www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Overzicht
Sabeel - Christ at the Checkpoint

Inleiding - 2009 tot heden

      In 2009 verscheen het zgn. Kairosdocument. Palestijnse vervangingstheologen proberen alle kerken over de wereld met hun vervangingstheologie te beÔnvloeden. Volgens veel kerkleiders is het zgn. Kairos-document en zijn opvolger, de Christ at the Checkpoint, misleidend, tendentieus, anti-IsraŽlisch, een schreeuw om onrecht, argumentenvervalsing en de promotor van de oude vervangingsleer in een nieuw jasje.


Bestel online
of bezoek de winkel in Nijkerk..

      Veel van de ellende die de schrijvers in hun documenten en op hun conferenties aan Israel verwijten, komt feitelijk op het conto van hun extremistische moslimbroeders. In de Gazastrook worden christenen wegens hun geloof vermoord. En ook in Bethlehem zijn bijna geen christenen meer over. Zij krijgen het mes op de keel en zwijgen om huns levens wil. Of ze gaan de taal spreken die we nu lezen in het Kairos-document, etc.

Lees hieronder het verzamelde nieuws en de reacties.

Meer artikelen: Sabeelacties... | Dexter Van Zile en de christelijke minachting van Sabeel... | Sabeel-overzicht...

Kees Kant schreef in 2015 een belangrijk en onthullend boek over deze beweging: Van Eisenach naar Bethlehem...


Dit is Christ at the Checkpoint

       De naam alleen zegt al zoveel: "Christ at the Checkpoint" (CatC). Alsof Christus als Palestijn tussen de Palestijnen staat en niet een Jood onder de Joden is. En de Joden laten Hem er niet door. Hoe leugenachtig wil je het hebben? Ze herschrijven op valse wijze de geschiedenis.
     Of neem het voortdurende doodzwijgen van de absolute noodzaak van de Checkpoints. Die zijn noodzakelijk om Palestijnse moordenaars te weren. CatC redeneert erover tot het op de omgekeerde wereld uitkomt: dat Joden de Palestijnen verdrukken en hun land bezetten. Maar je kunt niet je eigen land bezetten en Palestijnen worden in het hele Midden-Oosten verdrukt door de Arabieren. In Israel zijn het vrije mensen.
       De leugentaal van CatC druipt van vrome woorden, zoals "vrede, gerechtigheid, verzoening", maar ze ontkent de haat van de islam en het recht van Israel zich te verdedigen. En als ze het soms eens over de overgebleven christenen onder de Palestijnen hebben, ontkennen ze Israel als Gods volk met een beroep op de vervangingstheologie.

Christelijk Antisemitisme
Op deze "Christ at the Checkpoint" conferentie in het Palestijnse Bethlehem meende een verslaggever voor de Jewish Press zijn werk een beetje anoniem te kunnen doen. Maar toen hem erom gevraagd werd, gaf hij moedig zijn mening, waarmee hij Israel steunde. Maar daarmee verleidde hij de zaal tot een massale golf van Israelhaat, of beter, zeg maar gewoon: antisemisme. Bedenk bij het lezen van zijn verslag dat dit 'christenen' zijn, Palestijnse 'christenen'. 
    
Foto: Let op de nazi-tekens op de gevel van het hotel waar de confeterentie gehouden werd. Tekenend. Dit zijn dus de christelijke Palestijnen waar de PKN en Kerk in Aktie en Sabeel en zijn vrienden zo enthousiast voor zijn.
 
Een schokkend verslag van Brian Schrauger: Christus bij de wegversperring...
(Originele artikel...)

N.B.: Brian Schrauger bedreigd !!! 20-6-2014 We zijn een paar maand verder en Brian Schrauger is door mensen van de PA gezegd: het is tijd om te gaan. Brian Schrauger woont in Beit Jala, en hem werd onomwonden meegedeeld dat hij de stad moest verlaten, want zijn leven liep gevaar... Lees verder (Eng)...

2018:

23-11 Franklin ter Horst: Sabeel, Kairos, Ateek en de vervangingsleer...
Citaat: ...Eťn van de organisaties die een uitermate anti-IsraŽlische theologie hanteert is de organisatie ĎSabeelí. Deze club is opgezet door Naim Ateek een uitgesproken IsraŽl hater. Deze figuur is verantwoordelijk voor een hele serie demoniserende en antisemitische uitspraken jegens de staat IsraŽl en het Joodse volk. Ateek heeft zijn radicale vervangingstheologie gekoppeld aan een anti-Joodse ĎPalestijnse vervangingstheologieí...
 31-8 KS: Volgens Kairos-Sabeel zijn niet-Joden voortaan 'wettig' tweederangs verklaard...
   1-8 KS: ds. Henri Veldhuis overleden...
   5-4 Ook Kairos-Sabeel kiest kant Hamas-terroristen...

2017:

21-11 VJ: Open brief nav Open brief Sabeel
20-9 Open brief van de Werkgroep Vanuit Jeruzalem aan de theologen van Sabeel...
11-9 Werkgroep vanuit Jeruzalem recenceert een fout boek uit de Sabeel-kringen: Uitverkoren volk?...
  4-9 Diverse artikelen van de Werkgroep Vanuit Jeruzalem over Zionisme en Sabeel: 
         Mevrouw dr. Janneke Stegeman - Sabeelvriendin - fantaseert over het zionisme...
         Dr. B. Reitsma en dr. S. Janse knuffelen de islam...

