Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Utrecht
Op zondagavonden - Aanvang: 19.30 uur
 
 
 
Gebouw 't Eykpunt
Eykmanlaan 1
Utrecht   -   
kaartje

Het koninkrijk van God...
Appèldiensten in de Eykpuntgemeente
door Willem J. Ouweneel
  

 15 september 2013

  1. Het koninkrijk van God treedt de wereld binnen v

6 oktober 2013

  2. Het koninkrijk van God tegenover de onzichtbare wereld v

  10 november 2013

  3. Het koninkrijk van God – hoe kom je erin? v

 15 december 2013

  4. Het koninkrijk van God en discipelschap   Luister de mp3's...
5 januari 2014   5. Het koninkrijk van God en de doop v
2 februari 2014   6. Het koninkrijk van God en het avondmaal v
2 maart 2014   7. Het koninkrijk van God en aanbidding v
6 april 2014   6. Het koninkrijk van God en zijn wetten v

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis


Waarom dit thema?
Het is prachtig om te zien hoe er overal ineens belangstelling is gekomen voor het evangelie van het koninkrijk van God. Dat is ook belangrijk, want het is volgens Matteüs 24:14 dít evangelie dat in de eindtijd aan alle volken op aarde verkondigd zal worden. Het is een broodnodige aanvulling op het evangelie van Gods genade voor arme zondaars. Dit laatste vertelt mij hoe ik in de hemel kom – het koninkrijksevangelie vertelt mij hoe ik de aarde doorkom. Vandaar deze belangrijke serie bijbelstudies over het koninkrijk van God.


Archief:
seizoen 2001-2002 en 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009
seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2015
 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018

www.vergadering.nu