Waar was God?
Vragen en antwoorden en zwijgen

 

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?
   Bode - WJ Ouweneel
   Zoeklicht - F ter Velde
   Visie - Ingezonden brief
   ND - Duivel en tsunami
   Links en video's
   Bevrijdingsdag 050505

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Zoeklicht - 22 januari 2005 - www.zoeklicht.nl

Het bulderen van zee en branding

Van de redactie

Wat een onvoorstelbare ramp heeft zich in Azi voltrokken op tweede Kerstdag. We stonden verbijsterd. "Wat wil je nou met die God van jou, kijk eens wat er gebeurd is. Z veel doden, en al die kinderen. Kun jij nu nog geloven?" Ik zweeg. Wat kan een mens zeggen bij z veel tranen? We kunnen een zekere mate van woede begrijpen. Mensen bleven verbijsterd en radeloos achter, alles kwijt, geliefden, huis, bezittingen. Sommigen staan nog alleen op de wereld.

Is dit het begin der ween, zoals de Bijbel daarover spreekt? Hoe zal het gaan als de rampspoeden van het laatste bijbelboek gaan beginnen? Dan zal een vierde deel van de mensheid omkomen (Openb. 6:8). Dat zou nu meer dan 1 miljard mensen zijn. Hoe kan er dan nog hulp verleend worden, geld ingezameld worden, medische zorg worden gegeven? Dan houdt alles wat voorstelbaar is, finaal op. "De mensen zullen bezwijmen van vrees en angst vanwege het bulderen van zee en branding" (Luc. 21:25). Ook in het universum zal het allemaal angstwekkend worden, zegt de Here Jezus. 'Oorlog in de hemel' (Openb. 12:7) kunnen we ons niet goed voorstellen, maar het zal op aarde zichtbaar en tastbaar zijn en ervaren worden als natuurrampen van ongekende omvang. 'Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft (Openb. 12:12). De overste van deze wereld, die troont in de hemelse gewesten rondom deze aardbol dat is die andere werkelijkheid, de wereld van geesten en demonen is het ook die achter de natuurrampen zit. Hij is 'de mensenmoorder' van de beginne, zegt de Schrift. Hij is uit op de vernietiging van de hele schepping en zet daartoe ook de mens in. Hij zat achter de storm op het meer om Jezus aan te vallen en te doden, nadat dit was mislukt bij de kindermoord van Bethlehem. Hij sprak de stormwind en de zee aan, wetende dat daarachter iemand zat die Hij bestrafte: "Zwijg, wees stil" (Marc. 4:39).

Het maakte grote indruk op mij een man te zien die veel kinderen had gered in zijn bootje, tijdens de ramp in Atjeh. Hij had snel de kinderen in zijn bootje genomen, de motor gestart en was de zee opgevaren vlak voordat de grote, alles vernietigende vloedgolf, het eiland op raasde. Hij voer daar, met de kinderen, vlag in top met daarop: Jesus is Lord Jezus is Heer. Dit was een boodschap aan de wereld op de televisie via CNN, waar niets aan hoeft te worden toegevoegd. Bij alles wat gebeurd is en wat er nog gebeuren gaat, mogen we dat nazeggen: Jezus is Heer. Hij is ook Heer over de overheden en de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis (Ef. 6:12).


www.vergadering.nu