           De bewijzen van antisemitisme van Kees Blok, oud-rechter, oud-officier en voorzitter van
           de BDS-beweging Kairos Sabeel, stapelen zich op:

18-5 NIW: Blok spreekt met Joden - Lees de volledige aangrijpende verklaring van CJO-voorzitter Van der Wieken...
16-5 Reformatorisch Dagblad: Kees Blok van Kairos-Sabeel demoniseert
 5-3 Li: Sabeel staat achter zijn antisemitische voorzitter Blok, die mag blijven...
17-2 NIW: Meer bewijs dat Blok (Sabeel) antisemiet is...
14-2 Li: Oproep aan de PKN: Breek met het anti-Joodse Sabeel...
11-2 NIW: Blok van Sabeel is wel degelijk een antisemiet en deed wel degelijk antisemitische uitspraken...
26-1 Joods.nl: Antisemitische vredesvoorzitter en zijn beeld van Joden - Sabeel-voorzitter Blok erkent bestaansrecht van Israel
        niet. Lees de lijst met antisemitische punten van Cornelis Blok...
       26-1 Stentor: De pure antisemiet Blok snapt er niets van (hij is "het alleen niet eens met de regering Israel" :-)

2016:

8-8 In Gaza ging 7 miljoen per jaar van WorldVision naar Hamas - De feiten...
3-4 DS: Geheime bijeenkomst van Sabeel en Salafistische organisatie - Politie 'monitoort'
16-3 Caroline Glick: Christ at the Checkpoint en de ondermijning van de VS-evangelicalen
7-3 Het masker van 'Christ at the Checkpoint'

2015:

31-12 Sabeel en Kairos Nederland gaan samen
23-9-2015 Video De Palestijnse Bassam Eid over de BDS, Apartheid, media, VN, PA-leiders (Engels)...

>> 21-9-2015 Video Israelcursus CvI: Kees Kant over de Palestijnse christenen, Ateek, Sabeel

Boek van Kees Kant over christelijke Palestijnen:
 4-7-2015 RD: Interview met Kees Kant over zijn boek over Palestijnse theologie
25-6-2015 CIP/Kees Kant: Israel is meer dan hobby
24-6-2015 RD: De historische link tussen de Palestijnen en de Holocaust (reactie op Gied ten Berge)
18-6-2015 RD: Palestijnse bevrijdingsleer niet anti-Joods? beweert Gied ten Berge...
  9-6-2015 CIP/Kees Kant: Palestijnse christenen zijn helemaal niet zo verzoenend
 juni 2015 Recensies over het boek 'Van Eisenach naar Bethlehem' van Kees Kant

Sizer:
1-6-2013 Israel&Kerk (CvI) De theologische strijd over de landbelofte - Steven Paas en Stephen Sizer...

2014

Kinderpostzegels:
29-9-2014 CvI: Kinderpostzegels tegen Israel? | Meer over Holy Land Trust (Eng)...
26-9-2014 CIP: Urk boycot kinderpostzegels
23-9-2014 Kinderpostzegels oneerlijk, niet kopen
22-9-2014 RD: Koop geen kinderpostzegels !!

14-8-2014 IsraelenKerk/Engelfriet: Sabeel en de kerk

N.B.: Actueel !!! 20-6-2014 Brian Schrauger door de PA gezegd: het is tijd te gaan. Brian Schrauger, die woont in Beit Jala, werd onomwonden meegedeeld dat hij de stad moest verlaten.... Lees verder (Eng)...

4-6-2014 CvI: Fruitbomen van Palestijn gekapt - een onderzoek van Missing Peace...

[ Zoals uiteindelijk uit dit onderzoek blijkt, is het land niet van deze Palestijn. In een artikel "Gruwel der verwoesting" (klik hier...) had dominee Johan van den Berg van Sabeel geprobeerd in een verhaal vol onwaarheden Israel te bashen voor zijn handelwijze. Vervolgens spoorde hij zijn Sabeel-vrienden aan een voorgedrukte 'brandbrief' te sturen naar wie ze maar kennen, met ook daarin weer vele valse leugens over de eigendomssituatie en veel andere onzin over annexatie en verhalen die niets met dit geval te maken hebben. Dit alles wordt in het onderzoek over de feiten en achtergronden van Missing Peace voortreffelijk geanalyseerd.
   Dhr. Nasser blijkt al jaren geen eigenaar, hij heeft stiekem steeds meer beplant, in feite was het Ďmirilandí (huurland), en als we de leugens lezen die Nasser erbij bedenkt, maakt hem dat zeer ongeloofwaardig. Echter, in een serie tweets aan mij gericht, noemt Johan Van den Berg hem een gelovige broeder, en zou de onteigening alleen in het Israelische rechtssysteem kunnen. Maar dit is onzin, want ook in Nederland zou deze grond zeer zeker geen eigendom meer zijn. ]

28-3-2014 Tjalling (I&P): PKN moet banden met Sabeel verbreken...

25-3-2014 CvI: Christus bij de wegversperring - een gekunsteld propagandameesterstuk

22-3-2014 IP: Sabeel-2: De Kruisweg van Palestijnse christenen en Israelhaat door Sabeel

22-3-2014 IP: Sabeel-1: Antizionisme met een christelijk sausje: een bijzonder naar en kwaadaardig boekje...

21-3-2014 Trouw: Ik wreef mijn ogen uit, maar het bericht bleek werkelijk te kloppen... Sabeel...

18-3-2014 RD: PKN, verbreek banden met Sabeel! (Open brief van G. Hette Abma en Gerrit Jan Loor aan de PKN)

[ Lees hier het evangelie van Sabeel: De kruisweg van Sabeel, de Palestijnse Via Dolorosa... ]

18-3-2014 Commentaar van PKN-scriba Arjan Plaisier op Israel en BDS...

[ N.B.: Plaisier stelt: hij is niet tegen boycot (BDS) - hij spreekt wel van bezetten en kolonisatie - hij stelt dat KiA krachtig voor verzoening kiest. Hoe ver kan iemand de plank misslaan? ]

17-3-2014 Plaisier kiest voor vijandbeeld KiA/Sabeel

12-3-2014 RefDag: Christ at the Checkpoint is onbijbels (+ Eng. video)

2013 

1-6-2013 Israel&Kerk (CvI) De theologische strijd over de landbelofte - theologen als Steven Paas en Stephen Sizer...

