Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Ontmoetingskerk
Groensvoorde 3
2742 DJ Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden.
Aanvang: 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur)

De Bijbelse Feesten
door Prof. dr. Willem J. Ouweneel

    2017 - 2018   mp3... video...  

8 september 2017

    1. Inleiding en Sabbat - Torah   of Videokanaal...

29 september 2017

    2. Pasen (Pesach) - Hooglied      

 3 november 2017

    3. Ongezuurde Broden (Matsot) - Hooglied      

24 november 2017

    4. Eerstelingsgarve (Jom habBikkoerim) en Omertelling - Ruth I

12 januari 2018

    5. Pinksteren (Sjavoe‘ot, Wekenfeest) - Ruth II      

16 februari 2018

    6. Tisja b’Av en Nieuwjaar (Rosj haSjanah) - Klaagliederen  

16 maart 2018

    7. Grote Verzoendag (Jom Kippoer) - Jonah      

13 april 2018

    8. Loofhuttenfeest (Soekkot) - Prediker      

18 mei 2018

    9. Poerim - Esther      

22 juni 2018

    10. Chanoekka - 1, 2 Makkabeeën      
             

Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via:
woordvoorwaddinxveen@gmail.com

Videokanaal van de lezingen op Youtube - klik hier...

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Luister lezingen van Willem Ouweneel:
Het ware leven met God (2013-2014)
Daniël en de eindtijd (2012-2013)
De Toekomst staat voor de deur
(2011-2012)

Lees lezingen van Willem Ouweneel:
De Bergrede (2010-2011)
Gelijkenissen in Lucas (2009-2010)
Geloofsleven (Rom.1-8) (2008-2009)
Discipelen in de kracht van de Geest (2007-2008)

Archief: 
seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011
seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2017
 | seizoen 2017-2018 | seizoen 2018-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022 | seizoen 2022-2023www.vergadering.nu