De OPWEKKING komt eraan !
Getuigen van de komende OPWEKKING

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan
   A vd Bijgaart: christenmusici
   Wim Kok: geloof en genezing
   Johan Selier: door geven
   Broeit er opwekking in NL?!
   Krol: Wereldwijde beweging

NBV recensies

Waar was God?

Kerkgeschiedenis

Satan


Diverse links en artikelen

Bram Krol: “Er is een wereldwijde beweging van Gods Geest gaande”
CV-Koers – oktober 2007 - Zendingspionier en gereformeerd predikant Bram Krol was getuige van massale opwekkingen in Congo, zoals we die kennen uit de verhalen over opwekkingspredikers als Wesley en Finney. Hij ziet een wereldwijde beweging van Gods Geest: "Christenen zijn steeds vaker getuigende christenen!”
     In boekjes als ‘Als Gods Geest neervalt’ deed ds. Bram Krol verslag van opwekkingen die bij meemaakte in onder meer Congo en Nepal. Die opwekkingen zijn geen gebeurtenissen die op zichzelf staan. Er is een wereldwijde beweging van Gods Geest gaande en het christendom krijgt een nieuw gezicht. "Het nominale, culturele christendom kalft af”, aldus Krol. "Maar christenen zijn steeds vaker sterk gericht op de Bijbel, op leven vanuit geloof en op getuigenis. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar meer evangelisch en getuigend christendom. En dát is een bijzondere ontwikkeling!'
Lees verder...

'Broeit' er opwekking in Nederland?!'
Evangelist Benny Hinn was onlangs in Rotterdam, waar elke avond ruim 10.000 bezoekers kwamen. Vele genezingen vonden plaats, waaronder die van een jongetje met gebroken rug die opstond uit zijn lig-rolstoel en een dove tiener die in snikken uitbarstte omdat hij weer kon horen. Ruim 2.000 mensen kwamen naar voren om hun leven (voor het eerst of opnieuw) aan Jezus te geven. Benny Hinn toonde zich verheugd over de 'enorme verandering in het geestelijke klimaat van Nederland' sinds 1997 (zijn vorige bezoek). Hinns waarneming past in vele andere geluiden van de afgelopen maanden.
Lees verder...

Gods Geest ontvangen om door te geven
Herstel - januari 2007 - Interview met Johan Selier, voorganger in Oldebroek,
‘Gegrepen door de Geest’
Johan Selier (42), destijds voorganger in de traditioneel georiënteerde Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek, legde op die bewuste dinsdagochtend in oktober 2003 de telefoon neer en dacht: O nee! De Torontoblessing is naar Elburg en omstreken gekomen... “Ik kende het niet van dichtbij, maar ik had er over gehoord.
Lees verder...

Interview met Wim Kok over geloof en genezing. 
Herstel - oktober 2006 - "Waarom denk je dat ik wel het geloof heb?"
Wim Kok, een ‘Belgische Nederlander' met een flinke dosis Rotterdamse nuchterheid behalve als het aankomt op geloof voor genezing en een vurig verlangen naar Gods kracht. Jaren geleden begon hij onder meer in België als 'Gods gebedsgenezer' in cafés en inmiddels gebruikt God hem ook ver buiten de Belgische landgrenzen.
Lees verder...

Veracht de profetieën niet
18 december 2006 - Nederlands Dagblad - In het Nederlands Dagblad van afgelopen maandag noemt Bram Capellen de charismatische beweging een dwaling. Zijn spreken over de charismata getuigt echter van een groot misverstand. Het is wijd verbreid, ook onder predikanten en theologen, en helaas wordt vanwege dit misverstand vaak ongenuanceerd en zelfs polariserend over de genadegaven gesproken. Door ds. Jan Mudde

Andries in gesprek met prof.dr. Jan Hoek
9 december 2006 - EO-Andries - Voor het eerst kent de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (PKN) te Kampen een hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond. Dr. Jan Hoek hield onlangs zijn oratie over het onderwerp "Spiritueel Gereformeerd". 
Wat is dat precies? Hoe ziet de spiritualiteit van het gereformeerde geloof eruit? Is spiritualiteit iets anders dan het bekende woord "bevinding" en is dat weer wat anders dan het tegenwoordig veel gebruikte woord "ervaring" of "beleving"? Zal de gereformeerde spiritualiteit het houden nu er een vloedgolf van evangelisch getoonzette ervaring aan het ontstaan is? 