6-1-2013 Drie recensies: De muur is afgebroken  van H.Veldhuis/Sabeel/Kairos...

2012

5-12-2012 RD: Kerken overleggen over 'Kairos' e.d.
14-11 RD: Meta Floor (Sabeel) keert terug
9-11 TY: VerAgterlijk en Sabeel/Kairos/PKN
28-10 TY: De enigen die Israel verdedigden in de Bergkerk tegen Kairos/Sabeel...
13-10 TY" Anti-Israelakties in Amersfoort door Sabeel, PKN, Kairos op 27 oktober...    Leer ze kennen...
13-10 RD: Sabeel en Kairos: "Kerk moet boycot van Israel overwegen" | Zie ook CIP...
13-8 Boekrecensie Naim Ateek (Sabeel)
30-6 RD: Volgens Naim Ateek (Sabeel) is Zionisme de boosdoener
7-5 IP: Verslag Ateek/Sabeel boekpresentatie
24-4 RD: Bevrijdingstheoloog Ateek accepteert geen terugkeer van Israel op grond van de Bijbel...
24-4 RD: Vervolg interview met Ateek: Hamas is minder bedreigend dan Israel...
10-3 TY: Al het Palestijnse christendom op rij: vervangingstheologie - NWO - Sabeel -
           het oecumenische antisemitisme (video-Eng)
20-2 MP: Kerk in Aktie/Sabeel weer betrokken bij leugens en 'Israel-bashing'...

2011 

20-12-2011 RD: Omstreden Kairos-beweging brengt nieuwe verklaring uit...
        15-12 Palestijnse christenen(!) publiceren een nieuw Israel-vijandig document: The Bethlehem Call...
9-12-2011 RD: Meer belangstelling Kairos-document: oftewel: Hoe bestrijden we Israel?

Dexter Van Zile - Wereldraad - Sabeel:
Christelijke minachting richting Israel door de Wereldraad van Kerken en Sabeel:
15-12-2011 Palestijnse christenen publiceren een
    Israel-vijandig document: The Bethlehem Call
31-10-2011 Wereldraad van Kerken, dodelijk verhaal   | pdf 
31-10-2011 Brief aan ds. Tveit van de Wereldraad...   | pdf
 4-4-2011 Sabeel, structuur van christelijke minachting | pdf
           Meer Sabeel - alles over de Sabeel acties tegen de Tzahel concerten...
           Nog meer Sabeel...

20-9-2011 TY: PKN zit met Sabeel in haar maag
19-9 RD: Dr. Plaisier waarschuwt voor de radicalisering in het Israeldebat
19-9 RD: Handtekeningenactie voor positiever IsraŽlbeleid van de PKN
15-9 RD: PKN kritisch over uitlatingen Sabeel
12-9 RD:Sabeel komt niet op voor Palestijnse christenen - enige doel: Israel zwart maken
6-9 RD:Kerk moet solidair zijn met Israel | ND | RD: De notitie... | RD: Onder druk (Sabeel)...
  Lees de reacties... | Meer over Sabeel...
22-7 Sabeel: Boycot alle Israelische producten
17-7 KM: Kairos Conferentie in sept. op de VU oftewel: de aanval op de Joodse staat
11-7 PKN/Kerk-in-Aktie opnieuw in de fout NB:Sabeel is niet voor Palestijnse christenen
      maar uitsluitend gericht tegen Israel + nog steeds reclame voor Gaza Flotilla-2
8-7 RD: PKN blijft collaboreren met Sabeel
4-7 KM: Sabeel en PKN/Kerk in Aktie willen Israel zoveel mogelijk beschadigen
25-6 KM: Kritiek nekt Vrienden van Sabeel
25-6 RD: 'Vrienden van Sabeel' kapt met financiŽle steun aan Gazavloot...

Overzicht - nog steeds actueel:
23-6-2011 Nieuw schandaal rond Kerk in Aktie deze PKN-dochter steunt Vrienden van Sabeel financieel en verspreidt leugens over checkpoints en Arabische huizen en wil de '1-staat-oplossing' dwz. einde aan (meer dan) 60 jaar 'bezetting' oftewel: de verdwijning van de staat Israel. Kerk in Aktie heeft zich volledig gediskwalificeerd als bruggenbouwer in Israel...

12-5 RD: PKN moet steun aan Sabeel stoppen
3-5 KM: Brief aan de PKN - Stopt de PKN het Israel-bashen? Sabeel steunt foute boycot

     Antisemitismecongres in Nijkerk - op 7 april 2011 - lees de verslagen!


  SABEEL-update:  De christelijke minachting van Sabeel...
19-4 NOS-journaal is staatsantisemitisme-2 
      Onderzoek NOS-journaal Israel | Waarnet
      Excuses voor deportaties (deel 3) 
       Het dier is in opmars (deel 1)
16-4 Meindert Leerling: De vervangingsleer uitbannen + volg de discussie...
10-4 ND: 'De Joden zijn nazi's' Onderzoek toont aan dat er 'een sterk antisemitisme bestaat dat is verbonden met het bestaan van de staat IsraŽl' /Meer
8-4 RD: Resolutie van Christen voor Israel-Congres veroordeelt antisemitisme scherp
8-4 Recensies Gerstenfeld: Verwrongen beelden van de Holocaust + Het verval...
7-4 RD: Verklaring tegen vervangingstheologie en islamisering op antisemitismecongres
26-3 KM: Onrustige Sabeel avond in Nuenen met Dries van Agt (+video )...
5-3 CB: Weinig steun voor Gretta-boot - maar wel steun van Hamas-aanhang...
       Christelijk Sabeel staat 'voluit' achter de Gazavloot... | Lees meer...
2-3 KM: De vreemde vrienden van Sabeel !!!
26-2 IP: Nieuwe Gazavloot
25-2 Keesjemaduraatje: Verslag van het derde Tzahal-concert in Dordrecht:
        Neo-nazi's werken samen met Sabeel...

