Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Persoonlijk  Brlist Archief
  door Harry Sleijster


Het ontstaan van de brlist

"De brlist werd in 1997 opgericht door Hans Kraayenhof. Er is sindsdien niet veel veranderd qua opzet. Deze mailinglist wil een open communicatiekanaal zijn voor broeders en zusters. U kunt er uw vragen en opmerkingen kwijt over bijbelse onderwerpen of zaken die U graag wilt bezien in bijbels perspectief, zodat daarop in een broederlijke (& zusterlijke) sfeer gereageerd kan worden. U kunt er mededelingen, 'gebedsonderwerpen' aan elkaar doorgeven. U kunt er informatie in kwijt over christelijke activiteiten. U kunt er ook een beetje uzelf in kwijt: er is ruimte voor 'zowel het verstand als het gevoel'. De doelstelling is evenwel niet in het verstand of het gevoel, wel in het samen zoeken naar de wil van God." [Bernard Libbrecht - 2 juni 1998]


Het ontstaan van een persoonlijk archiefje
Door de br-list is dit bijbelstudie-archiefje ontstaan. Zie het menu hiernaast. Het zijn enkele bijzondere onderwerpen die in de loop van de jaren aan de orde kwamen. Mijn eigen bijdragen heb ik enigszins bewerkt, zodat ze zonder de emailberichten van anderen erbij te hebben, toch op zichzelf goed leesbaar blijven.
Dit archiefje wordt indien nodig door mij nog steeds aangevuld.


In- en uitschrijven op de "brlist"

Dit onderdeel is door Yahoo gestopt.
 

~~~~~~