Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Utrecht
Op zondagavonden - Aanvang: 19.30 uur
 
 
 
Gebouw 't Eykpunt
Eykmanlaan 1
Utrecht   -   
kaartje

De tekenen der tijden
Appèldiensten in de Eykpuntgemeente
door Willem J. Ouweneel
  

 23 september 2012

  1. De tekenen der tijden (Matt. 24:1-14)  v

28 oktober 2012

  2. De grote verdrukking en de wederkomst (Matt. 24:15-31) v

  18 november 2012

  3. De vijgenboom en waakzaamheid (Matt. 24:32-44)  v

 16 december 2012

  4. De gelijkenis van de twee dienstknechten (Matt. 24:45-51)   Luister de mp3's...
20 januari 2013   5. De wijze en de dwaze maagden (Matt. 25:1-13) v
17 februari 2013   6. De gelijkenis van de talenten (Matt. 25:14-30) v
24 maart 2013   7. Het laatste oordeel (Matt. 25:31-46) +
 + De eindtijdrede in Lucas (Luc. 21)
v

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis


Waarom dit thema?
Er is heel wat te doen over 'de eindtijd'. Veel mensen willen er niets van weten dat we in de eindtijd
leven, anderen laten al hun fantasie en sensatiebelustheid op het thema los. Daarom is het goed
om zorgvuldig te kijken naar wat de Bijbel erover zegt, en vooral wat de Here Jezus persoonlijk
erover te zeggen heeft gehad. Dan leren we te letten op de 'tekenen der tijden'. Wat in Matt. 24 en
25 beschreven wordt, is bezig in onze tijd op allerlei manieren werkelijkheid te worden! Studie van
de eindtijd is niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om niet te wanhopen en te blijven
vertrouwen op de volledige doorbraak van het koninkrijk Gods in onze wereld. 'Heft uw hoofden omhoog!'


Archief:
seizoen 2001-2002 en 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009
seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2015
 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018

www.vergadering.nu