Op 25 augustus 2010 publiceerde Christenen voor Israel een

2010 - Op 18 februari 2010 koos de PKN vůůr het Kairosdocument...

Nieuwe ontwikkelingen in 2010:
Op 18 februari 2010 komt de PKN met een waarschuwing aan het adres van de regering van IsraŽl. Vele teleurgestelde reacties volgen. In een naÔve reactie laten de schrijvers van de brief weten dat de IsraŽlische ambassadeur iets misverstaan heeft over al of niet publicatie, en voor de rest menen zij slechts hun eigen straatje te hoeven schoonvegen. De PKN zou voldoende de verantwoordelijkheden van andere partijen dan IsraŽl hebben aangegeven. Maar dat is nu juist niet gebeurd en daarop richt zich nu de kritiek. De brief was eenzijdig. Ze is blind voor de werkelijke oorzaak van alle Palestijnse ellende, waar extreme moslims hun volksgenoten vervolgen en zelfs vermoorden. Om nog maar te zwijgen van de onnozelheid om niet te beseffen hoe puur negatief het Palestijnse Kairosdocument was. Want aan dat adres was een scherpe waarschuwing op zijn plaats geweest. (Harry Sleijster)

Zo naÔef als de PKN secretaris reageerde (klik hier...), zo naÔef zijn er meer reacties, zoals deze van:
  5-3 RD: Sabeel...
25-2 FrD: Dr Simon Schoon...

Meer over Sabeel | Sabeel-update (Analyse)

27-4-2010 RD: Kritiek op 'Kairos' houdt aan...
     SOEST Ė Het Palestijnse Kairosdocument is een slag in het gezicht van heel het Joodse volk. Dat vonden diverse sprekers maandag op een bijeenkomst van het Platform Appel Kerk en IsraŽl.
     Vertegenwoordigers van het Centraal Joods Overleg (CJO), Christenen voor IsraŽl (CvI) en het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI) overtroffen elkaar in een volle Wilhelminakerk in Soest in het gebruik van ferme bewoordingen voor hun afwijzing van de Palestijnse noodkreet.
     Ruben Vis van het CJO reageerde op de brief van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland aan de IsraŽlische ambassade. ĄDe leiding van de PKN lijkt de Bijbel te hebben vervangen door de menselijke handvesten van het internationaal recht. Want is het tegen de Bijbel dat Joden zich in Judea vestigen? Wie zich realiseert in welke plaats Jezus geboren werd, doet er verstandig aan niet zo hoog van de kerktoren te blazen.Ē
     Kees de Vreugd van Christenen voor IsraŽl hekelde vooral de ĄvervangingstheologieĒ van het in december aangeboden Kairosdocument. ĄJezus zegt in Johannes 4 dat het heil uit de Joden is. Maar in Kairos hoor ik telkens een venijnig stemmetje dat zegt dat het onheil uit de Joden is. IsraŽl wordt theologisch genegeerd en in plaats daarvan komt er een universalisme. Maar universalisme zonder midden is een vacuŁm.Ē.....

27-4-2010 ND: Tegenwicht aan de PKN-omarming van de Palestijnse zaak...
     SOEST - In Soest klonk maandag massieve kritiek op de 'noodkreet' die Palestijnse christenen vorig jaar presenteerden. ,,IsraŽl wordt de nek omgedraaid.''
     De Protestantse Kerk kan weinig goed doen op het gebied van IsraŽl en het Midden-Oosten. Zo werd de brief waarin ze de IsraŽlische ambassadeur wees op de rechten van Palestijnen, vaak en hard bekritiseerd. Zo ook gisteren, in Soest.
     Daar organiseerde het AppŤl Kerk en IsraŽl, een organisatie die de Protestantse Kerk wil wijzen op haar 'onopgeefbare verbondenheid' met IsraŽl, een themadag over het zogeheten kairosdocument, dat geschreven is door Palestijnse christenen. Die presenteerden hun 'noodkreet' in december vorig jaar. In reactie daarop stuurde de kerk haar gewraakte IsraŽlbrief naar de ambassadeur.

22-4-2010 FrD: 'PKN heeft geen Kerk en IsraŽl-beleid meerí...
     Vught - De Protestantse Kerk in Nederland staat steeds vaker in haar hemd als het gaat om het beleid inzake IsraŽl omdat de kerk geen eenduidig en richtinggevend Kerk en IsraŽl-beleid meer heeft. Dat vindt ds. Marja van den Beld uit Vught, lid van het Platform AppŤl Kerk en IsraŽl. Maandag komt het AppŤl Kerk en IsraŽl in Soest bijeen om te praten over het Kairosdocument Uur van de waarheid dat zoveel opschudding heeft veroorzaakt. Deze week werd nog bekend dat zelfs bepaalde passages scherper zijn geformuleerd dan in de oorspronkelijke Arabische versie.

12-4-2010 ND: Harde kritiek op Israelstandpunt PKN...
     JERUZALEM - De brief van de Protestantse Kerk aan de IsraŽlische ambassadeur was ,,een klap in het gezicht'' van IsraŽl. En het huidige IsraŽlstandpunt van de kerk is ,,een triest dieptepunt''.
     In een maandag verstuurde open brief haalt dr. Geert Cohen Stuart hard uit naar het synodebestuur van de Protestantse Kerk. De voormalige theologisch adviseur van de Nederlandse Hervormde Kerk (voorloper van de Protestantse Kerk) in Jeruzalem schaart zich daarmee in een lange rij criticasters van het IsraŽlbeleid.....

