Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Ontmoetingskerk
Groensvoorde 3
2742 DJ Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden.
Aanvang: 20.00 uur

Gratis "boek": De Bergrede
door Willem J. Ouweneel
 

3 september 2010

  1. De zaligsprekingen Mattheüs 5:1-12 Lees... + vragen... + mp3

1 oktober 2010

  2. De ware gerechtigheid Mattheüs 5:13-20 Lees... + vragen... + mp3

 5 november 2010

  3. Jezus en de traditie 1 Mattheüs 5:21-32 Lees... + vragen... + mp3

3 december 2010

  4. Jezus en de traditie 2 Mattheüs 5:33-48 Lees... + vragen... + mp3

14 januari 2011

  5. Het echte geven en bidden Mattheüs 6:1-8 Lees... + vragen... + mp3

 25 februari 2011

  6. Het Onze Vader Mattheüs 6:9-18 Lees... + vragen... + mp3

18 maart 2011

  7. Wees niet bezorgd! Mattheüs 6:19-34 Lees... + vragen... + mp3

15 april 2011

  8. Over balken, parels, slangen en poorten Mattheüs 7:1-14 Lees... + vragen... + mp3

13 mei 2011

  9. De wijze en dwaze bouwer Mattheüs 7:15-29 Lees... + vragen... + mp3

30-8-2010 Weekblad voor Waddinxveen: ‘Je moet altijd openstaan voor nieuwe inzichten’ (pdf)

Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via:
woordvoorwaddinxveen@gmail.com

Binnenkort kunt u de lezingen uitgetypt vinden via  www.hartvoorwaddinxveen.nl

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Luister lezingen van Willem Ouweneel:
Het ware leven met God (2013-2014)
Daniël en de eindtijd (2012-2013)
De Toekomst staat voor de deur
(2011-2012)

Lees lezingen van Willem Ouweneel:
De Bergrede (2010-2011)
Gelijkenissen in Lucas (2009-2010)
Geloofsleven (Rom.1-8) (2008-2009)
Discipelen in de kracht van de Geest (2007-2008)

Archief: 
seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011
seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2017
 | seizoen 2017-2018 | seizoen 2018-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022 | seizoen 2022-2023www.vergadering.nu