Waar was God?
Vragen en antwoorden en zwijgen

 

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?
   Bode - WJ Ouweneel
   Zoeklicht - F ter Velde
   Visie - Ingezonden brief
   ND - Duivel en tsunami
   Links en video's
   Bevrijdingsdag 050505

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Nederlands Dagblad - CLOU - 28 april 2005

5 mei 2005 bevrijdingsdag ~ 5 mei 2005 hemelvaartsdag.

Waar was God?

Door ds. Roland Schipper, Drachten

In kamp Westerbork staan spookachtige barakken. Op de Grebbeberg liggen ontelbaar veel oorlogsgraven. In kamp Auschwitz liggen schedels op een grote hoop. In kamp TheresiŽnstadt staan duizenden schoenen opgestapeld. Schoenen van joden die vergast werden.
Op zulke plaatsen verloren in een paar jaar tijd miljoenen mensen hun leven. In heel Europa verloren miljoenen mensen hun geloof. Geloven werd moeilijk, toen de verschrikkingen van de concentratiekampen bekend werden.

Het is moeilijk te rijmen. Als God een goede God is, waarom heeft Hij dit niet tegengehouden? Hoe kan een goede God zoveel barbaarse ellende toelaten? Sinds de Tweede Wereldoorlog hoor je die vraag vaak: waar was God?

Eens liep ik door het oorlogsmuseum in Jeruzalem. Je hebt daar een soort stikdonker doolhof. De gangen zijn gemaakt van alleen maar spiegels. Ergens branden een paar kaarsjes. Het zijn er echt maar een paar. Toch zie je door die spiegels miljoenen lichtjes om je heen. En je denkt aan Abraham, die de sterren ziet in de nacht. Teveel om te tellen. Zo groot zal Mijn volk zijn, zegt God dan tegen Abraham. Maar terwijl je door dat doolhof loopt, klinken de namen van joodse kinderen door de luidsprekers. Al die kinderen kwamen om in de oorlog.
Opeens sta je weer buiten. In de zon. En wie niet huilt, is stil. Doodstil. Waarom God?

En ik denk aan Job. Job die vragen heeft over God. Maar God zegt: Heb jij soms de wereld onder controle? Heb jij soms het nijlpaard geschapen, Job? Ben jij sterker dan de krokodil? Heb jij de wereld in je macht?
Job kan zich maar beter stil houden.

In de OekraÔne werden 10.000 joden doodgeschoten door de Nazi's. De Duitse officier was een smeerlap. Hij stuurde de rekening van de kogels naar de Joodse Raad. Dus de joden moesten betalen voor hun eigen dood. Tussen het geknal van de geweren door, schreeuwde die officier: Ha, waar is nou jullie God? Waar is die God die IsraŽl redde uit Egypte?
Maar niemand zei wat. Het bleef stil.

Jaren later. Iemand leest dit. En hij zegt: die vraag klopt niet. Wij moeten niet vragen: waar was God? Maar je moet vragen; waar was het geweten van die officier?
Het kwaad komt uit het brein van mensen. De dood is een product van de duivel. Je kunt je vragen hebben. Er zijn nog steeds zo veel mensen, die hun vragen uitschreeuwen naar God. Alleen, geef God niet de schuld.
Houd je dan maar liever stil.


Al 2000 jaar vrijheid!

Door ds. Gert Hutten, Franeker

5 mei 2005 bevrijdingsdag. 5 mei 2005 hemelvaartsdag.

Het gebeurt niet zo vaak dat deze twee feesten op ťťn dag samenvallen. Ik hecht erg aan mijn vrijheid. Vrijheid is misschien wel het mooiste wat er is. Ik heb er een hekel aan als je niet meer vrij mag denken en spreken en als je vastgepind wordt in allerlei kaders. Het gebeurt maar al te vaak in de kerk. En dat terwijl de kerk toch bij uitstek de plek zou moeten zijn waar we iedere zondag de vrijheid vieren.

Als ik praat met mensen die in 1945 de bevrijding hebben meegemaakt, leer ik weer hoe fantastisch het is om vrij te zijn. Die kostbare vrijheid waar velen hun leven voor hebben gegeven. Eindelijk gewoon weer de straat op. Niet meer ondergedoken zitten. Geen angst meer. Mensen vielen elkaar juichend in de armen en vierden feest op straat. Vandaag vieren we 60 jaar bevrijding.

5 mei bevrijdingsdag en 5 mei hemelvaartsdag. Jezus zei tegen Maria 'houdt mij niet vast, ik moet naar mijn Vader en jullie Vader en naar mijn God en naar jullie God in de hemel'.

Op hemelvaartsdag wordt echt duidelijk wie Jezus is. De opgestane Heer, de Koning van deze aarde. Hij heeft alle macht en alles is aan Hem onderworpen. Op hemelvaartsdag moet ik mijn beperkte menselijke kijk op Jezus loslaten. Hij is te groot voor deze aarde. Ik sla mijn ogen op naar de hemel en vanaf vandaag mag ik alles verwachten vanuit die open hemel. Dat is geloven. Loslaten, overgeven en gegrepen worden door deze almachtige Jezus, onze Heer en jouw vriend.

Ook al leven we in een vrij land, toch zijn veel mensen aan handen en voeten gebonden. Ze zitten vast aan van alles en nog wat. Gevangen in de macht van afgoden. Er is zoveel leegte, chaos en duisternis. Het licht van de grote bevrijder Jezus Christus moet in ons leven gaan schijnen.
Al meer dan tweeduizend jaar getuigen mensen van de vrijheid die ze hebben leren kennen door de ontmoeting met Jezus. Jezus heeft ons vrij gemaakt, opdat wij echt vrij zouden zijn. Laat u niet weer een nieuw slavenjuk opleggen. Weet jij wat de vrijheid is die Jezus je geeft?

Ik vind het heerlijk dat ik mag leven van genade en dat ik mag weten dat God de gevende God is.

Het is bevrijdend om aan je zonden ontdekt te worden. Stel je voor dat je broer op het verkeerde pad zit. Niemand kan hem dat duidelijk maken. Dan ben je toch zielsgelukkig als er eindelijk iemand is die hem duidelijk maakt hoe schadelijk zijn gedrag voor zichzelf is. God, wilt U mij laten zien of bij mij een heilloze weg is en leidt mij op de eeuwige weg. Het is gaaf dat je niet alles zelf hoeft te doen en uit te zoeken. Super dat ik iedere dag opnieuw mag beginnen. Geweldig dat ik weet dat God mij liefheeft en dat hij altijd naar mij kijkt via Jezus.

Ik mag met al mijn zonden en zorgen steeds weer naar Jezus gaan. Als ik ze in Zijn handen leg, kan de satan er tenminste geen kwaad mee doen. Gefeliciteerd ben je als jij je zonden belijdt (psalm 32).

Alleen Jezus Christus kan mij door zijn Geest een nieuw hart, een nieuw karakter, een nieuw verstand en nieuwe wil geven. Jezus is sterker dan mijn zonde, dan de satan en dan de dood.

Hij is de echte bevrijder. Hij kwam niet met tanks en landingsvaartuigen. Hij betaalde de hoogste prijs. Zichzelf. Kerst is D day. 4 mei is goede vrijdag. 5 mei is Pasen en Hemelvaart. Ben jij vrij? Of ben je alleen gereformeerd?


www.vergadering.nu