe
en natuurlijk ook een heel gelukkig 2003!
 
Ja, die jaren tellen maar door. Jezus komt nog maar steeds niet.
Vreemde uitspraak eigenlijk. We hebben hier immers nog zo veel te doen.
Daaraan dacht ik bij het volgende.
 
Want ik wil jullie graag een tip voor gelukkige kerstdagen meegeven.
Daarom vind je hier en op www.vergadering.nu links naar de 6 programma's
van Catharine Keyl welke in de kerstweek door de EO worden uitgezonden.
 
Heb je de Preview nog niet gezien... Boeiend !
 
 - Bekijk de  Preview  op de EO-site : klik hier 
 - Lees alle informatie op de EO-site : klik hier
 
Op www.vergadering.nu/leesmap is er al weer het nodige leeswerk
voor de komende vrije dagen te vinden, o.a.:
 - Henk Medema's adviezen in de Visie over de beide Tolkien-films !
 - Willem Ouweneels adviezen in de Bode over hoe we de discussie ingaan
over het onderwerp "Man/Vrouw in de samenkomsten" !

Een wijde blik verruimt het denken - Loesje
En houd deze dagen ook www.vergadering.nu/agenda in de gaten !

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
www.vergadering.nu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Wil je van de Vergaderingsite-mailinglist af?
            Zend een leeg mailtje naar: unsubscribe@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022top