Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Ontmoetingskerk
Groensvoorde 3
2742 DJ Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden
Aanvang: 19.45 uur: aanbidding en lofprijzing
              20.00 uur: opening van de avond

Gratis "boek": Principes van het geloofsleven (Romeinen 1 t/m 8)
door Willem J. Ouweneel
 

 12 september 2008

  1. De kern van het evangelie (Rom. 1:16,17) Lees... + vragen... + mp3  

 10 oktober 2008

  2. Leven uit de vergeving (Rom. 3:21-31) Lees... + vragen... + mp3  

 14 november 2008

  3. Hoe krijg (en houd) ik vrede met God? (Rom. 5:1-11) Lees... + vragen... + mp3  

 9 januari 2009

  4. Gedoopt tot Christus' dood (Rom. 6:3-11) Lees... + vragen... + mp3  

 6 februari 2009

  5. 'Ik ellendig mens' (Rom. 7:14-26) Lees... + vragen... + mp3  

 6 maart 2009

  6. Vrijgemaakt van de zondewet (Rom. 8:1-11) Lees... + vragen... + mp3  

 3 april 2009

  7. Geleid door de Heilige Geest (Rom. 8:14-16) Lees... + vragen... + mp3  

 8 mei 2009

  8. De zegen van de predestinatieleer (Rom. 8:28-39) Lees... + vragen... + mp3  

Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via:
woordvoorwaddinxveen@gmail.com

Binnenkort kunt u de lezingen uitgetypt vinden via  www.hartvoorwaddinxveen.nl

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Luister lezingen van Willem Ouweneel:
Het ware leven met God (2013-2014)
Daniël en de eindtijd (2012-2013)
De Toekomst staat voor de deur
(2011-2012)

Lees lezingen van Willem Ouweneel:
De Bergrede (2010-2011)
Gelijkenissen in Lucas (2009-2010)
Geloofsleven (Rom.1-8) (2008-2009)
Discipelen in de kracht van de Geest (2007-2008)

Archief: 
seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011
seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2017
 | seizoen 2017-2018 | seizoen 2018-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022 | seizoen 2022-2023www.vergadering.nu