Utrecht
Let op!!! >>> Door de grote belangstelling worden de appèldiensten gehouden in de
Jeruzalemkerk

Troosterlaan 65 - Utrecht
Appèldiensten
georganiseerd door de Eykpuntgemeente (Gebouw 't Eykpunt, Eykmanlaan 1)
op zondagavonden in de maanden september t/m april
Aanvang 19.00 uur
Zingen, toespraak, vragen.
Thema:
Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen
door Willem J. Ouweneel 


 21 september 2003

Zalving en verzegeling met de Heilige Geest  

 19 oktober 2003

Vervulling met de Heilige Geest  

 16 november 2003

De vrucht van de Geest  

 21 december 2003

De gaven van de Geest (1 Kor 12:8,9a)  

 18 januari 2004

De gaven van de Geest (1 Kor 12:9b,10a)  

 15 februari 2004

De gaven van de Geest (1 Kor 12:10b)  

 14 maart 2004

Genezing door de Geest  

 18 april 2004

Bevrijding door de Geest  


 
www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2001-2002 en 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009
seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2015
 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018