Gebedsgenezer Hinn naar Nederland
5 december 2006 - Nederlands Dagblad - De Amerikaanse ‘gebedsgenezer’ Benny Hinn houdt volgend jaar in Ahoy in Rotterdam drie genezingssamenkomsten. Op 31 augustus en op 1 september zal hij zalvings- en wonderdiensten leiden.
Dat heeft Erik Frölich, de Nederlandse contactpersoon van Benny Hinn, gisteren bevestigd. Ook op zijn eigen website kondigt Hinn de komst naar Nederland aan. Frölich verwacht dat de bijeenkomsten, die volgens hem gratis toegankelijk zijn, duizenden belangstellenden zullen trekken.

Evangelicals in Nicaragua zijn bezig aan opmars
4 november 2006 - Nederlands Dagblad - Zelfbewuster dan ooit doen evangelische christenen in Nicaragua morgen mee aan de presidentsverkiezingen. Hun opmars inspireert protestanten in andere Zuid-Amerikaanse landen. ,,Dit is de enige manier om Latijns-Amerika echt te veranderen.’’
MANAGUA - Ruim 70.000 betogers tegen abortus in campagnetijd - ook grootste kanshebber op de verkiezingsoverwinning, Daniël Ortega, kan daar niet omheen.

Andries in gesprek met ds. Dick Westerkamp
21 oktober 2006 - EO-Andries - In 'Andries-radio' praat Andries Knevel met ds. Dick Westerkamp, die sinds 1993 voorganger van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten is en tevens voorzitter van de stichting New Wine. Voor die tijd was ds. Westerkamp samen met zijn vrouw Jeannette enige jaren werkzaam voor l'Abri en later hebben zij les gegeven aan een opleiding voor predikanten in Afrika. Vanuit hun werk daar kwamen ze in contact met de gemeente waar de New Wine-beweging ontstaan is... 

Opwekking India gepaard met wonderen
4 oktober 2006 - Alpha Online - De kerk kan daardoor de toeloop van nieuwsgierige bezoekers nauwelijks meer aan. En het mooi is dat heel veel van die bezoekers, eenmaal in de kerk, geraakt worden door de prediking, op de knieën vallen en God om vergeving smeken.

Ongeëvenaarde opwekking in China
4 oktober 2006 - Alpha Online - Er is in China sprake van een ongeëvenaarde opwekking. "Elke dag worden er zes kerken voor het eerst of opnieuw geopend. Er worden jaarlijks 500.000 mensen gedoopt. De seminaries kunnen het aantal studenten niet aan. In totaal kun je zeggen dat 5 procent van de hele bevolking christen is", zegt Tony Lambert, China-deskundige.

In Soedan is een opwekking aan de gang,
   groter dan ooit...
26 september 2005 - RD - ...Alex Rama Murka bracht met een groep mensen de groeten over vanuit Sudan. Hij vertelde dat het christendom in Zuid-Sudan snel groeit. Ze hebben echter geen plaats om samen te komen en er zijn nog veel gebieden waar de mensen nog bereikt moeten worden met het Evangelie. „Er is een opwekking gaande, groter dan we ooit beleefd hebben.”

'Christenmusici worden gebruikt in opwekking`
Uitdaging - april 2005 - Christenmusici uit Nederland en België zullen door God gebruikt gaan worden in een grote opwekking die aanstaande is.
Dat zegt Arjan van de Bijgaart uit Oisterwijk. Hij kreeg jaren geleden een boodschap van God over een grote opwekking die in de eindtijd zou plaatsvinden en die zou volgen op een ernstige crisis in het MiddenOosten.
Lees verder...