7-4-2010 ND: PKN niet gediend van Wiesenthal...
     UTRECHT - De Protestantse Kerk in Nederland gaat vooralsnog niet in gesprek met het Simon Wiesenthal Center, zei een woordvoerder van de kerk dinsdag.
     Die Amerikaanse Joodse mensenrechtenorganisatie stelde vorige week met de kerk in gesprek te willen over haar IsraŽlvisie.
     Volgens een woordvoerder wil de kerk zich echter richten op de dialoog met Nederlandse Joodse organisaties. ,,Dat hebben wij met die organisaties afgesproken. Zij zijn onze meest natuurlijke gesprekspartners.''......

31-3-2010 ND: Wiesenthalcentrum wil gesprek PKN...
     In de brief laat het centrum echter geen twijfel bestaan over de eigen opvattingen. De oproep die de Palestijnse christenen eind vorig jaar deden in het zogeheten Kairosdocument, is een ,,handleiding voor de vernietiging van IsraŽl'', aldus de brief aan de PKN. ,,U kunt stellen het niet eens te zijn met delen van het document. Maar door u te voegen bij de voorvechters ervan, steunt u een beweging die de overleving van IsraŽl niet op het oog heeft. Het Kairosdocument is het beleidsplan van diegenen die het bestaansrecht van de staat IsraŽl volledig ontkennen.''.....

20-3 RD: IsraŽl bij het vuilnis... | zo
    
Dat Palestijnse perspectief op de Schrift is volgens rabbijn Adlerstein kort en goed een Ąvervangingstheologie.Ē ĄEn dat betekent niet alleen dat IsraŽl niet langer bijzonder is, maar ook dat IsraŽl in feite bij het vuilnis kan. Eens maakte hij deel uit van de medewerkers, nu is hij ontslagen.Ē
     Daarom was de brief van het SWC ook zo scherp van toon, zegt Adlerstein. Maar een ĄoverreactieĒ was het schrijven niet, vindt hij nog steeds. ĄWe beschuldigden niet de PKN van een vervangingstheologie, maar de opstellers van het Kairosdocument wel. Het probleem is juist dat wij dat niet bij elkaar krijgen. Je kunt niet je onopgeefbare verbondenheid met IsraŽl uitspreken en tegelijk luisteren naar het Kairosdocument. Twee dingen kunnen niet tegelijk waar zijn.Ē.....

11-3-2010 RD: De 'open zenuw' van een verdeelde PKN
11-3-2010 ND: PKN geschokt door Kairosreacties
  8-3-2010 RD: Oproep Wiesenthalcentrum aan PKN
  7-3-2010 ND: PKN trekt omstreden brief niet in
  2-3-2010 RD: PKN heeft roeping IsraŽl te zegenen
  2-3-2010 ND: Brief PKN aan IsraŽl is voorbarig
  2-3-2010 RD: Geen evenwicht in PKN-visie IsraŽl
 
2-3-2010 RD: PKN heeft bijbelse roeping IsarŽl te zegenen
25-2-2010 ND: Ingezonden PKN en IsraŽl 2...
25-2-2010 ND-commentaar: Een brief
24-2-2010 FD: Niemand snapt wat van de PKN-brief
24-2-2010 RD: IsraŽl blijft gevoelig onderwerp in PKN - Storm v protest...
24-2-2010 ND: Opnieuw kritiek op PKN-brief
23-2-2010 CIP: Brief PKN verbijstert Chr.v IsraŽl
23-2-2010 RD: Kritiek ambassadeur IsraŽl op PKN
23-2-2010 ND: Ambassadeur IsraŽl gispt PKN
22-2-2010 FrD: Verbijstering na IsraŽl-brief PKN
21-2-2010 RD: Brief PKN verbijstert Christenen voor IsraŽl...
20-2-2010 ND: Ingezonden: PKN en IsraŽl
18-2-2010 ND: PKN trapt toch in Kairosdocument
18-2-2010 ND: PKN respecteert Kairosdocument2009

24-12-2009 RD: "Kairosdocument wordt gepromoot door geestelijken in de marge"

JERUZALEM Ė Het Kairosdocument is in verschillende landen ten onrechte gepromoot als een verklaring van leiders van de rooms-katholieke, Grieks-orthodoxe, lutherse, anglicaanse en baptistische tradities, stelde nieuwtestamenticus Malcolm Lowe woensdag.

De in Jeruzalem wonende theoloog Lowe vindt dat met deze Ąopzettelijk onjuiste voorstelling veel nietsvermoedende christelijke lezers wereldwijd om de tuin zijn geleid.Ē

De enige kerkleider die het document ĒUur van de waarheidĒ heeft ondertekend, is Munib Yunan, een Ąbisschop van een minuscule protestante kerkĒ, aldus Lowe. De overige kerkleiders hebben het document niet ondertekend. Ook de handtekeningen van de huidige rooms-katholieke patriarch en de anglicaanse bisschop in Jeruzalem ontbreken, hoewel ze Palestijnse Arabieren zijn.

Degenen die de verklaring wel hebben bekrachtigd met hun handtekening vormen volgens Lowe een aantal Ąmarginale figuren, voornamelijk lokale voorgangers en leken.Ē
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad...


23-12-2009 RD: Kerken zien weinig in boycot IsraŽl

UTRECHT Ė In de Domkerk in Utrecht is dinsdagmiddag het document ĒUur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijdenĒ overhandigd aan Nederlandse kerkleiders. Die voelen echter weinig voor de bepleite boycot tegen IsraŽl.
In het zogeheten Kairosdocument roepen Palestijnse christelijke theologen christenen wereldwijd op de Ąbezettings-politiekĒ van IsraŽl als zonde te bestempelen en een economische boycot tegen dit land in te stellen. Alleen dan is een rechtvaardige en blijvende vrede mogelijk, aldus de opstellers.

