Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Utrecht
Op zondagavonden - Aanvang: 19.30 uur
 
 
Appèldiensten in de Eykpuntgemeente

Gebouw 't Eykpunt
Eykmanlaan 1
Utrecht   -   
kaartje

De Nederlandse Geloofsbelijdenis ( NGB... )
(2014-2016)
door Willem J. Ouweneel
  

 13 september 2015

   9. De rechtvaardigmaking art. 22-23

18 oktober 2015

  10. De heiligmaking art. 24-25

  8 november 2015

  11. Christus' voorbede - de Kerk art. 26-28

 13 december 2015

  12. De ware Kerk - de ambten art. 29-31
10 januari 2016   13. De tucht en de sacramenten art. 32-33
7 februari 2016   14. De doop art. 34
6 maart 2016   15. Het avondmaal art. 35
3 april 2016   16. De overheid - het laatste oordeel art. 36-37

MP3's: http://www.eykpunt.org/pub/activiteiten/appeldiensten

De NGB is in 1561 opgesteld door dominee Guido de Brès en is dus twee jaar ouder dan de HC. In deze belijdenis probeerde De Brès aan de Spaanse koning Filips II de inhoud van het gereformeerde geloof uit te leggen, om hem te bewijzen dat de Nederlandse protestanten geen ketters waren, maar stonden in de traditie van het aloude orthodox-christelijke geloof.

De NGB is de invloedrijkste protestantse geloofsbelijdenis die in het Nederlandse taalgebied ooit is opgesteld. Het is daarom zeer de moeite waard dat alle orthodoxe protestanten in Nederland er kennis van nemen. Vanaf najaar 2014 tot voorjaar 2016 hoopt Prof. Ouweneel (systematisch theoloog) in Utrecht (kerkgebouw ‘’t Eykpunt’, Eykmanlaan 1, steeds 19:30) in zestien avonden de christelijke leer te behandelen aan de hand van de 37 ‘artikelen’ waaruit de NGB bestaat (twee, soms meer ‘artikelen’ per avond).

Ouweneel is evangelisch theoloog. Dat betekent echter niet dat de serie bedoeld is om de NGB voortdurend vanuit evangelisch standpunt te bekritiseren, integendeel. Er zullen hier en daar zeker kritische kanttekeningen gemaakt worden, maar de positieve nadruk ligt toch op het uitgebreide geloofsgoed dat gereformeerde en evangelische christenen gemeen hebben. De serie bijbellezingen zal zich dan ook richten op alle belangstellende christenen. Gereformeerde christenen zullen hopelijk belangstelling hebben voor de evangelische belichting van de NGB. Evangelische christenen, wie de HC misschien helemaal niets zegt, zullen hopelijk toch belangstelling hebben voor een behandeling van de grondslagen van het christelijk geloofsgoed.

 
Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratisArchief:
seizoen 2001-2002 en 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009
seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2015
 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018

www.vergadering.nu