Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Ontmoetingskerk
Groensvoorde 3
2742 DJ Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden
Aanvang: 19.45 uur: aanbidding en lofprijzing
              20.00 uur: opening van de avond

2009 - 2010
Gratis "boek": Gelijkenissen in Lucas
       
door Willem J. Ouweneel
 

    Titel: Luister of dowload: Gratis "boek":

 4 september 2009

  1. De barmhartige Samaritaan mp3 lezing... + mp3 vragen... Lees... + vragen...

23 oktober 2009

  2. De verloren zoon mp3 lezing... + mp3 vragen... Lees... + vragen...

 27 november 2009

  3. De onrechtvaardige rentmeester mp3 lezing... + mp3 vragen... Lees... + vragen...

15 januari 2010

  4. De rijke man en de arme Lazarus mp3 lezing... + mp3 vragen... Lees... + vragen...

5 februari 2010

  5. De onrechtvaardige rechter mp3 lezing... + mp3 vragen... Lees... + vragen...

12 maart 2010

  6. De farizeeŽr en de tollenaar mp3 lezing... + mp3 vragen... Lees... + vragen...

16 april 2010

  7. De tien ponden mp3 lezing... + mp3 vragen... Lees... + vragen...

14 mei 2010

  8. De onrechtvaardige landlieden mp3 lezing... + mp3 vragen... Lees... + vragen...

Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via:
woordvoorwaddinxveen@gmail.com

De lezingen zijn tevens uitgetypt - voor wie graag leest - u kunt ze bijv. lezen op uw mobile telefoon

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Luister lezingen van Willem Ouweneel:
Het ware leven met God (2013-2014)
DaniŽl en de eindtijd (2012-2013)
De Toekomst staat voor de deur
(2011-2012)

Lees lezingen van Willem Ouweneel:
De Bergrede (2010-2011)
Gelijkenissen in Lucas (2009-2010)
Geloofsleven (Rom.1-8) (2008-2009)
Discipelen in de kracht van de Geest (2007-2008)

Archief: 
seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011
seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2017
 | seizoen 2017-2018 | seizoen 2018-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022 | seizoen 2022-2023www.vergadering.nu