De Protestantse Kerk in Nederland zal niet oproepen tot een consumentenboycot van IsraŽl, zei scriba dr. A. J. Plaisier. ĄWel zal ik de suggestie doen om in het kader van het Platform Verantwoord Ondernemen kritische vragen te stellen bij de vestiging of investeringen van bedrijven in IsraŽlische nederzettingen in bezette gebieden.Ē
Dr. Plaisier sprak uit dat de Protestantse Kerk zich ĄonopgeefbaarĒ verbonden weet met het Joodse volk. Liefde dekt volgens hem niet toe dat de bezetting van Palestijnse gebieden volgens internationaal recht illegaal is.

Ook de aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, dr. J. A. O. L. Vercammen, ziet niets in een boycot van IsraŽl. Dan zal het IsraŽlisch-Palestijns conflict alleen maar escaleren, zo zegt hij desgevraagd.
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad...


Op dinsdag 22 december 2009 was de aanbieding van het  Kairosdocument

22-12-2009 15:30 - ND: Geen steun voor boycot IsraŽl (+ link naar de toespraak van Arjan Plaisier) 

22-12-2009 15:21 -  RD: PKN: Geen boycot van IsraŽl

22-12-2009 15:10 - FD: PKN wil geen boycot IsraŽl

22-12-2009 14:56 - RD: Protesteren tegen Kairosdocument

22-12-2009 13:00 - FD: Verzet tegen Palestijnse 'schreeuw'

22-12-2009 10:00 - CIP:Breng IsraŽls nood voor Gods troon


22-12-2009 RD: Kairosdocument treft Joden in het hart

UTRECHT Ė Joodse organisaties in Nederland hebben maandag felle kritiek geuit op het Kairosdocument van Palestijnse theologen. Het Centraal Joods Overleg (CJO) roept kerken op afstand te nemen van de uitspraken en de bepleite boycot tegen IsraŽl.

Lees de brief van het Centraal Joods Overleg over het Kairosdocument van Palestijnse christelijke theologen...

Dinsdagmiddag bieden Palestijnse christelijke theologen in de Domkerk in Utrecht aan kerkleiders een document aan waarin zij christenen wereldwijd oproepen de ĄbezettingspolitiekĒ van IsraŽl als zonde te bestempelen en een economische boycot tegen dit land in te stellen. Het document, getiteld ĒUur van de waarheid: Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijdenĒ, wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van ICCO, Pax Christ/IKV, Vrienden van Sabeel, Keerpunt en Kerk in Actie.

Het CJO schrijft in een vandaag verstuurde brief aan de Raad van Kerken in Nederland, de Nederlandse Bisschoppen Conferentie en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dat Ąde negatieve inhoud en de toonzettingĒ van het Kairosdocument Nederlandse Joden Ądiep in het hartĒ treffen.

Meer 'christelijk' antisemitisme:
200911 RD: 'Vredesdagen'...
200911 Boek Van Agt - 'Schreeuw om recht'...
200909 CIP: Van Agt blind voor bijbelse feiten...

De Joodse koepelorganisatie spreekt de verwachting uit dat kerken die dit document dinsdag in ontvangst nemen, zich duidelijk zullen distantiŽren van de inhoud ervan. Alleen zo kunnen zij hun ĄgeloofwaardigheidĒ bewaren. Het document staat volgens het CJO op gespannen voet met de Ąjarenlange goede relaties die er tussen de georganiseerde Joodse gemeenschap en de vertegenwoordigers van de christelijke kerken in ons land bestaan.Ē
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad...


22-12-2009 ND: Kairos-document is een slag in het gezicht van het Joodse volk

door rabbijn R. Evers
"Het is een misstap om het Kairos-document 'Het uur van de waarheid' van christelijke Palestijnen te aanvaarden'', zegt rabbijn Evers. Vandaag wordt het document in de Utrechtse Domkerk aangeboden aan een delegatie van kerkelijke leiders.

Ik ben geschokt over de inhoud en verbaasd over de mogelijke aanvaarding van het zogenoemde Kairos-document van Palestijnse theologen door vertegenwoordigers van de bisschoppenconferentie, de Protestantse Kerk in Nederland en de Raad van Kerken. Dit document werd op 11 december in Bethlehem gepubliceerd en wordt vandaag in de Utrechtse Domkerk aangeboden aan de christelijke kerken in Nederland.
Lees verder in het Nederlands Dagblad...


19-12-2009 RD: Kairosdocument is vervangingsleer in een nieuw jasje

HUIZEN Ė Het Kairosdocument ĒUur van de waarheidĒ, geschreven door een groep Palestijnse christelijke theologen, is misleidend en de oude vervangingstheologie Ąin een nieuw jasje.Ē 
Dat schrijven twaalf voorgangers uit de orthodoxe vleugel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in een open brief die ze vrijdag publiceerden als reactie op het Kairosdocument, dat dinsdag wordt aangeboden aan kerkleiders uit Nederland.

De briefschrijvers vragen zich af of het nieuwe Schriftverstaan, zoals dat wordt gepresenteerd in het Kairosdocument, werkelijk door de Geest is ingegeven. ĄGaan Woord en Geest hier samen? Geen woord namelijk over de betekenis van Romeinen 9-11, waarin Paulus betuigt dat God Zijn trouw aan IsraŽl door alles heen gestand doet. Geen woord over de blijvende beloften voor IsraŽl als volk in het Oude Testament. Elke Bijbelse visie op IsraŽl als volk ontbreekt. Het nieuwe verstaan van de Schrift met betrekking tot IsraŽl geldt Ąalle volkenĒ, universeel. Vervangingstheologie in een nieuw jasje!Ē aldus de open brief. ĄUniversalisering dus ook van de landbelofte die ten koste gaat van de bijzondere beloften aan IsraŽl.Ē

De visie op IsraŽl op grond van Ąde beloften, de verkiezing, volk van God en het landĒ komt volgens het Kairosdocument voort uit een fundamentalistische Bijbelopvatting Ądie dood en verderf zaait, omdat het Woord van God in steen is veranderdĒ. ĄDat kunnen kerken, die zich decennia lang vanuit die visie fundamenteel theologisch met IsraŽl, volk, land en staat hebben bezig gehouden, zich kennelijk voor gezegd houdenĒ, aldus de schrijvers van de open brief.....
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad...  | Link werkt niet? Klik hier...


