Waar was God?
Vragen en antwoorden en zwijgen

 

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?
   Bode - WJ Ouweneel
   Zoeklicht - F ter Velde
   Visie - Ingezonden brief
   ND - Duivel en tsunami
   Links en video's
   Bevrijdingsdag 050505

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Visie - 12 februari 2005

Tsunami (1)

Ingezonden

Broeder Van Genderen maakt in zijn commentaar 'Gods hand in de tsunami's' opmerkingen, die mij doen vermoeden dat hij 'ergens' wel denkt dat God er op de n of andere manier mee te maken heeft, maar hij weet er het fijne niet van.
Hij zegt dat 'het de genade van God is' dat die ramp ons niet heeft getroffen en in dit verband heeft hij het over ons 'zondig zijn'. Hij geeft daarmee aan dat hij wel degelijk een verband ziet tussen zonde en de ramp, tussen onze zonde en Gods ingrijpen. En dat is nou net waar de schoen wringt. Want dat is niet bijbels!

Wij als mens, hoeven in ons lichaam, in ons bestaan, niet het slachtoffer van dit soort rampen te zijn. Wij kunnen daartoe Gods beloftes over ons leven proclameren (1 Samul 10:19a, Psalm 91, Marcus 11:23, 24, Psalm 35:27, Psalm 34.19 22). Er zijn gevallen bekend van mensen die zich in een brandend autowrak (!) bevonden, Psalm 91 geloofden en proclameerden, en zich ineens buiten het wrak bevonden! Ik weet van mensen die een aanstormende tornado, die op hun huis afkwam, met succes geboden hebben zich om te keren!

Na 11 september zijn er talloze getuigenissen geweest van mensen die de stem van de Heilige Geest heel duidelijk en expliciet, of indirect en vaag ('een innerlijk gevoel', 'een innerlijke overtuiging') hadden gehoord, om bijv. die dag niet naar kantoor te gaan. Er zijn k nu getuigenissen van mensen die daardoor aan de tsunami zijn ontsnapt. Bijv. een vrouw die in een hotel in Thailand werkte, wist die dag dat ze niet naar haar werk moest gaan! Hoe? Ze verstond Gods Geest en Die had tot haar gesproken! De mensen, die God niet (goed) kennen, kunnen dus ook niet Zijn stem (goed) verstaan en dus niet Zijn waarschuwing (duidelijk) horen.

Ten overvloede wellicht: God tuchtigde in het Oude Testament, onder het oude verbond met rampen, ziektes, plagen, oorlogen etc. Maar met het ultieme offer van Jezus aan het kruis, is voor eeuwig en altijd de straf voor de zonde van de mens VOLDAAN!! Hij corrigeert ons, tuchtigt ons nu alleen met Zijn Woord (2 Timotes 3:16).

Niks geen 11 september, of Tsunami, of Enschede, of Voliendam, of Bijlmerramp, of BSE-crisis als straf van God op respectievelijk het decadente, zondige Amerika, ZuidoostAzi of Nederland. Het waren f 'gewoon' natuurverschijnselen, f menselijk falen, f de duivel ('geholpen' door ons zondig gedrag, dat wl) of een combinatie van al die dingen. Maar nooit als een STRAF van God. (zie Genesis 8:21, Genesis 9:11, Jesaja 53:5, Romeinen 4:25, 1 Petrus 2:24).

Concreet: je zit op het strand van Phukat in Thailand en de tsunami komt op je af je kent Jezus, je kent het Woord, je kent de beloftes en je verstaat de stem van de Geest. Dan had de Geest je waarschijnlijk al gezegd terug te gaan naar het hotel, of in elk geval naar een veilige plek. Waren je zintuigen, je 'vlees' sterker dan je eigen geest en had je dus de stem van de Geest niet (goed) verstaan en er niet naar gehandeld, dan komt dus die gigantische golf op je af. Het is dan te laat om nog weg te rennen. Dan zeg je (Marcus 11:23, 24) tegen die tsunami: 'in de naam van Jezus zeg ik je om te keren en terug te gaan. Ik geloof 't en ontvang het in Jezus' Naam. Dank U Heer!!' Herman S.J. Pot


www.vergadering.nu