Woont Gods Geest in je?
4 april 2005 - ND - ,,Dé vraag vandaag is: weet jij of de Geest van God in je woont? En het maakt daarbij niet uit of je gemeentelid, ambtsdrager of zelfs  predikant bent. Want dit is Gods vraag aan jou.''
Baptistenvoorganger Orlando Bottenbley had weinig woorden nodig om de kern - en rode draad - van zijn betoog zaterdag aan een gereformeerd publiek voor te houden.


Uitdaging - april 2005

De vijf engelen van de continenten

Zoals eens Johannes op het Griekse eiland Patmos de toekomst aan zich voorbij zag trekken, zo kreeg ook dr. Samuel Doctorian een beeld van wat de toekomst brengen zal. En ook hij kreeg dat toekomstvisloen op Patmos.

De afgelopen jaren is het visioen van Doctorian wijd verspreid en door velen onderzocht. Inmiddels is wel duidelijk dat in de evangelische wereld zich een meerderheid aftekent van mensen die het visioen van Doctorian accepteren als zijnde van God. Anderen laten zich niet verleiden tot uitspraken erover. Maar opmerkelijk genoeg klinkt er nauwelijks of geen kritiek. Tijd dus om aandacht te besteden aan dit bijzondere visioen.
Lees verder...
 


Uitdaging - april 2005

'Christenmusici worden gebruikt in opwekking`

OISTERWIJK Christenmusici uit Nederland en België zullen door God gebruikt gaan worden in een grote opwekking die aanstaande is.

Dat zegt Arjan van de Bijgaart uit Oisterwijk. Hij kreeg jaren geleden een boodschap van God over een grote opwekking die in de eindtijd zou plaatsvinden en die zou volgen op een ernstige crisis in het MiddenOosten.
Onlangs kwam Van de Bijgaart met een aanvulling op die boodschap. "Ik heb op mijn hart om jullie het volgende door te geven" schrijft hij in een "bericht voor alle christenmusici uit de Lage Landen". En vervolgens maakt hij ze deelgenoot van de boodschap dat zij een belangrijke rol zullen spelen in de aanstaande opwekking.
Lees verder...


Ouweneel voor GKV-studenten
18 maart 2005 - RD - „Jullie probleem is discipelschap. Jullie zijn wel verbondskinderen, maar je kunt voor jezelf leven en zo een baby in het geloof blijven. Babygelovigen komen wel in de hemel, maar zijn in de wereld kwetsbaar voor de aanvallen van de satan. Kies radicaal voor Jezus, dan geloof je dat God hier en nu Zijn kracht zal doen.” 
Lees verder...


Evangelisch - Gereformeerd
De overeenkomsten en verschillen.
Lees verder...


Opwekkingsdiensten in Stolwijk
December 2004 - RD - Een serie artikelen die in december 2004 in het Reformatorisch Dagblad verschenen
Al een maandlang stroomt de hervormde kerk van Stolwijk avond aan avond vol met belangstellenden, nieuwsgierigen, zieken. Ze hangen aan de lippen van Victor Emenike, de Nigeriaanse evangelist die na zijn preek zieke mensen naar voren roept. „God wil dat je in een perfect lichaam leeft.”
Lees verder...

Het gaat nog steeds door
We zijn verheugd u te kunnen informeren over een gemeente die het Licht van Christus wil verspreiden. We houden hiertoe opwekkings- bijeenkomsten, zondagse erediensten, gaan samen in gebed en werken aan het verspreiden van het Evangelie aan onze naasten.
Lees verder...

Rooster Opwekkingsdiensten in Stolwijk
Lees verder...


Meer Geest in de gemeenten
Januari 2005 - Oogst - In het boek 'Meer Geest in de gemeenten' ontkent de auteur W. Ouweneel dat hij een pinkstergelovige is geworden. Dat mag hij dan wel vinden, maar het gedachtegoed dat hij hier etaleert, vertegenwoordigt alle kenmerken van een modern 'pinkstergeloof.
Lees verder...