18-12-2009 ND: Fel verzet tegen oproep Palestijnen

UTRECHT - De Protestantse Kerk moet zich distantiŽren van het Kairos-document dat een groep Palestijnse christenen heeft geschreven.
Dat stelt een aantal prominenten uit de orthodoxe vleugel van de kerk in een ,,hartenkreet'', die zij vrijdag naar de media hebben gestuurd. Volgens hen is het document, met de titel Uur van de waarheid, een ,,uur der misleiding'' en ,,tendentieus''.

Vorige week presenteerden veertien leiders van Palestijnse kerken in Betlehem een ,,schreeuw om recht''. Hierin hekelen ze ,,iedere theologie die de bezetting van Palestijns land legitimeert''. Ook roepen ze Westerse landen op tot een economische boycot van IsraŽl.

,,Elke Bijbelse visie op IsraŽl als volk ontbreekt'', stellen de schrijvers over het document, waarvan de Nederlandse tekst dinsdag wordt aangeboden aan secretaris Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk. Daarnaast vinden zij de roep om gerechtigheid eenzijdig. ,,Op geen enkele wijze klinkt iets door van het grote onrecht dat de Joden in een twintig eeuwen durende geschiedenis van onderdrukking en vervolging is aangedaan.''.......
Lees verder in het Nederlands Dagblad...


18-12-2009 Christenen voor IsraŽl: Oproep tot gebed

Dringende oproep tot gebed
door Dick Schutte (voorzitter CvI)
De stichting Christenen voor IsraŽl roept haar achterban op te bidden voor IsraŽl. Zestig jaar na de Holocaust is het Joodse volk opnieuw in nood. Dit keer gaat het niet om geloof of ras, maar om de staat IsraŽl.
In de Verenigde Naties is IsraŽl in een geÔsoleerde positie terechtgekomen en wordt de Joodse staat beschuldigd met een veelheid aan resoluties. Derde Wereldlanden beschouwen haar als een laatste bastion van westerse kolonisatie, de Westerse landen zelf voeren de druk op en schrijven IsraŽl de wet voor.

Hamas is met Iran uit op de vernietiging van IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit roept dat zij er wel mag zijn maar dan ontdaan van haar Jood-zijn. Kerken in de hele wereld halen hun schouders op over het Joodse volk of kiezen de zijde van de Palestijnen die ze als de underdog beschouwen, terwijl IsraŽl omringd is door een groot aantal vijandige Arabische dictaturen. Sommigen laten zich zelfs verleiden om een boycot uit te roepen jegens Gods volk.

Kortom, IsraŽl is in nood, maar niet alleen IsraŽl. Ook de Arabische christenen die IsraŽl zegenen. Zij verkeren in een bijzondere maar ook moeilijke positie. Aan de ene kant is zij dat deel van het Lichaam van Christus dat de directe naaste mag zijn van Gods uitverkoren volk en aan de andere kant is zij verbonden met een Arabische wereld die IsraŽl miskent.....


18-12-2009 RD: PKN-ers: Het uur van de misleiding

Het vorige week gepresenteerde Kairosdocument van Palestijnse christenen is een tendentieus anti-IsraŽlisch geschrift, schrijft een aantal prominente leden van de Protestantse Kerk in Nederland. De Nederlandse kerken moeten zich ervan distantiŽren. 

Op 11 december werd in Bethlehem vanuit de ĄPalestijns-christelijke gemeenschapĒ een Kairosdocument gepresenteerd onder de titel ĒUur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijdenĒ. Dinsdag wordt dit document in de Utrechtse Domkerk gepresenteerd en aangeboden aan kerkelijke leiders in Nederland, onder verantwoordelijkheid van ICCO, Pax Christ/IKV, Vrienden van Sabeel, Keerpunt en Kerk in Actie.

Na kennis te hebben genomen van dit document voelen ondergetekenden zich, vooruitlopend op een grondige bezinning op en een fundamentele weerlegging van dit document, gedrongen tot een Ēcri de coeurĒ, temeer omdat het een document van christenen wil zijn.....
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad... | Link werkt niet? Klik hier...


17-12-2009 ND: Reacties divers op boycot IsraŽl

UTRECHT - De oproep van een grote groep Palestijnse christenen tot een boycot van IsraŽl levert zeer diverse reacties op. Van een ,,eindelijk een schreeuw om recht'' tot verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog.

Een grote groep Palestijnse christenen presenteerde vrijdag in Betlehem een zogenoemd Kairos-document. Onder de titel Uur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden , roepen ze op tot een economische boycot van IsraŽl. En ze hekelen ,,iedere theo logie die de bezetting van Palestijns land legitimeert''.
[.....]

Ds. Henk Poot, voorzitter Christenen voor IsraŽl (CvI): Christenen voor IsraŽl noemt het Kairos-document ,,propaganda en misleiding''. ,,Dit document wordt in het geheel niet gedragen door alle Palestijnse christenen, maar door theologen die aan de leiband lopen van Hamas en de Palestijnse Autoriteit.'' Volgens CvI handelen zij uit ,,angst voor verdere agressie'' van de terreurorganisatie, en met het document willen de theologen ,,laten zien hoe loyaal ze wel niet zijn aan de politieke ideeŽn en doelen'' van Hamas.....
Lees verder in het Nederlands Dagblad...