Op 1 januari 2005 startte een nieuwe
Arabische zender op HotBird6 satelliet

TBN - The gospel to the moslimworld

Op 1 januari 2005 startte een nieuwe Arabische zender op HotBird satelliet (11.566Mhz).

Miljoenen horen en zien het evangelie 24h/7d


Dit is de tijd van Elia !!!
EO-nl Special - 2 radioprogramma's met Willem Ouweneel
Babies in het geloof kennen de vervulling door de Geest niet
Christenen moeten meer vervuld worden met de heilige Geest, zodat ze de rijkdom van het christelijk leven leren kennen. Christenen hoeven niet altijd ‘geestelijke babies’ te blijven, vindt Ouweneel.
Luister (2 delen op mp3)...


Ouweneel: "berusting lijkt vroom"
  3 juli 2004 - Bioloog, filosoof, theoloog en veelschrijver Willem Ouweneel hoorde lang bij de mensen die terugdeinzen voor de dienst der genezing. Maar sinds twee jaar is hij overtuigd dat God in deze tijd ongewone dingen doet en zieken geneest, ook in ons land. Al moest hij voor die ontdekking naar Nigeria reizen. Dagelijks draagt hij sindsdien in de zak van zijn colbert een piepklein buisje bij zich. Gevuld met olijfolie. "Kerken die weigeren ziekenzalving toe te passen zijn onbijbels bezig en brengen schade toe aan zieken in de gemeente."

Luister bijbellezingen van Ouweneel over Genezing | Links over genezing


Genezingsdiensten Zijlstra trekken
steeds meer refo’s 

1 april 2004 - RD - De evangelisatie- en genezingsdiensten van evangelist Jan Zijlstra trekken steeds meer mensen uit reformatorische kerken. Zij reageren echter zeer verdeeld op deze diensten.
Lees verder...


Carly Alkema vertelt voor de EO-radio van haar wonderlijke genezing

Carly Alkema werd ziek geboren. Ze had een ernstige afwijking aan het darmkanaal - jaren later zou ene mijnheer Hirsprung zijn naam aan de ziekte verbinden - en ook nog een andere darmziekte, die voor veel pijn en extra overlast zorgde. Een normale stoelgang kende Carly niet; 25 jaar lang kende ze maar één gang, die naar de stoel in de hoek van de kamer, en daar zat ze de hele dag. "Ik was geen echt zielig figuur", zegt ze, "maar ik kon echt niks meer". Haar lichaam raakte steeds meer vergiftigd door de afvalstoffen en er kwam een moment dat ze dacht afscheid te moeten nemen. Daarbij werd haar zoon ook nog eens zeer ernstig ziek. Carly en haar man hadden zijn graf al besteld. Maar 't gekke is: sinds 3 jaar loopt Carly weer als een kievit en heeft nergens meer last van en de bestelling bij de grafverhuurder kon geannuleerd worden. Een nieuw medicijn misschien? Foutje in de diagnose? Nee, zeker niet. Wat er werkelijk gebeurde vertelt ze in de uitzending.
Luister naar de radio-uitzending


HQ Event op OPWEKKING 2004
met Willem J. Ouweneel

Opwekking HQ-Event Heavens Door 2004

Preken Heavens Door
Ben Schot Sr. - Vrijdagavond
Jaap de Schipper & Robert Feddes - Zaterdagavond
Laura van Deventer & Jan Willem de Reus - Zondagavond
Constantijn Geluk & Marcel Gaasenbeek & Hans Luttik - Maandagochtend

Foto's | Verslag in het ND | Verslag in het RD Luister de 6 workshops


EO-Jongerendag 2003 - Experience God
Willem Ouweneel over
    de vervulling met de Heilige Geest

Bekijk de EO-video van de toespraak

Luister of download het mp3 bestand


EO-Ronduitweekend 2002
Luister naar de 2 toespraken voor jongeren door Willem Ouweneel op het Ronduit Weekend over DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

Het leven door de Heilige Geest  (1:11)   ( over leven - nu ! )
De liefde van de Heilige Geest     (1:17)   ( over zonde - genezing - liefde )

Klik hier...


www.vergadering.nu