Christenen voor IsraŽI: Het uur van de waarheid

Reactie op het document Het uur van de waarheid
geschreven door ds. Henk Poot
Een aantal Palestijns-christelijke theologen publiceerde op 11 december een document waarin zij christenen wereldwijd oproepen om zich ďmet liefde te verzettenĒ tegen IsraŽl. De Nederlandse versie van het document Het uur van de waarheid wordt op 22 december in de Domkerk in Utrecht gepresenteerd aan Nederlandse kerkleiders. Het wordt aangekondigd als een 'schreeuw van hoop waar geen hoop is' en het wijst met een beschuldigende vinger in de richting van IsraŽl. IsraŽl is de bron van het lijden van de Palestijnse christenen. De Ďgruwelijkeí IsraŽlische bezetting moet aangemerkt worden als zonde en is dť oorzaak van alle ellende.

Opbouw tekst
Christenen voor IsraŽl schreef een eerste reactie op dit document die u hieronder kunt lezen. Volgende week volgt een nog meer inhoudelijke reactie op onze site. Wij schetsen u eerst de situatie in de Palestijnse gebieden. Vervolgens noemen wij een aantal concrete punten van kritiek op het document Het uur van de waarheid. Vervolgens stellen we dat niet alle Palestijnse christenen zo denken als deze Palestijnse theologen. Er zijn ook Palestijnse christenen die achter IsraŽl staan. Tot slot een oproep aan de kerk in Nederland om achter IsraŽl te staan.....


16-12-2009 RD: Felle reactie op oproep van Palestijnse christenen

Palestijnse christenen verzamelen zich dinsdag in Bethlehem voor de viering van Kerst.
NIJKERK Ė De kerken in Nederland mogen Palestijnse christenen niet steunen als zij IsraŽl demoniseren. Evenmin mogen zij meegaan in hun ĄpropagandaĒ en Ąleugens.Ē

Dat schrijft de organisatie Christenen voor IsraŽl in een felle tegenreactie op het door Palestijnse christenen gepubliceerde Kairosdocument ĒUur van de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijdenĒ. In dat document roepen leiders van een groot aantal christelijke denominaties in het Heilige Land christenen wereldwijd op de bezetting door IsraŽl van Palestijnse gebieden als zonde te veroordelen. Bovendien zou die bezetting bestreden moeten worden met economische sancties en een boycot tegen IsraŽl. Het Kairosdocument wordt dinsdag in de Utrechtse Domkerk aangeboden aan voorgangers van diverse Nederlandse kerken.....
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad... | Link werkt niet? Klik hier...


16-12-2009 RD: Eenzijdig document van Palestijnse theologen

door Wim van Egdom

IsraŽl zou, volgens het document, niet-Joden verhinderen de heilige plaatsen te bezoeken.
APELDOORN Ė Het document van Palestijnse, christelijke theologen ĒUur van de waarheidĒ is eenzijdig en lijkt het product van theologen die zich geÔnspireerd weten door een Palestijnse bevrijdingstheologie. In deze theologie is geen plaats voor IsraŽl als het unieke volk van God dat woont in het land dat hun door God is beloofd.

Het document ĒUur van de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijdenĒ is een opvallend initiatief. Zelden hebben zo veel christelijke denominaties in het Heilige Land samen een oproep gedaan aan de christelijke gemeenschap wereldwijd. Tegelijk is het taalgebruik van de opstellers soms wel erg gezwollen en pretentieus. Zo heet de presentatie van het document een Ąhistorisch moment van eenheid onder Palestijnse christenen.Ē En ook de aanduiding ĒPalestijns Kairos InitiatiefĒ heeft pretentie. In de eerste plaats omdat Kairos een aanduiding is voor Ēhet juiste momentĒ of Ēde door God bestemde tijdĒ. In de tweede plaats omdat het manifest met deze aanduiding teruggrijpt op het Kairosdocument dat in 1985 in Zuid-Afrika werd gepresenteerd als protest tegen de apartheidspolitiek. En daarmee wordt, ten onrechte, het conflict tussen IsraŽl en de Palestijnen vereenzelvigd met de strijd tussen blanken en zwarten in Zuid-Afrika./>


In het Palestijnse manifest wordt in korte statements het doel van het document toegelicht. En hoe je ook tegen dit initiatief aankijkt, in het document struikel je over onjuiste voorstellingen van zaken ĖIsraŽl zorgt ervoor dat de heilige plaatsen in Jeruzalem niet toegankelijk zijn voor niet-JodenĖ, historische onjuistheden Ėde Palestijnse strijd tegen IsraŽl is een reactie op de IsraŽlische bezettingĖ, een aanvechtbare uitleg van Bijbelteksten ĖJezus kwam met een nieuwe leer (Marcus 1:27) en wierp zo een nieuw licht op het Oude TestamentĖ en vaag taalgebruik: Ąwij geloven dat ons land een universele missie heeft.Ē

Christenen voor IsraŽl zegt in een reactie op het Kairosdocument dat het stuk een aaneenschakeling is van bekende argumenten, vermengd met de aloude vervangingstheologie. Wie de Bijbelse argumentatie van de opstellers van het document analyseert, kan niet ontkennen dat de organisatie uit Nijkerk hier een punt heeft. In ieder geval is de Bijbelse notie van IsraŽl als het volk van God volledig achter de horizon verdwenen. De kwalificatie ĒPalestijnse bevrijdingstheologieĒ lijkt hier terecht. Bijbelse begrippen als gerechtigheid, bevrijding en vrede hebben in het document vrijwel uitsluitend een horizontale lading.

Het is daarbij maar de vraag hoe breed dit initiatief echt onder Palestijnse en Arabische christenen wordt gedragen. Het lijkt erop dat hier vooral een groep links georiŽnteerde theologen uit IsraŽl en de Palestijnse gebieden aan het woord is.....
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad... | Link werkt niet? Klik hier...


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu

Counter